Pravice letalskih potnikov

Evropska unija je določila vrsto pravic, da bi zagotovila pravicno obravnavo letalskih potnikov. Letalski prevoznik, ki upravlja vaš let, je odgovoren za vaš prevoz in prevoz vaše prtljage in mora upoštevati vaše pravice.

Letalski prevoznik vam lahko zavrne vkrcanje:

 • iz varnostnih ali zdravstvenih razlogov (če letalskega prevoznika niste predhodno obvestili o hudih nalezljivih boleznih ali alergijah) ali če nimate ustreznih potovalnih dokumentov (več informacij o dokumentih, ki jih potrebujete pri potovanju v Evropi)
 • če niste potovali na odhodnem letu, ki ste ga rezervirali v isti rezervaciji s povratnim letom
 • če niste potovali na drugih letih, vključenih v rezervacijo zaporednih letov
 • če nimate ustrezne dokumentacije za hišnega ljubljenčka, ki potuje z vami

Če ste se želeli pravočasno prijaviti z veljavno rezervacijo za let in potovalnimi dokumenti, vendar vam je letalski prevoznik zavrnil vkrcanje zaradi prevelikega števila rezervacij ali zaradi operativnih razlogov in se letu niste odpovedali prostovoljno, ste upravičeni do:

 • odškodnine
 • izbire med povračilom kupnine za vozovnico, spremembo poti ali ponovno rezervacijo za kasnejši let in 
 • pomoči


Odškodnina

Če ste pravočasno prišli na prijavo potnikov na let, vendar vam zavrnejo vkrcanje, bi morali vedno prejeti odškodnino. Izjema so le primeri, ko obstajajo utemeljeni razlogi za zavrnitev vkrcanja, denimo zdravstveni ali varnostni razlogi, ali če nimate zahtevanih potovalnih dokumentov. 

Tudi v primerih, ko taki razlogi obstajajo, vam lahko prevoznik še vedno ponudi odškodnino, odvisno od pogojev, povezanih z vašo letalsko vozovnico.

Znesek v EUR

Razdalja

250

Do 1 500 km

400

Nad 1 500 km znotraj EU in pri vseh ostalih letih med 1 500 in 3 500 km

600

Nad 3 500 km


Povezovalni let – ena rezervacija s sočasno prijavo

Če vam zavrnejo vkrcanje, ker prevoznik, ki opravlja povezovalni let, meni, da boste prispeli prepozno za vkrcanje na ta let (ker ima vaš prvi let zamudo), vam pripada odškodnina.

Če prevoznik ponudi spremembo poti in do končnega cilja prispete z dveurno, triurno ali štiriurno zamudo, se lahko odškodnina zniža za 50 %.


Povračilo stroškov, sprememba poti ali ponovna rezervacija v primeru zavrnitve vkrcanja

Letalski prevoznik vam mora ponuditi, da lahko samo enkrat izberete med:

 1. povračilom kupnine vozovnice in, pri povezovalnem letu, povratnim letom do letališča odhoda, takoj ko je mogoče
 2. spremembo poti do končnega cilja, takoj ko je mogoče ali
 3. spremembo poti na poznejši datum, ki vam ustreza, pod primerljivimi pogoji prevoza (tj. sprememba rezervacij), glede na razpoložljivost prostih sedežev

Takoj ko izberete eno od teh treh možnosti, nimate več pravice izbrati drugih dveh. Vendar mora letalski prevoznik morebiti še vedno zagotoviti odškodnino, odvisno od razdalje leta in dolžino zamude glede na prvotno načrtovani čas prihoda.

 • Če letalski prevoznik ne izpolni svoje obveznosti, da ponudi spremembo poti ali povratni let pod primerljivimi pogoji prevoza, takoj ko je mogoče, mora povrniti stroške leta.
 • Če vam letalski prevoznik ne ponudi izbire med povračilom stroškov in spremembo poti, ampak se enostransko odloči, da bo povrnil stroške kupnine prvotne vozovnice, ste upravičeni do dodatnega nadomestila razlike v ceni nove vozovnice (pod primerljivimi pogoji prevoza).
 • Če ste odhodni in povratni let rezervirali posebej pri različnih letalskih prevoznikih ter je bil odhodni let odpovedan, ste upravičeni do odškodninesamo za odpovedani let.

