Mlad voznik v avtomobilu s spremljevalcem
Mlada voznica v avtu s spremljevalko
Šola vožnje - vožnja z inštukturjem

Vožnja s spremljevalcem

O vožnji s spremljevalcem govorimo, kadar vozi vozilo v cestnem prometu oseba, ki še nima pravice voziti samostojno in jo v vozilu spremlja spremljevalec. Vožnja s spremljevalcem je namenjena dodatnemu usposabljanju za vozniški izpit in ne nadomešča usposabljanja v šoli vožnje, pač pa ga le dopolnjuje oziroma nadgrajuje.

Starostna omejitev:

  • dopolnjena starost 16 let

Pogoji za vožnjo s spremljevalcem

1
Veljavno zdravniško spričevalo
Zdravniško spričevalo izda pooblaščeni zdravnik medicine dela, športa in prometa. Veljavnost spričevala je 3 leta.
2
Opravljen tečaj in izpit CPP
Moraš imeti opravljen tečaj CPP (najmanj 24 ur) in uspešno opravljen republiški test CPP.
3
Zaključeno praktično usposabljanje
V šoli vožnje moraš zaključiti program praktičnega dela usposabljanja (najmanj 20 ur).
4
Vozniško dovoljenje ni odvzeto
Vozniško dovoljenje ti ne sme biti odvzeto oziroma, ne sme biti izrečena sankcija prepovedi vožnje motornega vozila določene kategorije, v evidenci pa nimaš kazenskih točk v cestnem prometu.
5
Obvezni dokumenti
Med vožnjo motornega vozila mora imeti kandidat za voznika pri sebi evidenčni karton vožnje in veljavno zdravniško spričevalo, spremljevalec pa veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije B ter biti vpisa v evidenčni karton vožnje.
6
Vozilo mora biti iznačeno z "L" tablico
Vozilo mora biti označeno s predpisano tablico kvadratne oblike in zelene barve, na kateri je črka »L« bele barve.

Kdo je lahko spremljevalec?

Spremljevalec je lahko eden od staršev, posvojiteljev, skrbnikov, rejnikov ali druga oseba, ki je stara najmanj 27 let in ima veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije B najmanj pet let in v evidenci nima več kot pet kazenskih točk.

Spremljevalec mora biti vpisan v evidenčni karton vožnje. Vloga za vpis spremljevalca se vloži pri katerikoli upravni enoti.

Info center

Imaš dodatna vprašanja glede vožnje s spremljevalcem? Tu smo, da ti zagotovimo vse potrebne informacije. Preveri odgovore na najbolj pogosta vprašanja.

Oseba se lahko usposablja s spremljevalcem, dokler ne opravi vozniškega izpita za vožnjo motornih vozil kategorije B, vendar največ dve leti od vpisa spremljevalca v evidenco o vozniških dovoljenjih in evidenčni karton vožnje.

Spremljevalec je odgovoren za varnost vožnje in za prekršek, ki ga je storila oseba, ki se usposablja s spremljevalcem, razen če tega ni mogel preprečiti.

Oseba, ki se usposablja s spremljevalcem, in spremljevalec med vožnjo ne smeta telefonirati in ne smeta imeti alkohola v organizmu.

V času vožnje so v avtomobilu lahko prisotne tudi druge osebe.

Spremljevalci potrebujete zahtevek za podatke iz evidence kazenskih točk. Izpolnjeni obrazec pošljite po faksu na številko 01/369-56-25 ali pa po pošti na naslov Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana (pripis – kazenska evidenca) oziroma oddate ga lahko tudi osebno osebno v sprejemni pisarni Ministrstva za pravosodje, in sicer vsak dan od 9. do 15:30 ure (v sredo do 16. ure), v petek pa do 14:30 ure.

Potrdilo boste prejeli po navadni pošti na vaš naslov za vročanje.

Najbolj iskane informacije
Ali pošljite sporočilo na
Ali pošljite sporočilo na