Nomago začenja z novo ero mobilnosti

Datum objave: 21.12.2024


Ljubljana, 21. december 2023 - Z začetkom novega leta Skupina Nomago vstopa v novo strateško obdobje, ki ga bo zaznamovala nadaljnja širitev obsega poslovanja in medsebojna povezava različnih oblik dnevne mobilnosti. V skladu z novo strategijo naj bi se skupno število prevoženih kilometrov iz trenutnih 35 milijonov do leta 2027 zvišalo na kar 45 milijonov. K temu bo pomembno prispevala predvsem rast obsega poslovanja na področju občasnih prevozov in začetek izvajanja medkrajevnih prevozov v skladu z novim koncesijskim obdobjem, ki potnikom prinaša večjo frekvenco prevozov in dodatne linije.


»V zadnjih letih smo uspeli izredno diverzificirati naše poslovanje, s čimer so se zmanjšala tudi poslovna tveganja in postavili temelji za prehod v novo ero mobilnosti. Vizija Skupine Nomago ostaja nespremenjena, saj želimo postati prva izbira trajnostne mobilnosti v regiji. Z razvojem novih storitev mobilnosti, transformacijo avtobusnih postaj v multimodalna središča, vpeljavo umetne inteligence v delovne procese in integracijo različnih oblik mobilnosti v eno rešitev, bomo vzpostavili prvi polno delujoči sistem Mass (Mobility as a Service) v regiji, ki bo potnikom omogočil "one-stop shop" za vse oblike mobilnosti. S tem bomo izboljšali uporabniško izkušnjo potnikov, hkrati pa zmanjšali pritisk na infrastrukturo, povečali pretočnost prometa in znižali ogljični odtis,« napoveduje Miha Tavčar, glavni izvršni direktor Nomaga.


Skupina Nomago bo po prvih ocenah letos ustvarila 125 milijonov evrov poslovnih prihodkov in več kot 18 milijonov evrov dobička iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA). V naslednjih štirih letih se bodo prihodki skupine zvišali na kar 190 milijonov evrov, EBITDA pa več kot podvojila na 37 milijonov evrov, pri tem pa v načrtih niso upoštevani morebitni nadaljnji prevzemi v regiji in pozitivni učinki zaradi strateškega partnerstva s Slovenskimi železnicami (SŽ).

 »Naš obseg poslovanja na tujih trgih se iz leta v leto povečuje, saj bomo na Hrvaškem in v Italiji letos ustvarili že 23,5 milijona evrov prihodkov, v naslednjih štirih letih pa želimo obseg poslovanja na tujih trgih povečati za še dodatnih 40 odstotkov. Skupina Nomago na segmentu občasnih prevozov sodeluje z več kot 50 prevozniki v regiji, več kot 100 športnimi in kulturnimi društvi, 160 vzgojno-izobraževalnimi ustanovami, največjimi organizatorji velikih športnih in zabavnih dogodkov v regiji, številnimi zvezami in mednarodnimi turističnimi skupinami. Našo mrežo želimo še okrepiti in razširiti,  kar nam omogoča interno razvita Charter platforma, prek katere uspemo letno izpeljati več kot 40.000 občasnih prevozov,« dodaja izvršni direktor za operativo in komercialo Aleš Mesec, ki izpostavlja tudi načrtovano širitev poslovanja na avstrijski trg.


»Z novimi produkti, kot so lastni izleti in storitve upravljanja turističnih destinacij, bomo že v letu 2024 prihodke turistične dejavnosti povečali za tretjino. Po uspešni širitvi poslovanja na Hrvaško se želimo na tem trgu še dodatno okrepiti, poslovanje pa razširiti tudi na perspektivni italijanski trg,« pravi izvršni direktor za turizem in storitve mobilnosti v družbi Nomago Marjan Beltram,  ki napoveduje tudi nadaljnjo širitev mikromobilnosti v Italijo in Avstrijo ter razvoj platforme Nomago Bikes kot del mestne mobilnosti. »Z Nomago Bikes smo danes že v 17 občinah, v katerih si lahko uporabniki na 150 postajah sposodijo 700 koles, do leta 2027 pa želimo potrojiti našo mrežo, število koles povečati na 2000 in število postaj na 400,« še pravi Beltram.


»Ena od naših glavnih zavez je trajnost in skrb za okolje, zaradi česar smo zadnji dve leti aktivno pomlajevali naš vozni park. Trenutno že približno dve tretjini od skupno 750 avtobusov izpolnjuje standarde EURO 6, v naslednjih 2 letih pa želimo iz našega aktivnega voznega parka izključili še vsa preostala vozila EURO 4, v mestnih prometih pa implementirati električna vozila,« napoveduje Miha Tavčar in dodaja, da bo »Nomago do leta 2026 na vseh medkrajevnih linijah prevoze izvajal izključno z vozili, ki izpolnjujejo najstrožje okoljevarstvene standarde.« V naslednjih štirih letih bo Skupina Nomago za investicije namenila 45 milijonov evrov, a tudi v novem strateškem obdobju ostaja finančno stabilna ter bo predvidoma že čez 2 leti praktično nezadolžena.

 »Zavedamo se, da lahko Nomago gradimo samo skupaj z zaposlenimi, zaradi česar že dlje časa vlagamo v številne ukrepe in ugodnosti, ki prispevajo k boljšemu počutju, zavzetosti, osebnem in strokovnem razvoju zaposlenih, vzpostavili pa smo tudi program mentorstva in podpore mladim pri zaposlovanju. Prvi učinki so že vidni, saj se nam je v letošnjem letu pridružilo prek 150 novih zaposlenih tako da nas je danes že 1150, do konca leta 2027 pa bomo imeli zaradi širitve obsega poslovanja že približno 1250 zaposlenih,« še pravi Miha Tavčar.

Najbolj iskane informacije
Ali pošljite sporočilo na
Ali pošljite sporočilo na