Zavarovanje CareMed Premium

CareMed Premium ponuja možnost osnovnega zdravstvenega zavarovanja ali paketa zavarovanj, ki dodatno vključuje:

 • prevoz v primeru bolezni ali smrti,
 • nezgodno zavarovanje, potovalno asistenco,
 • jamstvo proti tretjim osebam in
 • zavarovanje prtljage.

Vse podrobnosti paketnega zavarovanja najdete spodaj, kjer so le-ta tudi podrobno opisana.

CareMed Premium zavarovanje je mednarodno popotniško zavarovanje za vse, ki potujejo po svetu. Ob sklenitvi CareMed zavarovanja dobite:

 • zavarovanje, prilagojeno vašim potrebam na potovanju,
 • zavarovalno kritje za vsakogar v starosti od 3 mesece do 65 let,
 • zavarovanje se lahko sklene za obdobje do 24 mesecev,
 • zanesljivo zavarovalno hišo,
 • nizke zavarovalne premije,
 • kritje povsod po svetu, vključno s potovanji v več držav,
 • zavarovanje, ki ustreza zahtevam za pridobitev vstopnih vizumov držav (npr. dovolj visoko zavarovalno kritje za pridobitev študentskega vizuma v ZDA),
 • izjemno enostavno povračilo zdravniških stroškov,
 • neposredna plačila med zavarovalnico in bolnišnico (razen za manjše stroške),
 • 24-urna pomoč v ZDA in Evropi,
 • profesionalna pomoč našega osebja.


Svet (razen ZDA & Kanada) z odbitno franšizo 50 €CareMed Premium (neomejeno)

Zdravstveno zavarovanjePaket zavarovanj
dnevno1,50 €1,90 €
7 dni10,50 €13,30 €
30 dni45,00 €57,00 €
Svet (razen ZDA & Kanada) brez odbitne franšizeCareMed Premium (neomejeno)

Zdravstveno zavarovanjePaket zavarovanj
dnevno1,60 €2,00 €
7 dni11,20 €14,00 €
30 dni48,00 €60,00 €
ZDA & Kanada – z odbitno franšizo 50 €CareMed Premium (neomejeno)

Zdravstveno zavarovanjePaket zavarovanj
dnevno3,30 €3,80 €
7 dni23,10 €26,60 €
30 dni99,00 €114,00 €
ZDA & Kanada – brez odbitne franšizeCareMed Premium (neomejeno)

Zdravstveno zavarovanjePaket zavarovanj
dnevno3,60 €4,10 €
7 dni25,20 €28,70 €
30 dni108,00 €123,00 €

Zdravstveno zavarovanje

Zdravstveno zavarovanjeCareMed Premium
zdravniški stroški v primeru poškodbe100%
zdravniško predpisana zdravila100%
zdravniško predpisana rehabilitacija100%
Pregledi in zdravljenja zaradi nosečnosti100%
nujna zobozdravniška pomoč (olajšanje bolečine) - 100% na leto do maksimalno€1.000
zobozdravniška pomoč v primeru nezgode - 50% na leto do maksimalno€2.000
stroški bolnišničnega zdravljenja100%
prevoz v domovino zaradi zdravstvenih razlogov100%
stroški v primeru prevoza do kraja zdravljenja100%
izven bolnišnična fizioterapija100%
prevoz posmrtnih ostankov/pokop v tujini€25.000

** Zgoraj navedene zdravniške ugodnosti se lahko spremenijo glede na pogoje, omejitve ali izključitve CareMed zavarovalne police.

Zdravstveno zavarovanje vključuje vse stroške, ki so nastali kot posledica akutne bolezni ali nezgode, do katere je prišlo v času veljavnosti zavarovanja. Višina in obseg kritja zavarovanja je odvisno od tipa zavarovanja, ki ste si ga izbrali; vključuje pa:

 • storitve zdravnikov – zavarovanec lahko izbere kateregakoli zdravnika, ki ima zdravniško licenco v skladu z zakoni države, v kateri se nahaja. Za zavarovance, ki potujejo v ZDA, je mreža First Health Network izjemen pripomoček pri iskanju tovrstnih informacij;
 • zdravila in obloge, ki jih je predpisal zdravnik in vsebujejo zdravilne snovi;
 • zdravniško nujni pripomočki za hojo ali podporo hrbta (standardni modeli);
 • bolnišnični stroški (namestitev, storitve zdravnikov in drugega osebja; v uradno priznani bolnišnici);
 • nujni prevoz do in od najbližje primerne bolnice;
 • izvenbolnišnična oskrba (višina glede na izbran tip zavarovanja);
 • nujne zobozdravstvene storitve za olajšanje bolečin na naravnih zobeh.

