Podaljšanje veljavnosti terminskih vozovnic


 1. Sklep o podaljšanju veljavnosti terminskih vozovnic, z dne 19. 4. 2021

Upravičencem, ki so imeli veljavno mesečno subvencionirano vozovnico za mesec marec in april 2021, se podaljša veljavnost vozovnice. Upravičencem, ki so imeli veljavno polletno ali letno subvencionirano vozovnico, se zagotovi dobroimetje za čas, ko niso uporabljali javnega prevoza, na naslednji način:

 • Datum veljavnosti mesečnih subvencioniranih vozovnic izdanih za mesec marec 2021 se je podaljšala do 30. aprila 2021.
 • Datum veljavnosti mesečnih subvencioniranih vozovnic izdanih za mesec april 2021 se podaljša do 31.maja 2021.
 • Upravičencem, ki so imeli v mesecu februarju 2021 veljavno polletno ali letno subvencionirano vozovnico, se vrednost kupnine za mesec februar zapiše kot dobroimetje na njihovo kartico.
 • Upravičencem s statusom dijaka in udeleženca izobraževanja odraslih, ki so imeli v mesecu marcu in aprilu 2021 veljavno polletno ali letno subvencionirano vozovnico, se dobroimetje v višini 50 odstotkov kupnine za mesec marec in 50 odstotkov kupnine za mesec april zapiše kot dobroimetje na njihovo kartico.
 • Upravičencem s statusom študenta, ki so imeli v mesecu marcu in aprilu 2021 veljavno polletno ali letno subvencionirano vozovnico, se vrednost kupnine za meseca marec in april zapiše kot dobroimetje na njihovo kartico.

Podaljšanje veljavnosti vozovnic iz točke 1. in 2. se izvede do začetka meseca, ko stopi v veljavo podaljšana vozovnica.

Dobroimetje iz točk 3., 4. in 5. se bo na IJPP kartice naložilo do 10. maja 2021.

Upravičenci, ki imajo na kartici IJPP zapisano dobroimetje, ga lahko uporabijo za nakup kateregakoli produkta enotne vozovnice do konca decembra 2022 ali dobijo izplačilo celotnih sredstev dobroimetja.


 1. Sklep o podaljšanju veljavnosti terminskih vozovnic, z dne 27. 1. 2021


Zaradi pandemije COVID-19 je bil sprejet odlok Vlade Republike Slovenije, po katerem je s 16. 11. 2020 prenehal obratovati javni potniški promet v Republiki Sloveniji. Do ponovnega obratovanja javnega potniškega prometa je prišlo 14. 12. 2020. Zaradi nezmožnosti koriščenja javnega potniškega prometa zaradi pandemije je Ministrstvo za infrastrukturo RS sprejelo Sklep o podaljšanju veljavnosti terminskih vozovnic, ki uvaja naložitev dobroimetja v sistem IJPP. Dobroimetje lahko uporabniki unovčijo za nakup katerega koli produkta IJPP.

Podaljša se datum veljavnosti mesečne enotne vozovnice kupljene za mesec oktober, november, december 2020 ter mesec januar 2021 do konca meseca februarja 2021.

Potnikom, ki niso uporabljali vozovnice, se s tem sklepom zagotovi vračilo kupnine za neizkoriščene enotne polletne in letne vozovnice na naslednji način:

 • Za imetnike polletne subvencionirane vozovnice se je datum veljavnosti novembrske vozovnice podaljšal do konca februarja 2021. Na kartico imetnika se naloži kupnina za neizkoriščeni vozovnici za meseca december 2020 in januar 2021.
 • Za imetnike letne subvencionirane vozovnice se na kartico naloži kupnina za neizkoriščene vozovnice za mesece november in december 2020 ter januar 2021.
 • Za imetnike letne enotne vozovnice se na kartico naloži kupnina za neizkoriščene vozovnice za mesece november in december 2020 ter januar 2021.

Vsem, ki so kupili mesečno vozovnico za februar 2021 in se jim je z veljavnostjo v februarju podaljšala veljavnost ene od vozovnic, se bo naložila kupnina za februarsko vozovnico na IJPP kartico.

Potnikom se bo kupnina za neizkoriščene vozovnice zapisala na kartico IJPP do 9. februarja 2021. 

 

 1. Izplačilo celotnih sredstev dobroimetja

 

Potniki, ki bodo želeli nakazilo celotnih sredstev na njihov tekoči račun, bodo na prodajno mesto prevoznika predložili izpolnjen obrazec iz priloge sklepa, IJPP kartico in osebni dokument. Potnik ne more uveljavljati vračila kupnine enotne vozovnice za obdobje podaljšanja vozovnice.

Zahtevo za izplačilo neizkoriščene vrednosti vozovnice lahko oddate na katerem koli prodajnem mestu IJPP. Kljub temu vam priporočamo, da zahtevek za izplačilo oddate na tistem prodajnem mestu, kjer ste vozovnice, za katere ste prejeli pripisano neizkoriščeno vrednost, tudi kupili.

Za izplačilo neizkoriščene vrednosti potrebujete seboj:

 • kartico IJPP s CUID številko,
 • izpolnjen obrazec za nakazilo neizkoriščene vozovnice (v primeru izplačila na tekoči račun, podatek o prevozniku pod številko 3 NI OBVEZEN),
 • osebni dokument imetnika kartice in zakonitega zastopnika v primeru, da je imetnik kartice mladoletna oseba (če je neimenska kartica ni potreben).

  Dobroimetje je mogoče koristiti prek spletne stran ijpp.nomago.si in na stacionarnih blagajnah Nomago v Novi Gorici, Celju, Ajdovščini, Idriji, Kočevju, Kopru, Krškem, Mozirju, Postojni, Ravnah na Koroškem, Rogaški Slatini, Sežani, Slovenj Gradcu, Slovenskih Konjicah, Tolminu, Velenju, Trbovljah in Zagorju ob Savi. 

Uporabnikom svetujemo, da pred obiskom prodajnih mest na tej strani  preverijo njihov delovni čas. V Nomagovih poslovnih enotah v Ljubljani na Vošnjakovi 3 in Ajdovščini 1 nakup subvencioniranih vozovnic ni mogoč.

Uradna izjava Ministrstva za infrastrukturo RS o neizkoriščenih vrednostih terminskih subvencioniranih vozovnic - IZJAVA. 

Bodi informiran

Ne zamudi naslednje akcije ali pomembnega obvestila!

Si avanturistični popotnik ali vsakodnevni potnik? V vsakem primeru zate pripravljamo ažurne, zanimive in koristne popotniške in potniške informacije, ki ti jih dostavljamo v tvoj poštni nabiralnik enkrat do dvakrat na mesec.