Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri: "Z SKB ISIC do privlačne nagrade"


PODATKI O NAGRAJENKI

Lara B., Domžale

Iskrene čestitke! Nagrajenko smo o žrebu že obvestili po elektronski pošti.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRAVILNIK NAGRADNE IGRE


1. Podatki o organizatorju nagradne igre 

Organizator nagradne igre z nazivom »Z SKB ISIC do privlačne nagrade« je  podjetje Nomago d.o.o., Vošnjakova ulica 3, 1000 Ljubljana, mat. št. 5143373000 (v nadaljevanju: organizator ali Nomago).


2. Namen nagradne igre
Namen nagradne igre je promocija SKB ISIC kartice.


3. Udeleženci
Udeleženci nagradne igre so lahko polnoletne osebe, ki imajo slovensko državljanstvo. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju Nomago d.o.o. ali njihovi družinski člani. V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki so si ustvarili SKB ISIC kartico ali podaljšali obstoječo SKB ISIC kartico v obdobju med 19. 08. 2022 in 6. 11. 2022.


4. Pravila in pogoji nagradne igre
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali kateri koli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator nagradne igre. 


5. Način sodelovanja in potek nagradne igre

Sodelujoči sodeluje tako, da si ustvari kartico SKB ISIC ali podaljša obstoječo kartico SKB ISIC od 19. 08. 2022 do vključno 06. 11. 2022.

Osebe, ki so si ustvarile SKB ISIC kartico ali podaljšale obstoječo SKB ISIC kartico v obdobju pred objavo teh splošnih pogojev, torej v obdobju med 19. 08. 2022 in 24. 10. 2022, lahko sodelujejo v tej nagradni igri tako, da na e-naslov: info@isic.si najkasneje do 06.11. 2022 pošljejo potrditev, da sodelujejo v nagradni igri in da se strinjajo s temi splošnimi pogoji. 

Osebe, ki so si ustvarile SKB ISIC kartico ali podaljšale obstoječo SKB ISIC kartico v obdobju po objavi teh splošnih pogojev, torej v obdobju med 25. 10. 2022 in 06. 11. 2022, sodelujejo v tej nagradni igri s tem, ko si ustvarijo oz. podaljšajo SKB ISIC kartico, s čemer tudi potrdijo, da se strinjajo s temi splošnimi pogoji.

Med vsemi sodelujočimi bo komisija* izžrebala enega (1) nagrajenca, ki bo za nagrado prejel 1 x vrednostni bon Nomago Travel v višini 50,00 EUR. 

*Komisijo sestavljata dva zaposlena iz družbe Nomago d.o.o.

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči dovoljuje, da organizator posameznega nagrajenca objavi na svoji spletni strani in ga obvesti preko e-pošte. 


6. Čas trajanja nagradne igre
Nagradna igra traja do vključno 06. 11. 2022. Komisija bo nagrajenca objavila na spletni strani podjetja Nomago (www.nomago.si) in obvestila preko e-pošte drugi delovni dan po zaključku nagradne igre, torej v sredo, 08. 11. 2022.


7. Nagrada
Nagrada se podeli eni (1) osebi v obliki vrednostnega bona Nomago Travel v višini 50 EUR. 

Ker vrednost nagrade presega 42,00 EUR, mora nagrajenec organizatorju sporočiti podatke za obračun in plačilo dohodnine (ime in priimek, stalni naslov, davčno številko). Nagrada je obdavčene po Zakonu o dohodnini in za nagrajenca, ki je zavezanec za dohodnino, organizator nagrade plača akontacijo za celotno nagrado.

Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti.  


8. Določanje nagrajenca in obveščanje o nagrajencu 
Organizator nagradne igre bo naslednji delovni dan po zaključku nagradne igre izžrebal enega (1) nagrajenca in sporočil kdo je.  

Komisija bo nagrajenca objavila na spletni strani podjetja Nomago (www.nomago.si) in ga obvestila prek e-pošte drugi delovni dan po zaključku nagradne igre.

Če posamezen nagrajenec ne bo izpolnjevali pogojev za sodelovanje oz. pogojev za prevzem nagrade, se komisija odloči, ali razglasi naslednjega nagrajenca.


9. Prevzem nagrade
Pogoj za pridobitev nagrade je, da nagrajenec soglaša s temi pravili in izpolnjuje pogoje za udeležbo v nagradni igri.

Nagrajenec mora svoje podatke (ime, priimek, naslov stalnega bivališča, e-naslov in davčna številka) poslati na e-naslov: marketing@nomago.si najkasneje do vključno 11. 11. 2022.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

  • nagrajenec ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade,
  • se ugotovi, da je uporabnik v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji,
  • nagrajenec ne pošlje zahtevanih podatkov (ime, priimek, naslov bivališča, e-naslov, davčna številka, telefonska številka) na e-naslov: marketing@nomago.si.


Podeljene nagrade ni mogoče zamenjati niti zahtevati njene denarne protivrednosti.


10. Izključitev odgovornosti

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

  • nedelovanje prodajnih kanalov, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitev spletnega mesta,
  • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator nima vpliva,
  • kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad. 


11. Obveznosti nagrajencev glede prevzema nagrade
Če nagrajenec ne izpolnjuje s temi pravili določenih pogojev za sprejem nagrade oziroma sprejem nagrade odkloni ali ne posreduje potrebnih podatkov v navedenih rokih, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator nagradne igre v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti. Če udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju, tj. podjetju Nomago d.o.o., dovoljuje vodenje, vzdrževanje in obdelovanje zbirke zbranih osebnih podatkov (ime, priimek, naslov bivališča, e-naslov in davčna številka) za namen pošiljanja nagrade nagrajencu s strani organizatorja ter za objavo nagrajenčevega imena in priimka na spletni strani organizatorja (https://www.nomago.si). Organizator se obvezuje, da bo pridobljene podatke, za katere veljavni predpisi določajo obveznost varovanja, varoval v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov (v nadaljevanju GDPR) ter da jih bo uporabil v promocijske namene izključno po predhodnem soglasju vsakega posameznika.  

Podatke skrbno varujemo, več o posameznikovih pravicah  (pravica do seznanitve, dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora itd.) v zvezi z obdelavo osebnih podatkov sodelujočih v nagradni igri, si lahko preberete na spletni strani v rubriki "Varnost osebnih podatkov" (https://www.nomago.si/varnost-osebnih-podatkov), ki vsebuje podrobnejše informacije o tem, kako Nomago d.o.o. ravna z osebnimi podatki.  

S sodelovanjem se sodelujoči strinja s pogoji nagradne igre. 


12. Ostale določbe
Navodila za sodelovanje oz. pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri »Z SKB ISIC do privlačne nagrade« so navedena na spletni strani organizatorja (https://www.nomago.si).

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh pravil bo udeležence obvestil z objavo na Facebook profilu organizatorja (https://www.facebook.com/Nomago). Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil se šteje za sprejem in strinjanje s spremembami.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema: 25. 10. 2022.


Organizator nagradne igre:
Nomago d.o.o., Vošnjakova ulica 3, 1000 Ljubljana

Bodi informiran

Ne zamudi naslednje akcije ali pomembnega obvestila!

Si avanturistični popotnik ali vsakodnevni potnik? V vsakem primeru zate pripravljamo ažurne, zanimive in koristne popotniške in potniške informacije, ki ti jih dostavljamo v tvoj poštni nabiralnik enkrat do dvakrat na mesec.