Brezplačni javni medkrajevni potniški promet za upokojence


Z novo vozovnico IJPP boste upokojenci in upravičenci iz spodaj navedenih kategorij od 1. julija z avtobusi in vlaki v medkrajevnem javnem potniškem prometu potovali brezplačno.


Vozovnico »Slovenija« lahko pridobite osebe, ki niste v delovnem razmerju, ne opravljate samostojne registrirane dejavnosti, niste poslovodne osebe gospodarske družbe ali direktorji zasebnih zavodov in ste hkrati v eni izmed naslednjih skupin:

  • upokojenci,
  • starejši od 65 let,
  • imetniki evropske kartice ugodnosti za invalide ali
  • vojni veterani.


Vloge za pridobitev brezplačne subvencionirane vozovnice za uporabo javnega potniškega prometa za upokojence, vojne veterane, imetnike evropske kartice za invalide in vse, starejše od 65 let, je s 1. julijem 2022 možno vložiti izključno na prodajnih mestih izvajalcev storitev javnega potniškega prometa.

Vlog tako s 1. julijem 2022 ni več možno oddati na Ministrstvo za infrastrukturo oziroma bodo v tem primeru vrnjene pošiljateljem.