Temeljna kvalifikacija (Koda 95)

Temeljno kvalifikacijo (kodo 95) morajo imeti vsi vozniki, ki opravljajo javni prevoz potnikov in vsi vozniki, ki opravljajo javni prevoz blaga z vozili nad 3500 kg.

Ko voznik uspešno opravi temeljno kvalifikacijo, lahko na upravni enoti vloži pisno vlogo za zapis kode 95 v vozniško dovoljenje, upravna enota pa mu lahko izda tudi voznikovo kartico.

V primeru, da voznik v svojem dovoljenju nima vpisane kode 95, mu nadzorni organ prepove nadaljevanje vožnje in ga ustrezno sankcionira.

Razpisani termini

Priprave na izpit za pridobitev kode 95
17. 6. 2024
18:00
Pričetek predavanj
Lokacija predavanja: Spletno predavanje Prikaži lokacijo
28. 6. 2024
16:30
Izpit
Lokacija predavanja: Šola vožnje Nomago, Aškerčeva ulica 20, Celje Prikaži lokacijo

Prijave

Za usposabljanje je potrebna predhodna prijavita. To lahko storiš na naslednje načine:


Kaj potrebuješ za prijavo?

 • osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list)
 • vozniško dovoljenje oz. potrdilo o opravljenem vozniškem izpitu (vsaj za C1 kategorijo - za prevoz tovora ter vsaj D1 kategorijo za prevoz potnikov),
 • dokazilo o opravljenih oziroma priznanih poklicnih kvalifikacijah (NPK).


Pomembno za tuje državljane

Kandidati, ki so državljani Bosne in Hercegovine, Srbije, Makedonije, Albanije, Rusije, Ukrajine, Belorusije in še nekaterih drugih držav (celoten spisek držav lahko preverite pri nas), morajo ob prijavi predložiti še dokazilo o nameri zaposlitve pri podjetju s sedežem v Republiki Sloveniji. V primeru, da kandidat nima stalnega prebivališča v Sloveniji, predloži potrdilo o začasnem bivanju v Republiki Sloveniji.


Vse kar morate vedeti

Ali potrebujete informacije glede pridobivanja temeljne kvalifikacije? Preberite si najbolj pogosta vprašanja.

Voznik ima opravljeno temeljno kvalifikacijo - kodo 95, če:

 • ima pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK) do 10. 9. 2008 za voznike avtobusov (D1 in D kategorija),
 • ima pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK)  do 10. 9. 2009 za voznike tovornih vozil (C in CE kategorije),
 • je na dan 3. 8. 2001 opravljal delo voznika vendar ni bil vpisan v evidenci obrtne ali gospodarske zbornice (za dokazilo o opravljanju dela šteje potrdilo delodajalca),
 • je zaključil srednje poklicno izobraževanje ter si pridobil poklic voznika od 29. 12. 2006 naprej, 
 • je opravi izpit temeljne kvalifikacije voznik/ca v cestnem prometu

 • vozniki vozil, katerih največja dovoljena hitrost ne presega 45 km/h,
 • vozniki vozil, ki jih uporablja slovenska vojska, policija, civilna zaščita in gasilci,
 • vozniki vozil, na katerih se opravljajo preizkusne vožnje za tehnične izboljšave, popravila ali vzdrževanje novih in obnovljenih vozil, ki še niso bila dana v uporabo,
 • vozniki vozil, ki se uporabljajo v nujnih primerih ali so namenjena za reševalne akcije,
 • vozniki vozil, ki se uporabljajo za učne ure vožnje za osebe, ki želijo pridobiti vozniško dovoljenje ali spričevalo o pridobitvi kvalifikacij in rednem usporavljanju,
 • vozniki vozil, ki prevažajo material in opremo, ki ju voznik uporablja pri svojem delu, če vožnja tega vozila ni voznikova glavna dejavnost,
 • vozniki vozil, ki se uporabljajo za lastne in osebne potrebe.

Temeljno kvalifikacijo lahko pridobite na tri načine:

 1. Kandidat je uspešno zaključi srednje poklicno izobraževanje za voznika v cestnem prometu. Izobraževalna ustanova izda tudi spričevalo o pridobljeni TK.

 2. S preizkusom znanja pri katerem traja teoretični del (4 šolske ure) in praktični del (2 uri), predhodno usposabljanje ni potrebno,

 3. Po pospešenem postopku pridobitve temeljne kvalifikacije. V tem primeru obsega teoretični del usposabljanja 140 ur, praktični del usposabljanja pa 10 ur vožnje ustrezne kategorije. Po končanem teoretičnem ter praktičnem usposabljanju sledi pisni (teoretični) preizkus znanja.

Na izpit za pridobitev temeljne kvalifikacije sme pristopiti kandidat, ki ima veljavno vozniško dovoljenje ustrezne kategorije (C1, C1E, CE ali D1 oz. D). Preizkus je razdeljen na 2 sklopa:

 1.  PRAKTIČNI DEL
  Kandidat ob prisotnosti učitelja vožnje in predsednika komisije oceni kandidatovo praktično usposobljenost

 2. TEORETIČNI DEL
  Preizkus v obliki izpitne pole. Izpitna pola je razdeljena na 3 sklope, čas za reševanje izpita pa je omejen na 180 min.
Imate dodatna vprašanja?
Pokličite nas
Imate dodatna vprašanja?
Pokličite nas
Najbolj iskane informacije
Ali pošljite sporočilo na
Ali pošljite sporočilo na