Splošni pogoji

Splošno


Splošni pogoji uporabe te spletne strani se nanašajo na vse uporabnike in vse oblike uporabe spletne strani www.nomago.si ki je v lasti družbe NOMAGO d.o.o. (v nadaljevanju »izvajalec«). Uporabnik oziroma obiskovalec potrjuje, da je skrbno prebral spodaj navedene pogoje uporabe, se z njimi strinja in jih sprejema v celoti.

Zadevni pogoji uporabe so v nadaljevanju označeni kot pogoji. Spletna stran, spletne dejavnosti in ostale spletne oziroma digitalne storitve oziroma aplikacije izvajalca so v nadaljevanju označene kot spletna stran oziroma spletne storitve ali tudi zgolj kot storitve. Uporabniki oziroma obiskovalci so v nadaljevanju na splošno označeni kot: uporabnik.

Pogoji uporabe veljajo za vse uporabnike, ki kot prijavljeni ali neprijavljeni obiskovalci dostopajo do spletne strani izvajalca. Vstop na spletno stran izvajalca pomeni, da se strinjate z vsemi tukaj navedenimi omejitvami in pogoji in da ste kot uporabnik oziroma obiskovalec spletne strani predhodno jasno in izčrpno seznanjeni s pogoji uporabe. Pogoji določajo pogoje uporabe spletne strani, spletnega portala in spletne aplikacije ter drugih spletnih vsebin izvajalca.

Če s pogoji uporabe ne soglašate, izvajalec odsvetuje uporabo spletne strani ali sodelovanje v spletnih dejavnostih oziroma storitvah izvajalca in priporoča, da te strani oziroma storitev ne uporabljate in jo zapustite.

Izvajalec si pridržuje pravico, da vsebino spletne strani in spletnih aplikacij ter vsebin kadar koli, na kakršen koli način in brez razloga oziroma brez navedbe razloga spremeni ali ažurira brez vnaprejšnjega opozorila. Za kakršne koli posledice tovrstnih sprememb izvajalec ne prevzema nobene odgovornosti.

 

Vsebina spletne strani

Izvajalec se obvezuje, da bo v dobri veri in v okviru svojih zmožnosti skrbel za pravilnost in ažurnost objavljenih vsebin na spletni strani, s tem pa ne izključuje možnosti za pojav morebitnih jezikovnih, tehničnih ali vsebinskih napak med objavljenimi vsebinami. Informacije, posredovane prek tega spletnega mesta so tako zgolj informativne narave, saj izvajalec ne more prevzeti odgovornosti za njihovo absolutno točnost in s tem za morebitno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi obstoja, dostopa, uporabe in/ali nezmožnosti uporabe spletnega mesta www.nomago.si.

Uporaba spletne strani in spletnih aplikacij je na lastno odgovornost. Izvajalec ne odgovarja za kakršno koli škodo, ki bi izhajala iz obstoja, dostopa, uporabe in/ali nezmožnosti uporabe spletne strani in spletnih aplikacij in/ali vsebin ter/ali informacij ali bi bila povezana z njimi. Izvajalec ne nosi nikakršne odgovornosti glede nemotenega delovanja spletne strani ali spletnih aplikacij. Izvajalec tudi ne odgovarja za obliko in vsebino podatkov, pridobljenih prek povezav, ki niso last izvajalca, prav tako ne odgovarja za spoštovanje zasebnosti na navedenih povezavah. Spletna stran oziroma portali in aplikacije lahko vsebujejo tudi povezave do drugih spletnih strani. Ob kliku na povezavo do katere od drugih spletnih strani tretjih oseb se mora uporabnik zavedati, da imajo te spletne strani lastne pogoje uporabe ter politike glede varovanja zasebnosti podatkov. Pred uporabo teh strani mora uporabnik preveriti njihove pogoje in njihovo politiko varstva zasebnosti. Izvajalec ne sprejema nobene odgovornosti za spletne strani tretjih oseb. 


O avtorskih pravicah

Izvajalec je imetnik vseh materialnih in moralnih avtorskih pravic nad avtorskimi vsebinami v najširšem pomenu (vsebine, besedila, fotografije, grafični elementi, ilustracije oziroma druge predstavitve besedila, video, glasba itd.), objavljenimi na spletni strani oziroma v spletnih aplikacijah. Imetnik vsebin so lahko tudi izvajalčevi partnerji ali pogodbeni sodelavci oziroma so takšne vsebine označene z ustrezno navedbo vira in avtorja. Vsebine, ki jih objavi izvajalec, je dovoljeno pregledovati. Skladno z zakonodajo, ki ureja avtorske in druge sorodne pravice ter intelektualno lastnino, so avtorska dela zaščitena že s samim nastankom in jih ni treba posebej označevati. Nepooblaščenim osebam se brez predhodne vednosti ali dovoljenja prepoveduje nadaljnjo reprodukcijo, distribucijo, spreminjanje, javno prikazovanje in predvajanje ter druge oblike uporabe avtorskega dela, kot tudi uporaba podatkov oziroma vsebin. Za morebitno nadaljnje razpolaganje tretjih oseb z vsebinami izvajalec ni odgovoren, s čimer je uporabnik seznanjen in se strinja.

V primeru kakršnekoli dovoljene uporabe vsebin, ki jih objavlja izvajalec, se morajo ohraniti vse označbe avtorskih pravic in pravic industrijske lastnine ter druga obvestila in opozorila. Imetnik znakov in znamk, ki se pojavljajo na spletnih straneh, je izvajalec ali tretja oseba. Kakršna koli uporaba teh znamk je izrecno prepovedana brez ustreznega predhodnega pisnega soglasja imetnika pravic. Vsi znaki, vključno z znaki, ki niso registrirani kot znamke, so zaščiteni po pravilih avtorskega prava.

Dovoljeno je, da v primeru citiranja vsebin ali podatkov, naredite povezavo na spletno mesto Nomago. Povezav ni dovoljeno objavljati na straneh z nezakonito ali nemoralno vsebino. Lastnik in/ali upravljavec spletnega mesta, na katerih je objavljena povezava, je na zahtevo Nomaga to dolžan odstraniti.

 

Nezahtevano pošiljanje idej

Izvajalec ali njegovi zaposleni ne sprejemajo ali pa štejejo za nezahtevane oziroma nenaročene vse ideje, vključno z idejami za nove storitve ali dejavnosti, postopke, materiale ali imena novih storitev. Izvajalec prosi, da se mu ne pošiljajo nezahtevane ideje, predstavitve ali druga dela. Namen teh pravil je, da se izvajalec izogne morebitnemu nerazumevanju ali sporom, ko se utegnejo storitve izvajalca ali dejavnosti zdeti podobne idejam, poslanim izvajalcu. Zato izvajalec prosi, da uporabniki ne pošiljajo nezahtevanih idej in gradiv izvajalcu ali komurkoli, ki je kakorkoli povezan z izvajalcem. Če pa kljub zahtevi, da svojih idej in gradiv izvajalcu ne pošiljate, to vendarle storite, izvajalec ne daje nobenih zagotovil, da bodo ideje ali gradiva obravnavani kot zaupni ali kot uporabnikova last.

 

Odgovornost

Izvajalec ne jamči, da bodo spletna stran ali njene podstrani (vključno z vsemi vsebinami) vedno na voljo, da bo uporaba spletne strani varna in neprekinjena. Izvajalec prav tako ni odgovoren za mrežne in telefonske povezave, vključno s pokritostjo območja ali prekinitvijo zveze, kot tudi ne za kakršno koli škodo, ki bi nastala zaradi uporabe spletne strani, kot so izguba programov, stroški povezave ali za kakršno koli podobno škodo.


Registracija uporabnika (uporabniški račun)

Za uporabo posameznih vsebin in storitev na spletni strani, se mora uporabnik na spletni strani registrirati in s tem ustvariti svoj uporabniški račun.

Uporabnik mora za uspešno prvo registracijo na spletni strani v prijavni obrazec vnesti naslednje osebne podatke: ime in priimek, elektronski naslov in geslo.

Izvajalec si pridržuje pravico odpraviti nepotrjene uporabniške račune ali račune, ki so po kriterijih izvajalca dalj časa neaktivni.

Če pride do spremembe osebnih podatkov, je uporabnik upravičen in dolžan posodobiti svoj uporabniški račun.

Izvajalec si pridržuje pravico do zavrnitve registracije, ukinitev ali omejitve možnosti nadaljnje uporabe uporabniškega računa, za katere je uporabnik registriran in za prevzemanje vseh drugih ukrepov, če pride do kakršne koli kršitve Splošnih pogojev za spletno stran ali zaradi kakršnega koli drugega načina upočasnitve ali motenja delovanja spletne strani s strani uporabnika.

Uporabnik je sam odgovoren za zasebnost in varno hrambo katerega koli uporabniškega imena ali gesla, s katerimi dostopa do uporabniškega računa in se strinja, da bo izvajalca takoj obvestil, če bi kadar koli posumil, da je ogrožena varnost njegovega uporabniškega računa.

Če bi obstajal sum o ogroženi varnosti, mora uporabnik zamenjati geslo. Izvajalec si pridržuje pravico od uporabnika zahtevati spremembo gesla, sicer ima izvajalec pravico blokirati uporabnikov uporabniški račun.

Izvajalec si iz upravičenih razlogov (npr. zloraba, tehnične težave) pridržuje pravico zavrniti registracijo oziroma registracije iz teh razlogov ni dolžan izvesti.


Zaščita zasebnosti in varstvo podatkov

Več o varnosti osebnih podatkov si lahko preberete nwww.nomago.si/varstvo-osebnih-podatkov


Prijava na e-novice

Če želite biti redno obveščeni o naši ponudbi, se lahko na naši spletni strani prijavite na prejemanje brezplačnih e-novic. Prijava je možna s posredovanjem vašega elektronskega naslova in imena, ki ga bomo uporabljali izključno z namenom obveščanja o novostih, akcijah, posebnih ponudbah in izobraževalnih vsebinah.

Za posredovanje e-novic uporabljamo storitev »GetResponse«, platformo za pošiljanje e-novic, ki jo upravlja marketinško podjetje GetResponse S.A., Gdansk, Poljska (v nadaljevanju »GetResponse«). Ko opravite prijavo na naši spletni strani, bodo pridobljeni podatki v obdelavo posredovani GetResponse, ki bo izvedel prijavo na e-novice oziroma na naš GetResponse račun in izvedel dvojno verifikacijo. Po prijavi boste torej prejeli potrditveno elektronsko sporočilo, s katerim boste potrdili prijavo na e-novice. GetResponse v našem imenu kot obdelovalec uporablja te podatke za pošiljanje in analizo e-novic. Poleg nas bo vaše osebne podatke pridobil in obdeloval tudi GetResponse, tudi z namenom izboljšanja storitve GetResponse in namenom določanja izvora prijav (iz katere države) na e-novice, in sicer v tem delu kot upravljavec. GetResponse podatkov prejemnikov naših e-novic ne uporablja za vzpostavitev stika neposredno z njimi ali za posredovanje tretjim osebam. 

Vaši osebni podatki (elektronski naslov, podatki povezani z uporabniško izkušnjo) bodo shranjeni na strežnikih GetResponse na Poljskem in zaščiteni v skladu z veljavno zakonodajo, glede česar se zanašamo na zagotovila GetResponse. 

Pri prijavi na prejemanje brezplačnih e-novic, poleg soglasja glede obdelave vaših osebnih podatkov, podate tudi soglasje za uporabo orodij, povezanih z analizo učinkovitosti e-novic in posredovanjem podatkov GetResponse, ki zagotavlja storitev pošiljanja in analize e-novic.  Z vašim soglasjem bomo torej beležili vaše uporabniške izkušnje v povezavi z našimi spletnimi novicami, kar predvsem zajema beleženje odziva na naše e-novice (ali ste posredovano elektronsko pošto odprli) in vaše izkušnje prejemu e-novic (ogledani izdelki, datum obiska, pogostost obiska, ipd).

Obdelava osebnih podatkov se izvaja na podlagi točke (a) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov – GDPR) (soglasje).

Zbrani osebni podatki se vodijo do vašega preklica, pri čemer vas bomo občasno pozvali na obnovitev danega soglasja.

Dano soglasje za strinjanje z varstvom podatkom ali prejemanjem e-novic, lahko kadarkoli prekličete prek elektronske pošte ali povezave na stran za odjavo, ki se nahajata na koncu vsake poslane e-novice. Pri preklicu soglasja za prejemanje e-novic bodite pozorni, da v primeru prejemanja več različnih e-novic ali prejemanja le-teh prek različnih elektronskih naslovov, se boste morali za vsakovrstne e-novice odjaviti posamično oziroma iz vsakega posameznega elektronskega naslova. Preklic soglasja, danega v zvezi z varstvom osebnih podatkov pomeni hkrati tudi preklic prejemanja e-novic, poslanih prek GetResponse zgolj preklic soglasja v zvezi z varstvom osebnih podatkov obdelavo osebnih podatkov (za statistične analize ipd.), žal ni možen.


Varnost in tretje osebe

Izvajalec je vzpostavil tehnologijo in pravila zaradi zaščite zasebnosti uporabnikov pred nepooblaščenim dostopom in nedopustno uporabo. Izvajalec bo ukrepe posodabljal skladno z razvojem tehnologije.


Sprememba in kršenje pogojev

Pogoji so pripravljeni na podlagi vsakokrat veljavne zakonodaje, upoštevaje priporočila Informacijskega pooblaščenca Republike Slovenije, pri čemer so tudi uporabljeni materiali in druge informacije dosegljive prek spletnega portala Informacijskega pooblaščenca (Javne informacije Slovenije, Informacijski pooblaščenec).

Te pogoje lahko izvajalec občasno posodobi skladno s spremembami storitev in dejavnosti ter na podlagi povratnih informacij uporabnikov. Ko izvajalec to naredi, spremeni tudi datum zadnje posodobitve na koncu pogojev. Izvajalec si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni splošne pogoje uporabe brez predhodnega opozorila, sprememba pa začne veljati s samo objavo.

Če bo izvajalec bistveno spremenil način, kako uporablja oziroma obdeluje osebne podatke, bo pred uvedbo sprememb uporabnike obvestil na vidnem mestu oziroma z neposrednim obvestilom ali po potrebi zahteval njihovo privolitev.

Izvajalec priporoča, da uporabniki redno pregledujejo te pogoje, da bodo vedno obveščeni o pogojih uporabe ter o tem, kako izvajalec varuje njihovo zasebnost. Izvajalec si pridržuje pravico, da uporabnikom, ki kršijo splošne pogoje ali delujejo v nasprotju z njimi, onemogoči dostop do vsebin ali spletne strani. Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči izvajalcu ali izvajalcu poti kakršno koli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno ter kazensko odgovarja.

Morebitne kršitve pri uporabi spletne strani s strani drugih uporabnikov nam sporočite na naslov dpo@nomago.si ali naslov družbe, NOMAGO d.o.o., Vošnjakova ulica 3, 1000 Ljubljana.


Stik z izvajalcem

Vprašanja, pripombe in pritožbe, ki so na kakršen koli način povezana s tem spletnim mestom ali vsebinami, lahko naslovite na izvajalca prek elektronskega naslova info@nomago.si ali na naslov NOMAGO d.o.o., Vošnjakova ulica 3, 1000 Ljubljana

Uporabniki lahko v zvezi s temi pogoji, politiko varstva osebnih podatkov ali v zvezi z njihovimi izkušnjami z uporabo spletnih strani izvajalca to sporočijo izvajalcu na elektronski naslov dpo@nomago.si


Morebitni spori in pristojno pravo

Skladno z zakonskimi normativi izvajalec ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje morebitnega potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil skladno z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Če bi zaradi uporabe spletne strani ali novic prišlo do kakršnih koli sporov med izvajalcem in uporabnikom, se uporablja izključno pravo Republike Slovenije, pristojno pa je sodišče v Ljubljani.

Pogoji se uporabljajo od dneva sprejema dalje do preklica oziroma do morebitne spremembe.


Pogoji so bili zadnjič posodobljeni 11. 03. 2024

Ljubljana, 11. 3. 2024


Splošni pogoji opravljanja nakupov na spletni strani

Ti splošni pogoji uporabe strani se nanašajo na vse uporabnike in uporabe spletne stran www.nomago.si za namene prodaje storitev, ki je v lasti NOMAGO d.o.o., Vošnjakova ulica 3, 1000 Ljubljana, davčna številka SI52398790, matična številka 5143373000 (v nadaljevanju »izvajalec« ali »Nomago«). Uporabnik oziroma obiskovalec z uporabo spletne strani www.nomago.si potrjuje, da je skrbno prebral spodaj navedene pogoje uporabe, se z njimi strinja in jih sprejema v celoti.

Spletna stran za namene prodaje storitev, je odprta vsak dan, 24 ur na dan. Zaradi različnih tehničnih razlogov poslovanje prek spletne strani ali celo dostop do spletne strani včasih ni mogoč. Zato si izvajalec pridržuje pravico, da za določen ali nedoločen čas omeji ali popolnoma ustavi dostop do spletne strani. Izvajalec ne prevzema odgovornosti za nedelovanje spletne strani zaradi neznanja uporabe, kakršnih koli posledic zlorabe spletne strani, nedelovanje storitve zaradi izpada omrežja, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno, lahko tudi za daljši čas, motile uporabo.


I. Uporabnik

Storitve spletne strani Nomago lahko koristi, kdor se registrira kot uporabnik ter vsak obiskovalec spletne strani, ki opravi nakup brez registracije.

Pri registraciji mora uporabnik v obrazec za registracijo vnesti naslednje osebne podatke: ime in priimek, elektronski naslov in geslo v skriti obliki.

Uporabnik lahko storitve spletne strani uporablja tudi brez registracije na spletni strani izvajalca, preko gostujočega računa. Uporabnik, ki ni registriran, ne more izkoriščati določenih prednosti, ki jih nudi registracija na spletni strani. V primeru, da želi uporabnik, ki ni registriran, koristiti storitev spletne strani Nomago, mora ob oddaji naročila izpolniti obrazec z naslednjimi osebnimi podatki: ime in priimek, naslov elektronske pošte in naslov. Navedeni podatki so namreč nujno potrebni za uspešno izvajanje storitev nakupa na spletni strani. Zato mora uporabnik, ki želi oddati naročilo na spletni strani izvajalca preko gostujočega računa, za uspešno oddajo naročila izpolniti tudi polje, da sprejema te splošne pogoje spletne strani.


II. Naročilo/sklenitev pogodbe

Kupec iz ponujenih storitev na spletni strani izbere storitev, ki jo želi kupiti in jo z gumbom »v košarico« doda v svojo nakupovalno košarico, nato pa je kupec preusmerjen na stran, ki vodi do pregleda spletne košarice in zaključek nakupa, kjer izpolni osebne podatke, potrebne za izvedbo naročila. V nakupovalni košarici je možno urejanje vseh podatkov, količine izdelkov in odstranjevanje izdelkov, vse do zaključka nakupa.

Po oddaji naročila uporabnik prejme obvestilo po elektronski pošti, da je naročilo sprejeto oziroma zavrnjeno.

Prodajna pogodba med izvajalcem in uporabnikom (kupcem) je sklenjena v trenutku, ko izvajalec uporabniku po oddaji naročila pošlje prvo elektronsko sporočilo o statusu njegovega naročila. Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za izvajalca kot za kupca.

Pogodbe o nakupu (naročila) so sklenjene v slovenskem jeziku ali angleškem jeziku in so shranjene na sedežu podjetja.


III. Načini plačila

Izvajalec omogoča naslednje načine plačila:

 • preko plačilnega sistema PAYPAL, kjer potrošnik plača neposredno prek svojega PayPal računa v skladu z veljavnimi pogoji izvajalca storitve PayPal
 • s plačilno ali kreditno kartico (Visa in Mastercard)
 • po predračunu (izključno za storitve Nomago Travel)


Plačilo po predračunu

Pri plačilu po predračunu se celoten znesek poravna na naslednji račun:

 • Prejemnik: NOMAGO d.o.o.
 • Naslov: Vošnjakova ulica 3, 1000 Ljubljana
 • Številka računa: SI56 0310 0108 5605 379 (BIC banke: SKBASI2X)
 • Referenčna številka / sklic: SI 00 številka naročila
 • Koda namena: OTHR


Pri plačilu po predračunu se račun izstavi po prejemu plačila. Plačilo mora biti v celoti poravnano v roku 3 dni po prejemu elektronskega sporočila izvajalca o potrditvi naročila, pri čemer 3-dnevni rok začne teči naslednji dan od prejema navedenega elektronskega sporočila. Uporabnik (kupec) lahko za hitrejšo obdelavo naročila izvajalca obvesti o izvršenem plačilu na elektronski naslov izvajalca spletna.prodaja@nomago.si. V opisanem roku 3 dni od prejema potrditve naročila bo izvajalec storitev, ki jo je kupec naročil, rezerviral za kupca. Če plačilo v opisanem 3-dnevnem roku ne bo poravnano, se pogodba avtomatsko šteje za razvezano. Pred iztekom roka si izvajalec dovoljuje poslati opomnik.


IV. Izdaja računa

Izvajalec uporabniku pošlje račun po elektronski pošti, na naslov, posredovan ob nakupu. Na računu so razčlenjeni cena, davek in vsi stroški v zvezi z nakupom.


V. Cene


Vse cene na spletni strani so v evrih in z vključenim DDV-jem.

Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo v naprej določene veljavnosti, razen v primeru akcij, ko je veljavnost ponudbe posebej označena.

Cene veljajo v primeru plačila z zgoraj navedenimi načini plačila, pod zgoraj navedenimi pogoji.

Kljub naporu, da bi zagotovili najbolj točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V tem primeru, ali v primeru, da se cena storitve spremeni med obdelavo naročila, bo izvajalec kupcu omogočil odstop od nakupa.

Popusti, promocijske kode ipd. se ne seštevajo, če ni izrecno navedeno drugače na spletni strani izvajalca.


VI. Akcije/popusti

Uporabniki spletne strani lahko kupujejo izdelke po akcijskih cenah in cenah s popusti. Različne akcije, promocije in druge tržne tehnike bodo označene kot takšne in bodo vsakokrat opisane.

Vse marketinške kampanje bodo navedene na spletni strani nomago.si in na družbenih omrežjih izvajalca.


VII. Kuponi s popustom / promocijske kode

Kot način posebne promocije uporabniki lahko določene izdelke kupujejo tudi s pomočjo posebnih kuponov in promocijskih kod s popustom, ki jih dobijo na različne načine (prek SMS-a, na letakih, na družbenih omrežjih, na spletni strani izvajalca ob nakupu …). Promocijska koda ali kupon prinaša različne ugodnosti pri nakupu in je časovno omejena. Kode in pravila uporabe bodo vedno jasno določena.


VIII. Zasebnost in zaščita podatkov

Izvajalec se zavezuje, da bo varoval vse zasebne podatke uporabnika v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov in veljavnih mednarodnih predpisov, ki se v Republiki Sloveniji uporabljajo neposredno. Več si lahko preberete na spletni strani VARSTVO OSEBNIH PODATKOV: https://www.nomago.si/varstvo-osebnih-podatkov


IX. Podatki o podjetju

NOMAGO d.o.o., Vošnjakova ulica 3, 1000 Ljubljana

T: +386 01 431 77 00

IBAN 1 SI56 0400 0026 6108 868, NOVA KBM, SWIFT: KBMASI2X

IBAN 2 SI56 0224 1001 0318 371, NLB

IBAN 3 SI56 3300 0000 1682 068, ADDIKO BANK

IBAN 4 SI56 0310 0108 5605 379, SKB

IBAN 5 SI56 2900 0005 0441 991, Unicredit banka Slovenije

IBAN 6 SI56 1010 0005 3554 277, Banka Intesa Sanpaolo d.d.

Davčna št. SI52398790

Matična št. 5143373000

 

X. Pritožbe in spori

Skladno z zakonskimi normativi izvajalec ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje morebitnega potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil skladno z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Če bi zaradi uporabe spletne strani ali novic prišlo do kakršnih koli sporov med izvajalcem in uporabnikom, se uporablja izključno pravo Republike Slovenije, pristojno pa je sodišče v Ljubljani.

Ti Splošni pogoji uporabe spletne strani se uporabljajo od dneva sprejema dalje do preklica oziroma do morebitne spremembe.

Ti Splošni pogoji uporabe spletne strani so bili zadnjič posodobljeni 10. 3. 2024.

Ljubljana, 10. 3. 2024


Splošni pogoji uporabe storitev brezžičnega omrežja

1. Uvodna določba 

S splošnimi pogoji za uporabo storitev brezžičnega omrežja (v nadaljevanju: splošni pogoji) na avtobusih NOMAGO d.o.o., Vošnjakova ulica 3, 1000 Ljubljana, 

ID za DDV: SI52398790, matična št.: 5143373000 (v nadaljevanju: NOMAGO d.o.o.), določa obveznosti, pravice in pogoje za uporabo storitev brezžičnega omrežja prek brezžičnih točk NomagoNet (v nadaljevanju: storitev WiFi).  

Ti splošni pogoji veljajo za vse nadgradnje in/ali kakršne koli druge spremembe storitev WiFi, vključno s spremembami imen omrežja.    


2. Definicije

Izrazi, uporabljeni v teh splošnih pogojih, imajo naslednji pomen: 

 • Uporabnik NomagoNet je lahko vsaka fizična oseba ali pooblaščenec oz. zastopnik pravne osebe, ki uporablja NomagoNet za dostop do spleta; 
 • Storitev NomagoNet omogoča uporabniku ustrezne terminalske opreme (prenosni računalnik, mobilni telefon, tablica ali druga komunikacijska naprava), priklop na brezžično komunikacijsko omrežje NomagoNet na določeni lokaciji in v določenem obsegu ter pod pogoji, kot jih določajo dani splošni pogoji. Kot ponudnik dane storitve nastopa NOMAGO d.o.o., pri čemer je ponudnik predmetne programske in strojne opreme v Republiki Sloveniji A1 Slovenija, d.d., Ameriška ulica 4, 1000 Ljubljana, ID za DDV: SI60595256, matična št.: 1196332000.  


3. Tehnične zahteve

Za uporabo storitev NomagoNet, NOMAGO d.o.o. priporoča uporabo terminalske opreme, ki omogoča prenos podatkov v skladu z relevantnimi standardi. 


4. Potek uporabe

Uporabnik se pred pričetkom uporabe storitve NomagoNet v storitev vpiše bodisi z vnosom uporabniškega imena in gesla za Nomago račun, svoje mobilne telefonske številke ali z vnosom svojega računa e-pošte. Po vpisu z Nomago računom (vnos uporabniškega imena in gesla) je prijava samodejna. Pri vpisu z mobilno telefonsko številko prejme na svojo vpisano telefonsko številko enkratno geslo, ki ga vnese v naslednjem koraku. V kolikor se vpisano enkratno geslo ujema s poslanim enkratnim geslom, ki ga je uporabnik prejel na svoj telefon in po strinjanju s splošnimi pogoji uporabe lahko prične z uporabo NomagoNet storitve. Pri vpisu z navedbo svojega e-poštnega naslova pa uporabnik v svoj poštni nabiralnik prejme elektronsko sporočilo s potrditveno povezavo. V kolikor takšno sporočilo odpre, povezavo pa potrdi, mu je po strinjanju s splošnimi pogoji omogočena uporaba NomagoNet storitve.

V kolikor se uporabnik s splošnimi pogoji kljub pravilno vnesenemu enkratnemu geslu (prijava s telefonsko številko) ali po potrditvi povezave (prijava z elektronskim naslovom) ne strinja, mu je uporaba brezžičnega omrežja onemogočena.  

Dostopnost posameznih vsebin in/ali posameznih spletnih strani v okviru uporabe storitve NomagoNet, so odvisni od načina dostopa in od terminalske opreme, s katero se dostopa do določene spletne strani. Prek storitve NomagoNet so omogočene tudi druge komercialne in/ali plačljive vsebine, ki imajo lahko svoje lastne splošne pogoje in navodila. NOMAGO d.o.o. v teh primerih nastopa zgolj kot ponudnik storitve NomagoNet.   


5. Omejitev odgovornosti

NOMAGO d.o.o. v nobenem primeru ne prevzema nobene odgovornosti in ne daje nobenih jamstev uporabniku za morebitno nedelovanje oz. nemožnost uporabe storitve NomagoNet, ampak si bo za nemoteno delovanje storitve NomagoNet zgolj prizadeval.  

NOMAGO d.o.o. ni odgovoren za občasno nedelovanje storitve NomagoNet, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo in/ali izgubo dohodka.  

NOMAGO d.o.o. zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi npr. izhajala iz dostopa do informacij, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. NOMAGO d.o.o. tako ne odgovarja za vsebine, ki jih uporabnik prenaša ali do njih dostopa prek interneta in tako ne odgovarja za ravnanja uporabnika in/ali tretjih oseb na internetu.

NOMAGO d.o.o. ni odgovoren za kakršno koli izgubo ali škodo, do katere lahko pride zaradi uporabe storitev NomagoNet.  

NOMAGO d.o.o. tudi ne odgovarja za obliko in vsebino podatkov, pridobljenih prek spletnih povezav, ki niso last NOMAGO d.o.o.  

NOMAGO d.o.o. ne odgovarja za morebitne napake in škodo, ki je posledica posredovanja napačnih podatkov in/ali drugega delovanja iz sfere uporabnika. 

Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino na internetu uporabljajo na lastno odgovornost, pri čemer morajo poskrbeti tudi za ustrezno zaščito podatkov na svoji terminalski opremi (npr. izključijo deljenje datotek in tiskalnikov z drugimi uporabniki, vključijo požarni zid, uporabljajo protokol SSL, ipd.).   

 

6. Obveznosti uporabnika 

Uporabnik se obvezuje, da storitve NomagoNet ne bo uporabljal za nezakonite ali pogojem uporabe nasprotujoče namene. Storitve NomagoNet ni dovoljeno uporabljati na način, ki bi lahko poškodoval, onemogočil, preobremenil ali škodil delovanju storitve ali družbi NOMAGO d.o.o. kot tudi tretjim osebam in njihovemu premoženju. Skladno s to obveznostjo se uporabnik še zlasti zavezuje, da: 

 • bo upošteval vsa varnostna opozorila, posredovana s strani NOMAGO d.o.o. glede uporabe storitve NomagoNet; 
 • ne bo kršil avtorskih in sorodnih pravic, znamk, patentov ali drugih, z zakonom določenih pravic; 
 • ne bo pošiljal nezaželenih množičnih elektronskih sporočil (SPAM); 
 • ne bo pošiljal informacij ali podatkov, ki vsebujejo računalniške viruse ali material, namenjen prekinitvi, uničenju ali omejevanju funkcionalnosti računalniške ali druge IT strojne ali programske opreme; 
 • ne bo izvrševal dejanj, katerih namen je vdiranje v računalniške sisteme ali odkrivanja ranljivosti sistemov. 

V primeru nepooblaščene uporabe storitve NomagoNet je uporabnik dolžan obvestiti NOMAGO d.o.o. 

NOMAGO d.o.o. ima pravico, da v primeru nedovoljene uporabe in/ali kakršnihkoli drugih zlorab pri dostopu oz. uporabi storitve NomagoNet s strani uporabnikov ali katerihkoli drugih oseb, izvede vse ukrepe in druga dejanja, ki jih v skladu s svojo lastno poslovno presojo šteje za potrebne zaradi varstva svojih pravic in interesov in/ali zaradi varstva pravic in interesov uporabnikov in/ali zaradi varstva pravic in interesov katerih koli drugih oseb (npr. preprečitev dostopa do storitve NomagoNet, …).V tem primeru je uporabnik zavezan povrniti NOMAGO d.o.o. vso škodo, ki je posledica njegovega nedovoljenega ravnanja iz tega odstavka.  

 

7. Pravice intelektualne lastnine

Vsi podatki, podobe ter druge informacije, ki se lahko pojavijo v okviru izvajanja storitve NomagoNet, so lahko predmet avtorske zaščite ali druge zaščite industrijske zaščite, kot jo opredeljuje relevantno pravo, ki ureja varstvo avtorskih pravic in pravic industrijske lastnine.  

S prenosom oz. registracijo, uporabnik  pridobi neprenosljivo in neizključno pravico do uporabe storitve NomagoNet na izbrani terminalski opremi. Pravica do uporabe iz tega odstavka velja zgolj za nekomercialne namene. NOMAGO d.o.o. tako na uporabnika ne prenaša ostalih materialnih avtorskih pravic ali pravic industrijske lastnine, ravno tako pa mu ne daje pravice do uporabe blagovnih znamk, logotipov, celostne-grafične podobe, ki je v lasti oz. imetništvu NOMAGO d.o.o. 


8. Prehodne in končne določbe 

Vsakokrat veljavni splošni pogoji so objavljeni na www.nomago.si spletni strani. Enako velja za morebitne spremembe in dopolnitve veljavnih splošnih pogojev, nastale zaradi spremenjene poslovne politike NOMAGO d.o.o., veljavne zakonodaje ali odločitev pristojnih državnih organov. 

O nameravani spremembi splošnih pogojev oz. uveljavitvi novih splošnih pogojev bo NOMAGO d.o.o. obvestil uporabnike najmanj 14 dni pred predvidenim začetkom uveljavitve spremenjenih oz. novih splošnih pogojev. NOMAGO d.o.o. lahko v primeru sprememb in dopolnitev splošnih pogojev, ki so posledica spremembe relevantne zakonodaje ali odločitev pristojnih državnih organov, rok za obvestilo uporabnikov iz tega odstavka tudi skrajša (npr. tako da dopolnitve izvede v roku, določenem v odločbi organa ali uveljavitvi relevantnega zakona). 

Drugi odstavek tega člena se ne uporablja za spremembe in dopolnitve splošnih pogojev, ki ne posegajo v pravice in/ali obveznosti uporabnikov (npr. tipkarske napake, očitne pomote v besedilu), slednje lahko NOMAGO d.o.o. kadarkoli odpravi brez predhodnega obveščanja uporabnikov.  

Šteje se, da je bil uporabnik o spremembi oz. dopolnitvi, obveščen z dnem objave novih oz. spremenjenih ali dopolnjenih splošnih pogojev na  spletni strani www.nomago.si.  

V kolikor se uporabnik s spremenjenimi ali dopolnjenimi splošnimi pogoji ne bi strinjal, mora prenehati uporabljati storitev NomagoNet. 


Morebitne spore, bosta NOMAGO d.o.o. in uporabnik reševala sporazumno, v primeru neuspeha pa pred stvarno pristojnim sodiščem v Ljubljani.  

 Ti splošni pogoji pričnejo veljati z 13. 10. 2023. 

 NOMAGO d.o.o.  

Ljubljana, 29. 09. 2023   


Obvestilo o izvajanju videonadzora v druži Nomago d.o.o.


V družbi NOMAGO d.o.o., izvajamo videonadzor.

V nadaljevanju tega obvestila o izvajanju videonadzora v družbi NOMAGO d.o.o. se lahko v skladu z 13. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov in 76. člena zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), se lahko podrobneje seznanite z vsemi informacijami o izvajanju videonadzora v družbi.


Upravljavec videonadzornega sistema

Osnovni podatki o upravljavcu osebnih podatkov:

Polni naziv upravljalcaNomago, storitve mobilnosti in potovanj, d.o.o.
SedežVošnjakova ulica 3, 1000 Ljubljana
Davčna številkaSI 52398790
Matična številka5143373000
Elektronski naslov

info@nomago.si

Telefonska številka01 431 77 00
Spletna stranwww.nomago.si


Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Kontaktni podatki pooblačene osebe za varstvo osebnih podatkov (DPO):

Telefonska številka: 01 431 77 00
Elektronski naslov: dpo@nomago.si


Nameni za katere se osebni podatki obdelujejo, vrste osebnih podatkov, ki jih obdelujemo in pravna podlaga za njihovo obdelavo

Družba obdeluje vaše osebne podatke:

NAMENVRSTE PODATKOV, ROK HRAMBE IN PRAVNA PODLAGAOPIS

Izvajanje videonadzora v poslovnih prostorih NOMAGO d.o.o. in dostopa v uradne službene oziroma poslovne prostore zaradi:
- Varovanja ljudi in premoženja, z namenom, da se prepreči večja škoda ali ugotovijo okoliščine nastanka škode na premoženju družbe.
- Zagotavljanja nadzora vstopa ali izstopa v službene oziroma poslovne prostore družbe,
- Varovanje poslovnih skrivnosti v družbi NOMAGO d.o.o.

Vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo v ta namen:

- video posnetek posameznika (slika),
- lokacija posnetka,
- datum posnetka,
- čas posnetka.