V primeru, da takojšnje zdravljenje ni nujno potrebno ali so stroški zdravljenja v tej državi višji od stroškov prevoza v matično državo in stanje zavarovančevega zdravja dopušča prevoz v matično državo, si center za 24-urno pomoč pridržuje pravico do odločitve, da zavarovancu krije stroške prevoza na zdravljenje v matično državo. Stroške zdravljenja v tem primeru ne krije zavarovalnica.


Prevoz v primeru bolezni ali smrti

Zavarovanje v primeru bolezni ali smrtiCareMed Premium
zdravniška evakuacija - na podlagi doktorjevega priporočila100%
združitev družinskih članov100%
stroški reševanja€5.000
prevoz posmrtnih ostankov ali pokop v tujini100%
 • V primeru nevarnosti za izgubo življenja/okončine in v primeru, da ni moč zagotoviti zadostne zdravniške pomoči v državi, kjer se zavarovanec nahaja, so stroški prevoza v matično državo kriti do višine izbranega kritja; ta velja v primeru, če je zdravnik odredil, da je to zdravstveno nujno. V primeru prevoza je nujno potrebna predhodna pridobitev odobritve zavarovalnice.
 • V primeru zavarovančeve smrti med potovanjem zavarovalnica krije stroške prevoza posmrtnih ostankov v matično državo zavarovanca. Pred prevozom je potrebno pridobiti predhodno odobritev zavarovalnice.

Zavarovalnica nosi stroške vrnitve zavarovanca v domovino v primeru nesreče/smrti/resne bolezni ožjega družinskega člana. Vse priprave morajo potekati preko CareMeda. Zavarovalnica nosi stroške vrnitve nazaj v državo gostiteljico, če so izpolnjeni vse spodnji pogoji:

 • Zavarovanec mora biti na daljšem potovanju in mora biti zavarovan za več kot 3 mesece.
 • Do konca trajanja police mora zavarovanec imeti vsaj še 6 tednov*. *Izjema za to pravilo so študentje na izmenjavah, ki se morajo vrniti, da opravijo vse izpite in/ali se udeležijo prireditev ob končanju študija.
 • Vse načrte za potovanje mora koordinirati CareMed.
 • Kadar koli je mogoče, se za povratek uporabi povratno vozovnico zavarovanca.


Zavarovanje v primeru nezgod

Zavarovanje v primeru nezgodCareMed Premium
v primeru smrti€5.000
invalidnost*€40.000
stroški reševanja€2.500

*V primeru nezgode, ki povzroči (delno) invalidnost, kot je npr. izguba okončin(e) ali enega ali več čutov ali celo smrt zavarovanca, zavarovalnica izplača odškodnino glede na resnost poškodbe.


Potovalna asistenca

Potovalna asistencaCareMed Premium
družinski član(i) k bolniški postelji zavarovanca100%
let domov v primeru smrti starša ali brata/sestre (samo za zavarovanje, sklenjeno za več kot 3 mesece)€1.000


Zavarovalnica izplača odškodnino v nujnih primerih, ki se pripetijo med potovanjem, samo v primeru, da je bilo pridobljena predhodna odobritev kritja teh stroškov s strani zavarovalnice oz. 24-urnega centra:

 • povračilo stroškov potovanja bližnjega, v primeru da mora zavarovanec v bolnišnici preživeti vsaj 10 dni; stroške obeh (višina je odvisna od izbranega tipa zavarovanja) – vendar z najbolj ekonomičnim načinom prevoza in za najbolj ekonomično ceno;
 • povračilo stroškov namestitve bližnjega;
 • povračilo stroškov, ki so nastali ob vrnitvi zavarovanca v matično državo v primeru smrti njegovega partnerja/starša/sorojenca.

