Trajnostna mobilnost

Izberite Nomago - prizadevajmo si skupaj za karseda odgovorna in trajnostna potovanja, ne glede na to, kam potujete!

Koncept trajnostne mobilnosti je vpet v naše delovanja že od začetka. Z mislijo na soustvarjanje boljše prihodnosti, leto za letom dosegamo nove prelomnice na področju trajnostne mobilnosti, prav tako pa postavljamo mejnike trajnostnega poslovanja v cestnem in zračnem prometu.

Prizadevanja za zmanjšanje ogljičnega odtisa in skrb za okolje so vtisnjena v naš vsakdan že od samega začetka. Z okoljsko prijaznimi pristopi mobilnosti, kot so promocija in izvajanje javnega prevoza, sistem izposoje električnih koles, storitve prevozov na in z letališča ter investicije v električna vozila za izvajanje prevoznih storitev, se trudimo zmanjšati vpliv na okolje.

Trajnostni mobilnosti naproti

Razvoj novih konceptov mobilnosti


Koncept trajnostne mobilnosti v Nomagu jemljemo resno. Ker se zavedamo, da delujemo v panogi, ki lahko znatno prispeva k manjšemu ogljičnemu odtisu in razbremenitvi prometa, je naša ključna naloga promocija javnega prevoza ter vpeljava pametnih ekoloških prevozov in novih oblik mobilnosti.

V lasti oziroma upravljanju imamo več kot 20 avtobusnih postaj po Sloveniji, ki jih želimo postopno preoblikovati v lokalna mobilnostna vozlišča

Naši koncepti trajnostne mobilnosti prav tako (ne)posredno podpirajo razvoj celovite prometne strategije mest - v Slovenijo smo, na primer, pripeljali najsodobnejši sistem javne izposoje koles Nomago Bikes.

Podpiranje javnega prevoza potnikov

Okolju prijazna spodbuda - manj avtomobilov za dobro vseh


Nomago vztrajno prispeva k promociji večje uporabe javnega potniškega prometa. To nam uspeva z varnim, kakovostnim in časovno ustreznim izvajanjem rednih linijskih prevozov in hitrimi linijami med večjimi mesti - ponujamo direktne povezave osmih slovenskih mest z Ljubljano, kar je dobra izbira predvsem za zaposlene, ki dnevno migrirajo v prestolnico.

Vpeti smo tudi v sistem integriranega javnega potniškega prometa IJPP oziroma sistema enotne vozovnice za celotno Slovenijo, ki vključuje najrazličnejše kombinacije potovanja od točke A do B in poenostavlja vsakodnevne poti. Na tak način pot ni le bolj zelena, pač pa tudi stroškovno učinkovita.

Spodbujanje k uporabi alternativnih oblik prevoza bistveno znižuje izpuste ogljikovega dioksida.  Pridruži se naši iniciativi 50:1 - en poln avtobus s ceste umakne do 50 vozil. Podpiramo javni prevoz potnikov in spodbujamo te, da ga uporabljaš tudi ti! 

Zelena shema turizma

S ponosom prispevamo k trajnostni Sloveniji

Vključujemo se v iniciative, ki spodbujajo inovativno podnebno nevtralno krožno gospodarstvo in zelene tehnologije - med drugim tudi na področju mobilnosti - kot so Circular Change in Center energetsko učinkovitih rešitev.

Sodelujemo s projekti v Strateških razvojno inovacijskih partnerstvih, zlasti na področju turizma, trajnostne mobilnosti in pametnih mest. Podpiramo aktivnosti Slovenske turistične organizacije ter drugih javnih institucij in nevladnih organizacij, katerih cilj je razvijati ponudbo Slovenije kot najbolj trajnostne države na svetu.

Zavzemamo se tudi za vzpostavitev okolju prijaznih prevozov v podporo turistom, domačinom, turističnih destinacijam in turističnim ponudnikom. To nam uspeva s pomočjo vrhunske tehnologije, uporabo e-vozil v zavarovanih območjih narave in z vključitvijo sistema integrirane oziroma enotne vozovnice tudi za turiste. 

Aktivno sodelujemo z občinami, šolami in nevladnimi organizacijami čez celo leto, še posebej ljub pa nam je projekt Evropski teden mobilnosti. S skupnimi močmi vsako leto ustvarimo močnejši vtis in k trajnostni mobilnosti spodbudimo nove uporabnike.