Koliko časa hranimo podatke:

Videoposnetki iz nadzornih kamer se hranijo 21 dni od zajema posnetka.

V primerih suma kaznivih dejanj, kršitev pa skladno z zastaralnimi roki, določenimi za pregon kaznivih dejanj, uveljavljanja povrnitve škode, v primeru pravnih in sodnih postopkov pa najdlje pet let po pravnomočnosti pravnega akta, s katerim je bilo odločeno o zadevi, ki je bila predmet sodnega ali drugega pravnega postopka.

Pravna podlaga:
Zakoniti interes

Zaradi narave dejavnosti upravljavca, se v poslovnih prostorih upravljavca izvaja videonadzor. Videonadzor se izvaja za namene zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja in zagotavljanja varnosti službenih prostorov in nadzora vstopa v poslovne prostore družbe. Ker družba upravlja z različnimi podatki, ki predstavljajo poslovno skrivnost (poslovni podatki, podatki potnikov…), se videonadzor izvaja tudi z namenom varovanja poslovnih skrivnosti.
Izvajanje videonadzora dostopa na parkirišče avtobusov (avtobusno postajo) v lasti družbe NOMAGO d.o.o. zaradi varovanja premoženja družbe, z namenom, da se prepreči večja škoda ali ugotovijo okoliščine nastanka škode na premoženju družbe in zagotavljanja nadzora vstopa ali izstopa na parkirišče za avtobuse.

Vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo v ta namen:

- video posnetek posameznika (slika),
- lokacija posnetka,
- datum posnetka,
- čas posnetka,
- registrska številka avtobusa

Koliko časa hranimo podatke:

Videoposnetki iz nadzornih kamer se hranijo 21 dni od zajema posnetka.

V primerih suma kaznivih dejanj, kršitev pa skladno z zastaralnimi roki, določenimi za pregon kaznivih dejanj, uveljavljanja povrnitve škode, v primeru pravnih in sodnih postopkov pa najdlje pet let po pravnomočnosti pravnega akta, s katerim je bilo odločeno o zadevi, ki je bila predmet sodnega ali drugega pravnega postopka.

Pravna podlaga:
Zakoniti interes

Zaradi narave dejavnosti upravljavca, se na parkiriščih za avtobuse v lasti družbe NOMAGO d.o.o. izvaja videonadzorni sistem za nadzor parkiranih avtobusov na parkirišču (avtobusni postaji) v času ko ne vozijo. Videonadzorni sistem tudi omogoča avtomatsko prepoznavo tablic avtobusov, ki pripeljejo na parkirišče (avtobusno postajo) z namenom nadzora kateri avtobusi se nahajajo na parkirišču ter omogočanje avtomatskega vhoda in izhoda avtobusov iz parkirišča. Avtobusi predstavljajo premoženje večje vrednosti upravljavca z uvedbo videonadzora pa upravljavec varuje takšno premoženje.  


Uporabniki osebnih podatkov

Narava našega poslovanja je taka, da moramo vaše osebne podatke v določenih primerih deliti z drugimi pogodbenimi obdelovalci in upravljavci, ki sodelujejo z nami.

 • V primeru zaznave kaznivega dejanja ali škodnega dogodka: Policija, tožilstvo, zavarovalnice in druge pristojne službe.
 • pooblaščeni izvajalec, ki skrbi za tehnično izvajanje videonadzora.

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru upravljavčevih navodil in osebnih podatkov ne smejo uporabiti za zasledovanje kakršnihkoli lastnih interesov.


Neobičajne nadaljnje obdelave videoposnetkov, kot so prenosi subjektom v tretje države, spremljanje dogajanja v živo, možnost zvočne intervencije v primeru spremljanja dogajanja v živo:

 • Družba NOMAGO d.o.o. videoposnetkov ne posreduje v tretje države ali mednarodne organizacije.
 • Družba NOMAGO d.o.o. videoposnetkov ne nadaljnje obdeluje za namene, ki niso navedeni v temu obvestilu.
 • Videonadzorni sistem omogoča spremljanje t.i. žive slike oziroma spremljanje dogajanja v živo preko monitorjev videonadzornega sistema.
 • Videonadzorni sistem ne omogoča zvočne intervencije v primeru spremljanja dogajanja v živo.    


Informacije o posebnih vplivih obdelave, zlasti nadaljnje obdelave

Upravljavec videoposnetkov ne nadaljnje obdeluje, preoblikuje ali obdeluje videoposnetkov za druge namene kot so določeni v temu obvestilu. Obdelava videoposnetkov ne bo imela posebnih vplivov na pravice posameznikov.


Uveljavljanje pravic

Imate vprašanja ali želite uveljaviti katerokoli pravico s področja varstva osebnih podatkov?

Vse pravice posameznika na področju varstva osebnih podatkov lahko uveljavljate na podlagi zahteve za uveljavljanje posamezne pravice. Zahtevo za uveljavljanje pravice lahko pošljete v fizični ali elektronski obliki.

Zahtevo za uveljavitev pravic pošljete po pošti na naslov NOMAGO, storitve mobilnosti in potovanj, d.o.o., Vošnjakova ulica 3, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: info@nomago.si oziroma dpo@nomago.si


Pravica do pritožbe

Pravico imate, da v primeru kršitve varstva osebnih podatkov zoper upravljavca vložite pritožbo pri pristojnem nadzornem organu na naslov: Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana ali na: gp.ip@ip-rs.si.


Veljavnost obvestila

Pridržujemo si pravico, da obvestilo, brez predhodnega obvestila prilagodimo oziroma posodobimo. Veljavno je vsakokrat tu objavljeno obvestilo.


Vsaka sprememba obvestila o izvajanju videonadzora bo objavljena na tej spletni strani
Verzija: 1.0 z dne 21. 7. 2023

Polni naziv upravljalcaNomago, storitve mobilnosti in potovanj, d.o.o.
SedežVošnjakova ulica 3, 1000 Ljubljana
Davčna številkaSI 52398790
Matična številka5143373000
Elektronski naslov

info@nomago.si

Javni potniški promet


1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Splošni prevozni pogoji določajo pogodbena razmerja med prevoznikom, naročnikom in potnikom, nastala s pogodbo o prevozu potnikov in prtljage z motornimi vozili v javnem prevozu potnikov, v skladu z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji. Vsak potnik s trenutkom nakupa oz. pridobitve vozovnice ali z drugo obliko sklenitve pogodbe o prevozu, po pogojih in na način, določen s temi Splošnimi prevoznimi pogoji, z njimi soglaša in ga tudi zavezujejo.

2. člen

Splošni prevozni pogoji so javno obvestilo, ki služi potniku, naročniku in prevozniku. Urejajo medsebojna razmerja, prevozno ceno in druga vprašanja, ki nastanejo v notranjem cestnem prometu.

3. člen

Splošni prevozni pogoji in njihove spremembe morajo biti pred začetkom veljavnosti objavljeni na prevoznikovi spletni strani in na prevoznikovih prodajnih mestih.

4.  člen

Prevozna cena za potnika, izročeno prtljago in nespremljano izročeno prtljago se zaračuna po veljavnem ceniku, ki je sestavljen na podlagi veljavne tarifne lestvice in veljavnega daljinarja s časi vožnje relacij javnih linijskih avtobusnih voznih redov v RS. Brez nakupa oz. pridobitve vozovnice, pod pogoji in na način določen v teh Splošnih prevoznih pogojih, se pravica do prevoza ne pridobi.

Vozni red in cenik ima vozno osebje pri opravljanju linijskih prevozov za linijo na kateri opravlja prevoz, na razpolago v elektronski obliki na strojčku za prodajo vozovnic.

5. člen

Za pravice in dolžnosti prevoznika oziroma uporabnika prevoza, ki niso urejene s pogodbo, z zakonom ali s tarifo, se uporabljajo poslovni običaji o prevozu v cestnem prometu.

6. člen

V splošnih prevoznih pogojih imajo uporabljeni izrazi naslednji pomen:

 • prevoznik je pravna oseba, ki na podlagi pogodbe prevaža potnike in/ali prtljago,
 • uporabnik prevoza je oseba, ki na podlagi pogodbe s prevoznikom pridobi določene pravice in prevzame določene obveznosti,
 • potnik je oseba, ki jo prevoznik za plačilo prepelje z vozilom za prevoz potnikov v cestnem prometu,
 • naročnik prevoza je oseba, ki v svojem imenu zase ali za drugega s prevoznikom sklene prevozno pogodbo,
 • pošiljatelj je naročnik ali oseba, ki na podlagi pogodbe preda nespremljano prtljago za prevoz,
 • prevoznina je znesek, ki ga prejme prevoznik na podlagi pogodbe o prevozu potnikov,
 • izročena potniška prtljaga so stvari, ki jih preda potnik za prevoz na podlagi pogodbe o prevozu prtljage,
 • prejemnik je oseba, ki je upravičena v namembnem kraju prevzeti nespremljano prtljago, predano za prevoz,
 •  upravičenec je oseba, ki ima na podlagi pogodbe pravico zahtevati od prevoznika izvajanje določil pogodbe,
 • nespremljana prtljaga je prtljaga, ki jo prevoznik prevaža in ni last nobenega potnika, ki potuje z avtobusom,
 • ročna potniška prtljaga so stvari manjših dimenzij, ki jih je dovoljeno prinesti v vozilo in spraviti na določen prostor in ki jih potnik sam varuje,
 • odhodni oziroma odpravni kraj je kraj, v katerem se začne pogodbeni prevoz,
 • namembni kraj je kraj, v katerem se v skladu s pogodbo prevoz konča
 • IJPP pomeni integriran javni potniški promet
 • Listna vozovnica je vozovnica izdana za eno vožnjo ali dnevna in evidenčna vozovnica za prevoz.
 • Terminske vozovnice so elektronske vozovnice, ki veljajo za določeno obdobje na izbrani relaciji in so izdane na čip karticah in se glasijo na ime,
 • Subvencionirana vozovnica je vozovnica za neomejeno število voženj na relaciji medkrajevnega prometa, ki je vnesena v vozovnico in je pridobljena po pogojih, ki jih določa veljavna zakonodaja za subvencionirane vozovnice,
 • Šolska vozovnica je vozovnica za otroke osnovnih šol in omogoča neomejeno število voženj na relaciji medkrajevnega prometa, ki je vnesena v vozovnico,
 • Delavska vozovnica je vozovnica za delavce, za katere je delodajalec s prevoznikov sklenil pogodbo o prevozu, in omogoča neomejeno število voženj na relaciji medkrajevnega prometa, ki je vnesena v vozovnico,
 • Kuponska vozovnica je vozovnica, ki je kupljena v predprodaji za več voženj na izbrani relaciji, ki je vnesena v vozovnico.


2.        PREVOZ POTNIKOV

2.1.     PREVOZNA POGODBA

7. člen

S prevozno pogodbo o prevozu potnikov se prevoznik zavezuje, da bo v skladu s temi Splošnimi prevoznimi pogoji, v skladu z voznim redom in veljavnim cenikom prepeljal potnika od odhodnega do namembnega kraja, in sicer varno, pravočasno, z ustreznim vozilom in številom sedežev, s higienskimi pogoji, ki so običajni v cestnem prometu.

Prevoznik mora zagotoviti dodatni avtobus v primeru, če mora zavrniti več kot 50% potnikov, kot pa jih lahko sprejme.

Potnik se obvezuje, da mu bo plačal dogovorjeno prevoznino. Če potnik prevoznine noče plačati, v vozilo ne sme vstopiti oz. mora v linijskem prometu na prvem postajališču izstopiti.


8.  člen

Pogodbo o prevozu potnikov skleneta prevoznik in potnik ali prevoznik in naročnik prevoza. S pogodbo, ki jo sklene z naročnikom prevoza, se prevoznik zavezuje, da bo ob pogojih, ki jih določa pogodba in ti Splošni pogoji poslovanja, prepeljal potnika, ki ga določi naročnik prevoza.

9. člen

Prevoznik je dolžan potnika prepeljati po objavljenem voznem redu z avtobusom, ki po kvaliteti ustreza vrsti in trajanju prevoza.

Voznik ne sme ustavljati zunaj avtobusnih postaj in avtobusnih postajališč, ki so določena z voznim redom.

Izjemoma sme voznik ustaviti izven avtobusnih postaj ali avtobusnih postajališč, če je javni linijski prevoz potnikov kombiniran s šolskim prevozom.

10. člen

Voznik ne sme dovoliti vstopa v vozilo oz. zagotovi odstranitev osebe iz vozila, ki:

 • kaže vidne znake, da je vinjena oz. pod vplivom mamil ali drugih psiho-aktivnih snovi in tudi sicer nasilna oz. nadležna do drugih potnikov,
 •  želi v vozilo vnesti neprimerno prtljago ali nevarne snovi, ki se v skladu s temi Splošnimi prevoznimi pogoji ali veljavno zakonodajo ne smejo prevažati,
 • s svojim vedenjem predstavlja nevarnost za vožnjo ali potnike oz. nadleguje potnike ali voznika ali kako drugače krši javni red in mir,
 • je nasilna, nadležna, ali se neprimerno vede do drugih potnikov,
 • vstopa v umazani delovni obleki, če se ji ne more odrediti primernega od drugih potnikov ločenega prostora (npr. dimnikarji, pleskarji),
 • želi vstopiti v vozilo z rolerji, smučarskimi čevlji ali drugimi nestabilnimi pripravami za hojo,
 • je obleka ali prtljaga osebe tako umazana, da lahko povzroči škodo drugim potnikom ali umaže notranjost vozila,
 • za katero se upravičeno domneva, da bo zaradi njegovega vedenja onemogočeno izpolniti prevoznikove obveznosti do drugih potnikov,
 • noče plačati voznine oz. pokazati vozovnice,
 • če se njena vozovnica glasi na ime in na zahtevo voznika, kontrolorja ali druge pristojne osebe ne želi pokazati osebnega dokumenta za potrebe njenega identificiranja.


Če opozorjeni potnik noče zapustiti vozila, voznik obvesti neposredno nadrejenega oziroma njegovega namestnika in nadaljuje z vožnjo, neposredno nadrejeni oziroma njegov namestnik pa o primerih navedenih v prvi, drugi in tretji točki nemudoma obvestiti policijo.

V primerih iz prvega odstavka tega člena potnik ni upravičen do povrnitve voznine.

Odstranitev potnika iz vozila se lahko opravi le na avtobusni postaji oz. postajališču.


11.  člen

Če se med prevozom pri potniku pokažejo znaki katere izmed nalezljivih bolezni, določenih v posebnih predpisih, mora prevoznik ravnati po teh predpisih.

Odstranitev potnika iz vozila se lahko opravi le na avtobusni postaji oz. postajališču.

12. člen

Pogodba med prevoznikom in naročnikom prevoza je lahko sklenjena za določen čas, za eno ali več potovanj, za enega ali več potnikov.


13. člen

Prevoznik je dolžan v linijskem prometu izdati potniku vozovnico. Vozovnica je lahko posamična ali skupinska ter terminska, zneskovna ali za določeno število prevozov (kuponska vozovnica). Prevozniku ni potrebno izdati vozovnice, če je prevozna pogodba sklenjena z naročnikom prevoza. Vozovnica je dokaz, da je bila sklenjena pogodba o prevozu potnika toda njen obstoj se dokazuje tudi drugače.

Vozovnica se lahko glasi na prinosnika ali na ime. Če se vozovnica glasi na ime, je ni dovoljeno prenesti na drugega uporabnika brez soglasja prevoznika.

Terminska vozovnica je vozovnica izdana za več voženj, z mesečno, polletno ali letno veljavnostjo.

Terminske, letna in polletna vozovnica veljajo v obdobju, za katerega so izdane oz. do preklica. Mesečna vozovnica velja v mesecu za katerega je izdana in vključno prvi delovni dan v naslednjem mesecu (delavska vozovnica in vozovnica za občane) oz. prvi šolski dan v naslednjem mesecu (dijaška, študentska in osnovnošolska vozovnica).

V primeru okvare strojčka za prodajo vozovnic, prevoznik izda vozovnico belico, imetnikom čip kartic pa omogoči prevoz brez validacije.


14. člen

Potnik kupi listno vozovnico v avtobusu ali v predprodaji na prodajnih mestih, kjer je predprodaja vozovnic organizirana, vključno s spletno stranjo prevoznika. V predprodaji lahko kupi potnik vozovnico največ za 30 dni vnaprej.

Terminsko vozovnico lahko potnik kupi na prodajnem okencu, lahko pa jo plača tudi z bančnim nakazilom, ki mora biti izvedeno vsaj 5 delovnih dni pred veljavnostjo vozovnice.

Subvencionirane vozovnice lahko registrirani uporabnik kupi in plača tudi preko spleta in/ali mobilne aplikacije s kreditno kartico, paypal, moneto ali preko bančnega nakazila. Plačilo mora biti v tem primeru izvedeno vsaj 1 delovni dan pred veljavnostjo vozovnice. Enako kot določa ta odstavek velja tudi za ne-subvencionirane vozovnice, v kolikor je zanje možna prodaja preko spleta.

Postopek registracije uporabnika za nakup vozovnic po spletu je določen na spletni strani prevoznika.

Pred zaključkom nakupa vozovnice preko spleta in/ali mobilne aplikacije kupec s klikom na gumb "Potrdi nakup" soglaša, da gre za naročilo z obveznostjo plačila ter sprejme te splošne prevozne pogoje.


15. člen

Za subvencionirane vozovnice integriranega potniškega prometa (IJPP) veljajo tudi splošni pogoji IJPP objavljeni na spletni strani upravljavca IJPP. V primeru nasprotja med splošnimi pogoji prevoznika in splošnimi pogoji IJPP za subvencionirane vozovnice IJPP, veljajo splošni pogoji IJPP.


16. člen

Potnik mora imeti vozovnico ves čas prevoza in jo na zahtevo voznega ali kontrolnega osebja predložiti na vpogled. Potnik mora hraniti vozovnico do konca vožnje.

Listno vozovnico, kupljeno v predprodaji, dnevno oz. evidenčno vozovnico mora potnik ob vstopu v avtobus pokazati voznemu osebju brez zahteve, med vožnjo pa na zahtevo kontrolorja.

Terminska oz. elektronska vozovnica je veljavna šele, ko je validirana. Terminsko (čip) vozovnico je treba ob vstopu v avtobus registrirati na potniškem terminalu (čitalni napravi), s tem postane veljavni prevozni dokument, med vožnjo pa na zahtevo voznika in kontrolorja predložiti na vpogled.

Potnik, ki uporablja terminsko vozovnico, se na zahtevo voznega ali kontrolnega osebja izkaže z lastnim osebnim dokumentom s sliko. Potniku, ki se ne more ali noče identificirati, se vozovnica odvzame in izda potrdilo.


17. člen

Potnik, ki pri sebi nima veljavne vozovnice ali uporablja vozovnico, ki ni veljavna ali se ne glasi nanj, mora na zahtevo voznika ali kontrolorja plačati prevozniku nadomestno prevoznino v višini petkratne vrednosti prevoznine na celotni liniji. Nadomestno prevoznino zaračuna voznik ali kontrolor. V primeru terminske vozovnice se nadomestna prevoznina določi v višini petkratne vrednosti terminske vozovnice, vendar največ 100 evrov.

Voznik ali kontrolor odvzameta terminsko vozovnico, če:

 • je tako poškodovana, da niso razvidni osnovni podatki,
 • se uporablja zunaj vnesenega termina ali relacije v terminski vozovnici,
 • je preklicana,
 • je ponarejena,
 • jo uporablja oseba, ki ni upravičenec do vozovnice.


Vozno osebje ne sme zavrniti prevoza v šolo ali iz šole osnovnošolcu ali mladoletni osebi do 15 let (velja za posebni linijski in javni linijski prevoz), četudi nima veljavne vozovnice in nima denarja, da bi plačal voznino. V takem primeru se osnovnošolcu ali mladoletni osebi do 15 let izda ustni opomin ter kontrolno osebje takoj ob vstopu v avtobus seznani s primerom.

Upravičenec, ki mu je bila vozovnica odvzeta, lahko le-to proti plačilu doplačilne voznine v višini petkratne enosmerne cene za relacijo zapisano na zlorabljeni terminski vozovnici, prevzame pri prevozniku. Potnik lahko kupi novo vozovnico samo v primeru, da plača doplačilno voznino.

Za ponovno izdajo čip kartice terminske vozovnice po odvzemu, uničenju, izgubi ali poškodovanju le-te prevoznik potniku zaračuna strošek izdelave čip kartice terminske vozovnice.

Upravičenec, ki je zlorabil pravico do subvencioniranega prevoza, izgubi to pravico za tekoče šolsko oziroma študijsko leto. Med zlorabe pravice do subvencioniranega prevoza se šteje:

 • nakup dveh ali več vozovnic, razen kombiniranih vozovnic
 • ponarejanje dokumentov glede upravičenosti
 • ponarejanje vozovnice
 • uporaba vozovnice z neresničnimi podatki.


18. člen

Dejanja, ki jih prevoznik opredeljuje kot zlorabo listne vozovnice.

Potnik je zlorabil uporabo listne vozovnice v sledečih primerih:

 • ima neveljavno vozovnico,
 • nima nobene vozovnice,
 • če ne izroči voznemu osebju kopije vozovnice oz. kupona vozovnice kupljene v predprodaji.


Potnik, pri katerem je kontrolno osebje ugotovilo zlorabo listne vozovnice, mora plačati ceno voznine od prve postaje na liniji do namembne postaje in petkratno doplačilno voznine za isto relacijo (od prve postaje na liniji do namembne postaje).

Potnik, pri katerem je vozno osebje ugotovilo zlorabo listne vozovnice, mora plačati voznino od postaje, na kateri je bila zloraba ugotovljena (oz. od postaje, do katere je veljala izdana vozovnica) do namembne postaje.


19. člen

Zaradi izgube, kraje, uničenja ipd. lahko uporabnik vozovnico prekliče. Ob preklicu mora uporabnik vozovnice (za mladoletne osebe pa njihovi starši oz. skrbniki) podati pisno izjavo o razlogih za preklic vozovnice in sprejeti odgovornost za nastalo ugotovljeno škodo, ki je povzročena z morebitnim lažnim preklicem. Uporabniku preklicane vozovnice se zaračuna vrednost vozovnice na relaciji, za katero je izdana, od dneva preklica vozovnice do dneva, ko je ugotovljena zloraba preklicane vozovnice in zakonske zamudne obresti. Vrednost vozovnice se izračuna po kriterijih in cenah, veljavnih na dan preklica vozovnice, za kategorijo uporabnika, ki je neupravičeno uporabljal vozovnico.

Če se ugotovi, da kdo od potnikov uporablja preklicano (najdeno, ukradeno ipd.) vozovnico, je dolžan plačati vrednost vozovnice (na relaciji za katero je izdana) od dneva preklica vozovnice do dneva, ko je ugotovljena zloraba preklicane vozovnice in zakonske zamudne obresti. Vrednost vozovnice se izračuna po kriterijih in cenah, veljavnih na dan preklica.

Stroške preklica in izdaje dvojnika plača uporabnik vozovnice po veljavnem ceniku, pri čemer osnovnošolci ne plačajo stroškov preklica.

Poškodovana oz. delno uničena vozovnica (čip kartica) se deponira pri prevozniku, uporabniku se izda nova. Če je čip kartica poškodovana oz. uničena zaradi malomarne uporabe, stroški izdaje nove kartice bremenijo uporabnika.


20. člen

Če so prevoznina ali druge pristojbine zaračunane nepravilno, mora potnik premalo zaračunan znesek doplačati, znesek, ki je zaračunan preveč pa je potrebno potniku vrniti. Zahtevek za povračilo preveč plačane voznine lahko potnik pri prevozniku uveljavi na podlagi pisnega zahtevka in ustreznih dokazil najkasneje v 5 dneh po opravljeni vožnji.

Potnik, ki želi podaljšati potovanje prek postaje do katere ima vozovnico, pred odhodom s prvotne namembne postaje plača redno prevoznino od stare do nove namembne postaje, ne glede na način plačila prevoznine.

V primeru, ko želi potnik med samim potovanjem preusmeriti svoje potovanje na drugo postajo oziroma želi izstopiti pred namembno postajo, mu prevoznik ni dolžan vrniti razlike v ceni.


21. člen

Potnik mora sam poskrbeti, da na odhodni ali vmesni postaji oz. postajališču vstopi v pravi avtobus in da na namembni postaji izstopi. Potniki, ki želijo vstopiti na avtobus, na postaji ali postajališču na varnem mestu, ki je od vozišča odmaknjeno vsaj en (1) meter, počakajo, da se avtobus ustavi.

Potnik sme vstopiti in izstopiti iz avtobusa le na postajališču, na katerem je po voznem redu predviden postanek, izven postajališča potnik ne sme vstopati in izstopati. Potniki praviloma izstopajo iz avtobusa pri srednjih oz. zadnjih vratih. Vstopanje in izstopanje se izvede hitro in brez zastojev, pri čemer se upoštevajo posebne potrebe gibalno oviranih potnikov.

22. člen

Potnik ima pravico odstopiti od pogodbe, preden se ta začne izvrševati. Prevoznik je v linijskem prometu dolžan vrniti potniku prevoznino, če ta opusti potovanje v notranjem prometu najmanj eno uro pred začetkom potovanja. Če potnik opusti potovanje, preden se ta začne izvrševati, obdrži prevoznik
10 % voznine. Prevoznih določb iz tega odstavka, s prevozno pogodbo v škodo potnika ni dovoljeno spreminjati.

Vračilo neporabljenega zneska voznine dijaških in študentskih vozovnic se izvrši skladno z določili pravilnika, ki ureja izvajanje subvencioniranega prevoza ter v skladu s katerim lahko upravičenec prekliče neuporabljeno subvencionirano mesečno vozovnico pred začetkom veljavnosti, na dan nakupa ali v času veljavnosti vozovnice. Upravičencu se vrne celotni znesek plačila.

Vračilo plačila za subvencionirano mesečno vozovnico, ki je bila uporabljena in je aktivna, ni možno.


23. člen

Če pride med prevozom do prekinitve prevoza iz vzrokov, za katere potnik ni odgovoren, ima pravico:

 • zahtevati, da ga prevoznik s svojim ali drugim primernim prevoznim sredstvom prepelje do namembnega kraja,
 • zahtevati, da ga prevoznik skupaj s prtljago v primernem roku prepelje v odhodni kraj in mu povrne prevoznino,
 • odstopiti od pogodbe in zahtevati od prevoznika vrnitev prevoznine.


24. člen

Če pride do prekinitve prevoza zaradi višje sile, obveze prevoznika iz predhodnega člena ne veljajo.


25. člen

Če se prevoz ne začne ob času, ki je določen v pogodbi ali voznem redu prevoznika, lahko potnik oziroma naročnik prevoza odstopi od pogodbe in zahteva vrnitev prevoznine.


26. člen

Naročnik prevoza je odgovoren prevozniku za obveznosti, ki izvirajo iz pogodbe o prevozu potnikov.


2.2 PREVOZNE CENE

27. člen

Prevozna cena se za prevoz potnikov in prtljage v javnem linijskem prometu zaračuna po veljavnem ceniku. Plačilno sredstvo za nakup vozovnice in prtljažnice v avtobusih na območju Slovenije je evro gotovina.

Za plačilo voznine se sprejemajo vsi evro kovanci in bankovci za 5, 10 in 20 evrov. Bankovcev za 50, 100, 200 in 500 evrov se zaradi nezmožnosti zagotavljanja menjalnine praviloma ne sprejema kot plačilno sredstvo.

Potnik se obvezuje vrnjen denar prešteti takoj. Kasnejših reklamacij se ne upošteva.


28. člen

Če se vozna cena spremeni, velja v predprodaji kupljena vozovnica, plačana po ceni, ki je veljala v času nakupa, brez doplačila razlike med novo in staro ceno.


2.3 PREVOZNE OLAJŠAVE


29.  člen

Prevoznik priznava vozne olajšave v skladu z veljavno zakonodajo. Pravico do voznih olajšav imajo državljani Republike Slovenije.

30. člen

V linijskem prometu imajo otroci do dopolnjenega 6. leta starosti brezplačno vozovnico za enkratno vožnjo.


2.4 ODGOVORNOST PREVOZNIKA


31. člen

Prevoznik je odgovoren za škodo, ki nastane zaradi potnikove smrti, okvare zdravja ali poškodbe potnika, če takšna škoda nastane medtem, ko je potnik v vozilu ali ko vstopa oziroma izstopa iz vozila in je nastala po krivdi prevoznika, razen če ta dokaže, da je bila škoda povzročena z dejanjem potnika ali iz zunanjega vzroka, ki ga ni bilo mogoče pričakovati, se mu izogniti ali ga odvrniti – višja sila.

32. člen

Za škodo, ki nastane zaradi potnikove smrti, okvare zdravja ali poškodbe potnika je prevoznik odgovoren v skladu z veljavnimi predpisi iz naslova obveznega zavarovanja potnikov v javnem prometu in Zakona o prevoznih pogodbah v cestnem prometu.

33. člen

Za škodo, ki nastane zaradi zamude ali prekinitve potovanja, prevoznik ni odgovoren, če dokaže, da je škoda nastala brez njegove krivde.

34. člen

Odškodninski zahtevek zaradi zamude oz. prekinitve potovanja se mora dostaviti najpozneje v 15 dneh od dneva, ko je bilo ali bi moralo biti potovanje končano, ker v nasprotnem primeru prevoznik za škodo ni odgovoren.


2.5 ODGOVORNOST POTNIKA


35. člen

Potniki v avtobusu ne smejo:

 • komunicirati z voznikom na način, ki je moteč ali onemogoča varno vožnjo;
 • med vožnjo odpirati vrat ali skakati z avtobusa ali na avtobus;
 • metati predmetov po avtobusu ali z avtobusa;
 • ovirati drugih potnikov pri vstopanju in izstopanju;
 • kaditi;
 • uživati pijače ali hrane.


V avtobusih, kjer so nameščeni varnostni pasovi, se je potnik dolžan pripeti. Potnik je zaradi varnosti dolžan sedeti obrnjen v smeri nameščenosti sedeža. Med vožnjo je zaradi varnosti prepovedana hoja po avtobusu. Če potnik ne upošteva varnostnih predpisov, prevoznik ne odgovarja za kakršne koli posledice, ki bi jih zaradi tega utrpel potnik.

Otroci morajo imeti na poti v vrtec in prvi razred osnovne šole ter domov spremstvo polnoletne osebe. Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši od 10 let in mladoletniki oziroma mladoletnice (v nadaljnjem besedilu: mladoletniki), če to dovolijo starši.

36. člen

Potnik ne sme onesnažiti avtobusa. V primeru onesnaženja mora plačati odškodnino za čiščenje po veljavnem ceniku oz. v višini dejanskih stroškov.

37. člen

Potnik je dolžan prevozniku povrniti škodo, ki jo je po svoji krivdi povzročil na vozilu, avtobusni postaji in drugih objektih, ki služijo javnemu cestnemu prevozu v višini dejansko nastalih stroškov.

Potnik odgovarja za škodo prevozniku in drugim potnikom po splošnih pravilih o odškodninski odgovornosti.


3. PREVOZ PRTLJAGE


3.1 ROČNA IN IZROČENA POTNIŠKA PRTLJAGA


38. člen

Pri izvajanju javnega prevoza potnikov z avtobusi v notranjem cestnem prometu se prevaža tudi ročna in izročena potniška prtljaga, kakor tudi predmeti in stvari, ki ne spadajo v ti dve kategoriji. Prevoznik je dolžan prevzeti za prevoz izročeno potniško prtljago in jo prepeljati od odhodnega do namembnega kraja. Prevoz izročene potniške prtljage prevoznik lahko odkloni, če je zaradi njene teže ali obsega ne more varno ali brez škodnih posledic prepeljati.

39. člen

Prevoz izročene potniške prtljage prevoznik zaračuna po veljavnem ceniku, če ni v pogodbi o prevozu potnikov drugače določeno.

Prevoz zložljivega invalidskega vozička in zložljivega otroškega vozička opravi prevoznik brezplačno.

40. člen

Pod ročno potniško prtljago spadajo stvari, ki tehtajo do 10 kg in so manjših dimenzij (ročne torbe, manjši zavoji oz. paketi) in se lahko položijo na prtljažnik nad sedeži v avtobusu, ali jih ima potnik pri sebi na sedežu oz. pod sedežem, vendar tako, da zaradi svojih lastnosti ali stanja ne ogrozi varnosti prevoza in ne ovira drugih potnikov oz. ne zasede sedeža. Če ročna potniška prtljaga zaradi svojih lastnosti lahko ogrozi red in varnost potnikov ali jih ovira, lahko vozno osebje prepreči vnos prtljage v vozilo in jo odloži v prtljažni prostor kot izročeno potniško prtljago. Prevoznik prepelje potnikovo ročno potniško prtljago brezplačno.

41. člen

Izročena potniška prtljaga so zapakirani predmeti lažji od 30 kg, ki jih potnik nosi s seboj (kovčki, torbe, košare, zaboji, škatle, otroški vozički, ležalni stoli, glasbeni instrumenti) kot tudi drugi predmeti, ki se po svojih dimenzijah in teži lahko namestijo v prostor za prevoz izročene potniške prtljage in ne onemogočajo hitrega nakladanja oz. razkladanja izročene potniške prtljage. Prtljaga iz predhodnega stavka se prevaža v prostoru namenjenemu namestitvi izročene potniške prtljage.

Prevoznik je dolžan sprejeti izročeno potniško prtljago in jo prepeljati, vendar od vsakega potnika največ dva kosa. Večje število kosov izročene potniške prtljage lahko sprejme, če razpolaga s potrebnim prostorom in s tem ne obremenjuje avtobusa.

Prevoz koles z avtobusom je možen pod naslednjimi pogoji:

 • da ima avtobus prtljažni prostor (avtobusi mestne izvedbe ga nimajo),
 • da je v prtljažnem prostoru dovolj prostora (prednost ima osebna prtljaga potnikov),
 • da kolo ni umazano, oziroma da se s kolesom posledično ne umaže ostala prtljaga,
 • da je možna varna namestitev kolesa, da se s tem izključi možnost poškodbe ostale prtljage in kolesa samega.


42. člen

Prevoznik je dolžan potniku izdati potrdilo o prevzemu izročene potniške prtljage za javni linijski prevoz. V potrdilu mora biti navedeno število kosov prtljage.


43. člen

Potnik mora prevozniku povrniti škodo, ki nastane zaradi lastnosti ali stanja prtljage, razen če je bilo ali bi moralo biti to prevozniku znano.


44. člen

Prevoznik je dolžan izročiti potniku izročeno potniško prtljago v namembnem kraju takoj po končanem potovanju. Izročeno potniško prtljago izroči prevoznik prinosniku potrdila o prevzemu izročene potniške prtljage, pri tem pa se prevoznik ni dolžan prepričati ali ima prinosnik potrdila pravico prevzeti izročeno potniško prtljago.

Če tisti, ki zahteva izročitev izročene potniške prtljage ne predloži potrdila o prevzemu izročene potniške prtljage, je prevoznik dolžan izročeno potniško prtljago izročiti le, če dokaže, da ima do nje pravico ali če da prevozniku ustrezno varščino.

Prevoznik ne sme predati izročene potniške prtljage imetniku potrdila o prevzemu izročene potniške prtljage primeru, ko ve, da ta oseba do prtljage ni upravičena.


45. člen

Če potnik po prispetju vozila v namembni kraj iz kateregakoli vzroka ne prevzame izročene potniške prtljage, jo mora prevoznik na potnikove stroške in na njegov riziko do 30 dni hraniti na varnem mestu ali jo zaupati v hrambo komu drugemu, pri čemer odgovarja za izbiro shranjevalca. Z najdenimi predmeti se ravna skladno z določbami zakona o postopku ravnanja z najdenimi predmeti.


46. člen

Potnik ne sme oddati za prevoz ali prinesti v avtobus v izročeni ali ročni potniški prtljagi:

 • lahko vnetljivih, eksplozivnih, radioaktivnih, jedkih, kužnih, strupenih in drugih snovi, ki zaradi svojih lastnosti pomenijo posebno nevarnost za potnike, vozilo ali okolico,
 • predmetov, katerih prevoz je prepovedan z zakonskimi predpisi ali iz vzrokov javnega reda in miru,
 • predmetov, ki so posamezno težji od 30 kg in volumna večjega od 100 x 60 x 30 cm,
 • električnih koles in električnih skirojev,
 • drugih predmetov, ki niso ustrezno zapakirani ali zaščiteni, tako da se lahko med vožnjo poškodujejo ali povzročijo ostalim potnikom in prevozniku škodo,
 • stvari in predmetov, ki so z zakonom prepovedane in jih ni dovoljeno posedovati (orožje, mamila in druge psiho-aktivne snovi).