Zavarovanje prtljage

Zavarovanje prtljageCareMed Premium
kraja / poškodba osebne lastnine50%
audio naprave€250
surf deske in windsurf oprema€500
oprema za golf in podobno€500
mobilni telefoni, očala, kontaktne leče, ...€250
poškodbe zaradi prepozne dostave (potrebna zamenjava)€500


V primeru kraje ali poškodbe prtljage v času potovanja, na primer kot posledica ognja, poplav, nevihte ali potresa zavarovalnica izplača odškodnino. Višina odškodnine je v primerih kamer, video opreme, avdio opreme, nakita in ur omejena. V vsakem primeru je nujno potrebno prijaviti krajo ali poškodbo policiji in pridobiti policijski zapisnik. Dodatni pogoji ter izključitve so objavljeni v pogojih police.

V primeru, da je bila prtljaga predana prevozniku (letalo, avtobus, vlak) in je bila izgubljena ali poškodovana v tem času, se CareMed zavarovanja smatra kot sekundarno za prevoznim podjetjem. Zavarovanec mora prijaviti izgubo/poškodbo prevozniku in počakati na njegov odgovor glede možnega izplačila odškodnine. V primeru da je bila odškodnina v celoti izplačana, o tem ni potrebno obveščati CareMed zavarovalnice. V primeru da je bila odškodnina izplačana delno ali zavrnjena, mora zavarovanec izpolniti obrazec CareMeda in priložiti pismo prevoznika, ki priča o njihovi odločitvi.

Odbitno franšizo z znesku 50 € ali 50 $ za kateri koli škodni primer izgubljene ali poškodovane prtljage nosi zavarovanec z izjemo izgubljene in poškodovane prtljage, ki je uničena.


Zavarovanje proti tretjim osebam

Zavarovanje proti tretjim osebamCareMed Premium
osebna odgovornost€2,5 milijona
škoda, storjena na lastnini€25.000
stroški deportacije (10% krije zavarovanec, minimalno €100)€5.000

Kadar med potovanjem zavarovanec nenamerno povzroči škodo na lastnini tretje osebe in je odgovoren za nastalo škodo, zavarovalnica preuči, ali je zahtevek za škodo upravičen, se pogaja – izven ali na sodišču – z osebo ali osebami, ki se jim je zgodila škoda o višini odškodnine ter izplača odškodnino glede na najvišjo dovoljeno višino (glede na izbran tip zavarovanja).

Zavarovanje ne krije škode ali poškodbe:

 • povzročene med vožnjo z avtomobilom ali drugim motornim vozilom;
 • povzročene namerno;
 • do katerih je prišlo med igranjem nevarnih športov (npr. boks, rugbi, rokoborba … );
 • povzročene na gospodinjskih objektih, ki niso fiksirane v hiši; kot npr. električne naprave, svetilke, porcelan, preproge, pohištvo … Škoda na fiksne objekte v hiši, kot je npr. sanitarna posoda, je krita;
 • v primeru da je odgovorna druga zavarovalnica;
 • povzročene na lastnini gostujoče družine, razen kolikor je krita s zavarovanjem, ki ga ima sklenjenega gostujoča družina. Zavarovalec izplača višino odškodnine v višini razlike glede na kritje, ki ga ima gostujoča družina, vendar ne več kot €/US$ 1.000 na zavarovanca glede na pogoje zavarovalne police.


Info center

Tu so zbrane pomembne informacije glede uveljavljanja zavarovanja. V primeru dodatnih vprašanj nas kontaktirajte.

V naslednjih primerih zdravstveno zavarovanje ne velja:

 • v primeru potovanja na zdravljenje;
 • v primeru zdravljenja, za katero je zavarovanec pred odhodom vedel, da bo nujno;
 • predhodno stanje pomeni vsaka nezgoda ali bolezen, za katero velja: a) stanje, ki je povzročilo, da je zavarovanec poiskal zdravniško pomoč/zdravljenje v času 12 mesecev pred začetkov veljavnosti zavarovanja; b) stanje, za katere je zavarovanec prejel zdravljenje ali zdravniško pomoč v času 12 mesecev pred začetkom veljavnosti potovanja.
 • v primeru rutinskih zobozdravstvenih storitev;
 • v primeru rutinskih pregledov in zdravljenj, vključno z operacijami in pregledi oči ter zdravljenj za stabiliziranje kroničnih bolezni, vključno z zdravili in nadaljnimi terapijami kot posledica osnovnega nujnega zdravljenja ter zdravljenja ob okrevanju;
 • za zdravila v prosti prodaji, preventivna cepljenja, kontracepcijo, vitamine …
 • v primeru plastičnih ali kozmetičnih operacij;
 • v primeru zdravljenj, ki niso bila v okviru pogojev zavarovalne police ali ki so bila izvedena v matični državi zavarovanca;
 • v primeru nosečnosti, poroda ali splava;
 • v primeru spolno prenosljivih bolezni;
 • v primeru okuženosti z virusom HIV in z vsemi posledicami, povezanimi s tem;
 • v primeru samomora, poskusa samomora ali sebi zadanimi ranami, mentalnih bolezni, mentalnih stanj ali reakcij, vključno s stresom, tesnobo, napadi panike, depresijo, prehrambenimi motnjami ali težavah s težo;
 • v primeru zlorabe opojnih substanc, narkotikov ali drog;
 • nezmožnosti kot posledica uporabeh teh substanc, ne glede na to, ali so bile posredno ali neposredno odgovorne za stroške zavarovanca
 • ter v primeru zlorabe zdravniških preparatov.

