Plačilo mesečne vozovnice

Obrazci in navodila

Obveščamo vas, da je bil dne 21.7.2014 v Uradnem listu RS, št. 55/14 objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o izvajanju subvencioniranega prevoza. Pravilnik vsebuje manjše spremembe, ki jih uvajamo z novim šolskim oziroma študijskim letom in so vezane predvsem na postopke pridobitve upravičenosti do subvencioniranega prevoza:
 
1. Vloga za izdajo subvencionirane vozovnice
Nova vloga vsebuje poleg podatka o vlagatelju, tudi podatke zakonitega zastopnika mladoletnega vlagatelja.
 
2. Potrdilo o vpisu
Izvajalec vzgojno izobraževalnega programa oziroma študijskega programa lahko podatke o statusu vlagatelja potrdi na vlogi ali z izdanim potrdilom o vpisu. Torej ima  vlagatelj možnost predložiti izpolnjeno in potrjeno vlogo ali izpolnjeno vlogo in priloženo potrdilo o vpisu v vzgojno-izobraževalni oziroma študijski program.
 
3. Praktično izobraževanje
V primeru opravljanja praktičnega izobraževanja, ki je del izobraževalnega procesa, mora vlagatelj predložiti s strani vzgojno izobraževalnega ali visokošolskega zavoda potrjen obrazec »Potrdilo o opravljanju praktičnega izobraževanja«, ki je nova priloga pravilnika. Iz potrdila mora biti razviden naslov, obdobje opravljanja in število dni opravljanja praktičnega izobraževanja v tednu. Se pravi, vlagatelj predloži izpolnjeno novo vlogo in potrjeno oziroma podpisano potrdilo.

več: Portal subvencij potniškega prometa

Plačilo mesečne vozovnice s položnico 

Plačilo mesečne vozovnice lahko uredite s plačilom položnice ali plačilom na blagajnah avtobusnih postajališč Avrigo d.o.o. in Integral Notranjska Cerknica.

Cena mesečne vozovnice praviloma ostaja nespremenjena, razen v primeru, ko se spremeni pravilnik o subvencioniranih prevozih. Vozovnice, ki so kupljene kot "brezkontaktne kartice" se kasneje podaljšajo na avtobusu.

Opozarjamo Vas, da je vozovnico na avtobusu moč podaljšati le v primeru, da je vozovnica starejša od 5 dni od dneva nakupa, zato apeliramo na Vas, da vozovnico pravočasno kupite. Voznik bo v primeru nepodaljšane vozovnice zaračunal enkratno vožnjo.

Položnico izpolnite, kot je navedeno na vzorcu. Ob plačilu položnice je pomembno, da navedete:

  • Ime in priimek imetnika vozovnice pod "Namen / rok plačila",
  • veljavnost vozovnice za leto in mesec,
  • serijsko številko vozovnice, prav tako v primeru, ko vozovnico podaljšujete na blagajni pod "Referenca".

Mesečna vozovnica se bo po plačilu v roku 5 dni avtomatsko podaljšala na terminalu pri vozniku avtobusa.

priloga: vzorec položnice (PDF)

Bodi informiran

Ne zamudi naslednje akcije ali pomembnega obvestila!

Si avanturistični popotnik ali vsakodnevni potnik? V vsakem primeru zate pripravljamo ažurne, zanimive in koristne popotniške in potniške informacije, ki ti jih dostavljamo v tvoj poštni nabiralnik enkrat do dvakrat na mesec.