47. člen

Tehnične aparate, razne precizne aparate, lahko lomljive in pokvarljive stvari, lahko sprejme prevoznik za prevoz kot prtljago, vendar na odgovornost potnika oz. naročnika z opozorilom, da za morebitne okvare ali škodo ne odgovarja v nobenem primeru. Potnik ali naročnik morata pri oddaji navedenih stvari za prevoz obvestiti vozno osebje, ki le-to vpiše v potrdilo o prevzemu izročene potniške prtljage. Prevoznik ne prevzema v prevoz izročene potniške prtljage, če so v njej dragocenosti (nakit, vrednostni papirji ali druge vredne stvari). Dragocenosti mora potnik nositi v ročni potniški prtljagi. Prevoznik v nobenem primeru ni odgovoren za izgubo ali krajo dragocenosti.


48. člen

Za škodo, ki nastane zaradi izgube ali poškodbe izročene potniške prtljage, je prevoznik odgovoren po določbah zakona, ki ureja odgovornost za prevoz tovora. Prevoznik je odgovoren za škodo, ki nastane zaradi izgube ali poškodbe ročne potniške prtljage, če potnik dokaže, da je do škode prišlo po prevoznikovi krivdi. Če je izguba ali poškodba nastala v okoliščinah, v katerih je prišlo do smrti, okvare zdravja ali poškodbe potnika, je prevoznik odgovoren za ročno prtljago, razen če dokaže, da je bila škoda povzročena z dejanjem potnika ali zaradi višje sile.

Prevoznik ni odgovoren, kadar je izguba ali poškodba osebne ali izročene potniške prtljage posledica dejanja potnika.


49. člen

Za škodo, ki nastane zaradi zamude pri predaji izročene potniške prtljage, je prevoznik odgovoren po določbah splošnih prevoznih pogojev, ki se nanašajo na odgovornost prevoznika za škodo, ki nastane zaradi zamude pri prevozu potnikov.


50. člen

Če izročena potniška prtljaga potniku ni predana v 7 dneh po končanem prevozu, se šteje, da je izgubljena. Če prevoznik pred iztekom tega roka izjavi, da je izročena potniška prtljaga izgubljena, se šteje, da je izgubljena tistega dne, ko je prevoznik izjavil, da je izgubljena.


3.2 NESPREMLJANA PRTLJAGA


51. člen

Z vozili javnega linijskega prevoza potnikov v notranjem cestnem prometu se lahko prevaža tudi nespremljana prtljaga, za katero se šteje vsaka prtljaga, ki jo prevzame v prevoz vozno osebje in ni last nobenega od potnikov, ki potujejo z avtobusom.

52. člen

Določbe glede izročene prtljage veljajo tudi za prevoz nespremljane prtljage.

53. člen

S pogodbo o prevozu nespremljane prtljage se prevoznik zavezuje, da bo prepeljal prtljago v namembni kraj in jo tam izročil prejemniku ali drugi pooblaščeni osebi, ki jo določi prejemnik, pošiljatelj pa se zavezuje, da bo plačal prevozniku v pogodbi določeno prevoznino. Pogodba o prevozu nespremljane prtljage se sklene z izdajo prevoznega dokumenta.

54. člen

Prevoznik je dolžan z avtobusom prepeljati nespremljano prtljago kot je bilo dogovorjeno pri prevzemu prtljage. Če čas odhoda avtobusa ob predaji oz. prevzemu prtljage ni določen, je prevoznik dolžan prepeljati nespremljano prtljago z avtobusom, s katerim bo zagotovljena ustrezna izvršitev prevozne pogodbe.

55. člen

Količina prtljage, ki se predaja za prevoz, se določi s številom kosov, težo ali prostornino. Prevoznik za prevoz ni dolžan sprejeti nespremljane prtljage, če mu prtljažni prostor ali obremenjenost vozila tega ne dopuščata.

56. člen

Pošiljatelj je dolžan dostaviti nespremljano prtljago k avtobusu najmanj pet minut pred odhodom, določenim v voznem redu, sicer je prevoznik ni dolžan sprejeti.

57. člen

Za odgovornost prevoznika za škodo, nastalo na nespremljani prtljagi ali pri njeni izgubi, se uporabljajo določbe, ki se nanašajo na izročeno prtljago.

Pošiljatelj je odgovoren za škodo, ki je bila povzročena osebam, vozilu in drugim stvarem zaradi lastnosti prtljage, ki je bila dana za prevoz, če omenjene lastnosti prevozniku niso bile znane.

58. člen

Prevoznina za nespremljano prtljago se zaračuna po veljavnem ceniku.

59.  člen

Prevoznik in pošiljatelj lahko skleneta posebno pogodbo za prevoz nespremljane prtljage, če isti pošiljatelj stalno ali občasno pošilja nespremljano prtljago. S pisno pogodbo se obe strani dogovorita o količini pošiljk, relacijah, teži, višini in načinu plačila ter ostalih prevoznih pogojih.

60. člen

Prtljago iz prejšnjega člena je prevoznik dolžan prepeljati pred drugo nespremljano prtljago.

61. člen

V pogodbeni prevoz nespremljane prtljage z avtobusi spada tudi prevoz nespremljanih poštnih pošiljk.


4. SHRANJEVANJE PREDMETOV


62. člen

Prtljago in druge predmete se v varstvo lahko izroči na avtobusnih postajah in postajališčih, kjer so garderobe. Predmete se lahko prevzame za največ 30 dni. Garderoba v varstvo ne sme prevzeti predmetov, ki so po teh splošnih prevoznih pogojih izključeni iz prevoza. Pristojbino za varstvo predmetov plača stranka ob prevzemu prtljage za vsak koledarski dan in za vsak kos po veljavnem ceniku.


63. člen

Za predmete, prevzete v varstvo, se izda garderobni listek, ki je osnova za prevzem prtljage. Garderobni listek se ob izdaji prtljage uniči. Prevzem in izdajo prtljage lahko zahteva potnik samo v delovnem času garderobe z vračilom garderobnega listka in plačilom pristojbine. Če potnik ne vrne garderobnega listka, izda garderoba prtljago samo v primeru, če potnik lahko dokaže svojo identiteto in pravico do prtljage. V takem primeru mora potnik pisno izjaviti:

 • da je prevzel prtljago oz. druge predmete dane v hrambo,
 • da se odpoveduje vsem pravicam izhajajočim iz garderobnega listka,
 • da prevzame nase vse obveznosti nasproti tretjim osebam, ki bi nastale zaradi prevzema prtljage oz. drugih predmetov danih v hrambo.


64. člen

Prevoznik oziroma garderoba ne odgovarja za predmete, ki se nahajajo v nezaklenjenih kovčkih, paketih, zavojih in podobnem, prav tako pa tudi ne za denar in druge dragocenosti, izročene v hrambo brez vednosti delavca prevoznika.


65. člen

Pošiljatelj mora dati prevozniku navodilo za hrambo predmetov in ravnanje z njimi, če gre za predmete neobičajne za prevoz ali če prevoznik to zahteva.

Določila glede izročene prtljage se smiselno uporabljajo tudi pri shranjevanju prtljage.


5. NAJDENI PREDMETI


66.  člen

Najdeni predmeti so tisti predmeti, ki jih potniki izgubijo ali pozabijo v avtobusih, na avtobusnih postajah in v neposredni bližini le-teh.

67. člen

Vozno osebje je dolžno ob izstopu vseh potnikov na končnih postajah pregledati avtobus. Najdene predmete je potrebno predati pristojni službi prevoznika in jih skladno z veljavnimi navodili evidentirati v knjigi najdenih predmetov. Upravičencu se izgubljeni predmet izroči na podlagi izkazane identitete in ugotovitve dejanske upravičenosti do izgubljenega predmeta (navedba kraja linijskega prevoza, čas, opis predmeta in ostalih okoliščin, iz kateri je moč dokazati lastništvo). Prevzem najdenega predmeta mora prevzemnik potrditi z lastnoročnim podpisom v knjigi najdenih predmetov.

Obveznost iz prejšnjega odstavka tega člena velja tudi za ostale zaposlene osebe pri prevozniku, če najdeni predmet prevzamejo na avtobusnih postajah, pralnici oz. drugih prostorih prevoznika.

68. člen

Denar, nakit ali druge predmete večje vrednosti je potrebno hraniti v trezorju.

69. člen

Najdeno denarnico z denarjem in (ali) osebnimi dokumenti mora prevoznik takoj oz. najkasneje v roku 24 ur predati najbližji policijski postaji. V primeru, ko je iz najdenih predmetov mogoče ugotoviti lastnika in njegov naslov, se lastnika o najdbi pisno obvesti.

V primeru najdbe prepovedanih stvari in predmetov, le-te prevoznik takoj preda najbližji policijski postaji (orožje, mamila, ipd.)

70. člen

Če prevoznik najdenih predmetov ni uspel izročiti upravičencu, mora najedene predmete hraniti, in sicer:

 • najdene predmete večje vrednosti hrani 30 dni, po tem roku jih zapisniško odda na lokalni policijski postaji, ali jih odstrani.
 • najdene predmete neznatne vrednosti hrani 30 dni od dneva najdbe. Po preteku tega roka uporabne predmete ponudi humanitarnim organizacijam, ali jih odstrani.
 • lahko pokvarljivih predmetov ne hrani in jih sproti odstranjuje.


6. PREVOZ ŽIVALI

71.      člen

Z vozili javnega avtobusnega prometa se ne sme prevažati živih živali. Izjema so:

 • policijski psi in psi gorske reševalne službe v spremstvu vodnika. Prevoznik policijskega psa in psa gorske reševalne službe prepelje brezplačno.
 • psi vodniki za slepe in drugi psi pomočniki invalidov. Psi vodniki slepih in drugi psi pomočniki invalidov za vstop v vozilo ne potrebujejo nagobčnika in jih prevoznik prepelje brezplačno.


Prevoz psa prevoznik opravil le, če potnik prevzame zanj polno odgovornost in jamči, da izpolnjuje vse pogoje, ki veljajo po veterinarski zakonodaji za t.i. nekomercialni premik (vstop na javna mesta in v sredstva javnega prevoza).

Nesnažni in mokri psi se ne smejo prevažati. V primeru prezasedenosti vozila se psi ne smejo prevažati.

72.  člen

Kot ročno prtljago se smejo prevažati manjše živali (tudi psi) v primernih sredstvih za prevoz (kletke), vendar na vso odgovornost potnika in tako, da zaradi tega niso ogroženi, ovirani oz. moteni drugi potniki. Nevarnih in strupenih živali ni dovoljeno prevažati. Živali se ne smejo prosto gibati po sedežu oz. vozilu in ne smejo onesnaževati vozila.

Prevoz živali iz prvega odstavka prevoznik opravil le, če potnik prevzame zanjo polno odgovornost in jamči, da izpolnjuje vse pogoje, ki veljajo po veterinarski zakonodaji za t.i. nekomercialni premik (vstop na javna mesta in v sredstva javnega prevoza).

V primeru prezasedenosti vozila se psi ne smejo prevažati.

Prevoz manjših živali, ki se opravi kot ročna prtljaga, je brezplačen.


7. PREVOZ, PRI KATEREM SODELUJE VEČ PREVOZNIKOV

73. člen

Pri prevozu, pri katerem sodeluje več prevoznikov so za izgubo ali poškodbe stvari in prtljage, kakor tudi za zamudo pri prevozu nerazdelno odgovorni prevoznik, ki je sklenil prevozno pogodbo, prevoznik, na čigar delu je prišlo do izgube ali poškodbe ter zadnji prevoznik (zaporedni prevoznik).

Če ni mogoče ugotoviti, na čigavem delu poti je prišlo do izgube ali poškodbe stvari, so za nastalo škodo nerazdelno odgovorni vsi prevozniki. Če prevoznik izvršitev prevoza deloma zaupa drugi osebi (podprevozniku), je za obveznosti iz prevozne pogodbe odgovoren sam.


74. člen

Za škodo, ki nastane zaradi smrti, okvare zdravja ali poškodbe potnika ter za škodo, ki nastane zaradi zamude pri prevozu potnika, sta solidarno odgovorna prevoznik, ki je sklenil prevozno pogodbo in prevoznik, na čigar delu poti je prišlo do smrti, okvare zdravja ali poškodbe potnika oz. do zamude pri prevozu.


75. člen

Prevoznik, ki po določilih tarife povrne škodo uporabniku prevoza ima regresno pravico proti drugim prevoznikom, ki so nerazdelno odgovorni. Če ni mogoče ugotoviti zneska škode, ki je nastala na posameznih delih poti, je vsak prevoznik odgovoren za škodo sorazmerno s svojim deležem pri prevoznini.


8. REKLAMACIJE


76. člen

Terjatve iz prevozne pogodbe lahko upravičenec uveljavlja s pisno reklamacijo, ki jo vloži pri prevozniku, v roku 8 dni od izdaje računa oz. nastanka dogodka, ali s tožbo, ki jo vloži na pristojnem sodišču, če prevoznik v 60 dneh od dneva vročitve reklamacije ne izda pisnega odgovora na reklamacijo.


9. ZASTARANJE TERJATEV

77.      člen

Terjatve iz pogodbe o prevozu predmetov oz. prtljage zastarajo v enem letu. Zastaranje terjatev iz prvega odstavka tega člena začne teči:

 • za terjatve zaradi poškodbe predmetov oz. prtljage, kakor tudi zaradi zamude pri prevozu predmetov oz. prtljage od dneva, ko je prevoznik izročil predmet oz. prtljago,
 • za terjatve zaradi izgube predmetov oz. prtljage od dneva, ko se po teh prevoznih pogojih šteje, da je predmet izgubljen.


78. člen

Terjatve nastale zaradi smrti, okvare zdravja ali poškodbe potnika zastarajo v dveh letih. Zastaranje terjatev zaradi okvare zdravja ali poškodbe potnika začne teči od dneva, ko je bilo potovanje končano, terjatve zaradi smrti potnika pa od dneva smrti.


79. člen

Zastaranje preneha, ko je prevozniku vročena pisna reklamacija. Znova začne teči od dne, ko je bil upravičencu vročen pisni odgovor na reklamacijo in so mu bile vrnjene reklamaciji priložene listine.

Poznejše reklamacije v isti zadevi ne zadržijo zastaranja. Zastaranje ne more v nobenem primeru nastopiti preden preteče 30 dni od dneva prejema odgovora na reklamacijo.


10. PRITOŽBE POTNIKOV


80. člen

Potnik lahko v roku 3 mesecev od dne, ko je bil prevoz opravljen, ali bi moral biti opravljen, vloži pritožbo pri prevozniku o nastalih nepravilnostih. Pritožbo poda potnik pisno na naslov sedeža družbe Vošnjakova ulica 3, 1000 Ljubljana, elektronski naslov pritozbe@nomago.si ali na spletni strani www.nomago.si, lahko pa jo poda tudi osebno na avtobusnih postajah. Potnik mora v pritožbi navesti točne podatke o dogodku (datum, kraj in ura dogodka, okoliščine ipd.), na katerega se pritožba nanaša. Potnik je za primer dodatnih pojasnil dolžan navesti svoje ime in priimek ter telefonsko številko, kjer je tudi običajno dosegljiv.

Prevoznik v roku 14 dni po njenem prejemu odzove na pritožbo tako da potniku pisno navede razloge, zakaj meni, da pritožba ni utemeljena, ali tako da odpravi zatrjevane pomanjkljivosti opravljene prevozne storitve oziroma navede rok in način, kako bo te pomanjkljivosti odpravil.

Če potnik ni zadovoljen z odzivom prevoznika na svojo pritožbo oziroma z njegovim ravnanjem glede odprave zatrjevane pomanjkljivosti pri opravljeni storitvi v okviru javnega potniškega prometa, lahko v 30 dneh od poteka roka za odziv prevoznika (v primeru, da se prevoznik ni odzval v predpisanem roku, da je bil odgovor nezadovoljiv ali da ravnanje prevoznika glede odprave pomanjkljivosti pri opravljeni storitvi ni bilo ustrezno pritožbo vloži pri pristojnem ministrstvu.


11. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV


81. člen

Osebni in drugi podatki naročnikov/potnikov, ki jih prevoznik pridobi na podlagi ali v zvezi z notranjim cestnim prometom ter s temi splošnimi pogoji prevoznika, predstavljajo podatke, potrebne za izpolnitev pogodbenega ali zakonsko določenega namena.

Naročnik s sprejemom splošnih pogojev in pravil zasebnosti prevoznika, ki so sestavni del teh splošnih pogojev in dostopni na spletnem naslovu: https://www.nomago.si/varstvo-osebnih-podatkov, prevozniku izrecno dovoljuje, da lahko prevoznik njegove osebne podatke (navesti kateri: ime in priimek, naslov, e-pošta…) obdeluje v zvezi z namenom zagotavljanja storitev izvedbe prevoza oziroma izpolnitve sklenjene pogodbe po teh splošnih pogojih in kot je navedeno v politiki zasebnosti prevoznika, dostopni na tem mestu.

Prevoznik bo varoval in hranil vse osebne podatke naročnika/potnika v skladu z veljavno zakonodajo na področju varovanja osebnih podatkov.


12. KONČNE DOLOČBE


82. člen

Splošni prevozni pogoji so v veljavi od 5. 3. 2024 dalje in nadomeščajo vse prej izdane splošne pogoje družbe.

Objavljeni so na spletni strani www.nomago.si.


NOMAGO d.o.o., storitve mobilnosti in potovanj, d.o.o.
Vošnjakova 3, 1000 Ljubljana1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Splošni prevozni pogoji prevoznika za opravljanje prevozov potnikov in ročne prtljage v mestnem prometu obravnavajo razmerja med prevoznikom kot koncesionarjem, naročnikom kot koncedentom in potnikom, nastala s koncesijsko pogodbo in pogodbo o prevozu potnikov v mestnem notranjem cestnem prometu.


2. člen
Splošni prevozni pogoji so javno obvestilo, ki služi potniku, naročniku in prevozniku. Urejajo medsebojna razmerja, prevozno ceno in druga vprašanja, ki nastanejo v mestnem cestnem prometu.


3. člen
Splošni prevozni pogoji in njihove spremembe morajo biti pred začetkom veljavnosti objavljeni na  prevoznikovi spletni strani, na prevoznikovih prodajnih mestih in na vpogled potnikom na vidnem mestu v vsakem mestnem avtobusu.

4. člen
Prevozna cena za potnika in  izročeno prtljago se zaračuna po veljavnem ceniku, ki ga sprejme koncedent. Brez nakupa oz. pridobitve vozovnice, pod pogoji in na način določen v teh Splošnih prevoznih pogojih, se pravica do prevoza ne pridobi.

Vozni red in cenik ima vozno osebje pri opravljanju linijskih prevozov za linijo, na kateri opravlja prevoz, na razpolago v elektronski obliki na napravi za prodajo oz. validacijo vozovnic.

Prevoznik je dolžan objaviti vozni red najkasneje 7 dni pred začetkom njegove uporabe v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu. Na posameznem postajališču prevoznik razobesi tisti del voznega reda, ki se nanaša na to postajališče in na celotno linijo. 

5. člen
V splošnih prevoznih pogojih imajo uporabljeni izrazi naslednji pomen :

 • »Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe izvajanje javnih linijskih prevozov v mestnem prometu in o koncesiji te javne službe« (Uradni list RS, št. 27/17 in 34/18; v nadaljevanju besedila: Odlok),
 • »koncedent« je Mestna občina Celje,
 • »koncesija« je koncesija za opravljanje javne službe po tem odloku,
 • »koncesionar« je Nomago d.o.o., pravna oseba, ki izvaja naloge javnega prevoza potnikov na podlagi koncesije,
 •  »prevoznik« je Nomago d.o.o., pravna oseba, ki na podlagi pogodbe prevaža potnike in prtljago,
 • »uporabnik« prevoza je oseba, ki na podlagi pogodbe s prevoznikom pridobi določene pravice in prevzame določene obveznosti,
 • »potnica ali potnik« (v nadaljnjem besedilu: »potnik«) je fizična oseba, ki je upravičena do določenega prevoza v okviru javnega potniškega prometa, 
 • »prevoznina« je cena prevozne storitve.
 • »upravičenec« je oseba, ki ima na podlagi pogodbe pravico zahtevati od prevoznika izvajanje določil pogodbe,
 • »ročna prtljaga« so stvari, ki jih je dovoljeno prinesti v vozilo in ki jih potnik sam varuje
 •  »odhodni oziroma odpravni kraj« je kraj, v katerem se začne pogodbeni prevoz,
 • »namembni kraj« je kraj, v katerem se v skladu s pogodbo prevoz konča,
 •  »Terminske vozovnice« so elektronske vozovnice, ki veljajo za določeno obdobje na izbrani relaciji in so izdane na čip karticah in se glasijo na ime (tedenska, mesečna in letna) oz. na prinosnika (dnevna),
 • »Dnevna vozovnica« je vozovnica, ki velja do konca tistega dne, v katerem je bila prvič validirana,
 • »Enkratna vozovnica« je vozovnica za enkratno vožnjo od dneva aktivacije oz. validacije na avtobusu,
 • »Tedenska vozovnica« je vozovnica, ki velja 7 dni od dneva aktivacije oz. validacije na avtobusu,  
 • »Mesečna vozovnica« je vozovnica, ki  velja 1 mesec od dneva aktivacije oz. validacije na avtobusu,
 • »Letna vozovnica« je vozovnica, ki velja 1 leto od dneva aktivacije oz. validacije na avtobusu.
 • »validacija« je prva uporaba na avtobusu vnaprej kupljene terminske vozovnice z namenom prevoza
 • »vozovnica belica« listna vozovnica, ki jo izda prevoznik potniku, če ne deluje prevoznikov informacijski sistem.


2. PREVOZ POTNIKOV

2.1 PREVOZNA POGODBA


6. člen
S prevozno pogodbo o prevozu potnikov se prevoznik zavezuje, da bo v skladu s temi Splošnimi prevoznimi pogoji, v skladu z voznim redom in veljavnim cenikom prepeljal potnika od odhodnega do namembnega kraja, in sicer varno, pravočasno, z ustreznim vozilom in številom sedežev, s higienskimi pogoji, ki so običajni v cestnem prometu.

Prevoznik mora zagotoviti dodatni avtobus v primeru, če mora zavrniti več kot 50% potnikov, kot pa jih lahko sprejme (10. člen Odloka).

Potnik se obvezuje, da mu bo plačal dogovorjeno prevoznino. Če potnik prevoznine noče plačati, v vozilo ne sme vstopiti oz. v primeru, da je neplačilo ugotovljeno po začetku vožnje s postajališča, mora izstopiti na prvem naslednjem postajališču.


7. člen
Pogodbo o prevozu potnikov skleneta prevoznik in potnik.


8. člen
Prevoznik je dolžan potnika prepeljati po objavljenem voznem redu z avtobusom, ki po kvaliteti ustreza vrsti in trajanju prevoza. Prevoznik je dolžan potniku zagotoviti označeno mesto v določenem vozilu ali prevoz z določenim vozilom samo, če je to s pogodbo posebej določeno.

Voznik ne sme ustavljati zunaj avtobusnih postaj in avtobusnih postajališč, ki so določena z voznim redom.


9. člen
Potniki se morajo v vozilu obnašati tako, da skrbijo za svojo varnost in varnost drugih.

Potniki v vozilu ne smejo:

 • pogovarjati se z voznikom, medtem ko vozi, 
 • ovirati ostalih potnikov pri uporabi javnega prevoza, 
 • kaditi, uživati alkoholnih pijač ali drugih snovi, ki vplivajo na psihofizično stanje,
 • uničevati ali odtujevati opreme ali onesnaževati avtobusa,
 • prevažati živali, razen psov vodnikov slepih skupaj s slepo osebo,
 • prevažati snovi, ki jih ni dovoljeno prevažati z vozili javnega potniškega prometa.

Če opozorjeni potnik noče zapustiti vozila, voznik obvesti dežurnega prometnika pri prevozniku in nadaljuje z vožnjo, prometnik o primerih kršitev dolžnega ravnanja potnikov nemudoma obvestiti policijo.

V primerih kršitev dolžnega ravnanja potnikov potnik ni upravičen do povrnitve voznine.

Če se med prevozom pri potniku pokažejo znaki katere izmed nalezljivih bolezni, določenih v posebnih predpisih, mora prevoznik ravnati po teh predpisih in takega potnika prepeljati do prvega kraja, kjer je možnost, da dobi potrebno zdravniško pomoč.

Prevoznik sme izključiti iz prevoza potnika, ki med potovanjem s svojim vedenjem nadleguje druge potnike ali vozno osebje in ne spoštuje predpisov o javnem redu in miru, ne da bi mu bil dolžan vrniti prevoznino.
Odstranitev potnika iz vozila se lahko opravi na prvi naslednji avtobusni postaji oz. postajališču.

Pogodba med prevoznikom in naročnikom prevoza je lahko sklenjena za določen čas, za eno ali več potovanj, za enega potnika.


10. člen

Koncesionar je potniku dolžan izdati vozovnico pred začetkom prevoza.

Vozovnica se lahko glasi na prinosnika ali na ime. Če se vozovnica glasi na ime, je ni dovoljeno prenesti na drugega uporabnika brez soglasja prevoznika.

Vozovnica se praviloma glasi na prinositelja (dnevna, enkratna), lahko pa se glasi tudi na ime (tedenska, mesečna, letna).  

Vozovnica je enotna znotraj koncesijskega območja in mora zagotavljati potniku prevoz na katerikoli liniji. 

Koncesionar lahko uvede elektronske vozovnice, ki so prilagojene posebnim avtomatom za registracijo. V tem primeru je vozovnica veljavna šele, ko je registrirana. 

Cena prevoznih storitev (prevoznina) je enotna za vse potnike znotraj ene kategorije, cene prevoznih storitev po posameznih kategorijah so določene v ceniku prevoznin, ki jih na podlagi predloga pristojnega organa občinske uprave s sklepom potrdi Mestni svet Mestne občine Celje.

V primeru nakupa vozovnice s popustom je potnik dolžan ves čas trajanja veljavnosti vozovnice izkazovati upravičenost do uveljavljanih popustov z ustreznim dokumentom. V primeru, da potnik med veljavnostjo vozovnice izgubi pravico do uveljavljanega popusta pri nakupu vozovnice, mora potnik poskrbeti, da si pri prevozniku pravočasno uredi ustrezno vozovnico in v ta namen doplača razliko do polne cene vozovnice za isto časovno obdobje. V primeru, da vozno ali kontrolno osebje ugotovi, da potnik ne izpolnjuje pogojev za priznanje popusta, se vozovnica odvzame in izda potrdilo. Potnik, ki pri sebi nima veljavne vozovnice, mora plačati koncesionarju nadomestno prevoznino v višini 5-kratne vrednosti dnevne vozovnice.

V primeru spremembe cenika mora koncesionar uskladiti splošne pogoje. Spremembe splošnih pogojev mora koncesionar objaviti 1 mesec prej začetkom njihove veljave.


11. člen

Potnik kupi enkratno vozovnico na avtobusu.

V predprodaji na prodajnih mestih, kjer je predprodaja vozovnic organizirana, vključno s spletno stranjo prevoznika, lahko potnik kupi dnevno, tedensko, mesečno in letno vozovnico.

Spletni nakup vozovnice mora kupec izvesti vsaj 1 uro pred nameravanim prevozom. Vozovnice, ki so kupljene manj kot 1 uro pred prevozom, lahko v času validacije vozovnice ne bodo še veljavne.

Postopek registracije uporabnika za nakup vozovnic po spletu je določen na spletni strani prevoznika.
Pred zaključkom nakupa vozovnice preko spleta in/ali mobilne aplikacije kupec s klikom na gumb "Potrdi nakup" soglaša, da gre za naročilo z obveznostjo plačila ter sprejme te splošne prevozne pogoje.

V primeru spremembe cenika se lahko v splošnih pogojih določi rok, v katerem mora potnik izvesti validacijo (prvo uporabo terminske vozovnice), na podlagi česar pridobi pravice po do tedaj sprejetem ceniku. V primeru validacije po poteku tega roka veljajo za potnika pravice skladno s spremenjenim cenikom.

12. člen

Potnik mora imeti vozovnico ves čas prevoza pri sebi in jo na zahtevo voznega ali kontrolnega osebja predložiti na vpogled. Potnik mora hraniti vozovnico do konca vožnje.

Listno vozovnico, kupljeno v predprodaji, dnevno oz. evidenčno vozovnico mora potnik ob vstopu v avtobus pokazati voznemu osebju brez zahteve, med vožnjo pa na zahtevo kontrolorja.

Terminska oz. elektronska vozovnica je veljavna šele, ko je validirana. Terminsko (čip) vozovnico je treba ob vstopu v avtobus registrirati na napravi za validacijo (»validator«), s tem postane veljavni prevozni dokument, med vožnjo pa na zahtevo voznika in kontrolorja predložiti na vpogled.

Potnik, ki uporablja terminsko vozovnico, se na zahtevo voznega ali kontrolnega osebja izkaže z lastnim osebnim dokumentom s sliko. Potniku, ki se ne more ali noče identificirati, se vozovnica odvzame in izda potrdilo.

13. člen

Potnik, ki pri sebi nima veljavne vozovnice, mora plačati koncesionarju nadomestno prevoznino v višini 5-kratne vrednosti dnevne vozovnice. Vozno osebje ali kontrolor mora neveljavno (ponarejeno, preklicano) vozovnico potniku odvzeti.

O pritožbah glede odvzema vozovnice oziroma izreka nadomestne prevoznine odloča koncesionar.

Voznik ali kontrolor odvzameta terminsko vozovnico, če:

 • je tako poškodovana, da niso razvidni osnovni podatki,
 • se uporablja zunaj vnesenega termina ali relacije v terminski vozovnici,
 • je preklicana,
 • je ponarejena,
 • jo uporablja oseba, ki ni upravičenec do vozovnice.


14. člen

Če so prevoznina ali druge pristojbine zaračunane nepravilno, mora potnik premalo zaračunan znesek doplačati, znesek, ki je zaračunan preveč pa je potrebno potniku vrniti. Zahtevek za povračilo preveč plačane voznine lahko potnik pri prevozniku uveljavi na podlagi pisnega zahtevka najkasneje v 30 dneh po opravljeni vožnji.


15. člen

Potnik sme vstopiti in izstopiti samo na postajališču, kjer je po voznem redu predviden postanek in samo pri tako označenih vratih. Vstopanje in izstopanje se izvede hitro in brez zastojev, pri čemer je potrebno upoštevati posebne potrebe gibalno in senzorno oviranih potnikov.


16. člen

Če pride med prevozom do prekinitve prevoza iz vzrokov, za katere potnik ni odgovoren, ima pravico uveljavljati zahtevke v naslednjem vrstnem redu:

 • zahtevati, da ga prevoznik s svojim ali drugim primernim prevoznim sredstvom prepelje do namembnega kraja, če to ni mogoče, pa
 • zahtevati, da ga prevoznik skupaj s prtljago v primernem roku prepelje v odhodni kraj in mu povrne prevoznino, če to ni mogoče, pa
 • odstopiti od pogodbe in zahtevati od prevoznika vrnitev prevoznine.


17. člen

Če pride do prekinitve prevoza zaradi višje sile (okoliščin, na katere nihče ni imel vpliva in jih tudi ni mogel predvideti, se jim izogniti ali jih odvrniti), obveze prevoznika iz predhodnega člena ne veljajo.


18. člen

Naročnik prevoza je odgovoren prevozniku za obveznosti, ki izvirajo iz pogodbe o prevozu potnikov.


2.2 PREVOZNE CENE


19. člen
Prevozna cena se za prevoz potnikov in prtljage v javnem linijskem prometu zaračuna po veljavnem ceniku.

Plačilno sredstvo za nakup vozovnice v avtobusih na območju Slovenije je evro gotovina.
Za plačilo voznine na avtobusu se sprejemajo vsi evro kovanci in bankovci za 5, 10 in 20 evrov. Bankovcev za 50, 100, 200 in 500 evrov se zaradi nezmožnosti zagotavljanja menjalnine praviloma ne sprejema kot plačilno sredstvo.

Na prodajnih mestih je vozovnice mogoče plačati z gotovino, plačilnimi (debetnimi) karticami in kreditnimi karticami Maestro, Mastercard, Visa, Diners.

Potnik se obvezuje vrnjen denar prešteti takoj. Kasnejših reklamacij se ne upošteva.

Preko spleta je vozovnice mogoče plačati  s  kreditnimi karticami: Mastercard, Visa.


20. člen
Če je prevoznina obračunana nepravilno, mora koncesionar od potnika zahtevati bodisi doplačilo bodisi vrniti razliko, če je bila prevoznina plačana v previsokem znesku, vse na podlagi pisnega zahtevka potnika v 30 dneh po opravljenem prevozu. 


21. člen
Strošek nakupa brezstične kartice je 3 EUR.

V primeru izgube, kraje, uničenja ali podobnih dogodkov v zvezi z imetniško vozovnico (mesečno, letno), potnik vozovnico prekliče pri koncesionarju v skladu z Odlokom. Koncesionar v tem primeru izda dvojnik vozovnice in potniku zaračuna stroške v višini 3 EUR. Enako velja za elektronske vozovnice (razen v primeru razmagnetenja le-te).


22. člen
Če se prevoznina spremeni, velja v predprodaji kupljena vozovnica pred spremembo cene, brez doplačila oziroma povračila razlike med novo in staro višino prevoznine.

2.3 ODGOVORNOST PREVOZNIKA

23. člen
Prevoznik je odgovoren za škodo, ki nastane zaradi potnikove smrti, okvare zdravja ali poškodbe potnika, če takšna škoda nastane medtem, ko je potnik v vozilu ali ko vstopa oziroma izstopa iz vozila in je nastala po krivdi prevoznika, razen če ta dokaže, da je bila škoda povzročena z dejanjem potnika ali iz zunanjega vzroka, ki ga ni bilo mogoče pričakovati, se mu izogniti ali ga odvrniti – višja sila.


24. člen
Za škodo, ki nastane zaradi potnikove smrti, okvare zdravja ali poškodbe potnika je prevoznik odgovoren v skladu z veljavnimi predpisi iz naslova obveznega zavarovanja potnikov v javnem prometu in Zakona o prevoznih pogodbah v cestnem prometu.


25. člen
Za škodo, ki nastane zaradi zamude ali prekinitve potovanja, prevoznik ni odgovoren, če dokaže, da je škoda nastala brez njegove krivde.


26. člen
Odškodninski zahtevek zaradi zamude oz. prekinitve potovanja se mora dostaviti najpozneje v 15 dneh od dneva, ko je bilo ali bi moralo biti potovanje končano, ker v nasprotnem primeru prevoznik za škodo ni odgovoren. Šteje se, da je zahtevek pravočasno dostavljen, če je zadnji dan oddan na pošto s priporočeno pošiljko.


2.4 ODGOVORNOST POTNIKA

27. člen
V avtobusih mestnega javnega linijskega prevoza ni dovoljeno kajenje, uživanje hrane, alkoholnih pijač ali drugih snovi, ki vplivajo na psihofizično stanje.

V avtobusih, kjer so nameščeni varnostni pasovi, se je potnik dolžan pripeti. Potnik je zaradi varnosti dolžan sedeti obrnjen v smeri nameščenosti sedeža. Med vožnjo je zaradi varnosti prepovedana hoja po avtobusu. Če potnik ne upošteva varnostnih predpisov, prevoznik ne odgovarja za kakršne koli posledice, ki bi jih zaradi tega utrpel potnik.

Otroci morajo imeti na poti v vrtec in prvi razred osnovne šole ter domov spremstvo polnoletne osebe. Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši od 10 let in mladoletniki oziroma mladoletnice (v nadaljnjem besedilu: mladoletniki), če to dovolijo starši.


28. člen
Potnik ne sme hote ali iz malomarnosti onesnažiti avtobusa. V primeru namernega onesnaženja mora plačati odškodnino za čiščenje v višini dejanskih stroškov.


29. člen
Potnik je dolžan prevozniku povrniti škodo, ki jo je po svoji krivdi povzročil na vozilu, avtobusni postaji in drugih objektih, ki služijo javnemu cestnemu prevozu v višini dejansko nastalih stroškov.

Potnik odgovarja za škodo prevozniku in drugim potnikom po splošnih pravilih o odškodninski odgovornosti.


