Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri: »Nomagova unikatna Castle izkušnja«

NAGRADNA IGRA JE ZAKLJUČENA

Srečna dobitnica nagrade je: Tjaša Kolman!

________________________________________________________

 
1. Podatki o organizatorju nagradne igre

Organizator nagradne igre z nazivom »Nomagova unikatna castle izkušnja« je  podjetje Nomago d.o.o., Vošnjakova ulica 3, 1000 Ljubljana, mat. št. 5143373000 (v nadaljevanju: organizator ali Nomago).

Pokrovitelj nagradne igre je Intralite d.o.o., Turjak 60, 1311 Turjak, mat. št. 2349329000 (v nadaljevanju: pokrovitelj).


2. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija podjetja Nomago in dogodka Castle festival, ki ga organizira pokrovitelj.


3. Udeleženci

Udeleženci nagradne igre so lahko polnoletne osebe, ki imajo slovensko državljanstvo. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju Nomago d.o.o. ali njihovi družinski člani in zaposleni v podjetju Intralite d.o.o. ali njihovi družinski člani.

Nakup katerega koli izdelka ni pogoj za sodelovanje v nagradnem žrebanju.


4. Pravila in pogoji nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali kateri koli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator nagradne igre.


5. Način sodelovanja in potek nagradne igre

Nagradna igra poteka na Facebook profilu Nomago podjetja Nomago d.o.o.. Sodelujoči mora v komentar pod objavo, v kateri je objavljena nagradna igra, izbrati pravilno dopolnitev začetnega dela trditve, ki se glasi: »Nomago bo na Castle festivalu imel vlogo:«. Po želji lahko tudi označi osebo, s katero najraje hodi na koncerte in sledi Facebook profiloma Nomago ter Castle festivalu.

Med vsemi sodelujočimi bo komisija* izžrebala enega (1) nagrajenca, ki bo za nagrado prejel:

 • 2 x festivalsko vstopnico Castle festivala,
 • 2 x kamp vstopnico,
 • 15 minutni voden ogled zaodrja v dogovoru z organizatorjem dogodka in
 • voden 5 minutni vstop na oder v času koncerta za dve osebi ter
 • dobroimetje v višini 20 EUR, naloženo na festivalski kartici.

*Komisijo sestavljata dva člana iz družbe Nomago d.o.o.

 S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči dovoljuje, da organizator posameznega nagrajenca objavi na njegovi spletni strani in ga obvesti prek Facebooka z imenom in priimkom oziroma nazivom, ki ga sodelujoči uporablja na družbenem omrežju Facebook. Dovoljuje mu tudi, da njegovo ime in priimek, e-naslov in telefonsko številko posreduje organizatorju dogodka, da lahko njegovo ime in priimek umesti na »guest listo« in se z njim po e-naslovu in/ali telefonu dogovoru za voden ogled zaodrja in vstop na oder.


6. Čas trajanja nagradne igre

Nagradna igra traja od 28. 7. do 31. 7. 2022. Komisija bo nagrajenca objavila na spletni strani podjetja Nomago in obvestila prek Facebook profila Nomago podjetja Nomago naslednji delovni dan po zaključku nagradne igre, torej v ponedeljek, 1. 8. 2022.


7. Nagrada

Nagrada se podeli eni (1) osebi v obliki festivalske in kamp vstopnice za dve osebi, 15 minutnim vodenim ogledom zaodrja in 5 minutni voden vstop na oder v času koncerta ter naložitev dobroimetja na festivalsko kartico v višini 20 EUR. Skupna vrednost nagrade je 250 EUR.

Ker vrednost nagrade presega 42,00 EUR, mora nagrajenec organizatorju sporočiti podatke za obračun in plačilo dohodnine (ime in priimek, stalni naslov, davčno številko). Nagrada je obdavčena po Zakonu o dohodnini in za nagrajenca, ki je zavezanec za dohodnino, organizator nagrade plača akontacijo za celotno nagrado.

Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti. 


8. Določanje nagrajenca in obveščanje o nagrajencu

Organizator nagradne igre bo naslednji delovni dan po zaključku nagradne igre izžrebal enega (1) nagrajenca in sporočil kdo je. 

Komisija bo nagrajenca objavila na spletni strani podjetja Nomago in ga obvestila prek Facebook profila Nomago podjetja Nomago z odgovorom na njegov komentar naslednji delovni dan po zaključku nagradne igre.

Če posamezen nagrajenec ne bo izpolnjevali pogojev za sodelovanje oz. pogojev za prevzem nagrade, se komisija odloči, ali razglasi naslednjega nagrajenca.


9. Prevzem nagrade

Pogoj za pridobitev nagrade je, da nagrajenec soglaša s temi pravili in izpolnjuje pogoje za udeležbo v nagradni igri.

Nagrajenec mora svoje podatke (ime, priimek, naslov stalnega bivališča, e-naslov, davčna številka in telefonska številka) poslati na e-naslov: marketing@nomago.si najkasneje do vključno 2. 8. 2022 do 10. ure.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

 • nagrajenec ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade,
 • se ugotovi, da je uporabnik v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji,
 • nagrajenec ne pošlje zahtevanih podatkov (ime, priimek, naslov bivališča, e-naslov, davčna številka, telefonska številka) na e-naslov: marketing@nomago.si.

Podeljene nagrade ni mogoče zamenjati niti zahtevati njene denarne protivrednosti.


10. Izključitev odgovornosti


Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

 • nedelovanje prodajnih kanalov, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitev spletnega mesta,
 • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator nima vpliva,
 • kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.

 

11. Obveznosti nagrajencev glede prevzema nagrade

Če nagrajenec ne izpolnjuje s temi pravili določenih pogojev za sprejem nagrade oziroma sprejem nagrade odkloni ali ne posreduje potrebnih podatkov v navedenih rokih, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator nagradne igre v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti. Če udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju, tj. podjetju Nomago d.o.o., dovoljuje vodenje, vzdrževanje in obdelovanje zbirke zbranih osebnih podatkov (ime, priimek, naslov bivališča, e-naslov, davčna številka) za namen pošiljanja nagrade nagrajencu s strani organizatorja ter za objavo nagrajenčevega imena in priimka na spletni strani organizatorja. Organizator se obvezuje, da bo pridobljene podatke, za katere veljavni predpisi določajo obveznost varovanja, varoval v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov (v nadaljevanju GDPR) ter da jih bo uporabil v promocijske namene izključno po predhodnem soglasju vsakega posameznika. 

Podatke skrbno varujemo, več o posameznikovih pravicah  (pravica do seznanitve, dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora itd.) v zvezi z obdelavo osebnih podatkov sodelujočih v nagradni igri, si lahko preberete na spletni strani v rubriki "Varnost osebnih podatkov", ki vsebuje podrobnejše informacije o tem, kako Nomago d.o.o. ravna z osebnimi podatki.

S sodelovanjem se sodelujoči strinja s pogoji nagradne igre.


12. Ostale določbe

Navodila za sodelovanje oz. pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri »Nomagova unikatna Castle izkušnja« so navedena na spletni strani organizatorja.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh pravil bo udeležence obvestil z objavo na Facebook profilu organizatorja . Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil se šteje za sprejem in strinjanje s spremembami.


Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.


Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema: 26. 7. 2022.


Organizator nagradne igre:

Nomago d.o.o., Vošnjakova ulica 3, 1000 Ljubljana


 

Bodi informiran

Ne zamudi naslednje akcije ali pomembnega obvestila!

Si avanturistični popotnik ali vsakodnevni potnik? V vsakem primeru zate pripravljamo ažurne, zanimive in koristne popotniške in potniške informacije, ki ti jih dostavljamo v tvoj poštni nabiralnik enkrat do dvakrat na mesec.