Brezplačni javni medkrajevni potniški promet za upokojence


Z novo vozovnico IJPP boste upokojenci in upravičenci iz spodaj navedenih kategorij od 1. julija z avtobusi in vlaki v medkrajevnem javnem potniškem prometu potovali brezplačno.


Vozovnico »Slovenija« lahko pridobite osebe, ki niste v delovnem razmerju, ne opravljate samostojne registrirane dejavnosti, niste poslovodne osebe gospodarske družbe ali direktorji zasebnih zavodov in ste hkrati v eni izmed naslednjih skupin:

  • upokojenci,
  • starejši od 65 let,
  • imetniki evropske kartice ugodnosti za invalide ali
  • vojni veterani.


Upravičenci lahko vlogo za pridobitev vozovnice oddate od 24. junija dalje s pomočjo predpisanega obrazca, ki ga lahko pridobite v elektronski  ali fizični obliki na vseh prodajnih mestih – blagajnah avtobusnih postaj. Izpolnjen obrazec lahko oddate na blagajni vaše najbližje avtobusne postaje ali pa ga na Ministrstvo za infrastrukturo naslovite po navadni (na naslov Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana) oziroma elektronski pošti (na e-naslov mzi.bv@gov.si) in na kuverto oz. pod zadevo pripišete »brezplačna vozovnica Slovenija«. V izogib gnečam in širjenju bolezni COVID-19 priporočamo pošiljanje vlog na zgoraj navedeni navadni ali e-naslov Ministrstva za infrastrukturo.