3. PREVOZ ROČNE POTNIŠKE PRTLJAGE

30. člen
Za ročno prtljago se štejejo stvari, ki tehtajo do 20 kilogramov in so manjših dimenzij (ročne torbe, šolske torbe, manjši nahrbtniki, nakupovalne vrečke, manjši zavoji oziroma paketi), tako da jih imajo potniki lahko pri sebi ali pod sedežem, brez da bi ovirali druge potnike. Vozno osebje sme zavrniti prevoz prtljage, če ugotovi, da ni primerna.

Ročna prtljaga se prepelje brez posebnega plačila.


31. člen
Prevoz zložljivega invalidskega vozička in otroškega vozička opravi prevoznik brezplačno.


32. člen
Potnik mora prevozniku povrniti škodo, ki nastane zaradi lastnosti ali stanja prtljage, razen če je bilo ali bi moralo biti to prevozniku znano.


33. člen
Potnik ne sme prinesti v avtobus v ročni potniški prtljagi:

 • lahko vnetljivih, eksplozivnih, radioaktivnih, jedkih, kužnih, strupenih in drugih snovi, ki zaradi svojih lastnosti pomenijo posebno nevarnost za potnike, vozilo ali okolico,
 • predmetov, katerih prevoz je prepovedan z zakonskimi predpisi ali iz vzrokov javnega reda in miru,
 • predmetov, ki so posamezno težji od 20 kg,
 • drugih predmetov, ki niso ustrezno zapakirani ali zaščiteni, tako da se lahko med vožnjo poškodujejo ali povzročijo ostalim potnikom in prevozniku škodo.
 • stvari in predmetov, ki so z zakonom prepovedane in jih ni dovoljeno posedovati (orožje, mamila in druge psiho-aktivne snovi).


34. člen
Tehnične aparate, razne precizne aparate, lahko lomljive in pokvarljive stvari (»občutljiva prtljaga) ali dragocenosti, lahko na odgovornost potnika prepelje potnik kot ročno prtljago (če ustrezajo zahtevam glede ročne prtljage, določenim v prejšnjih odstavkih), pri čemer  za morebitne okvare ali škodo prevoznik ne odgovarja v nobenem primeru. Prevoznik v nobenem primeru ni odgovoren za izgubo ali krajo dragocenosti niti za občutljivo prtljago.

35. člen
Prevoznik je odgovoren za škodo, ki nastane zaradi izgube ali poškodbe ročne potniške prtljage, če potnik dokaže, da je do škode prišlo po prevoznikovi krivdi. Če je izguba ali poškodba nastala v okoliščinah, v katerih je prišlo do smrti, okvare zdravja ali poškodbe potnika, je prevoznik odgovoren za ročno prtljago, razen če dokaže, da je bila škoda povzročena z dejanjem potnika ali zaradi višje sile.


4. NAJDENI PREDMETI

36. člen
Najdeni predmeti so tisti predmeti, ki jih potniki izgubijo ali pozabijo v avtobusih, na avtobusnih postajah in v neposredni bližini le-teh.


37. člen
Vozno osebje je dolžno ob izstopu vseh potnikov na končnih postajah pregledati avtobus. Najdene predmete je potrebno predati pristojni službi prevoznika in jih skladno z veljavnimi navodili evidentirati v knjigi najdenih predmetov. Upravičencu se izgubljeni predmet izroči na podlagi izkazane identitete in ugotovitve dejanske upravičenosti do izgubljenega predmeta (navedba kraja linijskega prevoza, čas,  opis predmeta in ostalih okoliščin, iz kateri je moč dokazati lastništvo). Prevzem najdenega predmeta mora prevzemnik potrditi z lastnoročnim podpisom v knjigi najdenih predmetov.

Obveznost iz prejšnjega odstavka tega člena velja tudi za ostale zaposlene osebe pri prevozniku, če najdeni predmet prevzamejo na avtobusnih postajah, pralnici oz. drugih prostorih prevoznika.


38. člen
Najdeno denarnico z denarjem in (ali) osebnimi dokumenti mora prevoznik takoj oz. najkasneje v roku 24 ur predati najbližji policijski postaji. V primeru, ko je iz najdenih predmetov mogoče ugotoviti lastnika in njegov naslov, se lastnika o najdbi pisno obvesti.

V primeru najdbe prepovedanih stvari in predmetov, le-te prevoznik takoj preda najbližji policijski postaji (orožje, mamila, ipd.)


39. člen
Če prevoznik najdenih predmetov ni uspel izročiti upravičencu, mora najedene predmete hraniti, in sicer:

 • najdene predmete večje vrednosti hrani 30 dni, po tem roku jih zapisniško odda na lokalni policijski postaji, ali jih odstrani.
 • najdene predmete neznatne vrednosti hrani 30 dni od dneva najdbe. Po preteku tega roka uporabne predmete ponudi humanitarnim organizacijam, ali jih odstrani.
 • lahko pokvarljivih predmetov ne hrani in jih sproti odstranjuje.

5. PREVOZ ŽIVALI

40. člen  
Z vozili javnega linijskega se smejo prevažati le psi vodniki za slepe s slepo osebo. Psi morajo biti na vrvici, imeti morajo nagobčnik in znamko o veterinarskem cepljenju, veljavno za tekoče leto. 


6. REKLAMACIJE

41. člen
Terjatve iz prevozne pogodbe lahko upravičenec uveljavlja s pisno reklamacijo, ki jo vloži pri prevozniku, v roku 8 dni od izdaje računa oz. nastanka dogodka, ali s tožbo, ki jo vloži na pristojnem sodišču, če prevoznik v 60 dneh od dneva vročitve reklamacije ne izda pisnega odgovora na reklamacijo.


7. ZASTARANJE TERJATEV

42. člen
Terjatve iz pogodbe o prevozu predmetov oz. prtljage zastarajo v enem letu. Zastaranje terjatev iz prvega odstavka tega člena začne teči:

 • za terjatve zaradi poškodbe predmetov oz. prtljage, kakor tudi zaradi zamude pri prevozu predmetov oz. prtljage od dneva, ko je prevoznik izročil predmet oz. prtljago,
 • za terjatve zaradi izgube predmetov oz. prtljage od dneva, ko se po teh prevoznih pogojih šteje, da je predmet izgubljen.

43. člen
Terjatve nastale zaradi smrti, okvare zdravja ali poškodbe potnika zastarajo v dveh letih. Zastaranje terjatev zaradi okvare zdravja ali poškodbe potnika začne teči od dneva, ko je bilo potovanje končano, terjatve zaradi smrti potnika pa od dneva smrti.


44. člen
Zastaranje se pretrga, ko je prevozniku vročena pisna reklamacija. Znova začne teči od dne, ko je bil upravičencu vročen pisni odgovor na reklamacijo in so mu bile vrnjene reklamaciji priložene listine.
Poznejše reklamacije v isti zadevi ne zadržijo zastaranja.


8. PRITOŽBE POTNIKOV


45. člen
Potnik lahko v roku 30 dni od dne, ko je bil prevoz opravljen, ali bi moral biti opravljen, vloži pritožbo pri prevozniku o nastalih nepravilnostih. Pritožbo poda potnik pisno na naslov sedeža družbe Vošnjakova ulica 3, 1000 Ljubljana, elektronski naslov pritozbe@nomago.si ali na spletni strani www.nomago.si, lahko pa jo poda tudi osebno na Avtobusni postaji Celje. Potnik mora v pritožbi navesti točne podatke o dogodku (datum, kraj in ura dogodka, okoliščine ipd.), na katerega se pritožba nanaša. Potnik je dolžan navesti svoje ime in priimek ter telefonsko številko, kjer je tudi običajno dosegljiv, ter naslov za prejem odgovora.

Koncesionar se mora na pritožbo potnika odzvati v 14 dneh po njenem prejemu, bodisi s tem, da mu pisno navede razloge, zakaj meni, da pritožba ni utemeljena, bodisi s tem, da odpravi zatrjevane pomanjkljivosti opravljene prevozne storitve oziroma navede rok in način, kako bo te pomanjkljivosti odpravil. O prejetih pritožbah in odzivih nanje mora koncesionar poročati koncedentu na način in v rokih, določenih v 58. členu Odloka, pri čemer mora v poročilu navesti podatke o posamezni pritožbi, razlogih zanjo in svojem odzivu nanjo. 

Če potnik ni zadovoljen z odzivom koncesionarja na svojo pritožbo oziroma z njegovim ravnanjem glede odprave zatrjevane pomanjkljivosti pri opravljeni storitvi v okviru javnega potniškega prometa, lahko v 30 dneh od poteka roka za odziv koncesionarja, v kolikor se koncesionar ni odzval v predpisanem roku, ali od prejema nezadovoljivega odgovora koncesionarja ali od ravnanja koncesionarja glede odprave pomanjkljivosti pri opravljeni storitvi vloži na pristojni nadzorni organ občinske uprave zahtevo za naložitev ustreznega ravnanja. V zahtevi ni mogoče uveljavljati denarnih oziroma odškodninskih zahtevkov. 

Pristojni nadzorni organ občinske uprave po opravljenem upravnem postopku z odločbo naloži koncesionarju, da odpravi ugotovljene pomanjkljivosti pri izvajanju storitev v okviru javnega linijskega prevoza ali mu naloži drugo ravnanje, s katerim naj koncesionar uskladi izvajanje teh storitev s tem odlokom in drugimi predpisi ali običajnimi pravili izvajanja prevozov, če ugotovi, da je koncesionar pri opravljanju javnega linijskega prevoza ravnal v nasprotju s tem odlokom in drugimi predpisi ali običajnimi pravili izvajanja prevozov.


9. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

46. člen
Osebni in drugi podatki potnikov, ki jih prevoznik pridobi na podlagi ali v zvezi s prevozi ter temi splošnimi pogoji prevoznika, predstavljajo podatke, potrebne za izpolnitev pogodbenega ali zakonsko določenega namena.

Naročnik s sprejemom pravil zasebnosti prevoznika, ki so sestavni del teh Splošnih pogojev in s seznanitvijo s Politiko varstva osebnih podatkov v družbi Nomago d.o.o. (https://www.nomago.si/varnost-osebnih-podatkov) , prevozniku izrecno dovoljuje, da se njegovi osebni podatki obdelujejo v zvezi z vsemi storitvami po teh Splošnih pogojih in kot je navedeno v pravilih zasebnosti prevoznika ter v skladu s predpisanim varstvom osebnih podatkov v družbi Nomago d.o.o.
Prevoznik bo varoval in hranil vse osebne podatke naročnika/potnika v skladu z veljavno zakonodajo na področju varovanja osebnih podatkov v Sloveniji in Evropski uniji.


10. KONČNE DOLOČBE

47. člen

Splošni prevozni pogoji so v veljavi od 28.1.2019 dalje.

Objavljeni so na spletni strani www.nomago.si, na prodajnih mestih in na avtobusih.

Ljubljana, 24.1.2019


Prevoz na letališče in InterCity

1. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen

Splošni prevozni pogoji za prevoz do in z letališča Ljubljana (v nadaljevanju: Splošni pogoji) določajo pogodbena razmerja med prevoznikom, naročnikom in potnikom, nastala s pogodbo o prevozu potnikov in prtljage z motornimi vozili v prevozu potnikov z in do letališča Ljubljana v skladu z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji. Vsak potnik s trenutkom nakupa oz. pridobitve vozovnice ali z drugo obliko sklenitve pogodbe o prevozu po pogojih in na način, določen s temi Splošnimi prevoznimi pogoji, z njimi soglaša in ga tudi zavezujejo.

V izogib dvomu za prevoz do in z letališča Ljubljana ti Splošni prevozni pogoji nadomeščajo vsakokratne Splošne prevozne pogoje za javni prevoz potnikov in prtljage v notranjem cestnem prometu, ki se, če to s temi Splošnimi pogoji ni izrecno navedeno, ne uporabljajo.


2. člen

Splošni prevozni pogoji so javno obvestilo, ki služi potniku, naročniku in prevozniku. Urejajo medsebojna razmerja pri prevozu fizičnih oseb in prtljage, obveznosti in odgovornosti prevoznika in naročnikov pri naročanju storitev ter sklenitvi prevozne pogodbe, ki nastanejo v notranjem cestnem prometu do in z letališča Ljubljana.


3. člen

Splošni prevozni pogoji in njihove spremembe morajo biti pred začetkom veljavnosti objavljeni na prevoznikovi spletni strani in na prevoznikovih prodajnih mestih.


4. člen

Brez nakupa oz. pridobitve vozovnice pod pogoji in na način, določen v teh Splošnih prevoznih pogojih, se pravica do prevoza ne pridobi.


5. člen

Za pravice in dolžnosti prevoznika oziroma naročnika/potnika, ki niso urejene s pogodbo ali z zakonom, se uporabljajo poslovni običaji o prevozu v cestnem prometu.


6. člen

V teh Splošnih pogojih imajo uporabljeni izrazi naslednji pomen:


 • prevoznik je oseba, ki na podlagi prevozne pogodbe, sklenjene med naročnikom/potnikom in prevoznikom, ter v skladu s temi splošnimi pogoji prevaža potnike in prtljago,
 • drugi prevoznik je prevoznik, ki ni izdajatelj teh Splošnih pogojev in katerega storitev in produktov prevoznik ne prodaja, ne posreduje in ne vpliva na izvajanje njegovih storitev,
 • potnik je oseba, ki jo prevoznik za plačilo prepelje z vozilom za prevoz potnikov v cestnem prometu,
 • naročnik prevoza je oseba, ki v svojem imenu zase ali za drugega s prevoznikom sklene prevozno pogodbo,
 • prevozna pogodba je pogodba, s katero se prevoznik zavezuje, da bo naročnika/potnika prepeljal do določenega kraja, naročnik pa, da prevozniku za prevoz plača ustrezno prevoznino,
 • prevoznina je znesek, ki ga prejme prevoznik na podlagi pogodbe o prevozu potnikov,
 • izročena potniška prtljaga so stvari, ki jih preda potnik za prevoz na podlagi pogodbe o prevozu prtljage,
 • ročna potniška prtljaga so stvari manjših dimenzij, ki jih je dovoljeno prinesti v vozilo in spraviti na določen prostor in ki jih potnik sam varuje,
 • odhodni oziroma odpravni kraj je kraj, v katerem se začne pogodbeni prevoz,
 • namembni kraj je kraj, v katerem se v skladu s pogodbo prevoz konča,
 • koda za popust je koda, ki upravičencu omogoča popust v različnih višinah, ki ga lahko prevoznik odobri naročniku v raznih primerih, navedenih v teh Splošnih pogojih. Veljavnost kode za popust je največ eno (1) leto od dneva njene izdaje. Kodo za popust je mogoče koristiti samo v celoti v enem nakupu, neizkoriščeni znesek ne more biti uporabljen pri kasnejšem nakupu, niti ni možen prenos ali izplačilo tega v denarju.
 • poslovni račun (tudi agentski račun ali B2B račun) je storitev za pravne osebe, ki imajo lahko sklenjeno pogodbo o poslovnem sodelovanju s prevoznikom, s katero je urejen način naročanja, roki plačil in druge ugodnosti.


2. PREVOZ POTNIKOV

2.1. PREVOZNA POGODBA


7. člen

S prevozno pogodbo o prevozu potnikov se prevoznik zavezuje, da bo v skladu s temi Splošnimi pogoji in v skladu z voznim redom prepeljal potnika od odhodnega do namembnega kraja, in sicer varno, z ustreznim vozilom in številom sedežev, s higienskimi pogoji, ki so običajni v cestnem prometu.

Potnik se obvezuje, da mu bo plačal dogovorjeno prevoznino. Če potnik prevoznine noče plačati, v vozilo ne sme vstopiti oz. mora na prvem postajališču izstopiti.


8. člen

Pogodbo o prevozu potnikov skleneta prevoznik in potnik ali prevoznik in naročnik prevoza. S pogodbo, ki jo sklene z naročnikom prevoza, se prevoznik zavezuje, da bo ob pogojih, ki jih določajo pogodba in ti Splošni pogoji, prepeljal potnika, ki ga določi naročnik prevoza.


9. člen

 • V primeru odpovedi prevozne pogodbe s strani naročnika po tem, ko je že sklenjena prevozna pogodba, več kot 48 ur pred začetkom vožnje, se naročniku vrne 90 % prevoznine.
 • V primeru odpovedi prevozne pogodbe s strani naročnika po tem, ko je že sklenjena prevozna pogodba, manj kot 48 in več kot 24 ur pred začetkom vožnje, se naročniku vrne 50 % prevoznine, drugih 50 % prevoznine pa predstavlja odstopnino za odstop od prevozne pogodbe.
 • V primeru odpovedi prevozne pogodbe s strani naročnika po tem, ko je že sklenjena prevozna pogodba, manj kot 24 dni pred začetkom vožnje, se naročniku vrne 10 % prevoznine, ostalih 90% prevoznine pa predstavlja odstopnino za odstop od prevozne pogodbe.

Prevoznik v primeru odpovedi prevozne pogodbe izda naročniku na njegovo zahtevo potrdilo o plačani odstopnini.


10. člen

Prevoznik je dolžan potnika prepeljati po objavljenem voznem redu z vozilom, ki po kakovosti ustreza vrsti in trajanju prevoza. Prevoznik je dolžan potniku zagotoviti označeno mesto v določenem vozilu ali prevoz z določenim vozilom samo, če je to s pogodbo o prevozu posebej določeno.

Prevoznik lahko največ 30 dni pred začetkom vožnje spremeni vozni red za največ 3 ure pred ali po predvidenem prehodu. V tem primeru lahko naročnik najkasneje 20 dni pred začetkom vožnje odpove prevozno pogodbo in po lastni izbiri zahteva vračilo 100 % prevoznine ali kodo za popust v višini prevoznine.

 Voznik ima vedno pravico opraviti postanek, če bi ga potreboval zaradi varnosti vožnje.


11. člen

Potnik je dolžan upoštevati vse utemeljene varnostne napotke voznika. Neupoštevanje takšnih napotkov lahko vodi do izključitve iz prevoza brez pravice povračila prevoznine. Prevoznik in voznik ne prevzemata v takšnem primeru nobene odgovornosti za škodo.

Voznik ne sme dovoliti vstopa v vozilo oz. mora odstraniti iz vozila osebo, ki:

 • kaže vidne znake, da je vinjena oz. pod vplivom mamil ali drugih psihoaktivnih snovi ali nasilna oz. nadležna do drugih potnikov,
 • želi v vozilo vnesti neprimerno prtljago ali nevarne snovi, ki se v skladu s 47. členom teh Splošnih pogojev ne smejo prevažati,
 • s svojim vedenjem predstavlja nevarnost za vožnjo ali potnike oz. nadleguje potnike ali voznika ali kako drugače krši javni red in mir,
 • povzroča pri ostalih potnikih veliko mero nelagodja in odpora,
 • vstopa v umazani obleki, če se ji ne more odrediti primernega, od drugih potnikov ločenega prostora,
 • želi vstopiti v vozilo z rolerji, smučarskimi čevlji ali drugimi nestabilnimi pripravami za hojo,
 • je obleka ali prtljaga osebe tako umazana, da lahko povzroči škodo drugim potnikom ali umaže notranjost vozila,
 • povzroča škodo na vozilu ali prtljagi drugih potnikov ali na kakršenkoli drug način onemogoča prevozniku prevoz,
 • noče plačati prevoznine oz. pokazati vozovnice.


V primerih iz prejšnjega odstavka lahko voznik prekine vožnjo ter pred nadaljevanjem vožnje zavaruje varnost ostalih potnikov in vozila.

Odstranjeni potnik nima pravice do povračila prevoznine. Prevoznik in voznik ne prevzemata v takšnem primeru nobene odgovornosti za škodo.

Prevoznik ni dolžan sprejeti za prevoz potnika, za katerega se zaradi njegovega vedenja lahko upravičeno domneva, da bo prevozniku onemogočil izpolniti njegove obveznosti do drugih potnikov. V takem primeru prevoznik potniku ni dolžan vrniti prevoznine niti ne odgovarja za škodo, ki bi jo potnik utrpel. Voznik lahko zavrne vstop v vozilo osebi oziroma lahko odstrani iz vozila osebo, ki je nasilna ali nadležna do drugih potnikov in/ali voznika, s svojim vedenjem predstavlja nevarnost za vožnjo ali potnike ali želi v vozilo vnesti neprimerno prtljago ali nevarne snovi.

Izključitev potnika po tem členu pomeni, da ta ni upravičen do povračila prevoznine ali kakršnekoli odškodnine.


12. člen

Če se med prevozom pri potniku pokažejo znaki katere izmed nalezljivih bolezni, določenih v posebnih predpisih, mora prevoznik ravnati po teh predpisih in takega potnika prepeljati do prvega kraja, kjer je možnost, da dobi potrebno zdravniško pomoč.

Odstranitev potnika iz vozila se sme opraviti le na avtobusni postaji oz. postajališču.


13. člen

Pogodba med prevoznikom in naročnikom prevoza je lahko sklenjena za eno ali več potovanj ter za enega ali več potnikov.


14. člen

Prevoznik je dolžan izdati potniku vozovnico, ki je lahko posamična ali skupinska in se izda v elektronski obliki (datoteki PDF) ali v papirni obliki za vozovnice, ki jih potnik kupi pri vozniku. Potnik je v primeru nakupa v predprodaji dolžan na vozilo prinesti natisnjeno vozovnico.

Vozovnica je dokaz, da je bila sklenjena pogodba o prevozu potnika, toda njen obstoj se lahko dokazuje tudi drugače.


15. člen

Vozovnica potniku omogoča eno vožnjo med začetnim in končnim krajem, ki je naveden na vozovnici. Kasnejši izstop ni dovoljen.


16. člen

Potnik kupi vozovnico pri vozniku in v predprodaji na prodajnih mest, kjer je predprodaja vozovnic organizirana, vključno s spletno stranjo prevoznika.

Vozovnico lahko registrirani uporabnik kupi in plača tudi prek spleta s plačilno kartico, kreditno kartico ali prek plačilne storitve PayPal. Plačilo mora biti v tem primeru izvedeno ob nakupu vozovnice.

Pred zaključkom nakupa vozovnice preko spleta kupec s klikom na gumb "Plačaj" ali drug ustrezen gumb soglaša, da gre za naročilo z obveznostjo plačila ter sprejme te splošne prevozne pogoje.


17. člen

Potnik mora imeti vozovnico ves čas prevoza in jo na zahtevo voznega ali kontrolnega osebja predložiti na vpogled.

Dejanja, ki jih prevoznik opredeljuje kot zlorabo vozovnice:

 • če se uporablja na drugi oz. daljši liniji, kot je izdana,
 • če se uporablja na neustrezen datum,
 • če je vozovnica izdana kot enosmerna in se uporablja v nasprotni smeri, kot je navedeno na vozovnici,
 • če je vozovnica nepopolna in ne vsebuje vseh pripadajočih informacij in kod.


18. člen

Ugotovljene kršitve iz prejšnje točke s strani kontrolnega ali voznega osebja se sankcionira s plačilom petkratnika voznine od prve postaje na liniji do namembne postaje.


19. člen

Listno ali elektronsko vozovnico, kupljeno v predprodaji, mora potnik ob vstopu v vozilo pokazati voznemu osebju brez zahteve, med vožnjo pa na zahtevo kontrolne službe prevoznika oz. pristojnega inšpektorja. Če potnik noče pokazati vozovnice, kupljene v predprodaji, mora na prvi postaji oz. postajališču zapustiti vozilo. Če so vozila prevoznika opremljena z elektronskimi čitalniki črtnih ali QR kod, je treba elektronsko vozovnico ob vstopu v vozilo registrirati na potniškem terminalu (čitalni napravi), s tem postane veljavni prevozni dokument. Potnik mora hraniti vozovnico do konca vožnje.


20. člen

Če so prevoznina ali druge pristojbine zaračunane nepravilno, mora potnik premalo zaračunan znesek doplačati, znesek, ki je zaračunan preveč, pa je treba potniku vrniti. Zahtevek za povračilo preveč plačane voznine lahko potnik pri prevozniku uveljavi na podlagi pisnega zahtevka najkasneje v 30 dneh po opravljeni vožnji.

V primeru, ko želi potnik med potovanjem izstopiti pred namembno postajo, mu prevoznik ni dolžan vrniti razlike v ceni.


21. člen

Potnik mora sam zagotoviti, da na odhodni ali vmesni postaji oz. postajališču vstopi v pravi avtobus in da na namembni postaji izstopi. Potniki, ki želijo vstopiti na avtobus, na postaji ali postajališču na varnem mestu, ki je od vozišča odmaknjeno vsaj en (1) meter, počakajo, da se avtobus ustavi.

Potnik sme vstopiti in izstopiti iz avtobusa le na postajališču, na katerem je po voznem redu predviden postanek, izven postajališča potnik ne sme vstopati in izstopati. Potniki praviloma izstopajo iz avtobusa pri srednjih oz. zadnjih vratih. Vstopanje in izstopanje se izvede hitro in brez zastojev, pri čemer se upoštevajo posebne potrebe gibalno oviranih potnikov.


22. člen

Potnik ima pravico odstopiti od pogodbe, preden se ta začne izvrševati. V tem primeru se uporablja 9. člen teh Splošnih pogojev. Prevoznih določb iz tega odstavka s prevozno pogodbo v škodo potnika ni dovoljeno spreminjati.

Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov (npr. prek spleta), se ne uporablja določba Zakona o varstvu potrošnikov, na podlagi katere bi imel potrošnik pravico, da v 14 dneh obvesti prevoznika, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.


23. člen

Zamuda potnika

Prevoznik bo po svojih najboljših močeh zagotovil, da odide z vozilom na pot točno ob uri, ki je navedena v obvestilu potnikom. Na potnike ne bo čakal.

Potnikom priporočamo, da so na mestu odhoda vsaj 15 minut pred začetkom potovanja.

V primerih zamude potnika je prevozna pogodba med prevoznikom in naročnikom razvezana, prevoznina se ne vrača, že vplačani znesek pa predstavlja odstopnino za odstop od prevozne pogodbe.


24. člen

Zamuda prevoznika

Naročnik se strinja, da ima prevoznik pravico do zamud do dve (2) uri, ki so lahko posledica prometa, vremenskih razmer in drugih nepredvidljivih dejavnikov, kar mora naročnik upoštevati pri naročanju.

Prevoznik praviloma odpelje ob času, ki je naveden na voznem redu prevoznika.


V primeru, da potnik zamudi povezavo z drugim prevoznikom zaradi zamude prevoznika, prevoznik za to ne odgovarja, če obstaja katera od naslednjih okoliščin:

 • zamuda je bila posledica zunanjih nepredvidljivih dogodkov, ki so izven sfere obvladljivosti za prevoznika in ki jih prevoznik ni mogel predvideti, se jim izogniti, jih preprečiti ali jih odvrniti (višja sila),
 • zamuda je bila posledica okoliščine, ki je nepredvidljiva oziroma nepredvidena in je ni možno odvrniti z normalno skrbnostjo prevoznika.

V vseh drugih primerih je naročnik upravičen do povračila v višini plačane prevoznine ali dodatne kode za popust v enaki višini.


25. člen

Če pride med prevozom do prekinitve prevoza iz vzrokov, za katere potnik ni odgovoren, ima potnik pravico:

 • zahtevati, da ga prevoznik skupaj s prtljago s svojim ali drugim primernim prevoznim sredstvom prepelje do namembnega kraja,
 • zahtevati, da ga prevoznik skupaj s prtljago v primernem roku prepelje v odhodni kraj in mu povrne prevoznino,
 • odstopiti od pogodbe in zahtevati od prevoznika vrnitev prevoznine.


V primerih iz druge in tretje alineje prejšnjega odstavka se že plačana prevoznina povrne v obliki kode za popust.


26. člen

Če pride do prekinitve prevoza zaradi višje sile, obveze prevoznika iz predhodnega člena ne veljajo.


27. člen

Če se prevoz ne začne po voznemu redu prevoznika ali ob uri, ki je določena v pogodbi, lahko potnik oz. naročnik prevoza odstopi od pogodbe in zahteva vrnitev prevoznine.


V primeru nepričakovanih okoliščin, ki lahko privedejo do zamude prevoznika že pri odhodu, prevoznik najpozneje 3 ure pred odhodom pošlje na mobilno telefonsko številko ali e-poštni naslov naročnika sporočilo o spremembi ure odhoda. V primeru da telefonsko ali spletno omrežje ne deluje, to predstavlja primer višje sile in prevoznik ne prevzema nobene odgovornosti za neobveščenost potnikov.

Zaradi nepričakovanih sprememb je možno, da prevoznik pošlje naknadno/novo sporočilo z novimi podatki o uri odhoda. Potnik mora upoštevati najnovejše sporočilo.


28. člen

Naročnik prevoza je odgovoren prevozniku za obveznosti, ki izvirajo iz pogodbe o prevozu potnikov.


29. člen

Naročnik v primeru drugih izrednih prekinitev vožnje do povrnitve drugih stroškov ali kakršnekoli odškodnine ni upravičen, razen če dokaže, da je prišlo do izredne prekinitve vožnje zaradi naklepa ali hude malomarnosti prevoznika.


30. člen

V primeru nezmožnosti izvedbe ali prekinitve prevoza zaradi višje sile (zunanjega vzroka, ki ga ni bilo mogoče pričakovati, ga preprečiti, se mu izogniti ali ga odvrniti) in ko zaradi tega pravočasno nadaljevanje vožnje ni možno, prevoznik ne odgovarja za nastalo škodo, niti ni možna povrnitev prevoznine.


Kot višja sila se štejejo tudi teroristična dejanja in kibernetski napad.

Teroristično dejanje je vsako nasilno dejanje, ki ogroža človeško življenje, premično oziroma nepremično premoženje ali infrastrukturo, in sicer s silo, nasiljem ali grožnjo in je izvedeno zaradi političnih, verskih, ideoloških ali podobnih namenov ter ima namen vplivati na vlado kakšne države ali ustrahovati javnost ali kak njen del ali pa ima tak učinek.

Kibernetski napad je zlonamerni napad z uporabo oziroma prek delovanja računalnika, računalniškega sistema, računalniške programske ali strojne opreme, zbira podatkov, informacijskih zbirk podatkov, mikročipa, integriranega vezja ali podobne naprave v računalniški ali drugi opremi, zlonamerne kode ali procesa drugega elektronskega sistema.


2.2 PREVOZNE CENE

31. člen

Cena prevoza na določeni relaciji ni fiksna, ampak se v času spreminja in je odvisna od povpraševanja naročnikov na določeni relaciji na določen dan in ure.


2.3 ODGOVORNOST PREVOZNIKA

32. člen

Prevoznik je odgovoren za škodo, ki nastane zaradi potnikove smrti, okvare zdravja ali poškodbe, če takšna škoda nastane medtem, ko je potnik v vozilu ali ko vstopa oziroma izstopa iz vozila, in po krivdi prevoznika, razen če ta dokaže, da je bila škoda povzročena z dejanjem potnika ali iz zunanjega vzroka, ki ga ni bilo mogoče pričakovati, ga preprečiti, se mu izogniti ali ga odvrniti – višja sila.


33. člen

Za škodo, ki nastane zaradi potnikove smrti, okvare zdravja ali poškodbe je prevoznik odgovoren v skladu z veljavnimi predpisi iz naslova obveznega zavarovanja potnikov v javnem prometu in veljavne zakonodaje.


34. člen 

Če v teh Splošnih pogojih ni določeno drugače, za škodo, ki nastane zaradi zamude ali prekinitve potovanja, prevoznik ni odgovoren, razen če potnik dokaže, da je škoda nastala po krivdi prevoznika.


35. člen 

Odškodninski zahtevek zaradi zamude oz. prekinitve potovanja se mora dostaviti najpozneje v 15 dneh od dneva, ko je bilo ali bi moralo biti potovanje končano, v nasprotnem primeru prevoznik za škodo ni odgovoren.


36. člen

V primeru okvare vozila se prevoznik zavezuje, da bo v najkrajšem možnem času priskrbel nadomestni prevoz. Če nadomestnega vozila ni možno priskrbeti najkasneje v roku štirih (4) ur od prekinitve vožnje zaradi okvare vozila, se že plačana prevoznina naročniku povrne v obliki kode za popust.

V primerih okvare vozila, ko je prevoznik priskrbel nadomestni prevoz, prevoznik ne zagotavlja morebitnih nadstandardnih storitev, navedenih na vozovnici (npr. brezžična (wi-fi) povezava), naročnik pa v tem primeru ni upravičen do kakršnihkoli povračil ali zmanjšanja prevoznine ali odškodnine.

V primerih okvare vozila, ko je prevoznik priskrbel nadomestni prevoz, naročnik ni upravičen do drugih povračil ali odškodnine, razen če dokaže, da je okvara vozila posledica velike malomarnosti ali naklepa prevoznika.


2.4 ODGOVORNOST POTNIKA

37. člen

Potnik v vozilu ne sme kaditi, piti alkoholnih pijač, prav tako ne sme jesti neprimerne (mastne, tekoče ...) hrane ter mora v primeru onesnaženja ali poškodovanja vozila zaradi njegovih dejanj (smetenje, bruhanje, uriniranje ipd.) poravnati stroške čiščenja ali popravila poškodb v notranjosti in na zunanjosti vozila.

V avtobusih, kjer so nameščeni varnostni pasovi, se je potnik dolžan pripeti. Potnik je zaradi varnosti dolžan sedeti obrnjen v smeri nameščenosti sedeža. Med vožnjo je zaradi varnosti prepovedana hoja po avtobusu. Če potnik ne upošteva varnostnih predpisov, prevoznik ne odgovarja za kakršnekoli posledice, ki bi jih zaradi tega utrpel potnik.


38. člen

Potnik je odgovoren za škodo zaradi naklepnega onesnaževanja ali iz malomarnosti in je dolžan plačati odškodnino za čiščenje po veljavnem ceniku oz. v višini dejanskih stroškov. 


39. člen

Prepovedano je odpiranje vrat med vožnjo, metanje predmetov po vozilu ali iz vozila, oviranje ostalih potnikov pri vstopanju in izstopanju, uničevanje ali odtujevanje opreme oziroma onesnaževanje vozila ali ravnanje na kakršenkoli drug način, s katerim bi onemogočal izvršitev prevoza ali povzročal škodo drugim potnikom, njihovi prtljagi, prevozniku in njegovi lastnini, drugemu premoženju ali okolju.

Potnik je dolžan prevozniku povrniti škodo, ki jo je po svoji krivdi povzročil na vozilu, avtobusni postaji in drugih objektih, ki služijo javnemu cestnemu prevozu v višini dejansko nastalih stroškov.

Potnik odgovarja za škodo prevozniku in drugim potnikom po splošnih pravilih o odškodninski odgovornosti.


3. PREVOZ PRTLJAGE

3.1 ROČNA IN IZROČENA POTNIŠKA PRTLJAGA PREVOZ PRTLJAGE


40. člen 

Prevoznik je dolžan sprejeti v prevoz izključno manjšo prtljago (kovčke, torbice, obleke, vrečke, izjemoma pohodni nahrbtnik), ki ustreza omejitvam v teži, številu in dimenzijah, kot je navedeno v teh Splošnih pogojih, ostalo prtljago pa le v količini, teži in dimenzijah, kot je bila najavljena in plačana ob nakupu vozovnice v predprodaji. Če količina, teža in dimenzije prtljage presegajo vrednosti, ki so določene v teh Splošnih pogojih oz. naročnik prtljage ni plačal ob nakupu vozovnice v predprodaji, sme prevoznik zavrniti prevoz takšne prtljage. Vsa prtljaga, vključno s športno opremo, mora biti ustrezno zapakirana zaradi varnosti in zato, da ne poškoduje ali umaže prtljage drugih potnikov ali vozila. Če je prtljaga neprimerno in neustrezno zapakirana, sme prevoznik prevoz takšne prtljage zavrniti. V primerih, ko prtljaga ni bila vključena ob nakupu vozovnice v predprodaji, je pa primerno zapakirana in so v vozilu na voljo proste kapacitete za prevoz prtljage, prevoznik lahko sprejme dodatno prtljago, potniku pa prevoz te prtljage zaračuna v skladu s trenutno veljavnim cenikom prevoznika.


41. člen

Prevoz izročene potniške prtljage prevoznik zaračuna po veljavnem ceniku, če ni v pogodbi o prevozu potnikov drugače določeno.

Prevoz zložljivega invalidskega vozička in zložljivega otroškega vozička opravi prevoznik brezplačno.


