Nagradna igra Kaleo Akademija

Datum objave: 20.03.2024

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri:

»Kaleo Akademija«


1. Podatki o organizatorju nagradne igre   

Organizatorja nagradne igre z nazivom “Kaleo Akademija” sta  podjetji Nomago d.o.o., Vošnjakova ulica 3, 1000 Ljubljana, mat. št. 5143373000 in GUD d.o.o., Ajdovščina 1, 1000 Ljubljana, mat. št. 8102490000 (v nadaljevanju: organizatorja).


2. Namen nagradne igre


Namen nagradne igre je ponuditi Nomagovim strankam dodatno ugodnost in promocija produkta Kaleo akademija.


3. Udeleženci


Udeleženci nagradne igre so lahko polnoletne osebe, ki imajo slovensko državljanstvo. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju Nomago d.o.o., Gud d.o.o. in njihovi družinski člani. Nakup katerega koli izdelka ni pogoj za sodelovanje v nagradnem žrebanju.


4. Pravila in pogoji nagradne igre  


S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali kateri koli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator nagradne igre.

 5. Način sodelovanja in potek nagradne igre 

Nagradna igra poteka na spletni strani  https://kviz.typeform.com/to/T6eYMfwr

 Sodelujoči mora na spletni strani:izpolniti kviz v celoti,v obrazec vpisati svoje osebne podatke (ime, priimek in e-naslov),ime in priimek ter starost najstnika,podati soglasje, da se strinja s pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri.Med vsemi sodelujočimi bo komisija izžrebala tri (3) nagrajence. Komisijo sestavljata dva člana iz družbe Nomago d.o.o.. S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči dovoljuje, da organizator posameznega nagrajenca z imenom in priimkom objavi na njegovi spletni strani in ga obvesti preko e-pošte.

6. Čas trajanja nagradne igre 

Nagradna igra traja od 20. 3. 2024 do 3. 4. 2024. Komisija bo nagrajenca obvestila preko e-pošte v četrtek, 4. 4. 2024, in objavila na spletni strani podjetja Nomago (www.nomago.si) in  GUD d.o.o. (www.kaleoexplore.si).

7. Nagrade

Prva nagrada je 1 x brezplačna udeležba na Kaleo Akademiji, v skupni vrednosti 490 EUR - nagrajenca izžrebamo med vsemi sodelujočimi, ki ustrezajo pravilom sodelovanja.

Druga in tretja nagrada sta bona Nomago Travel, vsak v vrednosti 20 EUR – nagrajenca izžrebamo med vsemi sodelujočimi, ki ustrezajo pravilom sodelovanja.

Nagrad ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njenih denarnih protivrednosti.

Ker vrednost prve nagrade presega 42,00 EUR, mora nagrajenec organizatorju sporočiti podatke za obračun in plačilo dohodnine (ime in priimek, stalni naslov, e-naslov, davčno številko in telefonsko številko). Nagrada je obdavčena po Zakonu o dohodnini in za nagrajenca, ki je zavezanec za dohodnino, organizator nagrade plača akontacijo za celotno nagrado.

8. Določanje nagrajenca in obveščanje o nagrajencu  

Organizator nagradne igre bo v četrtek, 4.4.2024, izžrebal tri (3) nagrajence in jih obvestil o nagradi po elektronski pošti.

Komisija bo nagrajenca obvestila preko e-pošte po zaključku nagradne igre, natančneje v četrtek, 4.4.2024. Nagrajence bo z imenom in priimkom objavila na spletni strani podjetja Nomago (www.nomago.si) in Gud (www.kaleoexplore.si), prvi delovni dan po prejetju zahtevanih podatkov (ime, priimek, naslov bivališča, e-naslov, davčna številka, telefonska številka).

Če posamezen nagrajenec ne bo izpolnjevali pogojev za sodelovanje oz. pogojev za prevzem nagrade, se komisija odloči, ali razglasi naslednjega nagrajenca.

9. Prevzem nagrade 

Pogoj za pridobitev nagrade je, da nagrajenec soglaša s temi pravili in izpolnjuje pogoje za udeležbo v nagradni igri.

Nagrajenec mora svoje podatke (ime, priimek, naslov stalnega bivališča, e-naslov, davčna številka in telefonska številka) poslati na e-naslov: marketing@nomago.si, najkasneje do vključno 10.4.2024.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

  • nagrajenec ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade,
  • se ugotovi, da je uporabnik v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji,
  • nagrajenec ne pošlje zahtevanih podatkov (ime, priimek, naslov bivališča, e-naslov, davčna številka, telefonska številka) na e-naslov: marketing@nomago.si.

Podeljene nagrade ni mogoče zamenjati niti zahtevati njene denarne protivrednosti.

10.       Izključitev odgovornosti 


Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

  • nedelovanje prodajnih kanalov, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitev spletnega mesta,
  • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator nima vpliva,
  • kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad. 

11.       Obveznosti nagrajencev glede prevzema nagrade 

Če nagrajenec ne izpolnjuje s temi pravili določenih pogojev za sprejem nagrade oziroma sprejem nagrade odkloni ali ne posreduje potrebnih podatkov v navedenih rokih, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator nagradne igre v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti. Če udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.


Sodelujoči v nagradni igri organizatorjema, tj. podjetju Nomago d.o.o. in GUD d.o.o., dovoljuje vodenje, vzdrževanje in obdelovanje zbirke zbranih osebnih podatkov (ime, priimek, naslov bivališča, e-naslov, davčna številka) za namen pošiljanja nagrade nagrajencu s strani organizatorja ter za objavo nagrajenčevega imena in priimka na spletni strani organizatorjev (https://www.nomago.si, www.kaleoexplore.si) in za namene obveščanja v komercialne namene.


Organizator se obvezuje, da bo pridobljene podatke, za katere veljavni predpisi določajo obveznost varovanja, varoval v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov (v nadaljevanju GDPR) ter da jih bo uporabil v promocijske namene izključno po predhodnem soglasju vsakega posameznika.  


Podatke skrbno varujemo, več o posameznikovih pravicah  (pravica do seznanitve, dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora itd.) v zvezi z obdelavo osebnih podatkov sodelujočih v nagradni igri, si lahko preberete na spletni strani v rubriki »Varnost osebnih podatkov« (https://www.nomago.si/varnost-osebnih-podatkov) in na spletni strani »Pravilnik o zasebnosti« https://kaleoexplore.si/pravilnik-o-zasebnosti, ki vsebuje podrobnejše informacije o tem, kako Nomago d.o.o. in GUD d.o.o. ravnata z osebnimi podatki. 

S sodelovanjem se sodelujoči strinja s pogoji nagradne igre. 

12.       Ostale določbe 

Navodila za sodelovanje oz. pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri »Kaleo akademija« so navedena na spletni strani organizatorjev (www.nomago.si in www.kaleoexplore.si ).

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh pravil bo udeležence obvestil z objavo na Facebook profilu organizatorjev. Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil se šteje za sprejem in strinjanje s spremembami.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema: 18. 3. 2024.

Organizatorja nagradne igre:

NOMAGO d.o.o., Vošnjakova ulica 3, 1000 Ljubljana

GUD d.o.o., Ajdovščina 1, 1000 Ljubljana

 

Najbolj iskane informacije
Ali pošljite sporočilo na
Ali pošljite sporočilo na