V naslednjih primerih zdravstveno zavarovanje ne velja:

Takoj ob poškodbi ali začetku bolezni je pred kakršnim koli posegom ali zdravljenjem najprej potrebno kontaktirati 24-urno pomoč – še posebej pred sprejemom v bolnišnico ali za predhodno dovoljenje operacije na pacientu, ki je že v bolnišnici – razen v primerih, ko je ogroženo zavarovančevo življenje. Če se nahajate v ZDA, morate pridobiti priporočilo za zdravnika, ki ima pogodbo z zavarovalnico in je v neposredni bližini vašega prebivališča.

24-urna številka:

Zavarovalnica mora predhodno odobriti:

 • operacije;
 • prevoz z letalom;
 • sprejem zavarovanca v bolnišnico;
 • vračanje zavarovanca v matično državo po končni prognozi;
 • prevoz družine/družinskega člana;
 • prevozne stroške vračanja v matično državo zavarovanca;
 • prevoz posmrtnih ostankov;
 • sežig ali pokop v državi potovanja.

Bolnišnica lahko kliče 24-urno pomoč za pridobitev informacije o zavarovalnem kritju. Ob sprejemu v bolnišnico je potrebno predložiti izkaznico zavarovanja (če izkaznice nimate pri sebi, je dovolj vaše ime in priimek, datum rojstva in št. zavarovanja).

Za vsako novo poškodbo ali bolezen je potrebno izpolniti zahtevek in ga predložiti ob začetku zdravljenja. Če nimate pri sebi več zahtevkov, jih najdete na spletnih straneh.

V nekaterih primerih vas lahko na 24-urni pomoči prosijo za izpolnitev odpustnice, kajti brez nje lahko bolnišnica zadrži vse informacije glede vašega zdravstvenega stanja. Tudi odpustnico najdete na spletnih straneh.

Zahtevek – formular za terjatev (v primeru, da ste plačali manjše stroške) pošljite skupaj z ORIGINALNIMI računi v roku največ 60 dni ob pridobitvi prvega zdravniškega računa na

V primeru zahtevkov za Severno & Južno Ameriko:

CareMed Claims
CISI Claim Department
1 High Ridge Park

Stamford, CT 06905, USA
Delovni čas: 8:00 – 17:00 vzhodni čas (EST)
Telefon: +1 203-399 5130
Telefon: +1 866-404 2062 (pritisnite #1)
Fax: +1 203 399 5596
E-mail: claimhelp@culturalinsurance.com

V primeru zahtevkov za Evropo, Azijo, Afriko in Oceanijo:

CareMed Claims
ACE European Group Limited
Direktion für Deutschland
Lurgiallee 12
60439 Frankfurt, Germany
Delovni čas: 8:30 – 17:00 centralni evropski čas
Telefon: +49 (0)69-756 13 6722
Fax: +49 (0)69-756 13 4350
E-mail: infoah.claims@acegroup.com

Imaš dodatna vprašanja?
Pokliči nas
Imaš dodatna vprašanja?
Pokliči nas

Pridruži se naši skupnosti in razišči svet

Si avanturistični popotnik ali vsakodnevni potnik? V vsakem primeru zate pripravljamo ažurne, zanimive in koristne popotniške in potniške informacije, ki ti jih dostavljamo v tvoj poštni nabiralnik enkrat tedensko.

Prijava na e-novice
Najbolj iskane informacije
Ali pošljite sporočilo na
Ali pošljite sporočilo na