42. člen

Kot ročna potniška prtljaga se upoštevajo stvari, ki tehtajo do 10 kg, so manjših dimenzij (ročne torbe, manjši zavoji oz. paketi) – do 42 x 30 x 18 cm – in se lahko položijo na prtljažnik nad sedeži v avtobusu ali jih ima potnik pri sebi na sedežu oz. pod sedežem, vendar tako, da zaradi svojih lastnosti ali stanja ne ogrozijo varnosti prevoza in ne ovirajo drugih potnikov oz. ne zasedejo sedeža. Če ročna potniška prtljaga zaradi svojih lastnosti lahko ogrozi red in varnost potnikov ali jih ovira, lahko vozno osebje prepreči vnos prtljage v vozilo in jo odloži v prtljažni prostor kot izročeno potniško prtljago. Prevoznik prepelje potnikovo ročno prtljago brezplačno.


43. člen

Izročena potniška prtljaga so zapakirani predmeti, lažji od 20 kg, ki jih potnik nosi s seboj (kovčki, torbe, košare, zaboji, škatle, otroški vozički, ležalni stoli, glasbeni instrumenti), kot tudi drugi predmeti, ki se po svojih dimenzijah in teži lahko namestijo v prostor za prevoz izročene potniške prtljage in ne onemogočajo hitrega nakladanja oz. razkladanja izročene potniške prtljage. Prtljaga iz predhodnega stavka se prevaža v prostoru, namenjenemu namestitvi izročene potniške prtljage.

Izročena potniška prtljaga, ki je vključena v ceno vozovnice, je omejena na dva brezplačna kosa prtljage na osebo in največjo velikost kosa prtljage 80 x 50 x 30 cm. Manjša odstopanja mer so dovoljena, če skupni seštevek višine, širine in dolžine kosa prtljage ne presega 160 cm. V posameznih primerih je v okviru obstoječih kapacitet mogoče vzeti s seboj dodatni plačljiv kos prtljage (dodatna prtljaga) z največjimi merami 80 x 50 x 30 cm in težo največ 20 kg. Tudi za dodatno prtljago so dovoljena manjša odstopanja mer, če celoten obseg kosa prtljage ne presega 160 cm. Za to je treba plačati stroške dodatne prtljage po trenutnem ceniku prevoznika. Potnikom ne pripada splošna pravica prevoza več kot enega kosa večje prtljage.

Prevoznik lahko sprejme večje število kosov izročene potniške prtljage, če razpolaga s potrebnim prostorom in s tem ne obremenjuje avtobusa ter pod pogojem, da naročnik večje število kosov izročene prtljage predhodno najavi in doplača ob nakupu vozovnice.

Prevoz koles z avtobusom je možen pod naslednjimi pogoji:

 • da ima vozilo prtljažnik za kolesa ali da je v prtljažnem prostoru za prtljago dovolj prostora (prednost ima osebna prtljaga potnikov),
 • da je kolo zapakirano v ustreznem kovčku, torbi ali škatli,
 • da kolo ni umazano oziroma da se s kolesom posledično ne umaže ostala prtljaga,
 • da je možna varna namestitev kolesa, da se s tem izključi možnost poškodbe ostale prtljage in kolesa samega.
 • Kolesa morajo biti standardne velikosti brez priključkov in ne smejo tehtati več kot 25 kg. Prevoz tandemskih koles in triciklov ni mogoč.


44. člen

Potnik mora prevozniku povrniti škodo, ki nastane zaradi lastnosti ali stanja prtljage, razen če je bilo ali bi moralo biti to prevozniku znano.

45. člen

Prevoznik je dolžan izročiti potniku izročeno potniško prtljago v namembnem kraju takoj po končanem potovanju. Prevoznik se pri tem ni dolžan prepričati, ali ima potnik pravico prevzeti izročeno potniško prtljago. 

46. člen

Če potnik po prispetju vozila v namembni kraj iz kateregakoli vzroka ne prevzame izročene potniške prtljage, jo mora prevoznik na potnikove stroške in na njegov riziko do 30 dni hraniti na varnem mestu ali jo zaupati v hrambo komu drugemu, pri čemer odgovarja za izbiro shranjevalca. Z najdenimi predmeti se ravna skladno z določbami pravil o postopku ravnanja z najdenimi predmeti.


47. člen 

Potnik ne sme oddati za prevoz ali prinesti v avtobus v izročeni ali ročni potniški prtljagi:

 • lahko vnetljivih, eksplozivnih, radioaktivnih, jedkih, kužnih, strupenih in drugih snovi, ki zaradi svojih lastnosti pomenijo posebno nevarnost za potnike, voznika, vozilo ali okolico (npr. strupi, korozivne snovi, kisline, magneti, snovi, ki vsebujejo viruse in bakterije),
 • predmetov, katerih prevoz je prepovedan z zakonskimi predpisi ali iz vzrokov javnega reda in miru, predmetov, ki so posamezno težji od 20 kg in volumna, večjega od 80 x 50 x 30 cm,
 • drugih predmetov, ki niso ustrezno zapakirani ali zaščiteni, tako da se lahko med vožnjo poškodujejo ali povzročijo ostalim potnikom in prevozniku škodo,
 • stvari in predmetov, ki so z zakonom prepovedane in jih ni dovoljeno posedovati (orožje, mamila in druge psihoaktivne snovi).


48. člen

Tehnične aparate, lahko lomljive in pokvarljive stvari lahko sprejme prevoznik za prevoz kot prtljago, vendar na odgovornost potnika oz. naročnika z opozorilom, da za morebitne okvare ali škodo ne odgovarja v nobenem primeru. Potnik ali naročnik morata pri oddaji navedenih stvari za prevoz obvestiti vozno osebje, ki to vpiše v potrdilo o prevzemu izročene potniške prtljage. Prevoznik ne prevzema v prevoz izročene potniške prtljage, če so v njej dragocenosti (nakit, vrednostni papirji ali druge vredne stvari). Dragocenosti mora potnik nositi v ročni potniški prtljagi. 


49. člen

Za škodo, ki nastane zaradi izgube, kraje ali poškodbe izročene potniške prtljage, je prevoznik odgovoren po določbah veljavne zakonodaje, ki ureja odgovornost za prevoz tovora. Prevoznik je odgovoren za škodo, ki nastane zaradi izgube, kraje ali poškodbe ročne potniške prtljage, če potnik dokaže, da je do škode prišlo po prevoznikovi krivdi. Če je izguba ali poškodba nastala v okoliščinah, v katerih je prišlo do smrti, okvare zdravja ali poškodbe potnika, je prevoznik odgovoren za ročno prtljago, razen če dokaže, da je bila škoda povzročena z dejanjem potnika ali zaradi višje sile.

Prevoznik ni odgovoren, kadar je izguba ali poškodba osebne ali izročene potniške prtljage posledica dejanja potnika.


50. člen

Za škodo, ki nastane zaradi zamude pri predaji izročene potniške prtljage, je prevoznik odgovoren po določbah teh Splošnih prevoznih pogojev, ki se nanašajo na odgovornost prevoznika za škodo, ki nastane zaradi zamude pri prevozu potnikov.


51. člen

Če izročena potniška prtljaga potniku ni predana v 7 dneh po končanem prevozu, se šteje, da je izgubljena. Če prevoznik pred iztekom roka iz prvega odstavka tega člena izjavi, da je izročena potniška prtljaga izgubljena, se šteje, da je izgubljena tistega dne, ko je prevoznik izjavil, da je izgubljena.


52. člen

Prevoznik ni odgovoren za škodo zaradi izgube ali poškodbe prtljage, če potnik ne poda ugovora voznemu osebju takoj po končanem potovanju oziroma prevzemu izročene potniške prtljage. Če je škoda na prtljagi nastala zaradi prometne nesreče ali iz drugih vzrokov, zaradi katerih potnik ni mogel podati ugovora v navedenem roku, mora ugovor podati takoj, ko je to mogoče, vendar najpozneje v 30 dneh od dneva, ko je bilo ali bi moralo biti potovanje končano.


4. NAJDENI PREDMETI 


53. člen

Najdeni predmeti so tisti predmeti, ki jih potniki izgubijo ali pozabijo v avtobusih.


54. člen

Vozno osebje je dolžno ob izstopu vseh potnikov na končnih postajah pregledati avtobus. Najdene predmete je treba predati pristojni službi prevoznika in jih skladno z veljavnimi navodili evidentirati v knjigi najdenih predmetov. Upravičencu se izgubljeni predmet izroči na podlagi izkazane identitete in ugotovitve dejanske upravičenosti do izgubljenega predmeta (navedba kraja prevoza, čas, opis predmeta in ostalih okoliščin, iz katerih je moč dokazati lastništvo). Prevzem najdenega predmeta mora prevzemnik potrditi z lastnoročnim podpisom v knjigi najdenih predmetov. 

Obveznost iz prejšnjega odstavka tega člena velja tudi za ostale zaposlene osebe pri prevozniku, če najdeni predmet prevzamejo na avtobusnih postajah, pralnici oz. drugih prostorih prevoznika. 


55. člen

Denar, nakit ali druge predmete večje vrednosti je treba hraniti v trezorju. 


56. člen

Najdeno denarnico z denarjem in (ali) osebnimi dokumenti mora prevoznik takoj oz. najkasneje v roku 24 ur predati najbližji policijski postaji. V primeru, ko je iz najdenih predmetov mogoče ugotoviti lastnika in njegov naslov, se lastnika o najdbi pisno obvesti.

V primeru najdbe prepovedanih stvari in predmetov, te prevoznik takoj preda najbližji policijski postaji (orožje, mamila ipd.).


57. člen

Če prevoznik najdenih predmetov ni uspel izročiti upravičencu, mora najdene predmete hraniti, in sicer:

 • najdene predmete večje vrednosti hrani 30 dni, po tem roku jih zapisniško odda na lokalni policijski postaji ali jih odstrani,
 • najdene predmete neznatne vrednosti hrani 30 dni od dneva najdbe. Po preteku tega roka uporabne predmete ponudi humanitarnim organizacijam ali jih odstrani,
 • lahko pokvarljivih predmetov ne hrani in jih sproti odstranjuje.


5. PREVOZ OTROK


58. člen

Kot otrok se smatra oseba, mlajša od 2 let. Kadar je vsaj eden od potnikov otrok ali dojenček, bo prevoznik pri prevozu ob predhodni najavi brezplačno zagotovil tudi ustrezno število otroških sedežev primerne velikosti glede na število in starost otrok, označeno pri nakupu vozovnice. Če naročnik ne označi števila otrok v postopku nakupa vozovnice ali če naročnik vozovnico kupi na avtobusu, prevoznik ni zavezan opraviti prevoza ne za otroka niti za njegovega spremljevalca. V takem primeru prevoznik ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi zaradi tega nastala naročniku/potniku.


6. PREVOZ ŽIVALI 


59. člen

Če v teh Splošnih pogojih ni drugače določeno, se z vozili prevoznika ne sme prevažati živih živali. Izjema so:

 • policijski psi in psi gorske reševalne službe v spremstvu vodnika. Za prevoz policijskega psa in psa gorske reševalne službe se zaračuna veljavna potniška cena.
 • psi vodniki za slepe in drugi psi pomočniki invalidov. Psi vodniki slepih in drugi psi pomočniki invalidov za vstop v vozilo ne potrebujejo nagobčnika in jih prevoznik prepelje brezplačno. Psi vodniki slepih in drugi psi pomočniki invalidov morajo biti označeni z vidnimi oznakami (oprsnico ali z značko na ovratnici).

Prevoz psa prevoznik opravi le, če potnik prevzame zanj polno odgovornost in jamči, da izpolnjuje vse pogoje, ki veljajo po veterinarski zakonodaji za t. i. nekomercialni premik (vstop na javna mesta in v sredstva javnega prevoza).

Nesnažni in mokri psi se ne smejo prevažati. V primeru prezasedenosti vozila se psi ne smejo prevažati. 


60. člen

Kot ročna prtljaga se smejo prevažati manjše živali (tudi psi) v primernih sredstvih za prevoz (kletke), vendar na vso odgovornost potnika in tako, da zaradi tega niso ogroženi, ovirani oz. moteni drugi potniki. Nevarnih in strupenih živali ni dovoljeno prevažati. Živali se ne smejo prosto gibati po sedežu oz. vozilu in ne smejo onesnaževati vozila.

Prevoz živali iz prvega odstavka prevoznik opravi le, če potnik prevzame zanjo polno odgovornost in jamči, da izpolnjuje vse pogoje, ki veljajo po veterinarski zakonodaji za t. i. nekomercialni premik (vstop na javna mesta in v sredstva javnega prevoza). 

V primeru prezasedenosti vozila živali ne smejo prevažati.

Prevoz manjših živali, ki se opravi kot ročna prtljaga, je brezplačen.


7. PREVOZ, PRI KATEREM SODELUJE VEČ PREVOZNIKOV


61. člen

Pri prevozu, pri katerem sodeluje več prevoznikov, so za izgubo ali poškodbe stvari in prtljage, kakor tudi za zamudo pri prevozu, nerazdelno odgovorni prevoznik, ki je sklenil prevozno pogodbo, prevoznik, na čigar delu je prišlo do izgube ali poškodbe, ter zadnji prevoznik (zaporedni prevoznik).

Če ni mogoče ugotoviti, na čigavem delu poti je prišlo do izgube ali poškodbe stvari, so za nastalo škodo nerazdelno odgovorni vsi prevozniki. Če prevoznik izvršitev prevoza deloma zaupa drugi osebi (podprevozniku), je za obveznosti iz prevozne pogodbe odgovoren sam.


62. člen

Za škodo, ki nastane zaradi smrti, okvare zdravja ali poškodbe potnika ter za škodo, ki nastane zaradi zamude pri prevozu potnika, sta solidarno odgovorna prevoznik, ki je sklenil prevozno pogodbo, in prevoznik, na čigar delu poti je prišlo do smrti, okvare zdravja ali poškodbe potnika oz. do zamude pri prevozu.


63. člen 

Prevoznik, ki po določilih tarife povrne škodo naročniku prevoza, ima regresno pravico proti drugim prevoznikom, ki so nerazdelno odgovorni. Če ni mogoče ugotoviti zneska škode, ki je nastala na posameznih delih poti, je vsak prevoznik odgovoren za škodo sorazmerno s svojim deležem pri prevoznini. 


8. REKLAMACIJE


64. člen

Terjatve iz prevozne pogodbe lahko upravičenec uveljavlja s pisno reklamacijo, ki jo vloži pri prevozniku, v roku 8 dni od izdaje računa oz. nastanka dogodka ali s tožbo, ki jo vloži na pristojnem sodišču, če prevoznik v 8 dneh od dneva vročitve reklamacije ne izda pisnega odgovora na reklamacijo.


9. ZASTARANJE TERJATEV


65. člen 

Terjatve iz pogodbe o prevozu predmetov oz. prtljage zastarajo v enem letu. Zastaranje terjatev iz prvega odstavka tega člena začne teči:

 • za terjatve zaradi poškodbe predmetov oz. prtljage, kakor tudi zaradi zamude pri prevozu predmetov oz. prtljage od dneva, ko je prevoznik izročil predmet oz. prtljago,
 • za terjatve zaradi izgube predmetov oz. prtljage od dneva, ko se po teh prevoznih pogojih šteje, da je predmet izgubljen.


66. člen

Terjatve, nastale zaradi smrti, okvare zdravja ali poškodbe potnika zastarajo v dveh letih. Zastaranje terjatev zaradi okvare zdravja ali poškodbe potnika začne teči od dneva, ko je bilo potovanje končano, terjatve zaradi smrti potnika pa od dneva smrti.


67. člen

Zastaranje preneha, ko je prevozniku vročena pisna reklamacija. Znova začne teči od dne, ko je bil upravičencu vročen pisni odgovor na reklamacijo.

Poznejše reklamacije v isti zadevi ne zadržijo zastaranja. Zastaranje ne more v nobenem primeru nastopiti, preden preteče 8 dni od dneva prejema odgovora na reklamacijo.


10. POSLOVNA TAJNOST


68. člen

Prevoznik bo vse podatke in informacije iz sklenjenih pogodb ali v zvezi z izvrševanjem sklenjenih pogodb obravnaval kot poslovno skrivnost. To določilo ne velja za podatke, ki se morajo na podlagi veljavne zakonodaje posredovati za to upravičenim osebam in organom.


11. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV IN NJIHOVA UPORABA 


69. člen

Osebni in drugi podatki naročnikov/potnikov, ki jih prevoznik pridobi na podlagi ali v zvezi s prevozi do in z letališč ter temi splošnimi pogoji prevoznika, predstavljajo podatke, potrebne za izpolnitev pogodbenega ali zakonsko določenega namena.  

Naročnik s sprejemom pravil zasebnosti prevoznika, ki so sestavni del teh Splošnih pogojev, prevozniku izrecno dovoljuje, da se njegovi osebni podatki obdelujejo v zvezi z vsemi storitvami po teh Splošnih pogojih in kot je navedeno v pravilih zasebnosti prevoznika.

Prevoznik bo varoval in hranil vse osebne podatke naročnika/potnika v skladu z veljavno zakonodajo na področju varovanja osebnih podatkov.

12. KONČNE DOLOČBE 


70. člen

Prevozna pogodba, sklenjena na podlagi teh Splošnih pogojev, je sestavljena in se bo presojala v skladu s pravom po sedežu prevoznika. Konvencija združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga (CISG z dne 11. aprila 1980) ne velja za prevozno pogodbo.

Stranki si bosta prizadevali sporazumno reševati morebitna nesoglasja.

V primeru, da to ni mogoče, sta stranki sporazumni, da je za spore iz prevozne pogodbe pristojno stvarno pristojno sodišče, ki je krajevno pristojno v skladu s sedežem prevoznika. 

V primerih, ko je pri prevozu potnika udeleženih več prevoznikov, lahko potnik/naročnik ali druga upravičena oseba vloži tožbo oz. zahtevek samo zoper prevoznika, ki je izvajal prevoz ob trenutku nastanka škodnega dogodka, razen če je prvi prevoznik izrecno prevzel odgovornost za celotni prevoz. 

V primeru spora/razlik med različnimi jezikovnimi verzijami splošnih pogojev prevoznika je relevantna verzija splošnih pogojev prevoznika v slovenskem jeziku.

Za razlago določil teh Splošnih pogojev za sklenitev prevozne pogodbe se uporabi pravo sedeža prevoznika.

Valuta poslovanja po teh Splošnih pogojih je evro, vsi nakupi so izvedeni v valuti poslovanja ne glede na valuto, v kateri je naročnik opravil naročilo in plačilo.

Prevoznik si pridržuje pravico kadarkoli spremeniti ali dopolniti te splošne pogoje prevoznika ter jih objaviti na www.nomago.si.

Splošni prevozni pogoji so v veljavi od 18. 6. 2019 dalje. Objavljeni so na spletni strani www.nomago.si in na prodajnih mestih.


Ljubljana, 18. 6. 2018


NOMAGO, storitve mobilnosti in potovanj, d.o.o.


Direktorji:

mag. Sandi Brataševec, glavni izvršni direktor

Marjan Beltram, izvršni direktor za turizem in storitve mobilnosti

Miha Tavčar, izvršni direktor za finance I.    O nas

Ti splošni pogoji uporabe storitve spletne rezervacije vozovnic za prevoz določajo pogoje, pod katerimi ponudnik spletne platforme za rezervacije, Nomago d.o.o., družba z omejeno odgovornostjo, ki je ustanovljena v skladu z zakoni Republike Slovenije, s sedežem na naslovu Vošnjakova ulica 3, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju: Nomago), storitev za svoje uporabnike (v nadaljevanju: uporabnik) izvaja na svojih spletnih straneh https://intercity.nomago.eu/ ali nomago.si/prevoz na letališče (v nadaljevanju: spletna stran) ali na mobilni aplikaciji NomagoIntercityAPP (v nadaljevanju: APL). Družba Nomago spletno platformo ponuja le za iskanje, primerjavo in nakup prevoznih storitev različnih prevoznikov (v nadaljevanju: prevoznik), ki ponujajo storitve prevoza. Skladno z navedenim je pogodba o prodaji storitev na spletni strani / v aplikaciji (APL) izključno dvostranska pogodba med uporabnikom in prevoznikom, navedenim na spletni strani / v APL in na vozovnici. 

Ti pogoji se nanašajo izključno na storitev spletne rezervacije vozovnic – iskanje, primerjava cen, različnih prevoznih možnosti, rezervacija. Spletno stran / APL nenehno spreminjamo ter izboljšujemo, saj želimo izboljšati uporabniško izkušnjo potencialnih strank.


II. Pogoji uporabe

Skupaj z našo Politiko zasebnosti ti splošni pogoji uporabe (v nadaljevanju: SP) urejajo uporabo storitve spletne rezervacije vozovnic za prevoz družbe Nomago ter so podlaga za dogovor med družbo Nomago in uporabnikom. Nomago deluje izključno kot prodajni posrednik, pogodba o prevozu med uporabnikom in prevoznikom pa ravno tako šteje za sklenjeno z uspešno izvedenim plačilom, po katerem Nomago vozovnico in račun izda uporabniku. Plačilo vozovnice šteje za uporabnikovo brezpogojno strinjanje s Splošnimi pogoji prevoza poslovnega partnerja. Nomago ne vpliva na vsebino Splošnih pogojev prevoza poslovnega partnerja. 


III. Spletne storitve, ki jih nudi družba Nomago

a) Registracija

Račun Nomago lahko na spletni strani / v APL uporabnik ustvari z vnosom svojega naslova elektronske pošte in izbranega gesla. Ravnanje z osebnimi podatki uporabnika in informacijami o rezervaciji bo skladno z našo Politiko zasebnosti.

Le polnoletne osebe in fizične osebe, ki so pravno sposobne, lahko postanejo registrirani uporabniki. Uporabnik mora predložiti vse zahtevane podatke, ki morajo biti popolni in pravilni, po potrebi pa mora te podatke tudi posodobiti. Registracija je neprenosljiva.

Ko se uporabnik registrira, bo uporabnikov račun aktiven za nedoločen čas. Tako uporabnik kot družba Nomago imata pravico račun kadar koli zapreti z dvodnevnim odpovednim rokom. To ne vpliva na pravico do zaprtja brez odpovednega roka iz krivdnega razloga.


b) Spletni nakup vozovnice za potovanje

Uporabnik lahko na spletni strani / v APL opravi spletni nakup vozovnice. Šteje se, da je nakup vozovnice izveden po uspešnem plačilu, nato se vozovnica in račun pošljeta na uporabnikov elektronski naslov. Če elektronsko plačilo ni izvedeno, se nakup izbriše.

Po nakupu vozovnice na spletni strani / v APL uporabnik nemudoma po elektronski pošti prejme potrditev, ki vsebuje podatke o naročilu.

Družba Nomago ne odgovarja za neizpolnitev ali zamudo pri izpolnitvi katerih koli svojih obveznosti po teh pogojih (tj. obveznost obdelave rezervacije in plačila storitve prevoza), če je taka neizpolnitev ali zamuda posledica razlogov, na katere ne more razumno vplivati.

Pogodba o izvedbi storitve prevoza, katerega nakup je bil izveden na spletni strani / v APL, je izključno dvostranska pogodba med uporabnikom in prevoznikom, ki je naveden na vozovnici. Pogodba s prevoznikom šteje za sklenjeno z izvedbo plačila vozovnice. Skladno s tem družba Nomago ne odgovarja za izvedbo storitve prevoza.


c) Uporabnikova obveznost

Uporabnik mora vozovnico in račun natisniti ali shraniti na mobilnem telefonu ali v APL ter ju vzeti s seboj. Ob vstopu na vozilo mora uporabnik ustrezno vozovnico predložiti vozniku ter vozovnico in račun hraniti med celotnim potovanjem ter ju na zahtevo pokazati.

Kupljena vozovnica velja v tiskani in elektronski obliki (npr. mobilni telefon ali APL NomagoIntercity), vendar mora biti koda QR vidna, tako da jo lahko voznik skenira. 

Če uporabnik, ki je vozovnico kupil prek spleta, izbere nekatere od popustov (npr. za otroke ali druge razpoložljive popuste), mora ob vstopu na vozilo dokazati, da spada v kategorijo popusta, ki ga je izbral. Če uporabnik tega ne more dokazati, mora plačati polno ceno vozovnice vozniku, saj v nasprotnem primeru vozovnica šteje za neveljavno in uporabnik izgubi kakršno koli pravico do vračila denarja, plačanega za vozovnico.


d) Prevozne storitve

Prevozne storitve izvede prevoznik, naveden na vozovnici, če pa na liniji sodeluje več prevoznikov, so na vozovnici navedena imena vseh prevoznikov.

Prevoznik izvaja prevozne storitve za uporabnika in je zato odgovoren za izvedbo storitve v skladu z veljavnim pravom. S sklenitvijo pogodbe s prevoznikom (nakup vozovnice) pridobi uporabnik pravico do uporabe prevoznikovih prevoznih storitev v skladu z rezervacijo, izvedeno na spletni strani / v APL. Družba Nomago ne more jamčiti za ustrezno izvedbo pogodbe med stranko in prevoznikom. Za prevozno storitev veljajo pogoji prevoznika, ki deluje na liniji. 

Družba Nomago v nobenem primeru ni odgovorna oziroma ne odgovarja za izvedbo storitev prevoza, poleg tega pa ni odgovorna za kakršno koli škodo ali izgubo zaradi neizvedbe ali nezadostne izvedbe storitve prevoza. V svoji vlogi spletne platforme za omogočanje transakcij med prevozniki in uporabniki družba Nomago ne odgovarja za poslovanje prevoznikov, kar vključuje, a ni omejeno na spodnje: pravočasni odhod ali prihod, ravnanje zaposlenih in zastopnikov prevoznika; stanje avtobusa; odpoved potovanja iz kakršnih koli razlogov; izgubo ali poškodbo prtljage; zamenjavo strankinega rezerviranega sedeža s strani prevoznika iz kakršnega koli razloga; sporočanje napačne točke vkrcanja na vozilo oziroma spremembo točke vkrcanja s strani prevoznika bodisi z obvestilom družbi Nomago ali uporabniku bodisi brez takega obvestila; neizvedbo storitev zaradi višje sile.


e) Spremembe s strani prevoznika

S pogostim obveščanjem si bo družba Nomago po svojih najboljših močeh prizadevala zagotoviti točnost voznih redov na spletu. Nomago ne more jamčiti in ni odgovoren za točnost danih informacij, zato ste za kakršno koli postopanje, ki ga izvedete na podlagi informacij, ki jih najdete na spletni strani / v APL, odgovorni sami. Če ne veste, kateri termin odhoda bi izbrali, se, prosimo, posvetujte z osebjem v klicnem centru.

Vozovnica, ki jo družba Nomago izda uporabniku, temelji izključno na informacijah, ki jih zagotovi ali posodobi prevoznik glede razpoložljivosti sedežev. Opremo, storitve, linije, cene vozovnic, vozni red, vrsto avtobusa, razpoložljivost sedežev in druge podrobnosti, ki se nanašajo na prevozno storitev, sporoči ustrezni prevoznik, družba Nomago pa na take informacije, ki jih predloži prevoznik, ne more vplivati.

Z nakupom vozovnice se uporabnik strinja z manjšimi spremembami voznega reda, npr. kadar nastanejo zamude zaradi prometa ali drugih okoliščin, ki jih ne povzroči prevoznik iz malomarnosti. V primeru zamude pri odhodu ali polnega avtobusa lahko prevoznik spremeni uporabnikovo rezervacijo na poznejši odhod, če je ta na voljo, in sicer v razumnem času po prvotno določenem času odhoda. Lahko se pojavijo zamude pri prihodu, zlasti v obdobjih zgoščenega prometa. V primeru odpovedi ali zamude veljajo Splošni pogoji prevoznika, navedenega na vozovnici.

Uporabnik, ki je kupil vozovnico za prevozno linijo, ki vključuje enega ali več prehodov državne meje, mora imeti s seboj veljaven potni list ter po potrebi tudi veljavno vizo.


f) Sprememba rezervacije in vračilo denarja za kupljeno vozovnico

Odvisno od prevoznika je na voljo več možnosti spremembe rezervacije. 

Odpoved ali vračilo kupnine spletnih vozovnic je mogoče izvesti le z obiskom spletne strani za odpovedi https://intercity.nomago.eu/APL ali s sporočilom klicnemu centru na elektronskem naslovu intercity@nomago.eu. Veljajo prevozni pogoji ustreznega prevoznika.

Za spremembo rezervacije ali preklic vozovnice prejmete kodo za popust. Znesek vračila kupnine na podlagi kode za popust je odvisen od lestvice ustreznega prevoznika za preklice. 


g)  Koda za popust

Koda za popust se izda v zameno za kupljeno vozovnico s ciljem spremembe rezervacije. Ta vrsta vavčerja je povezana izključno z uporabniškim računom, ki je bil uporabljen pri prvotnem nakupu vozovnice. Koda za popust se lahko uporabi izključno na spletni strani / v APL, kjer je bil izveden prvotni nakup, in sicer se lahko uporabi za prevoz prevoznika, ki je bil naveden na prvotni vozovnici. 


h)    Plačilo

Informacije o cenah vozovnic so na voljo na spletni strani / v APL. 

Spletno plačilo vozovnic za potovanja je mogoče izvesti s spodnjimi karticami oziroma plačilnimi kanali: 

 • Maestro
 • MasterCard
 • Visa
 • Discover
 • PayPal


IV. Storitve tretjih oseb

Naša spletna stran/APL vsebuje povezave do spletnih strani drugih ponudnikov, ki jih mi ne upravljamo oziroma nadziramo in za katere nismo odgovorni. Vsebin takih spletnih strani nismo odobrili niti ne odgovarjamo za njihovo zakonitost ali delovanje. Zato nismo odgovorni za kakršno koli izgubo ali škodo, ki bi lahko nastala zaradi uporabe takih spletnih strani. Priporočamo vam, da si skrbno preberete pogoje takih drugih spletnih strani (do katerih ste prišli prek spletnih povezav).


V. Kontaktni podatki/obveščanje

Pomagajte nam izboljšati našo storitev. Veselimo se vaših povratnih informacij, tako negativnih kot pozitivnih, kakor tudi predlogov za izboljšave. Prosimo, da pustite svoje komentarje in ocenite našo storitev, za morebitna vprašanja pa smo vam na voljo na spodnjem naslovu in telefonu.


Nomago d.o.o.

Vošnjakova ulica 3

1000 Ljubljana, Slovenija 

DDV: 52398790

intercity@nomago.eu 

+386 1 431 77 77


VI. Spremembe naših pogojev uporabe

Naša ponudba storitev se bo v prihodnje nenehno širila. Zato si pridržujemo pravico, da te splošne pogoje kadar koli spremenimo in dopolnimo. Če se s spremembami Splošnih pogojev ali določenih klavzul ne strinjate, vas pozivamo, da prenehate uporabljati naše storitve najpozneje na datum začetka veljavnosti takih sprememb.

Nomago lahko te splošne pogoje spremeni v skladu s svojimi poslovnimi politikami.

Ti splošni pogoji začnejo veljati dne 1. 4. 2021, uporabnikom pa so na voljo na spletni strani https://intercity.nomago.eu. 


VII. Omejitve

Našo spletno stran/APL in povezane funkcionalnosti dajemo na voljo uporabnikom, pri čemer slednji niso upravičeni do zagotavljanja kakršnih koli specifičnih funkcionalnosti. Imamo pravico, da vsebino ali funkcionalnost kadar koli spremenimo (npr. s programskimi popravki, posodobitvami ali spremembami). Ne jamčimo za trajno razpoložljivost naše spletne strani/APL. Natančneje to pomeni, da lahko tehnične težave, na katere ne moremo vplivati, pripeljejo do izpadov delovanja. Vzdrževanje spletne strani/APL lahko vpliva na razpoložljivost, ko bo to mogoče, pa se bo izvajalo z ustrezno skrbnostjo, da se preprečijo motnje v delovanju. Lastninske pravice in vse druge pravice, povezane s spletno stranjo/APL, pripadajo družbi Nomago.


VIII. Varstvo podatkov

Naša Politika zasebnosti določa način našega ravnanja z vašimi podatki ob vaši uporabi storitve. Z uporabo naše spletne strani/APL soglašate z uporabo svojih podatkov v skladu z našo Politiko zasebnosti.

Družba Nomago je zavezana k varovanju osebnih podatkov svojih uporabnikov/uporabnikov po teh splošnih pogojih, tako da zbira le nujno potrebne, osnovne podatke o uporabnikih, ki so potrebni za izpolnjevanje naših obveznosti. Prav tako je zavezana k obveščanju svojih uporabnikov o načinu uporabe zbranih podatkov in omogočanju izbire načina uporabe vaših podatkov, kar vključuje odločitev, ali želite, da se vaše ime odstrani s seznamov za trženjske kampanje ali ne. Vsi podatki, ki jih predložijo uporabniki, bodo varovani kot strogo zaupni in bodo na voljo le tistim zaposlenim, ki jih potrebujejo za izvajanje svojega dela. Vsi zaposleni družbe Nomago in njeni poslovni partnerji so odgovorni za spoštovanje načel politike.


IX. Omejitev odgovornosti

Vsebina te spletne strani je javnosti na voljo le v informativne namene. Družba Nomago si razumno prizadeva zagotoviti ažuriranje celovitosti in točnosti informacij. Družba Nomago si pridržuje pravico kadar koli in brez predhodnega obvestila spremeniti vsebino ali delovanje te spletne strani. Družba Nomago ne odgovarja za kakršne koli netočnosti, izpustitve ali neobjavo vsebin na tej spletni strani. Take napake lahko povzroči (vendar ne izključno) človeška napaka pri vnosu podatkov, tiskanju, formatiranju ali skeniranju. Poleg tega družba Nomago v nobenem primeru ne bo odgovorna za kakršno koli škodo, izgube ali stroške, ki nastanejo zaradi informacij in vsebin na tej spletni strani. Družba Nomago ne odgovarja za vsebino drugih spletnih strani, do katerih pridete prek povezav na spletni strani https://intercity.nomago.eu/ in zaradi katerih nastane izguba podatkov ali izpad dohodka. Nadalje družba Nomago ne prevzema nikakršne odgovornosti za začasno nerazpoložljivost spletne strani, ki se pojavi zaradi tehničnih težav, na katere družba Nomago ne more vplivati.


X. Pravo, ki se uporablja, sodna pristojnost in reševanje sporov

Te splošne pogoje in izvajanje naših storitev platforme za rezervacije ureja slovensko pravo, v skladu s katerim se tudi razlagajo, razen če drugače določajo kogentna kolizijska pravila. Kakršen koli spor, ki izhaja iz teh splošnih pogojev in naših storitev, se rešuje izključno pred pristojnimi sodišči v Sloveniji.

Če je katera koli določba teh splošnih pogojev neveljavna, neizvršljiva ali nezavezujoča oziroma taka postane, vas še naprej zavezujejo vse ostale določbe teh splošnih pogojev. V takem primeru se taka neveljavna določba vseeno uveljavlja v največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavno pravo, vi pa soglašate, da boste sprejeli vsaj podobne učinke, kot so učinki neveljavne, neizvršljive ali nezavezujoče določbe glede na vsebino in namen teh splošnih pogojev.

Nomago Charter


1. člen 

Ti Splošni prevozni pogoji za charter prevoze (v nadaljevanju: Splošni pogoji) določajo razmerje med prevoznikom in naročnikom ter potnikom ali potniki, nastalo z naročilom charter prevoza potnikov z motornimi vozili, v skladu z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji. 

2. člen 

Splošni pogoji so javno obvestilo, ki služi naročniku, potniku in prevozniku. Urejajo medsebojna razmerja pri prevozu potnikov in prtljage, obveznosti in odgovornosti prevoznika in naročnikov pri naročanju in izvajanju storitev prevoza potnikov z motornimi vozili v notranjem in mednarodnem cestnem prometu. Splošni pogoji in njihove spremembe morajo biti pred začetkom veljavnosti objavljeni na prevoznikovi spletni strani. 

3. člen 

Opredelitev pojmov: 

 • charter prevoz je občasni prevoz v cestnem prometu vnaprej določene skupine potnikov, sestavljene na pobudo naročnika ali samega prevoznika skladno z določili veljavne zakonodaje; 
 • prevoznik (Nomago) je pravna oseba, ki na podlagi naročila prevaža potnike; 
 • naročnik je oseba (pravna ali fizična), ki v svojem imenu zase ali za drugega (potnika ali potnike) pri Nomagu naroči prevoz; 
 • potnik je oseba, ki jo prevoznik skladno z naročilom prevoza prepelje z motornim vozilom; 
 • prevozno naročilo je naročilo prevoza prevozniku, s katerim se prevoznik zavezuje, da bo v skladu z naročilom naročnika in skladno s temi Splošnimi pogoji prepeljal potnika ali potnike od odhodnega do namembnega kraja, in sicer varno, pravočasno, z ustreznim vozilom in številom sedežev; 
 • lokacija odhoda je kraj, v katerem se prične izvajati prevoz na podlagi prevoznega naročila; 
 • lokacija prihoda je kraj, v katerem se zakjuči prevoz na podlagi prevoznega naročila; 
 • lokacija postanka je kraj, kjer se skladno z naročilom opravi postanek na poti; 
 • spletna rezervacijska platforma Nomago Charter (v nadaljevanju: Platforma) je informacijski sistem, kjer naročnik Nomagu naroči charter prevoz skladno z vsakokrat veljavnimi Navodili za uporabnike spletne rezervacijske platforme (v nadaljevanju: Navodila), ki so priloga in sestavni del teh Splošnih pogojev. 