Kadar odhodni in povratni let, ki sta del iste rezervacije, opravljata različna prevoznika, in je odhodni let odpovedan, imate naslednje pravice:

 • odškodnina
 • izbirate lahko med povračilom celotne kupnine vozovnice (za odhodni in povratni let) in spremembo poti za odhodni let

Pomoč v primeru zavrnitve vkrcanja

Letalski prevoznik bi vam moral med čakanjem na let zagotoviti brezplačno pomoč. Če pride do motenj pri potovanju, se obrnite na letalskega prevoznika. Letalski prevoznik bi moral invalidom in njihovim psom vodnikom zagotoviti dostopno namestitev, če je na razpolago. Zagotoviti mora naslednjo pomoč:

 • osvežilne napitke
 • hrano
 • namestitev v hotelu (pri prevelikem številu rezervacij in potovanju naslednji dan)
 • prevoz do kraja namestitve in nazaj na letališče
 • dva brezplačna telefonska klica/sporočili po telefaksu, teleksu ali e-pošti

Če vam ne ponudijo pomoči in ste sami plačali za zgoraj navedene postavke, vam mora prevoznik povrniti stroške, če so bili ti izdatki potrebni, razumni in primerni. V ta namen shranite vse račune. Do pomoči ste upravičeni, dokler čakate na spremembo poti pod primerljivimi pogoji prevoza do končnega cilja in takoj, ko je mogoče, ali na povratni let.

V izrednih primerih se lahko letalski prevoznik odloči, da omeji ali odkloni pomoč, če bi ta povzročila nadaljnjo zamudo za potnike, ki čakajo na nadomestni let ali let z zamudo.

Razen če pogoji, povezani z vašo vozovnico ne določajo drugače, niste upravičeni do pomoči, če:

 • so vam zavrnili vkrcanje iz utemeljenih razlogov zdravja, varnosti in zaščite
 • ali če nimate zahtevanih potnih listin


Do odpovedi leta pride, kadar:

 • je opuščen prvotni razpored letov in so vas premestili na drug načrtovan let
 • je letalo vzletelo, vendar se je moralo vrniti na odhodno letališče in so vas premestili na drug let
 • je letalo pristalo na letališču, ki ni končni cilj, naveden na vozovnici, razen:
  • če ste se strinjali s spremembo poti (pod primerljivimi pogoji prevoza in takoj ko je mogoče) na letališče vašega prvotnega končnega cilja ali na kateri koli drugi cilj, s katerim soglašate. V tem primeru se šteje, da ima let zamudo in ne gre za odpoved.
  • sta letališče prihoda in letališče prvotnega končnega cilja v istem kraju, mestu ali regiji. V tem primeru se šteje, da ima let zamudo in ne gre za odpoved.

Če je let odpovedan, lahko izbirate med povračilom, spremembo poti ali vrnitvijo.

Imate tudi pravico do pomoči na letališču.

Če ste bili o odpovedi leta obveščeni manj kot 14 dni pred načrtovanim datumom odhoda, imate pravico do odškodnine. Letalski prevoznik mora obvezno dokazati, ali in kdaj ste bili osebno obveščeni o odpovedi leta. Če tega ne stori, se lahko za nadaljnjo pomoč obrnete na nacionalni organ .

Vendar pa letalskemu prevozniku odškodnine ni treba plačati, če lahko dokaže, da je do odpovedi prišlo zaradi izrednih razmer, ki se jim ni dalo izogniti, četudi so bili sprejeti vsi razumni ukrepi. Letalski prevoznik mora to dokazati tako, da denimo zagotovi izvlečke iz dnevnika letenja ali poročil o dogodku. Letalski prevoznik mora te dokaze poslati ustreznemu nacionalnemu izvršilnemu organu ter zadevnim potnikom v skladu z nacionalnimi določbami o dostopu do dokumentov.

Če ima let pri odhodu zamudo, ste upravičeni do pomočipovračila in povratnega leta, glede na dolžino zamude in razdaljo leta.

Če ste do končnega cilja prispeliveč kot 3-urno zamudo, ste upravičeni do odškodnine, razen če je do zamude prišlo zaradi izrednih razmer. Letalski prevoznik mora to dokazati tako, da denimo zagotovi izvlečke iz dnevnika letenja ali poročil o dogodku. Letalski prevoznik mora te dokaze poslati ustreznemu nacionalnemu izvršilnemu organu ter zadevnim potnikom v skladu z nacionalnimi določbami o dostopu do dokumentov.

Če ste se želeli pravočasno prijaviti z veljavno rezervacijo za let in potovalnimi dokumenti, vendar so vam zavrnili vkrcanje zaradi prevelikega števila rezervacij ali zaradi operativnih razlogov in se letu niste odpovedali prostovoljno, ste upravičeni do: 


Če ste premeščeni v višji razred od rezerviranega, letalski prevoznik od vas ne sme zahtevati doplačila.

Če ste premeščeni v nižji razred od rezerviranega, ste upravičeni do povrnitve dela vrednosti vozovnice, odvisno od dolžine leta, in sicer:

a) 30 % – leti do 1 500 km

b) 50 % – leti znotraj EU nad 1 500 km (razen letov med EU in francoskimi čezmorskimi departmaji) in vsi drugi leti med 1 500 in 3 500 km

c) 75 % – leti, ki ne sodijo pod (a) ali (b), vključno z leti med EU in francoskimi čezmorskimi departmaji

Kadar vozovnica velja za dva ali več povezovalnih letov, ste upravičeni samo do odškodnine za let, na katerem ste bili premeščeni v nižji razred, in ne za celotno potovanje. Povračilo mora biti izplačano v 7 dneh.

