Postavili smo sončne elektrarne za bolj zeleno energijo


V podjetju Nomago d.o.o. želimo prispevati k zmanjševanju emisij CO2 in manjši obremenitvi okolja, zato v svoje poslovanje vključujemo inovativne rešitve, ki prispevajo k čistejšemu ozračju in manjši porabi energentov. Ena izmed teh rešitev je v letošnjem letu izvedena postavitev dveh sončnih elektrarn.  Te smo postavili na strehah naših poslovnih prostorov v Kromberku in Pamečah. V septembru zaključen projekt bo na letni ravni proizvedel 0,1661, MW zelene energije, potrebne za delovanje stavb in v njih odvijajočih se poslovnih procesov.


Projekt smo izpeljali v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, prednostne naložbe »Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov« in specifičnega cilja »Povečanje deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije«. 


CILJI PROJEKTA IN FINANCIRANJE


 

Splošni cilji investicijskega projekta so:


  • dolgoročno znižanje stroškov porabe energentov na izbranih lokacijah podjetja,
  • dolgoročno znižanje stroškov za električno energijo,
  • povečanje konkurenčnosti poslovanja na lokacijah,
  • znižanje porabe energije na enoto storitve,
  • znižanje izpustov CO2,
  • Večja uporaba OVE v poslovnem procesu.

 


Specifični cilji investicijskega projekta energetske sanacije so:


  • dodatno instalirana moč za proizvodnjo električne energije (MW): 0,1661
  • letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov izraženo v ekvivalentu CO2 (ton/leto): 91,54.Vrednost projekta je znašala 206.955,13 EUR. Financiran je bil z lastnimi sredstvi (173.743,13 €) in sredstvi Kohezijskega sklada EU (33.212,00 EUR).Sončni elektrarni Pameče in Kromberk sta bili vključeni v elektro omrežje Slovenije konec septembra 2023.
 

https://www.eu-skladi.si/Vse, kar danes počnemo, da bi imeli lepo sedanjost, počnemo skrbno in odgovorno, z mislijo na prihodnje generacije in ohranjanje okolja.

Bodi informiran

Ne zamudi naslednje akcije ali pomembnega obvestila!

Si avanturistični popotnik ali vsakodnevni potnik? V vsakem primeru zate pripravljamo ažurne, zanimive in koristne popotniške in potniške informacije, ki ti jih dostavljamo v tvoj poštni nabiralnik enkrat do dvakrat na mesec.