PREVOZNO NAROČILO 

4. člen 

Prevozno naročilo lahko odda le polnoletna oseba. 


5. člen 

Prevoznik za izvajanje prevoznih storitev nudi različne tipe vozil. Glede na velikost vozila in razpoložljivost sedežev, jih opredeljuje kot sledi: • osebno vozilo (3 razpoložljivi sedeži za potnike); 

 • kombi vozilo (7 razpoložljivih sedežev za potnike); 
 • 16-sedežni minibus (15 razpoložljivih sedežev za potnike); 
 • 20-sedežni minibus (19 razpoložljivih sedežev za potnike);
 • 30-sedežni minibus (29 razpoložljivih sedežev za potnike); 
 • 35-sedežni minibus (34 razpoložljivih sedežev za potnike); 
 • 40-sedežni avtobus (39 razpoložljivih sedežev za potnike); 
 • 44-sedežni avtobus (43 razpoložljivih sedežev za potnike); 
 • 50-sedežni avtobus (49 razpoložljivih sedežev za potnike); 
 • 52-sedežni avtobus (51 razpoložljivih sedežev za potnike); 
 • 56-sedežni avtobus (55 razpoložljivih sedežev za potnike); 
 • 58-sedežni avtobus (57 razpoložljivih sedežev za potnike); 
 • 60-sedežni avtobus (59 razpoložljivih sedežev za potnike); 
 • 62-sedežni avtobus (61 razpoložljivih sedežev za potnike);
 • 65-sedežni avtobus (63 razpoložljivih sedežev za potnike); 
 • 75-sedežni dvonadstropni avtobus (73 razpoložljivih sedežev za potnike);
 • 85-sedežni dvonadstropni avtobus (83 razpoložljivih sedežev za potnike). 

V času veljavnosti ukrepov za zaščito pred nalezljivimi boleznimi, se lahko razpoložljivost sedežev spreminja skladno z zahtevami ukrepov po zmanjšani zasedenosti sedežev skladno z vsakokrat veljavnimi pravili NIJZ ali drugih organov oblasti. 

V minibusih in avtobusih sprednji sedež/sedeži pri vozniku niso na voljo za potnike. Te sedeže lahko zasede le sovoznik ali spremljevalno osebje. 


6. člen 

Naročnik prevozno naročilo lahko odda prevozniku na naslednje načine: 

• preko Platforme: 

Pred uporabo Platforme naročnik opravi registracijo skladno z navodili: 

 • osnovna registracija: omogoča zgolj poizvedovanje o prevoznih storitvah na platformi, zadostujejo ime in priimek, e-naslov ter izbrano geslo; 
 • napredna registracija: omogoča oddajo prevoznega naročila, kjer je potrebno skladno z Navodili opredeliti še ostale podatke potrebne za pripravo ponudbe s strani prevoznika. Za fizične osebe: naslov in telefonsko številko. Za pravne osebe: naziv podjetja, naslov, davčno številko in telefonsko številko. 

Naročnik skladno z Navodili zahtevane podatke vnese v obrazec za povpraševanje: tip vozila in število potnikov, relacijo prevoza, trajanje prevoza ter datum, uro in lokacijo odhoda ter vse podrobnosti potrebne za izvedbo prevoza (npr. program potovanja itd.) in nemudoma preko Platforme pridobi okvirno ne-zavezujočo informativno ceno. Sprejemanje naročil charter prevoza v Platformi je prosto omogočeno do 7 dni pred predvidenim prevozom. 7 dni do 72 ur pred predvidenim prevozom pa le do zasedenosti kapacitet. 

• preko elektronske pošte prevozi@nomago.si: naročnik odda pisno naročilo z vsemi potrebnimi podatki: tip vozila in število potnikov, relacijo prevoza, trajanje prevoza ter datum, uro in lokacijo odhoda ter vse podrobnosti potrebne za izvedbo prevoza (npr. program potovanja itd.) 

Sprejemanje naročil prevoza je omogočeno do zasedenosti kapacitet. 

• preko telefona 01/431 77 00: naročnik sporoči vse potrebne podatke preko telefona: tip vozila in število potnikov, relacijo prevoza, trajanje prevoza ter datum, uro in lokacijo odhoda ter vse podrobnosti potrebne za izvedbo prevoza (npr. program potovanja itd.) Sprejemanje naročil prevoza je omogočeno do zasedenosti kapacitet. 


7. člen 

Nomago naročniku na podlagi prevoznega naročila iz prejšnjega člena pripravi ponudbo in mu jo posreduje preko elektronske pošte ali preko Platforme v potrditev. 

Ponudba se šteje za potrjeno, ko naročnik le to potrdi ter plača znesek opredeljen v ponudbi do datuma zapadlosti. 

Če plačilo s strani naročnika ni izvedeno do datuma opredeljenega v ponudbi, naročilo ni veljavno in ne obstajajo nikakršne obveznosti Nomaga do naročnika. 

Plačilo naročnik izvede na TRR SI56 0400 0026 6108 868 odprt pri NKB Maribor d. d. skladno z določili ponudbe. 

SPREMEMBE NAROČIL IN STROŠKI SPREMEMB 

8. člen 

Spremembe naročila prevoza so možne le ob predhodni potrditvi Nomaga do 72 ur pred predvidenim odhodom. 

Naknadne spremembe v Platformi je mogoče prosto oddati do 7 dni pred predvidenim prevozom. Manj kot 7 dni pred predvidenim prevozom spremembe preko Platforme niso mogoče in jih je dolžan naročnik preko e-pošte prevozi@nomago.si posredovati Nomagu v potrditev. 

Spremembe, ki ne vplivajo na ceno (primeroma navajamo zamik ure odhoda za 15 minut kasneje, premik lokacije odhoda v oddaljenosti do 1 km, povečanje števila potnikov znotraj obstoječega tipa vozila etc.), Nomago zgolj zabeleži in se naročniku potrdijo skladno z določili 1. in 2. odstavka tega člena.

Spremembe, ki vplivajo na ceno, Nomago upošteva pri pripravi nove zavezujoče ponudbe, ki jo mora naročnik potrditi in doplačati morebitno razliko v ceni skladno z določili nove ponudbe. 

Za vse spremembe posredovane manj kot 7 dni pred predvidenim prevozom prevoznik naročniku obračuna administrativne stroške spremembe v višini 20,00 evrov. 

Odgovornost za pravočasno posredovanje informacij in programa potovanja ter ostalih potrebnih dokumentov v celoti prevzema naročnik. 

ODPOVED REZERVACIJE IN STROŠKI ODPOVEDI 


9. člen 

Naročnik lahko naročilo potrjenega prevoza s strani Nomaga odpove kadarkoli v pisni obliki preko elektronske pošte na elektonski naslov prevozi@nomago.si. 

Če je naročilo izvedeno preko Platforme, je odpoved naročila potrjenega prevoza omogočena kadarkoli. 

Odpoved je potrjena šele, ko jo prevoznik pisno potrdi. 

Za odpovedi manj kot 3 dni pred predvidenim prevozom, je potrebno odpoved iz prejšnjih odstavkov tega člena sporočiti tudi na dežurno telefonsko številko: +386 1 431 77 00.


10. člen 

Če naročnik prevozno naročilo odpove, je Nomagu dolžan plačati stroške odpovedi: 

 • do 8 dni pred prevozom 20,00 evrov (administrativni stroški); 
 • do 72 ur pred pričetkom prevoza 30% vrednosti ponudbe; 
 • do 24 ur pred pričetkom prevoza 50% vrednosti ponudbe; 
 • manj kot 24 ur pred pričetkom prevoza 100% ponudbene vrednosti. 

V primeru nezmožnosti izvedbe ali prekinitve prevoznega naročila zaradi višje sile ali izrednih okoliščin, ki jih ni bilo mogoče predvideti (zunanjega vzroka, ki ga ni bilo mogoče pričakovati, ga preprečiti, se mu izogniti ali ga odvrniti) in ko zaradi tega pravočasno nadaljevanje vožnje ni možno, prevoznik ne odgovarja za nastalo škodo, ki utegne iz tega izvirati. 

Kot višja sila se štejejo tudi teroristična dejanja in kibernetski napad. 

Teroristično dejanje je vsako nasilno dejanje, ki ogroža človeško življenje, premično oziroma nepremično premoženje ali infrastrukturo, in sicer s silo, nasiljem ali grožnjo in je izvedeno zaradi političnih, verskih, ideoloških ali podobnih namenov ter ima namen vplivati na vlado kakšne države ali ustrahovati javnost ali kak njen del, ali pa ima tak učinek. 

Kibernetski napad je zlonamerni napad z uporabo oziroma prek delovanja računalnika, računalniškega sistema, računalniške programske ali strojne opreme, zbira podatkov, informacijskih zbirk podatkov, mikročipa, integriranega vezja ali podobne naprave v računalniški ali drugi opremi, zlonamerne kode ali procesa kakšnega drugega elektronskega sistema. 


NAČINI PLAČILA

11. člen 

Plačilo naročnik izvede na TRR SI56 0400 0026 6108 868 odprt pri NKB Maribor d. d. skladno z določili ponudbe. 


OBVEZNOSTI NAROČNIKA


12. člen

UREDBA (ES) št. 561/2006 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 15. marca 2006 o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom in spremembi uredb Sveta (EGS) št. 3821/85 in (ES) št. 2135/98 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3820/85 (v nadaljevanju: Uredba EU 561/2006) izrecno navaja, da so potovalne agencije oz. organizatorji (tudi skupine) potovanja in njeni podizvajalci odgovorni za načrt prevoza in kršitve izhajajoč iz nespoštovanja navedene Uredbe 561/2006. 

Naročnik se z naročilom storitve prevoza obvezuje, da bo spoštoval navedbe Uredba EU 561/2006, katera navaja, da dnevni čas vožnje enega voznika ne sme presegati 9 ur, časovna odsotnost pa 13 ur (pri tem je potrebno upoštevati čas dostave do odhodnega mesta) oz., da čas vožnje z dvema voznikoma ne presega 18 ur dnevno, odsotnost pa 21 ur. Nadalje se naročnik zavezuje, da bo spoštoval dnevni počitek 11 ur oz. skrajšan počitek 9 ur največkrat 3-krat tedensko. Pri daljših potovanjih mora po šestih dneh dela nujno slediti en dan počitka (min 24 ur). 

Naročnik mora v celoti slediti najavljenemu itinerarju, ki ga potrdi prevoznik v prevoznem naročilu. Brez predhodne potrditve prevoznika, spremembe med izvajanjem prevoza niso možne. Vsakršno odstopanje od navedene poti prevoza in časovnice rezultira v razliki v ceni in je lahko predmet doplačila (dodatni kilometri, nočne ure, cestnine in cestne takse idr.) skladno z določili 8. člena teh Splošnih pogojev. 

Če naročnik ob izvajanju prevoznega naročila ne upošteva določil iz prejšnjega odstavka tega člena, je dolžan kriti dodatne stroške voznikov in dostave ter morebitnih glob izhajajočih iz spremembe prevoznega naročila, vse vsled temu, da prevoznik opravi prevoz skladno z določili veljavne zakonodaje, pri čemer naročnik eksplicitno jamči, da bo prevozniku povrnil vsakršno škodo (dejanska ugotovljena škoda, izgubljen dobiček, stroški glob in kazni, ki jih prejme naročnik in drugo), ki mu pri tem utegne nastati. 


13. člen 

Naročnik je odgovoren za morebitno nastalo škodo, ki jo povzročijo potniki v oz. na vozilu in je dolžan povrniti vse stroške (popravila, prevoza na servis, izrednega čiščenja ipd). 


14. člen 

V primeru prevoza v tujino je naročnik ob rezervaciji dolžan sporočiti vse okoliščine, ki bi lahko vplivale na vstop in prevoz po tuji državi. Prav tako je dolžan poskrbeti, da imajo potniki ustrezno veljavne potne listine (veljavnost minimalno še 6 mesecev). V nasprotnem primeru naročnik odgovarja za vse nastale posledice. 


15. člen 

Naročnik je dolžan priskrbeti ustrezno število spremljevalcev za skupino otrok skladno s Pravilnikom o spremljevalcih pri prevozu skupin otrok. Spremljevalec skrbi za varnost otrok pri vstopanju v vozilo in izstopanju iz njega. Spremljevalec skrbi za red v vozilu med prevozom. Spremljevalec mora pred začetkom vožnje zagotoviti, da vsi otroci sedijo na sedežih in so ves čas vožnje ustrezno pripeti z vgrajenimi varnostnimi pasovi. Kadar sta v vozilu dva spremljevalca, morata biti razporejena med otroki (spredaj in zadaj), če je v vozilu več spremljevalcev, morajo biti razporejeni med otroki (spredaj, na sredini in zadaj). 


16. člen 

Pri večdnevnih prevozih je naročnik dolžan zagotoviti in kriti stroške voznikove namestitve v enoposteljni sobi z zajtrkom (kategorije najmanj 3***). 1


17. člen 

Po sklenitvi prevoznega naročila mora naročnik sporočiti kontaktno številko za potrebe komunikacije. Naročnik mora zagotoviti, da bo v času prevoza na tej številki ves čas dosegljiv. 


POSEBNE OBVEZNOSTI NAROČNIKA 


18. člen 

Naročnik je ob naročilu dolžan prevoznika obvestiti o ˝tveganih prevozih˝. To so prevozi, ki predstavljajo varnostno tveganje (npr. prevoz navijačev na nogometno tekmo, prevoz udeležencev na demonstracije in podobno), in kjer je mogoče pričakovati tudi policijsko spremstvo. Če obstajajo okoliščine, zaradi katerih bi bil prevoz lahko tvegan, ima prevoznik pravico do odstopa naročila pred ali med prevozom, naročnik pa ni upravičen do škode, ki bi mu utegnila pri tem nastati. 


19. člen 

Če se pred ali med izvedbo prevoza ugotovi, da lokacija (naslov), navedena v naročilu, z izbranim vozilom ni dosegljiva, si prevoznik pridružuje pravico, da predlaga nadomestno lokacijo oziroma najbližjo možno lokacijo. Kakršnakoli navodila za vožnjo, ki jih naročnik enostransko navede/sporoči in niso potrjena s strani prevoznika, niso relevantna in jih voznik ne bo upošteval. 20. člen Če voznik brez seznanitve ali potrditve s strani prevoznika v določenih posebnih okoliščinah upošteva enostranska navodila naročnika, si prevoznik pridružuje pravico, da naročniku zaračuna morebitne dodatne stroške skladno z določili 8. člena teh Splošnih pogojev. 21. člen Naročnik prevoza je dolžan po opravljeni storitvi preveriti ali so v vozilu ostali pozabljeni predmeti. Morebitne najdene predmete bo prevoznik hranil največ 30 dni. Prevoznik ni odgovoren za morebitno krajo ali poškodbe osebnih predmetov naročnika. 


PRAVILA OBNAŠANJA NA CHARTER PREVOZIH

 
22. člen 

Splošna pravila, ki jih je naročnik dolžan upoštevati v času opravljanja charter prevoza: 

 • med vožnjo je prepovedano vstajanje in sprehajanje po vozilu; 
 • v kolikor vozilo razpolaga z varnostnimi pasovi, so jih potniki dolžni uporabiti; 
 • hrana in pijača v vozilu nista dovoljeni (vnos steklene embalaže v vozilo ni dovoljen); 
 • kajenje v vozilu je strogo prepovedano; 
 • prtljaga se obvezno odlaga v za to namenjene prostore (količina prtljage je omejena na 1kos/osebo); 
 • vnos nevarnih predmetov v vozilo ni dovoljen;
 • živali v vozilu brez predhodne najave in potrditve s strani prevoznika niso dovoljene.


Potnik ne sme vstopiti v vozilo oz. ga mora na zahtevo voznika zapustiti če:

 • kaže vidne znake, da je pod vplivom alkohola, mamil ali drugih psihoaktivnih snovi;
 • je obleka ali prtljaga potnika tako umazana, da lahko povzroči škodo drugim potnikom ali umaže vozilo
 • s svojim obnašanjem ogroža javni red in mir, predstavlja nevarnost za vožnjo ali potnike ali voznika;
 • je poškodovan ali bolan in obstaja možnost, da bi se njegovo zdravstveno stanje poslabšalo
 • ima pri sebi prtljago, ki vsebuje: vnetljive, eksplozivne, radioaktivne, korozivne, kužne, strupene in druge snovi, ki predstavljajo nevarnost in lahko povzročijo hujše posledice osebam in vozilu
 • ima pri sebi prtljago, ki vsebuje predmete in snovi, katerih prevoz je prepovedan z zakonom. 


Ukrepi za zaščito voznika in potnikov pred nalezljivimi boleznimi se izvajajo skladno z vsakokrat veljavnimi priporočili NIJZ.


PREVOZ OTROK 


23. člen 

Otroci morajo med vožnjo z avtobusom, razen med vožnjo z mestnim avtobusom v naselju, sedeti na sedežih, vgrajenih v vozilu, in biti pripeti z vgrajenimi varnostnimi pasovi. Na sedežih, pred katerimi ni drugega sedeža ali predpisane varnostne pregrade, smejo sedeti le, če so pripeti z vgrajenimi varnostnimi pasovi. 

V motornem vozilu, ki ni opremljen z varnostnim zadrževalnim sistemom, ni dovoljeno prevažati otrok, mlajših od treh let. Otroci, starejši od treh let in manjši od 150 cm, pa se smejo prevažati le na sedežih, ki niso prednji sedeži. 


REKLAMACIJE


24. člen 

V kolikor naročnik med prevozom ugotovi pomanjkljivosti ali neustreznosti storitve, ki jih ni mogoče odpraviti ali rešiti z voznikom, mora o tem nemudoma obvestiti prevoznika na dežurni telefon: +386 1 431 77 00, da slednji čimprej poskrbi za ustrezno rešitev. V kolikor reklamacija na kraju samem ni bila rešena, mora naročnik čimprej oz. najkasneje v 8 dneh po opravljeni storitvi, podati pisno reklamacijo, ki mora vsebovati podatke o naročniku, natančen opis dogodkov ter ustrezne dokaze. Reklamacijo pošlje po pošti na naslov prevoznika NOMAGO d.o.o., Vošnjakova 3, 1000 Ljubljana ali prek e-pošte na info@nomago.si. 

Prevoznik naročniku v roku 8 dni poda odgovor, najkasneje v roku 60 dni pa dokončno odloči o reklamaciji. Reševanje reklamacije je mogoče le ob upoštevanju zgoraj opisanega postopka. 

Če naročnik ne soglaša z rešitvijo reklamacije/pritožbe, vloži tožbo na pristojno sodišče skladno z določili veljavne zakonodaje. 


ZASTARANJE TERJATEV 


25. člen 

Terjatve iz pogodbe o prevozu predmetov oz. prtljage zastarajo v enem letu. Zastaranje terjatev začne teči:

 • za terjatve zaradi poškodbe predmetov oz. prtljage, od dneva, ko je prevoznik izročil predmet oz. prtljago;
 • za terjatve zaradi izgube predmetov oz. prtljage od dneva, ko se po teh prevoznih pogojih šteje, da je predmet izgubljen.


26. člen 

Terjatve, nastale zaradi smrti, okvare zdravja ali poškodbe potnika zastarajo v dveh letih. Zastaranje terjatev zaradi okvare zdravja ali poškodbe potnika začne teči od dneva, ko je bil prevoz končan, terjatve zaradi smrti potnika pa od dneva smrti. 


27. člen 

Zastaranje preneha, ko je prevozniku vročena pisna reklamacija. Znova začne teči od dne, ko je bil upravičencu vročen pisni odgovor na reklamacijo. 


28. člen 

Poznejše reklamacije v isti zadevi ne zadržijo zastaranja. Zastaranje ne more v nobenem primeru nastopiti, preden preteče 8 dni od dneva prejema odgovora na reklamacijo. 


VARSTVO OSEBNIH PODATKOV IN NJIHOVA UPORABA

 29. člen 

Vse podatke, ki jih prevoznik prejme od naročnika/potnika in imajo naravo osebnih podatkov, lahko prevoznik uporabi zgolj in samo za namen izvedbe prevoza v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov ter predstavljajo podatke, potrebne za izpolnitev pogodbenega ali zakonsko določenega namena. S sklenitvijo prevoznega naročila oz. potrditvijo rezervacije, naročnik/potnik pristaja na uporabo oz. obdelavo osebnih podatkov, ki so nujni za izvedbo prevoza. 

Naročnik/potnik s sprejemom splošnih pogojev in pravil zasebnosti prevoznika, ki so sestavni del teh Splošnih pogojev in dostopni na spletnem naslovu: https://www.nomago.si/varnost-osebnih-podatkov, prevozniku izrecno dovoljuje, da lahko prevoznik njegove osebne podatke obdeluje v zvezi z namenom zagotavljanja storitev izvedbe prevoza oziroma izpolnitve sklenjenega prevoznega naročila po teh Splošnih pogojih in kot je navedeno v politiki zasebnosti prevoznika, dostopni na tem mestu. 

Prevoznik bo varoval in hranil vse osebne podatke naročnika/potnika v skladu s pravili zasebnosti in skladno z veljavno zakonodajo na področju varovanja osebnih podatkov. 


ODGOVORNOST PREVOZNIKA


30. člen 

Prevoznik je odgovoren za škodo, ki nastane zaradi potnikove smrti, okvare zdravja ali poškodbe, če takšna škoda nastane medtem, ko je potnik v vozilu ali ko vstopa oziroma izstopa iz vozila, in po krivdi prevoznika, razen če ta dokaže, da je bila škoda povzročena z dejanjem potnika ali iz zunanjega vzroka, ki ga ni bilo mogoče pričakovati, ga preprečiti, se mu izogniti ali ga odvrniti – višja sila. 


31. člen 

Za škodo, ki nastane zaradi potnikove smrti, okvare zdravja ali poškodbe je prevoznik odgovoren v skladu z veljavnimi predpisi iz naslova obveznega zavarovanja potnikov v javnem prometu in veljavne zakonodaje.


32. člen 

V primeru nepredvidljivih okoliščin ali višje sile nastale pred in med prevozom (nesreča, vremenske razmere, okvare, ki niso nastale po krivdi prevoznika…), prevoznik ne odgovarja za motnje pri izvedbi prevozne storitve in ne nosi morebitnih dodatno nastalih stroškov, ki bi nastali naročniku. 

Če v teh Splošnih pogojih ni določeno drugače, za škodo, ki nastane zaradi zamude ali prekinitve prevoza, ki je posledica razmer na cestah (zastoji, nesreče, zapore…), prevoznik ni odgovoren, razen če naročnik/potnik dokaže, da je škoda nastala po krivdi prevoznika.


KONČNE DOLOČBE

33. člen 

Prevozno naročilo, sklenjeno na podlagi teh Splošnih pogojev, je sestavljeno in se bo presojalo v skladu s pravom po sedežu prevoznika. Stranki si bosta prizadevali sporazumno reševati morebitna nesoglasja. V primeru, da to ni mogoče, sta stranki sporazumni, da je za spore iz prevoznega naročila pristojno stvarno pristojno sodišče, ki je krajevno pristojno v skladu s sedežem prevoznika. 


34. člen 

V primerih, ko je pri prevozu potnika udeleženih več prevoznikov, lahko potnik/naročnik ali druga upravičena oseba vloži tožbo oz. zahtevek samo zoper prevoznika, ki je izvajal prevoz ob trenutku nastanka škodnega dogodka, razen če je prvi prevoznik izrecno prevzel odgovornost za celotni prevoz.


 35. člen 

V primeru spora/razlik med različnimi jezikovnimi verzijami Splošnih pogojev prevoznika je relevantna verzija Splošnih pogojev prevoznika v slovenskem jeziku. 


36. člen 

Prevoznik si pridržuje pravico kadarkoli spremeniti ali dopolniti te Splošne pogoje ter jih objaviti na www.nomago.si. 

Splošni prevozni pogoji so v veljavi od 12. 3. 2023 dalje. Objavljeni so na spletni strani https://nomago.si. 

Ljubljana, 12. 3. 2023 


Nomago d.o.o.

Miha Tavčar, glavni izvršni direktor 

Aleš Mesec, izvršni direktor za operativo in komercialo

Marjan Beltram, izvršni direktor za turizem in storitve mobilnosti  Nomago Travel

I. Splošna določila

Ti Splošni pogoji in navodila za potovanje so sestavni del pogodbe oz. napotnice/voucherja, ki jo skleneta NOMAGO, storitve mobilnosti in potovanj, d.o.o. (v nadaljevanju Nomago) oz. pooblaščena agencija in potnik, ki se prijavlja za določen turistični aranžma. Potnik je ob podpisu pogodbe seznanjen s Splošnimi pogoji in navodili in z njimi nepreklicno soglaša. Splošni pogoji veljajo le za turistične aranžmaje, ki jih organizira Nomago, razen če je izrecno navedeno, da veljajo tudi za prodajo aranžmajev drugih organizatorjev. V primeru telefonske prodaje in/ali prodaje z drugo obliko elektronskega komuniciranja se šteje, da je potnik sprejel določila teh Splošnih pogojev poslovanja takrat, ko je telefonsko ali z drugo obliko elektronskega komuniciranja naročil turistični aranžma. V primeru, da je v posebnih pogojih poslovanja ali posameznem programu glede katere koli točke teh Splošnih pogojev in navodil drugače določeno, velja navedba oz. določilo, navedeno v programu. Naročnik oz. potnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali opravila nakup in plačilo turističnega aranžmaja ali druge storitve Nomaga in se nanj nanašajo ti Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje.


II. Prijava

Potnik se lahko prijavi za turistični aranžma, ki ga organizira Nomago, v kateri koli Nomagovi poslovalnici ali pooblaščeni agenciji. Ob prijavi Nomago in potnik skleneta pogodbo, ki je obenem tudi potrdilo o rezervaciji in vsebuje podatke o potnikovem turističnem aranžmaju ali se sklicuje na program aranžmaja, kjer so ti podatki navedeni. Ob prijavi je potnik dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja, ter plačati prijavnino in stroške prijave. Ko se potnik prijavi za potovanje pisno, velja njegova prijava za potrjeno, ko vrne Nomagu podpisano pogodbo in potrdilo o plačanih stroških prijave in prijavnine (kopijo virmana oz. splošne položnice) v roku, določenem na programu. Po sklepu in ceniku Združenja turističnih agencij Slovenije Nomago za svoje storitve zaračunava naročniku standardne rezervacijske stroške po veljavnem ceniku, ki je objavljen na vidnem mestu. V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov. Prijava potnika je zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja. Za zavezujočo prijavo se poleg izrecne pisne prijave oziroma podpisane pogodbe šteje tudi vsako naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki, ki vsebuje ime in priimek potnika in ostalih udeležencev, številko kreditne kartice ali identifikacijo drugega plačilnega inštrumenta, plačilo prijavnine ali njenega dela, plačilo stroškov prijave ali konkludentno dejanje, ki nakazuje na to, da je potnik posredoval zavezujočo prijavo, ali prijava, ki vsebuje katerega koli izmed navedenih podatkov. Pogodba se šteje za sklenjeno z dnem pisne potrditve Nomaga.


III. Storitve, vštete v ceno aranžmaja

Če ni v programu drugače določeno, so v ceno aranžmaja vštete prevozne, hotelske in gostinske storitve, navedene v programu potovanja v rubriki »cena vključuje«, kot tudi organizacija potovanja in obvezno zavarovanje. Izključene so vse storitve, ki niso izrecno navedene v rubriki »cena vključuje« oz. so navedene v rubriki »cena ne vključuje«. Če ni v programu drugače določeno, veljajo cene posameznega turističnega aranžmaja na osebo.


IV. Posebne storitve

Posebne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v ceno aranžmaja (enoposteljna soba, posebna prehrana, opcijski dodatni izleti ipd.) ali so zanje v programu predvidena doplačila (vizumi, letališke pristojbine ipd.), zato jih potnik posebej plača, razen če ni v programu drugače določeno. V primeru, da so k posameznemu aranžmaju razpisane posebne oz. dodatne storitve, potnik posreduje želje po teh storitvah ob prijavi, doplača pa jih k ceni aranžmaja. Objavljene cene dodatnih oz. posebnih storitev veljajo zgolj v primeru naročila in plačila teh storitev ob naročilu in plačilu osnovnega aranžmaja na prijavnem mestu. Med potovanjem potnik doplača posebne storitve vodji potovanja ali predstavniku Nomaga v kraju, kjer se storitev opravlja, v ustrezni valuti, če je med potovanjem to storitev še mogoče naročiti, po ceni, veljavni na kraju samem.


V. Plačilo

Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši vplačilo pri blagajni Nomaga, pooblaščeni agenciji oz. dan, ko Nomago prejme plačilo na transakcijski račun podjetja. Prijavnina in stroški rezervacije, ki jih potnik plača ob prijavi, znašajo 30 % cene aranžmaja oz. toliko, kot je navedeno v programu potovanja. Preostali del plača potnik najmanj 14 dni pred začetkom potovanja oz. kakor je navedeno v programu. V primeru, da preostalega dela cene aranžmaja potnik ali njegovo prijavno mesto ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal aranžma in smiselno se uporabijo določila o potnikovi odpovedi aranžmaja iz teh Splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje. Pravočasno in pravilno plačano potovanje, prijavnina in stroški prijave jamčijo potniku, pod pogoji, določenimi v teh Splošnih pogojih in navodilih za turistične aranžmaje oz. pod pogoji, določenimi s posebnimi pogoji poslovanja ali programom, udeležbo oz. prosto mesto na posameznem turističnem aranžmaju ali potovanju. Potnik je ob odhodu dolžan predložiti dokument o plačanem aranžmaju (pogodbo /napotnico/voucher ali/in potrdilo o vplačilu); v nasprotnem primeru lahko odgovorni na potovanju potnika ne sprejme na potovanje oz. aranžma. Potnik lahko plača z gotovino ali z drugim predvidenim plačilnim sredstvom. V skladu s pogoji poslovanja finančnih institucij v primeru gotovinskega ali negotovinskega plačila (kreditne kartice, maestro, BA ...) turističnega aranžmaja ali druge storitve Nomago v primeru vračila plačila Nomago v nobenem primeru ne more izplačati gotovine, potnik pa lahko zahteva dobropis, ki ga agencija izvede prek banke na potnikov TRR, seveda če je do njega upravičen. Kadar za potnika turistični aranžma rezervira pooblaščena turistična agencija, veljajo vsa določila iz te točke tudi za pooblaščeno turistično agencijo.


VI. Cene

Cene potovanja so določene s programom potovanja ali letovanja ter veljajo od dneva objave programa. Nomago si pridržuje pravico do spremembe cene, če pride do sprememb v menjalnih valutnih tečajih ali do sprememb v cenikih prevoznikov, ki vplivajo na ceno potovanja oziroma v drugih primerih v skladu z zakonom, ki ureja obligacijska razmerja, in predpisi, ki so veljavni v Republiki Sloveniji. O morebitni spremembi cene potovanja Nomago potnika obvesti. Nomago lahko v programu določi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene na kraju samem. V tem primeru Nomago ne nastopa kot organizator ali kot posrednik, ampak zgolj kot informator. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke izključno od izvajalca storitve na kraju samem. Nomago lahko v programu določi ceno aranžmaja, pri tem pa izrecno navede, da se lahko cena zniža, če se bo prijavilo določeno število potnikov oz. nastopijo drugi natančno opredeljeni pogoji. Tako določilo v nobenem primeru ne jamči, da bodo pogoji za znižanje cene aranžmaja nastopili in potnik ne more odstopiti od pogodbe, ker pogoji za morebitno znižanje cene ne bi nastopili. Nomago lahko v programu določi ceno aranžmaja, pri tem pa izrecno navede, da se lahko cena zviša, če se bo prijavilo določeno število potnikov oz. nastopijo drugi natančno opredeljeni pogoji. Potnik se prijavi po optimalni - ugodnejši ceni, vendar je seznanjen in nepreklicno soglaša z doplačilom razlike med optimalno in minimalno udeležbo potnikov. V primeru, da se za potovanje odloči manjše število potnikov, Nomago potnike o spremenjenih pogojih obvesti najmanj teden dni pred odhodom. Tako določilo v nobenem primeru ne trdi, da bodo nastopili pogoji za zvišanje cene aranžmaja in je ta predvidena v potrdilu o potovanju ali programu potovanja. Potnik lahko odstopi od pogodbe, če zvišanje cene preseže deset odstotkov dogovorjene cene, ne da bi moral povrniti škodo, organizator pa potniku vrne vplačan znesek. Morebitni popusti in ugodnosti se med seboj izključujejo ter se ne seštevajo. Če je predvidenih več popustov, si lahko potnik izbere tisti popust, ki mu najbolj ustreza. Če organizator potovanja ugotovi, da je pred odhodom prisiljen znatno spremeniti katerega od bistvenih pogodbenih pogojev, se obvezuje o tem čim prej obvestiti potnika, da mu omogoči sprejetje ustrezne odločitve, zlasti da odstopi od pogodbe, ne da bi moral povrniti škodo, ali da sklene dodatek k pogodbi. Potrošnik mora o svoji odločitvi brez nepotrebnega odlašanja obvestiti organizatorja potovanja ali prodajalca.


VII. Potni dokumenti

Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljaven potni list ali drug veljaven ustrezen dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo. V primeru, da posamezne države pogojujejo vstop v državo z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je dolžan potnik na ta določila sam paziti in Nomago za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev potovanja potnika iz tega naslova ne odgovarja. Potnik si je dolžan pred potovanjem oz. do roka, ki je določen v programu, pridobiti vizume za države, v katere potuje, in opraviti cepljenja, ki so za te države zahtevana. Če potnik te obveznosti ne izpolni, ravna Nomago po določilih o potnikovi odpovedi potovanja. Razume se, da si potnik ureja vizum sam, kadar Nomagu ne dostavi za ureditev vizuma potrebnih dokumentov v roku, določenem v programu ali ponudbi. Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu (letalski, ladijski, avtobusni ...) je potnik dolžan ob prijavi pravilno posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih potovanja ali letovanja, ki jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci potovanja dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti nositi s seboj. V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev potovanja, odgovarja za vse nastale stroške udeležencem potovanja zgolj potnik sam.


VIII. Potnikova odpoved potovanja ali sprememba potovanja

Potnik ima pravico, da lahko v vsakem trenutku popolnoma ali delno odstopi od pogodbe. Če se potnik ne more udeležiti potovanja, lahko prenese svojo rezervacijo na drugega potnika, ki izpolnjuje zahteve, predvidene za določeno potovanje. Potnik mora o tem obvestiti organizatorja potovanja ali prodajalca najpozneje sedem dni pred začetkom potovanja, vendar v času, v katerem je možno pravočasno urediti vse listine, potrebne za prehod meje in nemoteno izvedbo potovanja. Odpoved potovanja se opravi v poslovalnici, kjer se je potnik prijavil. V primeru, ko potnik odpove aranžma, ima Nomago pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja. Višina povračila stroškov je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil odpoved. Če potnik odpove aranžma, je dolžan Nomagu povrniti administrativne stroške v višini stroškov rezervacije, navedenih na ceniku rezervacij. Višina povračila stroškov odpovedi aranžmaja je odvisna od časa pred dnevom pričetka opravljanja storitve, v katerem je potnik predložil odpoved oz. drugače odpovedal potovanje:

 • do 30 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 10 % cene aranžmaja
 • 29 do 22 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 30 % cene aranžmaja
 • 21 do 15 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 50 % cene aranžmaja
 • 14 do 8 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 80 % cene aranžmaja
 • 7 dni do vključno dneva odhoda oz. pričetka opravljanja storitve ter brez odpovedi aranžmaja ter ob neudeležbi - 100 % cene aranžmaja

Višina stroškov odpovedi aranžmaja, kadar Nomago ni organizator potovanja, je določena s splošnimi pogoji ali drugim aktom organizatorja. Ne glede na zgoraj določene stroške odpovedi so ti lahko tudi višji, kadar to pogojujejo pogoji organiziranja potovanja, ki jih Nomagu narekujejo veljavni pogoji prodaje in jih pogojujejo poslovni partnerji. V primeru, da so v programu pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi potovanja drugače določeni, veljajo pogoji, določeni v programu. Ob odpovedi potovanja mora potnik podpisati odpovedni dokument, ki mu ga v podpis ponudi prodajalec. V primeru, da zavrne podpis tega dokumenta, se šteje, kot da potovanja ni odpovedal. Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje na svojo željo in s pisno izjavo o prekinitvi. Če potnik med potovanjem potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov ali kupnine ne delno ne v celoti. Če potnik med potovanjem po svoji želji spremeni program oz. ne potuje po programu, ki je sestavni del pogodbe z Nomagom, se šteje, da je potnik odstopil od pogodbe med potovanjem. V tem primeru je potnik odgovoren za stroške in škodo, ki jo je s tem povzročil. V primeru spremembe programa na lastno željo ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani Nomaga zaradi nepravilno opravljene storitve, potnik nima pravice zahtevati kakršne koli odškodnine ali znižanja cene. Potnik lahko po sklenitvi pogodbe spremeni ime ali število potnikov, namestitev ali datum potovanja, pod pogojem, da je taka sprememba možna brez odpovedi aranžmaja. V primeru spremembe zaračuna Nomago potniku administrativne stroške skladno z veljavnim cenikom rezervacij, v primerih, ko so stroški višji, zlasti kadar aranžma obsega tudi prevoz z letalom in storitve s stroški odpovedi/spremembe izvajalcev, pa zahteva povrnitev dejanskih stroškov.