Kadar morate na potovanju prestopati, vas do končnega cilja pripelje povezovalni let.

Če zamudite povezovalni let in na končni cilj prispete z več kot triurno zamudo, ste upravičeni do odškodnine. Pri izračunu odškodnine se upoštevata dolžina zamude in razdalja do končnega cilja.

Do odškodnine ste upravičeni v naslednjih primerih:

Oddana prtljaga

Če ste prtljago oddali in je ta izgubljena, poškodovana ali zamujena, je za škodo odgovoren letalski prevoznik. V tem primeru ste upravičeni do odškodnine v višini do približno 1 300 evrov. Toda če je škoda posledica okvare prtljage, do odškodnine niste upravičeni.

Ročna prtljaga

Če je poškodovana vaša ročna prtljaga in je za poškodbo odgovoren prevoznik, mora nadomestilo plačati prevoznik.

Turistično zavarovanje

Kadar imate v prtljagi dragocenosti, je priporočljivo skleniti zasebno turistično zavarovanje. Če ga ne želite skleniti, si lahko z doplačilom pri letalskem prevozniku, s katerim potujete, zagotovite višje kritje vrednosti (nad 1 300 evri). To je treba storiti pred potovanjem in najpozneje pri prijavi na let.

Odškodninski zahtevek

Zahtevek za odškodnino za izgubljeno ali poškodovano prtljago morate poslati letalskemu prevozniku pisno v sedmih dneh oziroma v 21 dneh pri zamujeni prtljagi. Standardnega obrazca EU za to ni.

Če menite, da vaše pravice niso bile spoštovane, imate na voljo več pravnih sredstev. Vendar morate svojo pritožbo najprej poslati letalskemu prevozniku. Za pomoč in nasvet v zvezi z uveljavljanjem pravic letalskih potnikov se lahko obrnete tudi na lokalni evropski potrošniški center.

 1. Pritožite se pri letalskem prevozniku
  Vedno morate pritožbo najprej poslati letalskemu prevozniku, tako da uporabite za pritožbo, ki ga zagotovi letalski prevoznik
 2. Pritožite se pri nacionalnih organih
  Če od letalskega prevoznika v dveh mesecih niste prejeli odgovora na svojo pritožbo ali z odgovorom niste zadovoljni, se lahko v razumnem časovnem okviru pritožite pri ustreznem nacionalnem organu v državi, v kateri se je zgodil dogodek. Nacionalni organ bi vam moral zagotoviti nezavezujoče pravno mnenje, kako nadaljevati s pritožbo. 
 3. Obrnite se na organe za alternativno reševanje sporov (ARS)/spletno reševanje sporov (SRS)
  Uporabite lahko tudi postopek zunajsodnega reševanja sporov oziroma organ za alternativno reševanje sporov (ARS). Če ste vozovnico kupili na spletu, lahko pritožbo vložite na platformi za spletno reševanje sporov (SRS). Alternativno reševanje sporov in spletno reševanje sporov sta na voljo samo rezidentom EU.
 4. Predložite zadevo sodišču
  Mogoče se boste odločili za formalni pravni postopek in vložili zahtevek za odškodnino v skladu s pravili EU prek evropskega postopka v sporih majhne vrednosti.Za lete, ki jih opravlja letalski prevoznik EU, lahko zahtevek za odškodnino vložite bodisi na kraju prihoda ali odhoda. Enaka pravila se uporabljajo za povezovalne lete, ki so del iste rezervacije, vendar jih lahko opravljajo različni letalski prevozniki. Zahtevek lahko vložite tudi na sodiščih v državi, v kateri ima letalski prevoznik sedež.

  Če letalski prevoznik nima sedeža v državi EU, lahko zadevo obravnavajo sodišča v državi EU prihoda, odhoda ali povezovalnega leta. Časovni roki za pritožbo zoper letalskega prevoznika na nacionalnem sodišču so opredeljeni v skladu z nacionalnimi pravili o zastaranju zahtevkov v vsaki državi EU.

Pridruži se naši skupnosti in razišči svet

Si avanturistični popotnik ali vsakodnevni potnik? V vsakem primeru zate pripravljamo ažurne, zanimive in koristne popotniške in potniške informacije, ki ti jih dostavljamo v tvoj poštni nabiralnik enkrat tedensko.

Prijava na e-novice
Najbolj iskane informacije
Ali pošljite sporočilo na
Ali pošljite sporočilo na