Demonstracijski projekt MultiGO


Kot vodilni slovenski ponudnik cestnega potniškega prometa, ki intenzivno, na podlagi najnovejših tehnologij in trendov širimo svoje področje razvoja delovanja na tuje trge ter ostala področja mobilnosti, smo se uspešno odrezali na javnem razpisu Demo Piloti II 2018 in z januarjem 2019 začeli izvajati pilotno–demonstracijski projekt MultiGO. Namen projekta je razvoj in demonstracija poslovnega modela multimodalnega povezovanja in zagotavljanje kakovostnih in personaliziranih storitev komplementarnih ponudnikov pametnih in trajnostnih transportnih rešitev v cestnem prometu. Za dosego ciljev smo kot koordinator projekta združili moči s projektnim partnerjem Prah d.o.o., izobraževalno institucijo s področja logistike in transporta, ki že več let v povezavi s tujimi partnerskimi organizacijami razvija izobraževalne programe in standarde kakovosti na vseh nivojih in področjih potniškega transporta. Projekt predstavlja tako z razvojnega kot implementacijskega vidika ter uporabe najnovejših tehnologij pomemben globalni preboj v smislu intermodalnosti in multimodalnosti novih, potnikom prilagojenih storitev, transportne optimizacije in standardizacije ter novega dojemanja trženja potniškega transporta kot storitve osebne mobilnosti. Predvideni rezultati se ne bodo kazali le v izboljšani uporabniški izkušnji ter dvigu standarda prevozov,  pač pa tudi v zmanjšani motorizaciji, emisijah ter obremenitvi cestne infrastrukture. 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Prednostne naložbe: 1.2: »Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na področju razvoja izdelkov in storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij, aplikacij javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne specializacije ter podpiranjem tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje izdelkov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in prve proizvodnje zlasti na področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter razširjanje tehnologij za splošno rabo« 


Več na spletni strani EU Skladi (www.eu-skladi.si).

          

Bodi informiran

Ne zamudi naslednje akcije ali pomembnega obvestila!

Si avanturistični popotnik ali vsakodnevni potnik? V vsakem primeru zate pripravljamo ažurne, zanimive in koristne popotniške in potniške informacije, ki ti jih dostavljamo v tvoj poštni nabiralnik enkrat do dvakrat na mesec.