Če organizator potovanja bistveno spremeni program potovanja pred izpolnjevanjem pogodbe, mora potniku, ki zaradi tega odstopi od potovanja, vrniti ves vplačani znesek, ki ga je od njega prejel.


IX. Odstopnina

Če potnik ob prijavi predvideva, da se morda zaradi določenih okoliščin (ki utegnejo nastopiti pri njem ali v njegovi ožji družini) potovanja ne bo udeležil, lahko plača odstopnino, vendar najmanj sedem dni pred odhodom. Sporazum o odstopnini velja v primeru nepričakovanega poslabšanja zdravstvenega stanja ali smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci) in se lahko uveljavlja le ob predložitvi ustreznega potrdila. Višina odstopnine je navedena v pogodbi o potovanju ali v programu potovanja in se obračuna za vsakega potnika na rezervaciji oz. pogodbi o potovanju. S programom se lahko posebej določi drugačna višina odstopnine oz. da odstopnina ni mogoča. Ne glede na plačano odstopnino ima Nomago v primeru potnikove odpovedi potovanja pravico do povrnitve administrativnih stroškov, določenih v ceniku rezervacij. Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot pričetek potovanja, in potovanja pred samim pričetkom ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačane odstopnine. Razume se tudi, da potnik ni pričel potovanja oz. da je odstopil od pogodbe, kadar potnika ne sprejme na prevoz prevoznik (letalski, ladijski, avtobusni in podobno) iz kakršnih koli razlogov, ki so lahko varnostne ali regulativne narave, ne glede na to, ali se je to zgodilo med potovanjem ali na pričetku potovanja. Potnik je v takem primeru odgovoren za vso povzročeno škodo in ne more uveljavljati nobenih vračil na podlagi plačane odstopnine. V drugih primerih dokumentirane višje sile, ki ne spadajo med dogodke, ki jih krije odstopnina in zaradi katerih potnik odpove potovanje oz. odstopi od pogodbe, ima Nomago pravico do povračila vseh svojih že nastalih stroškov, kakor tudi tistih, ki nastanejo s samo odpovedjo potovanja. Višja sila mora biti dokumentirana z veljavnimi uradnimi dokumenti in taka, da je pred sklenitvijo pogodbe ni bilo mogoče predvideti ali se ji izogniti. Zahtevka za uveljavitev odstopnine ni mogoče uveljavljati po datumu začetka potovanja oz. letovanja, kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela potovanja ali letovanja. V primeru, da potnik sklene zavarovanje odpovedi turističnega potovanja pri kateri izmed zavarovalnic, se potnikove pravice iz naslova odstopnine uveljavljajo pri tej zavarovalnici, pri čemer se uporabljajo splošni pogoji zavarovalnice.


X. Carinski in devizni predpisi

Potnik je dolžan spoštovati vse carinske in devizne predpise Republike Slovenije, kakor tudi vseh drugih držav, v katere in skozi katere potuje. Če zaradi nespoštovanja predpisov potnik potovanja ne bi mogel nadaljevati, nosi sam vse posledice in stroške, ki nastanejo v zvezi s tem njemu in vsem sopotnikom.


XI. Odpoved potovanja ali sprememba programa

Nomago si v skladu z veljavno zakonodajo pridržuje pravico do odpovedi potovanja ali spremembe programa potovanja ter si pridržuje odpovedati potovanje najkasneje 20 dni pred začetkom turističnega paketa (potovanja, daljša od 6 dni) oziroma 7 dni pred začetkom turističnega paketa (potovanja, ki trajajo od 2 do 6 dni) oziroma 48 ur pred začetkom turističnega paketa (potovanja, krajša od dveh dni), če se za potovanje ne prijavi potrebno, v programu navedeno število potnikov. Če v programu ni drugače navedeno, je najmanjše število potnikov v določenem prevoznem sredstvu naslednje:

 • za potovanje z avtobusom - najmanj 45 potnikov v avtobusu,
 • za potovanje na rednih letalskih progah v Evropi - najmanj 30 potnikov v posamezni skupini,
 • za potovanje na medcelinskih letalskih progah - najmanj 15 potnikov v posamezni skupini,
 • za potovanje s posebnimi letali, vlaki ali ladjami - najmanj 80 % zasedenosti teh.

Nomago si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za Nomago pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe. Nomago lahko odpove pogodbo oziroma odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode od potnika, ki neposredno krši določbe pogodbe, ki jo je sklenil z Nomagom, predvsem če se ugotovi, da je potnik namerno sporočil napačne podatke o številu potnikov ali njihovi starosti oz. je med potovanjem prišlo do sprememb, potnik pa o tem ni obvestil Nomaga. Nomago si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda oz. do odpovedi potovanja, zaradi spremembe letalskega voznega reda ali nastopa višje sile ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere Nomago ne more vplivati), brez posebne odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu. Nomago ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršne koli višje sile med potekom programa. V teh primerih lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti. V primeru, da Nomago odpove potovanje, ima potnik pravico do celotnega povračila vplačane cene aranžmaja. V primeru odpovedi potovanja s strani Nomaga potnik nima pravice do povračila stroškov vizuma, potrebnega za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo, ali stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani. O kakršni koli naknadni spremembi programa Nomago potnika nemudoma obvesti. Nomago ne odgovarja za zamude letal, ladij ali vlakov, kakor tudi ne za spremembe programa, ki bi nastale kot posledica takšnih zamud. V primeru, da stanje na kraju samem Nomagu ne dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu, lahko Nomago namesti potnika v drug objekt enake kategorije.

Če organizator potovanja bistveno spremeni program potovanja pred izpolnjevanjem pogodbe, potniku, ki zaradi tega odstopi od potovanja, vrne ves vplačani znesek, ki ga je od njega prejel. Če organizator potovanja program bistveno spremeni med izpolnjevanjem pogodbe, potnik, ki zaradi tega odstopi od pogodbe, plača samo stroške dejansko opravljenih storitev.


XII. Reklamacije oziroma pritožbe

Potnik mora nepravilnosti oz. pomanjkljivosti sporočiti na kraju samem Nomagovemu vodniku, neposrednemu izvajalcu storitev, predstavniku oz. pooblaščeni lokalni agenciji. V primeru, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva čistoča sobe, oprema, lega sobe ipd.), potnik pa ni opozoril na napako na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil zgoraj navedenih oseb, se šteje, da se je potnik strinjal s tako opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve oziroma plačilu škode. Potnik lahko vloži reklamacijo pisno v zakonsko predpisanem roku dveh let od nastanka neskladnosti. Brez pisne reklamacije Nomago ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov. Potnik naj pisno reklamacijo pošlje na naslov: NOMAGO d.o.o., Vošnjakova 3, 1000 Ljubljana. Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak potnik sam v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo (v tem primeru mora biti reklamaciji priloženo pooblastilo). Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oz. druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja. To določilo ne velja v primeru, da ima Nomago pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa, skladno z določili teh Splošnih pogojev in zakona.


XIII. Zdravstveni predpisi

Po predpisih Svetovne zdravstvene organizacije se je za potovanje v določene države potnik dolžan cepiti in si priskrbeti ustrezen dokument. Cepljenje je tudi obvezno, če je tovrsten predpis sprejet po sklenitvi pogodbe o potovanju; to ni opravičljiv razlog za prekinitev pogodbe, če ne bi obstajale kontraindikacije za potnikovo zdravje. V tem primeru je potnik dolžan predložiti zdravniško potrdilo. V primeru, da so v programu za potovanje navedena oz. zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo - rumeno knjižico z vpisanimi opravljenimi cepljenji. Nomago ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev potovanja zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa, ali programa, na katerega se je prijavil, kakor tudi ne za stroške, povezane s tem. Nomago se obvezuje potnika obvestiti o morebitnih obveznih cepljenjih za potovalne programe, kjer nastopa kot glavni organizator.


XIV. Prtljaga

Za prevoz prtljage ni odgovoren organizator, agent ali posrednik; ti ne odgovarjajo za uničeno ali izgubljeno prtljago, prav tako tudi ne za krajo prtljage in/ali drugih dragocenosti v hotelu. Prijavo izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na prevoznika ali hotel. Za prevoz posebne prtljage, kot so kolo, surf, oprema za golf ipd. mora potnik prevozniku plačati doplačilo, in sicer običajno ob odhodu direktno na letališču skladno s pogoji prevoznika. V vsakem primeru je obvezno prevoz tovrstne prtljage najaviti že ob prijavi, letalski prevoznik pa si zaradi omejitve omejene kapacitete vseeno v vsakem primeru pridržuje pravico do zavrnitve prevoza tovrstne prtljage. Vse stroške oziroma škodo, ki bi zaradi tega nastala, nosi potnik sam. Ceno prevoza prtljage in navedbo teže, do katere je prevoz prtljage brezplačen, določa prevoznik. Vsak dodaten kilogram teže prtljage doplača potnik sam na kraju samem v ustrezni valuti oz. po določilih letalskega prevoznika. Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu. V primeru izgube prtljage potnik izpolni obrazec PIR letalske družbe, ki je opravila prevoz, ter izpolnjenega preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa zadrži zase. Na podlagi obrazca mu letalska družba izplača odškodnino po predpisih, ki veljajo v mednarodnem potniškem prometu.

Nomago ne odgovarja za krajo ali poškodovanje potnikove prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz namestitvenih objektov (hotelskih sob, apartmajev ipd.) in prevoznih sredstev (letal, avtobusov, ladij ipd.).


XV. Točnost prevoznikov in prevozna sredstva

Nomago ne odgovarja za točnost prevozov v kopenskem, morskem in letalskem prevozu, kadar se ta opravlja z javnimi prevoznimi sredstvi na rednih ali izrednih potniških prevozih, plovbah ali poletih. Odgovornost prevoznikov je ustrezno določena v pogodbi med potnikom in prevoznikom, ki stopi v veljavo z uporabo prevoznega sredstva. Nomago ne odgovarja za škodo, ki bi nastala iz naslova zamud, odpovedi ali spremembe prevoza ali prevoznega sredstva. Nomago si pridržuje pravico do spremembe voznega reda, tipov avtobusov, letal, prevoznika in smeri poleta (vmesni postanki, vrnitev prek drugega letališča ipd.), ki nastopijo zaradi različnih tehničnih in organizacijskih razlogov. Prav tako lahko pride do zamud, ki so največkrat posledica preobremenjenosti prevoznih koridorjev, stavk in slabega vremena, nanje pa organizator nima vpliva. Navedene spremembe pri paketnih aranžmajih ne štejejo za spremembo programa potovanja, saj sta prvi in zadnji dan potovanja namenjena izključno prihodu in odhodu na destinacijo ter s tem povezanimi transporti, na pa tudi počitku. Kvaliteta prevoznih sredstev je praviloma in če ni drugače navedeno, povprečne kategorije.


XVI. Izguba dokumentov

Če potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove. Pri urejanju formalnosti v zvezi s tem se potnik lahko za nasvete in pomoč obrne na vodjo potovanja. V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do kakršnega koli povračila vplačanega potovanja ali povrnitve stroškov.


XVII. Obvestila pred odhodom/potovanjem

Za potovanja potnik prejme končno obvestilo najkasneje teden dni ( večdnevna potovanja ) oz. 3 dni ( eno dnevni izleti )  pred odhodom; potnik je dolžan sporočiti pravilen naslov vročitve že ob sami prijavi. Škodo, ki bi nastala, ker bi potnik podal nepopoln ali nepravilen naslov za namen izpolnitve napotnice/voucherja ali pogodbe, nosi potnik.


XVIII. Aranžmaji, kjer Nomago ni organizator potovanja

V primerih, ko Nomago ni organizator potovanja, nastopa v vlogi posrednika. V teh primerih podaja prejete informacije od organizatorja potovanja potniku in mu pomaga pri prijavi na potovanje. Pogoji prijave, plačila in morebitne odpovedi potovanja so v skladu z veljavnimi pogoji drugega organizatorja. Takšni programi so ustrezno označeni z oznako, da Nomago ni glavni organizator, ampak posrednik, oznaka pa bo podana tudi na potrdilu o potovanju. Morebitno reklamacijo lahko potnik poda tako pri glavnem organizatorju aranžmaja kot tudi pri posredniku.


XIX. Informacije

Informacije, ki jih potnik dobi na prijavnem mestu, ne obvezujejo Nomaga bolj kot navedbe v programu ali ponudbi. V primeru dvoma se vedno šteje za veljavno: primarno pisna ponudba, nato pisna informacija in nazadnje pisna razlaga. Prijava na izlet oz. potovanje je izvršena, ko potnik vplača akontacijo. Vrstni red prijave je obenem številka sedeža v avtobusu oz. na potovanju. Opcijski informativni vpis se ne šteje kot prijava.


XX. Posredovanje osebnih podatkov

Nomago pri obdelavi osebnih podatkov potnikov spoštuje temeljna načela v zvezi z obdelavo osebnih podatkov. Sklenjena pogodba o potovanju predstavlja podlago za zakonito obdelavo osebnih podatkov potnika. Obdelava osebnih podatkov, ki jih je potnik posredoval, je potrebna za izvajanje pogodbe o potovanju oz. za izvajanje aktivnosti za organizacijo in izvedbo potovanja, ki jih je potnik dal pred sklenitvijo take pogodbe. Obdelava osebnih podatkov vključuje predvsem zbiranje, shranjevanje, razkritje s posredovanjem tretjim za potrebe izvedbe potovanja, ki je predmet pogodbe o potovanju ipd.

Dani osebni podatki bodo uporabljeni samo za namen organizacije konkretnega potovanja in se ne obdelujejo na način, ki ni združljiv s temi nameni.

Zbrani osebni podatki so omejeni zgolj na tiste podatke, ki so nujno potrebni za organizacijo in izvedbo konkretnega potovanja, ter se po zaključku potovanja izbrišejo iz evidenc Nomago, razen če za hrambo teh podatkov ne obstaja izrecna zakonita podlaga.

Nomago pri obdelavi osebnih podatkov potnikov zagotavlja ustrezno varnost potnikov, vključno z zaščito pred nedovoljeno ali nezakonito obdelavo ter pred nenamerno izgubo, uničenjem ali poškodbo.

Nomago potnike izrecno obvešča, da bodo zaradi organizacije in izvedbe potovanja ob predhodni izrecni privolitvi potnika ter ob spoštovanju temeljnih načel varstva osebnih podatkov, posredovani osebni podatki, upoštevajoč lokacijo posameznega potovanja, posredovani tudi drugim subjektom oz. obdelovalcem (letalske družbe, hoteli, druge potovalne agencije ipd.) izven območja Evropske unije (tretje države) oz. v mednarodne organizacije, ki ne zagotavljajo enake ravni varstva osebnih podatkov, kot je zagotovljena v območju Evropske unije.


XXI. Končne določbe

Te splošni pogoji so v veljavi od 5. 3. 2024 dalje in nadomeščajo vse prej izdane splošne pogoje družbe.

Objavljeni so na spletni strani www.nomago.si.
Splošni pogoji in navodila poslovanja so sestavni del pogodbe oz. vozovnice/voucherja, ki jo skleneta NOMAGO d.o.o. (v nadaljevanju Nomago) in potnik. Potnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali nakup in plačilo storitve Nomago in se nanj nanašajo ti splošni pogoji in navodila.

Nomago je posrednik med potnikom in ponudnikom produkta ali storitve in je kot tak odgovoren potniku posredovati vse potrebne informacije, ki jih ta potrebuje za svoje potovanje. Nomago ne odgovarja za posamezne pogoje, ki jih narekujejo ponudniki produktov ali storitev.

Potnik lahko pridobi informacije o produktih in storitvah, ki jih posreduje Nomago, osebno v poslovalnici, prek elektronske pošte, telefonskih klicev ter prek spletne strani. Vsak produkt narekuje svoje pogoje in svoj način rezervacije, za katere se smatra, da je potnik z njimi seznanjen ob opravljeni rezervaciji.

Potnik se lahko za razlago vseh dokumentov, ki niso na voljo v slovenskem jeziku, obrne na Nomago na način, kot je naveden v prejšnjem odstavku, sicer se predvideva, da je s pogoji in vsebino navedenih dokumentov seznanjen.


Cene

Cene produktov, navedene na spletnih straneh in reklamnem materialu, so informativne narave. Natančne cene posameznih produktov potniki dobijo v poslovalnici, prek telefona ali elektronske pošte. Vse cene, ki jih potnik dobi v obliki ponudbe na omenjene načine, so že z vsemi vključenimi pristojbinami in dodatki, razen če je zaradi narave storitve ali produkta drugače določeno. Predračun/ponudba velja samo za plačila v okviru delovnega časa isti dan izdaje predračuna. Naslednji dan predračun, razen če je bilo to posebej poudarjeno, ni več veljaven.


Rezervacije

Potnik je ob rezervaciji dolžan navesti vse podatke (kot so objavljeni v veljavnih potnih dokumentih), predložiti dokumente, ki jih zahteva produkt, ter plačati stroške rezervacije, če to zahteva posamezen produkt. Pogoji rezervacije so odvisni od pogojev, kot jih narekuje posamezni produkt; ti pogoji so posredovani potniku, ki se odloča na podlagi pridobljenih informacij. V primeru, da potnik ob rezervaciji ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov.

Nekateri ponudniki nudijo rezervacije na zahtevek (t. i. request). Če pride do take ponudbe, je potnik obveščen o pogojih take rezervacije posameznega ponudnika in se je dolžan ravnati po njih, če sprejme njihovo ponudbo.


Plačila

Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši vplačilo v poslovalnici Nomago oz. Nomago prejme plačilo na svoj transakcijski račun; plačilo mora biti vidno na transakcijskem računu Nomago v okviru delovnega časa. Potnik lahko plača z gotovino ali z drugim predvidenim plačilnim sredstvom. V skladu s pogoji negotovinskega poslovanja finančnih institucij v primeru negotovinskega plačila (kreditne kartice, maestro, BA ...) produkta ali storitve Nomago v primeru vračila plačila Nomago v nobenem primeru ne more izplačati gotovine, potnik pa lahko zahteva dobropis, če je do njega upravičen.


Spremembe in odpovedi

Potnik lahko zahteva spremembe v produktu ali storitvi (npr. sprememba imena, števila potnikov, datuma, destinacije ... ), vendar v okviru pogojev, ki jih narekuje produkt ali storitev. Za izvedbo spremembe mora potnik plačati stroške, kot so določeni v pogojih ponudnika produkta ali storitve in o katerih je bil potnik predhodno seznanjen; pod pogojem, da produkt ali storitev omogočata želene spremembe, o čemer je bil potnik pisno/ustno seznanjen.

Potnik lahko v vsakem trenutku pisno odpove produkt ali storitev, vendar v trenutku odpovedi začnejo veljati odpovedni stroški po pogojih posameznega produkta ali storitve. Nomago in potnik sta dolžna spoštovati veljavne pogoje, kot jih narekuje ponudnik produkta ali storitve. Če pogoji produkta ali storitve omogočajo potniku ob odpovedi delno vračilo kupnine, potem je potnik dolžan predložiti vse dokumente, ki jih ponudnik produkta ali storitve zahteva.

Če potnik ob rezervaciji predvideva, da se morda zaradi določenih okoliščin (ki utegnejo nastopiti pri njem ali v njegovi ožji družini) potovanja ne bo udeležil, lahko sklene zavarovanje rizika odpovedi. Ob sklenitvi zavarovanja rizika odpovedi potnik sprejme splošne pogoje zavarovalnice. Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot pričetek potovanja, in potovanja pred pričetkom ne odpove v skladu s pogoji, nima pravice do uveljavljanja vračila kupnine na podlagi sklenjenega zavarovanja rizika odpovedi. Smatra se tudi, da potnik ni pričel potovanja oziroma da je odstopil od pogodbe, kadar potnika ne sprejme na prevoz prevoznik (letalski, ladijski, avtobusni in podobno) iz kakršnih koli razlogov, ki so lahko varnostne ali regulativne narave, ne glede, ali se je to zgodilo med potovanjem ali na pričetku potovanja. Potnik je v takem primeru odgovoren za vso povzročeno škodo in ne more uveljavljati nobenih vračil na podlagi sklenjenega zavarovanja rizika odpovedi.

Zahtevka za uveljavitev zavarovanja rizika odpovedi ni mogoče uveljavljati po datumu začetka potovanja, kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela potovanja (delna odpoved).


Reklamacije in pritožbe

Potnik lahko vloži reklamacijo pisno v zakonsko predpisanem roku. Brez pisne reklamacije Nomago ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov. Potnik naj pisno reklamacijo pošlje na naslov: NOMAGO d.o.o., Vošnjakova 3, 1000 Ljubljana.

Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak potnik sam v svojem imenu ali za to pisno pooblasti tretjo osebo (v tem primeru mora biti reklamaciji priloženo pooblastilo). Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oz. druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja. Če gre za reklamacijo na produkt ali storitev posameznega ponudnika, Nomago posreduje v potnikovem imenu pri ponudniku in zastopa potnikove interese v reševanju posamezne reklamacije, prav tako pa posreduje ponudnikove odgovore na reklamacijo. Nomago ne prevzema odgovornosti za izvajanje produkta ali storitve ponudnikov, nad katerimi nima nobenega nadzora.


Potni dokumenti

Potnik, ki potuje v tujino, mora imeti veljaven dokument (torej potni list ali drug veljaven ustrezen dokument), s katerim lahko vstopi v posamezno državo. V primeru, da država, kamor potuje, pogojuje vstop na svoj teritorij z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je dolžan potnik na ta določila sam paziti in se ravnati po zahtevah te države. Nomago za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev potovanja iz tega naslova ne odgovarja.

Prav tako je dolžnost potnika, da pred potovanjem pridobi vizume za države, kamor potuje (če ta država zahteva za vstop na svoj teritorij vstopne vizume) in opraviti cepljenja, ki so za te države zahtevana. V primeru zavrnitve vstopa v državo zaradi neurejenih dokumentov ali drugih ovir nosi vse stroške potnik sam.

Ob rezervaciji posameznih produktov potnik posreduje podatke, ki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih (potnem listu in osebni izkaznici); te je potnik dolžan v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti nositi s seboj. V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev potovanja, odgovarja za vse nastale stroške udeležencem potovanja zgolj potnik sam.

Če potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove. V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do kakršne koli povrnitve stroškov.


Obvestila pred odhodom

Potniki s strani Nomaga, razen v predhodno dogovorjenih primerih, ne prejemajo posebnih obvestil glede potovanja. Škodo, ki bi nastala, ker bi potnik podal nepopoln ali nepravilen naslov za namen izpolnitve napotnice/voucherja ali pogodbe, nosi potnik.


Zdravstveni predpisi

Po predpisih Svetovne zdravstvene organizacije se je za potovanje v določene države potnik dolžan cepiti in si priskrbeti ustrezen dokument. Vsak potnik je dolžan sam preveriti zdravstvene predpise držav, kamor potuje, in se po njih ravnati. Nomago ne odgovarja za morebitne zaplete ali prekinitev/odpoved potovanja zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, kamor potuje, kakor tudi ne za stroške, povezane s tem.


Končne določbe

Te splošni pogoji so v veljavi od 5. 3. 2024 dalje in nadomeščajo vse prej izdane splošne pogoje družbe.

Objavljeni so na spletni strani www.nomago.si.Če je predmet pogodbe letalska vozovnica, potem veljajo splošni pogoji, kot so določeni s strani mednarodnega združenja prevoznikov IATA. Za vsako letalsko vozovnico veljajo pogoji, katere določi prevoznik in o katerih je potnik seznanjen pred ali ob nakupu s strani družbe NOMAGO d.o.o. (v nadaljevanju: Nomago). Potnik in Nomago sta se dolžna ravnati po pogojih, ki jih določi letalska družba. Nomago je posrednik med potnikom in letalsko družbo in je kot tak odgovoren potniku posredovati vse potrebne informacije, ki jih ta potrebuje. Nomago ne odgovarja za posamezne pogoje, ki jih narekuje letalska družba.

Cene letalskih kart, navedene na spletnih straneh in reklamnem materialu, so informativne narave. Natančne cene dobi potnik v poslovalnici, prek telefona ali elektronske pošte. Vse cene, ki jih potnik dobi v obliki ponudbe na omenjene načine, so že z vsemi vključenimi pristojbinami in dodatki. Predračun/ponudba velja samo za plačila v okviru delovnega časa isti dan izdaje predračuna. Naslednji dan predračun, razen če je bilo to posebej poudarjeno, ni več veljaven. Cene letalskih kart se lahko dnevno spreminjajo zaradi sprememb v menjalniškem tečaju ter višini pristojbin, o čemer je potnik obveščen ob rezervaciji.

Potnik je ob rezervaciji dolžan navesti vse podatke (kot so objavljeni v veljavnih potnih dokumentih), predložiti dokumente, če je taka zahteva posamezne letalske družbe, ter plačati morebitne stroške rezervacije. Pogoji rezervacije so odvisni od pogojev, kot jih narekuje posamezna letalska družba za izbran tip letalske karte; ti pogoji so posredovani potniku, ki se odloča na podlagi pridobljenih informacij. V primeru, da potnik ob rezervaciji ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov. Nekatere letalske družbe nudijo rezervacije v čakalni vrsti (t. i. wait list). Če pride do take ponudbe, je potnik obveščen o pogojih take rezervacije in se je dolžan ravnati po njih, če sprejme njihovo ponudbo.

Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši vplačilo v poslovalnici Nomago oz. Nomago prejme plačilo na svoj transakcijski račun; plačilo mora biti vidno na transakcijskem računu Nomago v okviru delovnega časa. Potnik lahko plača z gotovino ali z drugim predvidenim plačilnim sredstvom. V skladu s pogoji negotovinskega poslovanja finančnih institucij v primeru negotovinskega plačila (kreditne kartice, maestro, BA ...) Nomago v primeru vračila plačila v nobenem primeru ne more izplačati gotovine, potnik pa lahko zahteva dobropis, če je do njega upravičen.

Letalska družba si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda oz. do odpovedi potovanja zaradi spremembe letalskega voznega reda ali nastopa višje sile ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (nov vozni red, negotov položaj v državi in zaradi tega odpovedi letov, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere Nomago ne more vplivati), brez posebne odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu.


V primeru, da letalska družba odpove let, ima potnik pravico do celotnega povračila vplačane cene. V primeru odpovedi leta potnik nima pravice do povračila stroškov vizuma, potrebnega za vstop v državo, kamor naj bi potoval, ali stroškov cepljenj, ki jih ta država zahteva. Nomago ne odgovarja za zamude letal kakor tudi ne za spremembe potovanja potnika, ki bi nastale kot posledica takšnih zamud.


Spremembe in odpovedi

Potnik lahko zahteva spremembe v potovanju (npr. sprememba imena, števila potnikov, datuma, destinacije ... ), vendar v okviru pogojev, ki jih narekuje letalska družba za izbrano letalsko karto. Za izvedbo spremembe mora potnik plačati stroške, kot so določeni v pogojih letalske družbe in o katerih je bil potnik predhodno seznanjen; pod pogojem, da izbrana letalska karta omogoča želene spremembe, o čemer je bil potnik pisno/ustno seznanjen.

Potnik lahko v vsakem trenutku pisno odpove letalsko karto, vendar v trenutku odpovedi začnejo veljati odpovedni stroški po pogojih letalske družbe za izbrano letalsko karto. Nomago in potnik sta dolžna spoštovati veljavne pogoje, kot jih narekuje letalska družba. Če pogoji omogočajo potniku ob odpovedi delno vračilo kupnine, potem je potnik dolžan predložiti vse dokumente, ki jih letalska družba zahteva.


Prtljaga

Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba, na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu. Prijave izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na prevoznika. Za prevoz posebne prtljage, kot so kolo, surf, golf oprema itn., mora potnik prevozniku plačati doplačilo, in sicer ponavadi ob odhodu direktno na letališču. V vsakem primeru je obvezno prevoz tovrstne prtljage najaviti že ob rezervaciji, letalski prevoznik pa si zaradi omejitve omejene kapacitete vseeno v vsakem primeru pridržuje pravico do zavrnitve prevoza te tovrstne prtljage. Vse stroške oziroma škodo, ki bi zaradi tega nastala, nosi potnik sam.

Prevoz prtljage do določene teže, ki jo določa prevoznik, je brezplačen. Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage (po določilih prevoznika), vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam na kraju samem v ustrezni valuti oz. po določilih letalskega prevoznika. Otroci do dveh let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage. Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba, na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu.

Za vprašanja glede točnih pravil za dovoljeno prtljago ter točnih cen dodatne prtljage se obrnite na travel@nomago.si ali pokličite 01 439 16 90.

V primeru izgube prtljage potnik izpolni obrazec PIR letalske družbe, ki je opravila prevoz, ter izpolnjenega preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa zadrži zase. Na podlagi obrazca mu letalska družba izplača odškodnino po predpisih, ki veljajo v mednarodnem potniškem prometu.

Nomago ne odgovarja za krajo ali poškodovanje potnikove prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz prevoznih sredstev (letal, avtobusov, ladij ipd.).


Točnost prevoznikov

Nomago ne odgovarja za točnost prevozov v kopenskem, morskem in letalskem prevozu, kadar se ta opravlja z javnimi prevoznimi sredstvi, na rednih ali izrednih potniških prevozih, plovbah ali poletih. Odgovornost prevoznikov je ustrezno določena v pogodbi med potnikom in prevoznikom, ki stopi v veljavo z uporabo prevoznega sredstva. Nomago ne odgovarja za škodo, ki bi nastala iz naslova zamud, odpovedi ali spremembe prevoza ali prevoznega sredstva.


Ostalo

Nomago vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov z namenom, da se izpolnijo pogodbene obveznosti in pravice.

V vseh cenah je že vključen davek na dodano vrednost.

V primeru spora med strankami je za vse spore pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Te splošni pogoji so v veljavi od 5. 3. 2024 dalje in nadomeščajo vse prej izdane splošne pogoje družbe.

Objavljeni so na spletni strani www.nomago.si.


Nomago Bikes

SPLOŠNI POGOJI IN DOLOČILA SISTEMA ZA AVTOMATIZIRANO IZPOSOJO KOLES »KOLESCE«

Sistem za izposojo koles v Mestni občini Celje, Občini Laško, Občini Žalec, Občini Polzela, Občini Zreče, Občini Slovenske konjice, Občini Štore, Občini Šentjur, Občini Braslovče in Občini Vojnik se imenuje KOLESCE in je storitev avtomatiziranega sistema za izposojo koles. Mestna občina Celje, Občina Laško, Občina Žalec, Občina Polzela, Občina Zreče, Občina Slovenske Konjice, Občina Štore, Občina Šentjur, Občina Braslovče in Občina Vojnik so nosilci sistema KOLESCE, vzdrževalec sistema za avtomatizirano izposojo koles pa je družba Nomago d.o.o., storitve mobilnosti in potovanj, d.o.o., Vošnjakova 3, 1000 Ljubljana. 

Splošni pogoji in določila sistema za avtomatizirano izposojo koles (»splošni pogoji«) v poglavjih od I. do VIII. določajo pravice in obveznosti pri uporabi in najemu koles, v poglavjih IX. do XX. pa urejajo pogodbeni odnos med nosilcem sistema in uporabniki. 

Splošni pogoji veljajo in zavezujejo vse uporabnike sistema KOLESCE. Splošni pogoji zavezujejo pogodbeni stranki kot pogodbena določila, skladno s 120. členom Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07, 64/16 in 20/18). 


I. Uvodne določbe

1)    Mestna občina Celje , Občina Laško, Občina Žalec, Občina Polzela, Občina Zreče, Občina Slovenske Konjice, Občina Štore, Občina Šentjur, Občina Braslovče in Občina Vojnik (»nosilec«) izposojajo kolesa registriranim uporabnikom (v nadaljevanju: uporabnik), če so le-ta na voljo.

2)    Nomago, storitve mobilnosti in potovanj, d.o.o. (»vzdrževalec «). *

Kontaktni podatki:

 • Naslov: Vošnjakova 3, 1000 Ljubljana
 • Spletna stran: nomago.si/izposoja-koles
 • Telefonska številka: 014317760
 • Elektronska pošta: bikes@nomago.si
 • Številka klicnega centra za pomoč uporabnikom: 014317760

3)    Spletna stran sistema za avtomatizirano izposojo koles: www.kolesce.si 

4)    Sistem za izposojo koles vključuje terminal za najem koles, stojala in priklopna mesta za navadna kolesa in ločeno za električna kolesa ter navadna in električna kolesa; sestavni deli sistema KOLESCE so blagovne znamke Nomago Bikes, ki je del sistema nextbike, ki omogoča najem koles po celem svetu, lokacije so dostopne na spletnem naslovu: bikes.nomago.si. 

5)    Nosilec oz. vzdrževalec vzdržuje sistem tako, da je dostopen 24 ur na dan, v obdobju uporabe sistema. Izjema je višja sila. Nosilec ne odgovarja za morebitno zasedenost ali nerazpoložljivost koles na posameznih točkah sistema.

6)    Nosilec si pridržuje pravico do zmanjšanja števila koles v sistemu ali do popolnega umika koles iz sistema zaradi neprimernih vremenskih razmer za kolesarjenje in v času zime. O terminu oz. času trajanja zimovanja sistema bo nosilec oz. vzdrževalec ustrezno obveščal uporabnike.

7)    Nosilec (in vzdrževalec kot pogodbeni obdelovalec) zbira GPS lokacijske informacije in podatke o uporabi koles (npr. lokacija kolesa pred začetkom in po koncu najema. Postopki parkiranja in lokacija kolesa se zbirajo zaradi potrebe po izvajanju pogodbenega razmerja s stranko (to vključuje tudi uporabo podatkov za odkrivanje in odpravljanje napak ter motenj v postopku izposoje in v celotnem delovanju sistema)).

*Vzdrževalec vrši upravljanje s sistemom, nadzor nad sistemom servis in redistribucijo.

II. Registracija in potrditev

1)    Registracijo v sistem je mogoče opraviti prek mobilne aplikacije, prek spleta na spletnem naslovu www.kolesce.si, na terminalu za najem, prek klica v klicni center vzdrževalca ali osebno na prodajnem mestu. 

Mladoletnim uporabnikom nad 14. letom starosti je dovoljeno odpreti uporabniški račun s pisnim soglasjem starša ali zakonitega zastopnika na podlagi izpolnjenega obrazca, ki je objavljen na spletnem naslovu www.kolesce.si. Starš ali zakoniti zastopnik v tem primeru prevzema skupno odgovornost za vse primere kršitve pogodbe med uporabnikom in nosilcem. Starši ali mladoletni uporabniki lahko vložijo prijavo za registracijo skupaj s priloženim obrazcem  osebno na prodajnem mestu ali preko elektronske pošte na naslov: bikes@nomago.si. 

2)    Pri registraciji mora uporabnik navesti: mobilno telefonsko številko, ime in priimek, naslov, mesto in poštno številko, državo, e-mail naslov, izbrano tarifo, številko kreditne kartice ali Paypal račun oz. obrazec za direktno bremenitev ter podati soglasje k splošnim pogojem.  