Evropski standardi varovanja okolja

Certifikati, ki dokazujejo, da sledimo evropskim standardom varovanja okolja

Med vrsto zelenih certifikatov, s katerimi se lahko pohvalimo, je ISO 14001 eden izmed bolj odmevnih. Že deseto leto zapored smo s strani Evropske Unije prejeli potrditev, da delujemo v smeri trajnostne mobilnosti. Certifikat ISO 14001 je mednarodni standard za sisteme okoljskega ravnanja za podjetja, ki nenehno prispevajo k zmanjševanju negativnega vpliva na okolje. Na slovenskih tleh smo prejemniki več certifikatov, ki potrjujejo in spodbujajo naše delovanje na področju trajnosti, za kar smo neskončno hvaležni. 

Še posebej ponosni pa smo na mednarodno priznane evropske certifikate - to nam da vedeti, da je Nomago v mednarodnem okolju odlično merilo za trajnostno naravnanost in zeleno prihodnost.

Koncept upravljanja trajnostnega razvoja

Trajnostno delovanje se v prvi vrsti prične z nami

V trajnostni razvoj našega delovanja in poslovanja so močno vpeti tudi zaposleni. Redno izvajamo usposabljanja na temo varovanja okolja, pričeli pa smo tudi z rednim merjenjem zadovoljstva strank. Na tak način lahko prilagajamo storitve in rastemo skupaj z ustrezno uporabniško izkušnjo. Pomembno nam je, da dosledno izpostavljamo vlogo našega podjetja na področju trajnostnega razvoja, brez zavajajočih ponudb in dejstev. Varnost in zdravje naših zaposlenih in potnikov jemljemo zelo resno.

Trajnostno delovanje vsake institucije je močno povezana tudi z odnosom do lokalnega okolja. Z največjim veseljem prispevamo k zaposlovanju lokalne delovne sile in se trudimo podpreti skupnosti in dobavitelje v okolici. Spodbujamo enake možnosti in nasprotujemo vsem oblikam diskriminacije, prav tako pa spoštujemo družbeno sprejete norme in kodeks obnašanja v vseh ustanovah. Le-ta posebej blagodejno deluje na zmanjšanje vpliva turizma in dvig zadovoljstva. Naša nabavna veriga je močno vpletena v koncept zmanjševanja negativnega vpliva na okolje, zato pazljivo izbiramo izdelke in surovine, ki so potrebne za naše delovanje. 

Investicije v trajnostno prihodnost

Z modrimi odločitvami trajnostni prihodnosti naproti

Da je trajnostna naravnanost zapisana v našem DNK, dokazujemo tudi z okolju prijaznimi investicijami. Leta 2023 smo postavili dve sončni elektrarni, ki s sončno energijo uspešno oskrbujeta naši delavnici v Novi Gorici (Kromberku) in Slovenj Gradcu. Uporaba sončne energije pomembno vpliva na prihranek električne energije in je prijazna do okolja. Pred postavitvijo smo premišljeno opravili raziskavo, katere izmed naših stavb bi bile za lastno sončno elektrarno najbolj primerne. Z lastnim obnovljivim virom električne energije - sončnimi celicami smo od postavitve lastnih sončnih elektrarn do januarja 2024 dosegli zmanjšanje izpustov CO2 za 25.000 kg, kar je enakovredno posaditvi 765 dreves.

Posebej pazljivi smo tudi pri nakupu avtobusov, kombijev in avtomobilov, ki morajo imeti - po naših internih standardih - najvišjo stopnjo EURO motorjev, zaradi katerih bistveno zmanjšujemo izpuste ogljikovega dioksida v prometu. Na večini naših vozil že uporabljamo telematske rešitve s senzorji za optimizacijo poti, kar bistveno prispeva k nižjemu času delovanja naših vozil. Že zadnjih nekaj let izvajamo prevoze potnikov s hibridnimi in e-vozili in načrtujemo nakup novih, predvsem za izvajanje medkrajevnih hitrih linij v javnem potniškem prometu v Sloveniji.

Najbolj iskane informacije
Ali pošljite sporočilo na
Ali pošljite sporočilo na