Zamenjava tujega vozniškega dovoljenja

Kako do menjave tujega za slovensko vozniško dovoljenje?

Vsak, ki je v tuji državi pridobil veljavno vozniško dovoljenje, a sedaj prebiva v Sloveniji, lahko zaprosi za slovensko vozniško dovoljenje. Postopek za njegovo pridobitev ni zahteven, se pa v nekateri delih razlikuje glede na to, iz katere države prihaja prosilec za zamenjavo vozniškega dovoljenja. 


Kdo lahko veljavno tuje vozniško dovoljenje zamenja za slovensko?

  • Tujec, ki ima na podlagi dovoljenja za prebivanje v naši državi že več kot 6 mesecev prijavljeno prebivališče v Sloveniji,
  • ali državljan Slovenije, ki se iz tujine vrne domov z namenom stalnega nadaljnjega bivanja v Sloveniji ali ima v naši državi že več kot 6 mesecev prijavljeno začasno prebivališče.


Kako poteka postopek zamenjave tujega vozniškega dovoljenja za našega?

Imetnik tujega veljavnega vozniškega dovoljenja mora:

  • na upravni enoti zaprositi za Vlogo za pridobitev slovenskega vozniškega dovoljenja,
  • opraviti zdravniški pregled pri zdravniku medicine dela,
  • opraviti praktični del vozniškega izpita pred komisijo izpitnega centra.

Po vseh opravljenih korakih se tuje vozniško dovoljenje zamenja za slovensko. Fizično zamenjavo se lahko opravi na kateri koli upravni enoti v Sloveniji.

Izjema pri pridobivanju slovenskega vozniškega dovoljenja velja za imetnike veljavnega vozniškega dovoljenja druge države članice Evropske unije, Liechtensteina, Norveške, Islandije ali republike Hrvaške, ki stalno ali začasno prebiva v Sloveniji že več kot 6 mesecev. V tem primeru se lahko tuje veljavno dovoljenje zamenja za slovensko brez predložitve zdravniškega potrdila in brez ponovnega opravljanja vozniškega izpita.

Najbolj iskane informacije
Ali pošljite sporočilo na
Ali pošljite sporočilo na