Cenik IJPP vozovnic in postajnih storitev

Cenik IJPP vozovnic

Na podlagi sprememb Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema enotne vozovnice, ki je bila v Uradnem listu RS objavljena dne 26.4.2023 Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo z 1. 6. 2023 znižuje cene enotnih IJPP vozovnic ter uvaja nove IJPP produkte.

Od 1 .6. 2023 velja nova tarifa prevoznin, ki določa cene enkratnih IJPP vozovnic po razredih oddaljenosti.


Cenik postajnih storitev


1. SHRANJEVANJE PRTLJAGE

Garderoba do 30 kg/kos za vsak koledarski dan
2,50 EUR
Garderoba nad 30 kg/kos za vsak koledarski dan
5,00 EUR
Sprejem in oddaja nespremljane prtljage
3,50 EUR2. PRISTOJBINE

Parkiranje avtobusa prevoznikov za vsako začeto uro
17,00 EUR
Prihod avtobusa prevoznikov v notranjem linijskem prometu *
6,10 EUR
Tranzit avtobusa prevoznikov v notranjem linijskemu prometu*
12,20 EUR
Odhod avtobusa prevoznikov v notranjem linijskem prometu*
6,10 EUR
Prihod avtobusa prevoznikov v notranjem linijskem prometu **
7,32 EUR
Tranzit avtobusa prevoznikov v notranjem linijskemu prometu **
14,64 EUR
Odhod avtobusa prevoznikov v notranjem linijskem prometu **
7,32 EUR
Prihod avtobusa prevoznikov v notranjem linijskem prometu ***
8,54 EUR
Tranzit avtobusa prevoznikov v notranjem linijskemu prometu ***
17,08 EUR
Odhod avtobusa prevoznikov v notranjem linijskem prometu ***  
8,54 EUR
Tranzit avtobusa prevoznikov v občasnem prevozu
14,00 EUR
Tranzit avtobusa prevoznikov v mednarodnem linijskem prometu
12,00 EUR


* AP Nova Gorica, AP Celje; Velenje; Slovenj Gradec
** Ajdovščina, Postojne, Sežana, Idrija, Cerknica, Kočevje, Tolmin, Krško, Rogaška Slatina, Zagorje, Brežice, Slovenske Konjice
*** Ravne na Koroškem;


3. ZA ONESNEŽEVANJE POVRŠIN NA OBMOČJU AVTOBUSNE POSTAJE

Onesneževanje s pogonskim gorivom ali mazivom in druge škode
85,00 EUR

 

4. IZDAJA POTRDIL O CENI; VOZNIH REDOV IN OSTALO

Cenik (format A4) - cenik vsebuje od ene do osem relacij
9,00 EUR
Tarifna lestvica (format A4)
9,00 EUR
Vozni redi (format A4) 
9,00 EUR
Izkaznica za nespremljano prtljago
3,00 EUR
Zamenjava IJPP ČIP kartice
3,00 EUR


V cenah je vključen 22 % davek na dodano vrednost.


Najbolj iskane informacije
Ali pošljite sporočilo na
Ali pošljite sporočilo na