3)    Vzdrževalec se po prejemu vseh ustreznih podatkov odloči, ali bo sprejel in odobril registracijo vložniku. Kot del postopka prijave je pridobitev dovoljenja za uporabo storitev izbranega partnerja za plačilne storitve, s pomočjo katerega se preveri plačilno sposobnost vložnika.

4)    Vložnik ob registraciji prejme osebno identifikacijsko številko (PIN), ki jo lahko uporabi za prijavo v mobilno aplikacijo, spletni uporabniški rač ali uporabniški račun na terminalu za najem kolesa. 

5)    Ob odobritvi vloge je posredovano obvestilo o aktivaciji. To obvestilo je lahko ustno, pisno, telefonsko, poslano prek e-pošte oziroma sporočila SMS ali pa navedeno na terminalu za najem.

6)    Če želi uporabnik najeti kolesa v drugih sistemih nextbike (ki niso sistem KOLESCE),  stopi v pogodbeno razmerje z drugim nosilcem skladno s pogoji in pravili drugih sistemov, za kar nosilec KOLESCE ne prevzema nobene odgovornosti do uporabnikov. Pred pričetkom uporabe drugih sistemov uporabnik izrecno soglaša s splošnimi pogoji posameznih drugih nosilcev in je obveščen o morebitnih krajevnih razlikah v ceni. 

7)    Strošek registracije uporabnika v sistem znaša 1 EUR (oz. po veljavnem ceniku),  ki je dodan stanju na uporabniškem računu in se bo porabil za stroške najema v prihodnosti. Glede na izbrano tarifo ima vzdrževalec pooblastilo za zaračunavanje naročnine za dogovorjeno obdobje.

8)    Uporabnik je dolžan nemudoma obvestiti vzdrževalca o kakršnih koli spremembah osebnih informacij, ki nastanejo po uspešni registraciji in dokler traja najemno razmerje. To vključuje vse podatke potrebne za registracijo kot tudi podatke potrebne za opravljanje plačil.

9)    Uporabnik si lahko preko zahtevka poslanega na elektronski naslov vzdrževalca ali na prodajnem mestu naroči tudi izdelavo uporabniške kartice za izposojo koles v sistemu Kolesce v višini 2 EUR oz. po veljavnem ceniku ter skladno z navodili na spletnem naslovu www.kolesce.si. V primeru izgube uporabniške kartice, mora uporabnik nemudoma obvestiti klicni center za pomoč uporabnikov oz. posredovati zahtevek za deaktivacijo uporabniške kartice na elektronski naslov vzdrževalca. Z deaktivacijo kartice se avtomatsko ne deaktivira tudi uporabniški račun uporabnika. 


III. Pogoji in določila uporabe koles v sistemu KOLESCE

1)    Uporaba koles za izposojo je prepovedana v naslednjih primerih:

 • osebam, mlajšim od 14 let (skladno z določili 1. točke II. poglavja splošnih pogojev),
 • za prevažanje drugih oseb, kar še posebej velja za prevažanje otrok,
 • za poti zunaj območja občin, ki so nosilke sistema,
 • za podnajem tretjim osebam,
 • osebam pod vplivom alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc (ničelna toleranca do alkohola, prepovednih drog in drugih psihoaktivnih snovi v prometu),
 • v slabih vremenskih pogojih (na primer med močnim vetrom, dežjem, nevihtami) ali drugih vremenskih pogojih, ki negativno vplivajo na kolesarje, saj lahko kolesar bolj občuti tovrstne vremenske pogoje v primerjavi z običajnimi kolesi, ker imajo kolesa prekrito zadnje kolo. 

2)    Uporabnik je dolžan spoštovati vse veljavne zakone in cestno prometne predpise.

3)    Prostoročna (»brez rok«) uporaba kolesa ni dovoljena v nobenem primeru.

4)    Prepovedana je nepravilna uporaba in/ali preobremenitev košare na kolesu (največja dovoljena obremenitev: 5 kg). Uporabnik mora vedno zagotoviti pravilno pritrditev in zavarovanje vsega blaga ali predmetov, ki jih prevaža na kolesu.

5)    Prepovedane so nepooblaščene spremembe ali prilagoditve najetega kolesa.

6)    Če je ugotovljena nepooblaščena ali nepravilna uporaba najetega kolesa, ima vzdrževalec dovoljenje za prekinitev pogodbenega odnosa in lahko uporabniku prepreči nadaljnji najem in uporabo koles.

7)    Po uspešnem vračilu najetega kolesa, mora uporabnik začeti nov postopek najema, če želi znova uporabiti vrnjeno kolo.

8)    Uporabniku je izrecno prepovedana prepustitev kolesa v kakršnokoli brezplačno ali plačljivo uporabo tretji osebi.


IV. Omejitve najema kolesa

Če ni drugače dogovorjeno, lahko uporabnik istočasno najame največ dve kolesi z enim uporabniškim računom. Obstoječi uporabniki morajo upravljalcu sistema Kolesce podati zahtevek za spremembo omejitve najema kolesa preko telefona ali po elektronski pošti.


V. Trajanje najema

1)    Obdobje najema kolesa, ki ga je mogoče zaračunati, se začne s samodejnim odklepom kolesa iz priklopnega stebrička oziroma s samodejnim odklepom ključavnice na okvirju kolesa.

2)    Uporabnik mora vzdrževalca obvestiti o koncu obdobja najema v skladu z določili VIII. poglavja.  Ob posredovanju te informacije se konča obdobje najema kolesa, ki ga je mogoče zaračunati in bo zabeleženo v uporabniškem računu. Uporabnik bo od vzdrževalca prejel obvestilo o uradnem koncu obdobja najema preko mobilne aplikacije ali direktno na terminalu za najem. Če pride do kakršnih koli težav, mora uporabnik nemudoma poklicati klicni center za pomoč uporabnikom.

3)    Maksimalen čas neprekinjenega najema kolesa je največ 24 ur.  


VI. Pogoji in način najema kolesa

1)    Uporabnik lahko najame kolo preko terminala, preko mobilne aplikacije, preko telefona, osebno na prodajnem mestu ali s pomočjo uporabniške kartice vse dokler ima aktiviran uporabniški račun.

2)    Uporabnik se mora pred najemom seznaniti s pogoji in ustreznim načinom uporabe kolesa za najem.

3)    Uporabnik ima možnost predhodne rezervacije kolesa preko mobilne aplikacije za uporabo sistema, za obdobje 15 minut.

4)    Uporabnik je poleg tega pred uporabo zavezan preveriti, da je kolo primerno za cesto in varno (npr. pnevmatike, zavore, luči ipd.). Če uporabnik najde tehnične okvare ali pomanjkljivosti na začetku ali med trajanjem najema, mora o tem obvestiti klicni center za pomoč uporabnikom, končati najem in takoj prenehati z uporabo kolesa. Če se tehnične okvare ali pomanjkljivosti pojavijo po najemu, vendar pred uporabo kolesa s strani uporabnika, bo upravljalec preklical najem.

5)    Okvare, kot so poškodbe pnevmatik, poškodbe platišča ali nedelujoče prestave, mora uporabnik nemudoma sporočiti. Če uporabnik ugotovi, da kolo nima ključavnice, se zavezuje, da bo poklical klicni center za pomoč uporabnikom.


VII. Parkiranje najetih koles

1)    Kolo mora biti parkirano na vidnem mestu. Uporabnik mora pri parkiranju upoštevati veljavne cestnoprometne predpise. Poleg tega mora zagotoviti, da kolo ne ogroža varnosti na cesti, da ne ovira drugih vozil in/ali prometa in da ne bo poškodovalo tretjih oseb ali njihove lastnine. Pri parkiranju kolesa je potrebno vedno uporabiti ključavnico, ki je nameščena na kolesu. 

2)    Koles ni dovoljeno začasno parkirati

 • pri semaforjih,
 • pri parkomatih ali parkirnih urah,
 • pri prometnih znakih,
 • pri prehodih, ki jih s tem zožite na manj kot 1,50 metra,
 • pred zasilnimi izhodi in območji za dostop gasilcem ali v njihovi bližini,
 • tako, da kolo prekriva krajevna oglasna sporočila,
 • tako, da je kolo priklenjeno na ograjo zasebnih ali javnih stavb,
 • na avtobusnih postajališčih in železniških peronih,
 • na javnih stojalih za kolesa,
 • kadarkoli v zgradbah, dvoriščih ali znotraj katerih koli vozil,
 • na vodilnih ploščah za slepe,
 • na poštne predale ali pred njimi,
 • pred vrati ali zapornicami ali v njihovem območju odpiranja/zapiranja,
 • na dovozih in pred njimi.

3)    Ko kolo ni v uporabi, mora biti vedno pravilno zaklenjeno.  

4)    Uporabnik ne sme trajno parkirati koles v parkih/na zelenicah ali na zasebni lastnini. Uporabnik lahko začasno parkira kolesa na zasebni lastnini zgolj, če ji to dovolijo osebe, ki imajo ustrezno pooblastilo za izdajo tovrstnega dovoljenja.

5)    Zaradi neupoštevanja teh določil se bo uporabniku zaračunal strošek odstranitve, če ne more dokazati, da je dejanski nastali strošek nižji v skladu s trenutno veljavnim cenikom, ki je na voljo na spletnem naslovu www.kolesce.si. Poleg tega bo uporabnik, ki najema kolo, odgovoren za plačilo kakršnih koli kazni/glob izdanih s strani pristojnih državnih ali lokalnih organov in/ali zahtevkov tretjih oseb, ki nastanejo zaradi neupoštevanja teh splošnih pogojev in veljavne zakonodaje.


VIII. Vračilo najetih koles

1)    Vračilo najetih koles ni dovoljeno zunaj določenega območja uporabe, ampak zgolj na uradnih postajališčih sistema KOLESCE, ki so objavljena na spletu in v mobilni aplikaciji.

2)    Uporabnik mora najeto kolo vedno postaviti v stojala na uradnem postajališču sistema KOLESCE, in sicer tako, da se odda navadno kolo v priklopno mesto za navadna kolesa in električno kolo v priklopno mesto za električna kolesa. Pri tem mora uporabnik potiskati kolo v priklopno mesto dokler ne zasliši zvočnega signala in dodatno zakleniti kolo s ključavnico na okvirju pametnega kolesa.

3)    V primeru, da na uradnem postajališču sistema KOLESCE ni prostega stojala, lahko uporabnik vseeno odda kolo tako, da ga parkira ob drugo kolo in ročno zaklene ključavnico na okvirju kolesa. Najem se konča samodejno.

4)    Uporabnik si mora zapomniti lokacijo, na katero je vrnil kolo in sicer za najmanj 48 ur po vračilu kolesa. Le to je nujno zaradi morebitnih povpraševanj s strani vzdrževalca. Uporabnik mora na zahtevo zagotoviti to informacijo vzdrževalcu v obdobju 48 ur po obdobju najema.

5)    Če vzdrževalec kolesa ne more najti na lokaciji, na kateri jo je uporabnik odjavil/vrnil, ali, če uporabnik odjavi/vrne kolo na lokaciji izven uradne postaje sistema KOLESCE, bo vzdrževalec uporabniku zaračunal dodatno nadomestilo zaradi nepravilne vrnitve kolesa v višini, ki je določena v trenutno veljavnem ceniku sistema za avtomatizirano izposojo koles KOLESCE.

6)    Če uporabnik ob vračilu kolesa v sistemu KOLESCE ne zaklene s ključavnico, bo vzdrževalec uporabniku zaračunal dodatno nadomestilo v višini, ki je določena v trenutno veljavnem ceniku sistema za avtomatizirano izposojo koles KOLESCE.

7)    Strošek prekoračitve maksimalnega časa najema kolesa je določen v trenutno veljavnem ceniku sistema za avtomatizirano izposojo koles KOLESCE.  


IX. Odgovornosti nosilca oz. vzdrževalca

1)    V primeru stvarnih napak na kolesu v času trajanja najema je uporabnik nemudoma dolžan obvestiti vzdrževalca. Nosilec ni odgovoren za nastalo škodo na predmetih, ki so jih uporabniki prevažali na kolesu med najemom v košari kolesa ali v držalu za telefon. Nosilec ne bo odgovoren za nepravilno in/ali nepooblaščeno uporabo kolesa v skladu z določili III. poglavja. 


X. Odgovornost uporabnika

1)    Uporabnik prevzema odgovornost za vsa tveganja med uporabo sistema. Uporabnik prevzema vso odgovornost za škodo, ki jo sam povzroči nosilcu ali tretjim osebam. Uporabnik prevzema izključno odgovornost za kakršne koli odškodninske zahtevke, ki nastanejo zaradi dejanj ali dogodkov med trajanjem najema ali kot njihov rezultat. 

2)    Uporabnik je dolžan koristiti sistem s potrebno previdnostjo, preudarnostjo in skrbnostjo dobrega gospodarja ter v skladu s splošnimi pogoji. 

3)    Uporabnik nadzoruje kolo, ki si ga je izposodil in je dolžan s kolesom ravnati tako, da se prepreči možnost poškodbe, uničenja ali izginotja. 

4)    Če uporabnik povzroči škodo na kolesu ali pride do kraje kolesa iz malomarnosti uporabnika, je uporabnik odgovoren za stroške materiala in dela ali vračilo ukradenega kolesa v znesku, ki ni višji od 300,00 EUR za navadno kolo in 1000,00 EUR za električno kolo. V prejšnjem stavku navedena stroškovna omejitev ne velja v primeru, ko uporabnik povzroči škodo iz hude malomarnosti ali naklepno; v tem primeru bo nosilec od uporabnika zahteval povrnitev vseh dejanskih stroškov in nastale škode. Uporabnik je odgovoren za vse stroške in škodo, ki jo nosilec utrpi zaradi neupoštevanja obveznosti, ki so določene v teh splošnih pogojih.

5)    Uporabnik bo v primeru nastanka kakršne koli škode nemudoma obveščen. Uporabnik ne bo odgovoren za škodo, ki nastane po poteku 48 ur po obdobju najema.

6)    Če je kolo ukradeno med obdobjem najema, mora uporabnik nemudoma prijaviti krajo vzdrževalcu.


XI. Obveznosti uporabnika v primeru nesreče

Uporabnik je dolžan v primeru nesreče nemudoma obvestiti  vzdrževalca. Če pride do nesreče, v kateri ni udeležen samo uporabnik, ampak tudi druge osebe ali nastane materialna škoda, mora uporabnik o tej nesreči nemudoma obvestiti tudi policijo. Če uporabnik tega ne stori, bo odgovoren za vso nastalo škodo.


XII. Zaupnost informacij o uporabnikih

1)    Uporabnik je sam odgovoren za preprečevanje nepooblaščene uporabe uporabniških podatkov s strani tretjih oseb. To še posebej velja za njihovo osebno dodeljeno kodo PIN/geslo.

2)    Uporabnik lahko kadarkoli spremeni osebne podatke brez omejitve števila sprememb.

3)    Če uporabnik meni, da so njegovi uporabniški podatki zlorabljeni ali napačno uporabljeni, mora to nemudoma sporočiti vzdrževalcu.

4)    Uporabnik lahko svoj uporabniški račun deaktivira prek spleta na naslovu www.kolesce.si ali s pisnim obvestilom, ki ga pošlje na kontaktne podatke vzdrževalca, ki so navedeni v I. poglavju teh splošnih pogojev. 


XIII. Zlorabe in izključitve

1)    Vzdrževalec ima z ustreznim razlogom in še posebej v primeru zlorabe pravico preklicati dodeljene pravice uporabnika, to je deaktivirati uporabniški račun, s čimer uporabniku prepreči uporabo storitev do plačila morebitnih zapadlih obveznosti. 

2)    Vsakršna zloraba kartice se sankcionira z odvzemom kartice in deaktivacijo uporabniškega računa, s čimer se uporabniku prepreči uporabo storitev sistema.


XIV. Stroški, cene in izračuni

1)    Izračun vseh stroškov in storitev nosilca bo opravljen na osnovi cen, določenih v ceniku, veljavnem ob začetku vsake posamezne uporabe kolesa. Vsakokrat veljaven cenik je dostopen na spletnem naslovu www.kolesce.si. S sprejemom splošnih pogojev uporabnik tudi soglaša z zaračunavanjem stroškov, skladno s cenikom. 

2)    Letna naročnina (tarifa) je veljavna 12 mesecev po izbiri letne naročnine. Vsaj 1 teden pred potekom aktivne letne naročnine bo uporabnik preko SMS ali e-poštnega sporočila obveščen o poteku in možnosti podaljšanja letne naročnine. V kolikor le te ne podaljša, se letna naročnina prekine. Letna naročnina velja za najem enega kolesa na uporabnika. V primeru najema dveh koles se najem drugega kolesa obračunava po osnovni tarifi določeni v ceniku za avtomatizirano izposojo koles KOLESCE. 

3)    Uporabnik lahko brez stroškov odpovedi prekliče naročnino največ 14 dni od datuma nakupa letne naročnine (letne tarife) po veljavnem ceniku za avtomatizirano izposojo koles KOLESCE. Uporabniku se v tem primeru vrne 100 % vrednosti letne naročnine. V primeru odpovedi s strani naročnika po tem, ko je že sklenjena letna naročnina, več kot 14 dni od datuma nakupa oziroma sklenitve naročnine, predstavlja 100 % vrednosti naročnine višino stroška odpovedi za odstop od najemnega razmerja. Uporabnik lahko naročnino prekliče samo enkrat na leto. 

4)    V primeru nadgradnje iz standardne naročnine v premium naročnino veljajo naslednja pravila oziroma pogoji:

a)    V primeru nadgradnje s strani naročnika po tem, ko je že sklenjena letna naročnina, manj kot 30 dni od datuma nakupa oziroma sklenitve naročnine, se naročniku vrne 100 % vrednosti naročnine v obliki dobroimetja na uporabniški račun. 

b)    V primeru nadgradnje s strani naročnika po tem, ko je že sklenjena letna naročnina, več kot 30 dni in manj kot 90 dni od datuma nakupa oziroma sklenitve naročnine, se naročniku vrne 50 % vrednosti naročnine v obliki dobroimetja na uporabniški račun. Preostalih 50 % vrednosti naročnine pa predstavlja odstopnino za odstop od najemnega razmerja. 

c)    V primeru nadgradnje s strani naročnika po tem, ko je že sklenjena letna naročnina, več kot 90 dni od datuma nakupa oziroma sklenitve naročnine, predstavlja 100 % vrednosti naročnine višino stroška odpovedi za odstop od najemnega razmerja. 


XV. Plačila

1)    Uporabnik se zavezuje, da bo zaračunano vsoto plačal s kreditno kartico, paypal računom, z elektronskim nakazilom (direktna bremenitev) ali z gotovino. Uporabnik lahko kadarkoli spremeni izbrani način plačila.

2)    Če stroškovne obremenitve ni mogoče obdelati zaradi nezadostnih sredstev na računu uporabnika, ki nastane zaradi uporabnikove krivde, ali iz drugih razlogov, za katere je uporabnik sam odgovoren, bo upravljalec uporabniku zaračunal dodatne nastale stroške v skladu s trenutno veljavnim cenikom, ki je objavljen na spletnem  naslovu www.kolesce.si razen v primeru, da uporabnik dokaže, da je bil dejanski nastali strošek nižji od zahtevanega zneska. V posameznih primerih in če uporabnik ne more dokazati, da je bil strošek dejansko nižji, lahko zahtevki nosilca dosežejo znesek dejanskih nastalih stroškov, vendar jih ne smejo preseči.

3)    Če uporabnik zamuja s plačilom, se mu zaračunajo obresti v višini zakonskih zamudnih obresti. Uporabniku so lahko zaračunani tudi stroški opomina skupaj z dodatnimi administrativnimi stroški.

4)    Če plačilo zamuja vsaj dva meseca ali pa presega 50 EUR, lahko nemudoma deaktivira uporabniški račun, dokler uporabnik ne poravna svojih obveznosti.

5)    Načini plačila: 

 • Preko spleta ali mobilne aplikacije s kreditno ali debetno kartico oz. paypal računom.
 • Na prodajnem mestu vzdrževalca oz. nosilca (seznam prodajnih mest objavljen na spletni strani) z gotovino ali direktno bremenitvijo.
 • Preko elektronskega nakazila (direktna bremenitev) na bančni račun vzdrževalca.


XVI. Zaračunavanje, seznami najemov, nadzor

1)    Vzdrževalec uporabnikom izda račun v skladu s trenutno veljavnim cenikom, ki je na voljo na spletnem naslovu www.kolesce.si. Uporabnik si lahko končan postopek najema (vključno s stroški in trajanjem) ogleda v svojem uporabniškem profilu na naslovu www.kolesce.si in v mobilni aplikaciji. Seznam vseh zaključenih najemov ne vključuje elementov, ki niso običajni in jih ni mogoče vključiti v avtomatiziran sistem (na primer stroškov zaradi neupoštevanja določil teh pogojev in/ali stroškov storitev).

2)    Zaračunavanje uporabniku se opravi samodejno, ko uporabnik izbere bodisi plačilo letne tarife bodisi posamezne vožnje. Vzdrževalec si pridržuje pravico do telefonskega ali pisnega posredovanja zahtevka za plačilo uporabnikom.

3)    Uporabniki  lahko podajo pisno pritožbo vzdrževalcu na zaračunane stroške v roku 30 dni od prejema računa. 


XVII. Odpoved pogodbenega razmerja

1)    Obe pogodbeni stranki lahko kadarkoli podata odpoved pogodbenega razmerja. Ta člen ne vpliva na pravico izredne odpovedi pogodbenega razmerja kot je opredeljena v teh splošnih pogojih. 

2)    Uporabnik lahko svoj uporabniški račun deaktivira preko spleta na naslovu www.kolesce.si  ali na podlagi pisnega obvestila vzdrževalcu na naslov opredeljen v I. poglavju teh splošnih pogojev ali preko elektronske pošte na naslov: bikes@nomago.si. 

3)    Posebne tarife (na primer letna tarifa) so povezane s posebnimi pogodbenimi obdobji. Pogoji za prekinitev so navedeni v 3. odstavku XIV. točke.  


XVIII. Varstvo osebnih podatkov

Uporabnik s sprejemom splošnih pogojev soglaša, da:

1)    Nosilec (in vzdrževalec kot pogodbeni obdelovalec) zbira, shranjuje in uporablja osebne podatke uporabnikov, kjer jih potrebuje za izpolnitev pogodbenih obveznosti ali izvajanje pogodbe med uporabnikom in nosilcem ali za izpolnitev morebitnih drugih zakonskih obveznosti skladno z veljavno zakonodajo. Nosilec se šteje kot upravljavec zbirke podatkov. 

2)    Z namenom obdelave plačila bodo plačilni podatki uporabnika preneseni pogodbenim obdelovalcem, to je vzdrževalcu in njegovim podizvajalcem za obdelavo plačil in vodenje stroškov najema. Ti podatki po poteku postopka registracije ne bodo več vidni zaposlenim pri nosilcu oziroma vzdrževalcu.

3)    Če uporabnik uporablja sistem nextbike koles po svetu kot navedeno v 6. odstavku II. točke teh splošnih pogojev s tem vstopa v pogodbeni odnos z drugim nosilcem, kot upravljalcem osebnih podatkov in uporabnik soglaša, da le ta obdeluje osebne podatke uporabnika skladno z določili njihovih splošnih pogojev in/ali pravil zasebnosti. 

4)    Dodatne informacije glede uporabe in obdelave osebnih podatkov ter ravnanja z njimi si lahko ogledate v Pravilih o zasebnosti, ki so objavljena v tem dokumentu.


XIX. Reševanje sporov

Za te splošne pogoje velja pravo Republike Slovenije. Morebitne spore glede izvedbe in posledic splošnih pogojev bosta nosilec in uporabnik skušala reševati sporazumno. Če spora na ta način ne bo mogoče rešiti, si bosta nosilec in uporabnik prizadevala rešiti morebitni spor z mediacijo in drugimi alternativnimi načini reševanja morebitnega spora. V kolikor to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno sodišče.


XX. Končne določbe

1)    Ti Splošni pogoji so v veljavi od 10.10.2023 dalje. Vsakokrat veljavni splošni pogoji so objavljeni so na spletnem naslovu www.kolesce.si. Vsaka sprememba bo vidna na terminalu, na spletni strani ali v mobilni aplikaciji.


SPLOŠNI POGOJI IN DOLOČILA SISTEMA ZA AVTOMATIZIRANO IZPOSOJO KOLES "GO2GO"

Sistem za izposojo koles v Mestni občini Nova Gorica, Občini Šempeter-Vrtojba in Občini Gorica (Comune di Gorizia) se imenuje GO2GO in je storitev avtomatiziranega sistema za izposojo koles. Mestna občina Nova Gorica je nosilec sistema GO2GO, vzdrževalec sistema za avtomatizirano izposojo

koles pa je družba Nomago d.o.o., storitve mobilnosti in potovanj, d.o.o., Vošnjakova 3, 1000 Ljubljana.

Splošni pogoji in določila sistema za avtomatizirano izposojo koles (»splošni pogoji«) v poglavjih od I. do VIII. določajo pravice in obveznosti pri uporabi in najemu koles, v poglavjih IX. do XX. pa urejajo pogodbeni odnos med nosilcem sistema in uporabniki.

Splošni pogoji veljajo in zavezujejo vse uporabnike sistema GO2GO. Skladno s 120. členom Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07, 64/16 in 20/18) splošni pogoji zavezujejo pogodbeni stranki enako kot pogodbena določila.


I. Uvodne določbe

1) Mestna občina Nova Gorica (»nosilec«) izposoja kolesa in elektronska kolesa registriranim uporabnikom (v nadaljevanju: uporabnik), če so le-ta na voljo.

2) Nomago, storitve mobilnosti in potovanj, d.o.o. (»vzdrževalec1«) vrši upravljanje s sistemom, nadzor nad sistemom, servis in redistribucijo

Kontaktni podatki:

 • Naslov: Vošnjakova 3, 1000 Ljubljana
 • Spletna stran: www.go2go.si
 • Telefonska številka: 014317760
 • Elektronska pošta: bikes@nomago.si
 • Številka klicnega centra za pomoč uporabnikom: 014317760

3) Spletna stran sistema za avtomatizirano izposojo koles: www.go2go.si

4) Sistem za izposojo koles vključuje: terminal za najem koles, stojala in priklopna mesta za navadna kolesa in ločeno za električna kolesa ter navadna in električna kolesa skupaj; sestavni deli sistema GO2GO so blagovne znamke Nomago Bikes, ki je del sistema Nextbike, ki omogoča najem koles po celem svetu, lokacije so dostopne na spletnem naslovu: www.go2go.si,

5) Nosilec oz. vzdrževalec vzdržuje sistem tako, da je v obdobju uporabe sistema dostopen 24 ur na dan. Izjema je višja sila. Nosilec ne odgovarja za morebitno zasedenost ali nerazpoložljivost koles na posameznih točkah sistema.

6) Nosilec si pridržuje pravico do zmanjšanja števila koles v sistemu ali do popolnega umika koles iz sistema zaradi neprimernih vremenskih razmer za kolesarjenje in v času zime. O terminu oz. času trajanja omejenega delovanja oz. nedelovanja sistema bo nosilec oz. vzdrževalec ustrezno obveščal uporabnike.

7) Nosilec (in vzdrževalec kot pogodbeni obdelovalec) zbira GPS lokacijske informacije in podatke o uporabi koles (npr. lokacija kolesa pred začetkom in po koncu najema, postopki parkiranja in lokacija kolesa se zbirajo zaradi potrebe po izvajanju pogodbenega razmerja s stranko; to vključuje tudi uporabo podatkov za odkrivanje in odpravljanje napak ter motenj v postopku izposoje in v celotnem delovanju sistema).

1 Vzdrževalec vrši upravljanje s sistemom, nadzor nad sistemom, servis in redistribucijo.


II. Registracija in potrditev

1) Prijavo za registracijo (»prijava«) je mogoče oddati prek mobilne aplikacije, prek spleta na spletnem naslovu www.go2go.si, na terminalu za najem, prek telefona ali osebno na prodajnem mestu.

Mladoletnim uporabnikom nad 14. letom starosti je dovoljeno odpreti uporabniški račun s pisnim dovoljenjem starša ali zakonitega zastopnika na podlagi izpolnjenega obrazca, ki je objavljen na spletnem naslovu www.go2go.si. Starš ali zakoniti zastopnik v tem primeru prevzema skupno odgovornost za vse primere kršitve pogodbe med uporabnikom in nosilcem. Starši ali mladoletni uporabniki lahko vložijo prijavo za registracijo skupaj s priloženim obrazcem samo osebno na prodajnem mestu.

2) Pri registraciji mora uporabnik navesti: mobilno telefonsko številko, ime in priimek, naslov, mesto in poštno številko, državo, e-mail naslov, izbrano tarifo po veljavnem ceniku sistema za avtomatizirano izposojo koles »GO2GO«, številko kreditne kartice / Paypal številko oz. obrazec za direktno bremenitev ter podati soglasje k splošnim pogojem.

3) Vzdrževalec se po prejemu vseh ustreznih podatkov odloči, ali bo sprejel in odobril registracijo vložniku. Kot del postopka prijave je pridobitev dovoljenja za uporabo storitev izbranega partnerja za plačilne storitve, s pomočjo katerega se preveri plačilno sposobnost vložnika.

4) Vložnik ob registraciji prejme osebno identifikacijsko številko (PIN), ki jo lahko uporabi za prijavo v mobilno aplikacijo in spletni uporabniški račun uporabnika ter pri terminalu za najem v sistemu GO2GO.

5) Ob odobritvi vloge je posredovano obvestilo o aktivaciji. To obvestilo je lahko ustno, pisno, telefonsko, poslano prek e-pošte oziroma sporočila SMS ali pa navedeno na terminalu za najem.

6) Če želi uporabnik najeti kolesa v drugih sistemih nextbike (ki niso sistem GO2GO), stopi v pogodbeno razmerje z drugim nosilcem skladno s pogoji in pravili drugih sistemov, za kar nosilec GO2GO ne prevzema nobene odgovornosti do uporabnikov. Pred pričetkom uporabe drugih sistemov uporabnik izrecno soglaša s splošnimi pogoji posameznih drugih nosilcev in je obveščen o morebitnih krajevnih razlikah v ceni.

7) Strošek registracije uporabnika v sistem preko pametnega telefona, spleta, na terminalu ali osebno pri prodajnih mestih je opredeljen v veljavnem ceniku sistema za avtomatizirano izposojo koles »GO2GO«, ki pa bo dodan stanju na uporabniškem računu in se bo porabil za stroške najema v prihodnosti. Strošek registracije preko klicnega centra je opredeljen v veljavnem ceniku sistema za avtomatizirano izposojo koles »GO2GO«, ki bo dodan stanju na uporabniškemu računu in se bo porabil za strošek najema v prihodnosti. Glede na izbrano tarifo ima vzdrževalec pooblastilo za zaračunavanje naročnine za dogovorjeno obdobje.

8) Uporabnik je dolžan nemudoma obvestiti vzdrževalca o kakršnih koli spremembah osebnih podatkov, ki nastanejo po uspešni registraciji in dokler traja najemno razmerje. To vključuje vse podatke potrebne za registracijo kot tudi podatke potrebne za opravljanje plačil.

9) Uporabnik si lahko preko spleta ali na prodajnem mestu naroči tudi izdelavo uporabniške kartice za izposojo koles v sistemu GO2GO po veljavnem ceniku sistema za avtomatizirano izposojo koles »GO2GO« ter skladno z navodili na spletnem naslovu www.go2go.si . V primeru izgube uporabniške kartice, mora uporabnik nemudoma obvestiti klicni center za pomoč uporabnikov oz. posredovati zahtevek za deaktivacijo uporabniške kartice na elektronski naslov vzdrževalca. Z deaktivacijo kartice se avtomatsko ne deaktivira tudi uporabniški račun uporabnika.


III. Pogoji in določila uporabe koles v sistemu GO2GO

1) Uporaba koles za izposojo je prepovedana v naslednjih primerih:

 • osebam, mlajšim od 14 let (skladno z določili 1. točke II. poglavja splošnih pogojev),
 • za prevažanje drugih oseb, kar še posebej velja za prevažanje otrok,
 • za poti zunaj območja Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter-Vrtojba, Občine Gorica (Comune di Gorizia),
 • za podnajem tretjim osebam,
 • osebam pod vplivom alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc (ničelna toleranca do alkohola, prepovedanih drog in drugih psihoaktivnih snovi v prometu),
 • v slabih vremenskih pogojih (na primer med močnim vetrom, dežjem, nevihtami) ali drugih vremenskih pogojih, ki negativno vplivajo na kolesarje, saj lahko kolesar bolj občuti tovrstne vremenske pogoje v primerjavi z običajnimi kolesi, ker imajo kolesa prekrito zadnje kolo.

2) Uporabnik je dolžan spoštovati vse veljavne zakone in cestno prometne predpise.

3) Prostoročna (»brez rok«) uporaba kolesa ni dovoljena v nobenem primeru.

4) Prepovedana je nepravilna uporaba in/ali preobremenitev košare na kolesu (največja dovoljena obremenitev: 5 kg). Uporabnik mora vedno zagotoviti pravilno pritrditev in zavarovanje vsega blaga ali predmetov, ki jih prevaža na kolesu.

5) Prepovedane so nepooblaščene spremembe ali prilagoditve najetega kolesa.

6) Če je ugotovljena nepooblaščena ali nepravilna uporaba najetega kolesa, ima nosilec dovoljenje za prekinitev pogodbenega odnosa in lahko uporabniku prepreči nadaljnji najem in uporabo koles.

7) Po uspešnem vračilu najetega kolesa, mora uporabnik začeti nov postopek najema, če želi znova uporabiti vrnjeno kolo.

8) Uporabnik ne sme spreminjati zagotovljene šifre za zaklep niti je posredovati tretjim osebam.

9) Uporabniku je izrecno prepovedana prepustitev kolesa v kakršnokoli, brezplačno ali plačljivo, uporabo tretji osebi.


V. Omejitve najema kolesa

Če ni drugače dogovorjeno, lahko uporabnik istočasno najame največ eno kolo z enim uporabniškim računom.


V. Trajanje najema

1) Obdobje najema kolesa, ki ga je mogoče zaračunati, se začne s posredovanjem šifre za vgrajeno ključavnico kolesa uporabniku s strani vzdrževalca ali s samodejnim odklepanjem ključavnice na okvirju pametnega kolesa.

2) Uporabnik mora vzdrževalca obvestiti o koncu obdobja najema v skladu z določili VIII. poglavja. Ob posredovanju te informacije se konča obdobje najema kolesa, ki ga je mogoče zaračunati in bo zabeleženo v uporabniškem računu. Uporabnik bo od vzdrževalca ali prek terminala za najem prejel obvestilo o uradnem koncu obdobja najema preko mobilne aplikacije ali direktno na terminalu za najem. Če pride do kakršnih koli težav, mora uporabnik nemudoma poklicati klicni center za pomoč uporabnikom.

3) Maksimalen čas neprekinjenega najema kolesa je največ 24 ur.


VI. Pogoji in način najema kolesa

1) Uporabnik lahko najame kolo preko terminala, preko mobilne aplikacije, preko telefona, osebno na prodajnem mestu ali s pomočjo uporabniške kartice vse dokler ima aktiviran uporabniški račun.

2) Uporabnik se mora pred najemom seznaniti s pogoji in ustreznim načinom uporabe kolesa za najem.

3) Uporabnik je pred uporabo zavezan preveriti, da je kolo primerno za vožnjo po cesti in varno (npr. pnevmatike, zavore, luči ipd.). Če uporabnik najde tehnične okvare ali pomanjkljivosti na začetku ali med trajanjem najema, mora o tem obvestiti klicni center za pomoč uporabnikom, končati najem in takoj prenehati z uporabo kolesa. Če se tehnične okvare ali pomanjkljivosti pojavijo po najemu, vendar pred uporabo kolesa s strani uporabnika, bo upravljalec preklical najem.

4) Okvare, kot so poškodbe pnevmatik, poškodbe platišča ali nedelujoče prestave, morajo uporabniki nemudoma sporočiti. Če uporabnik ugotovi, da kolo nima ključavnice, se zavezuje, da bo poklical klicni center za pomoč uporabnikom.


VII. Parkiranje najetih koles

1) Kolo mora biti parkirano na vidnem mestu. Uporabnik mora pri parkiranju upoštevati veljavne cestnoprometne predpise. Poleg tega mora zagotoviti, da kolo ne ogroža varnosti na cesti, da ne ovira drugih vozil in/ali prometa in da ne poškoduje tretjih oseb ali njihove lastnine. Pri parkiranju kolesa je potrebno vedno uporabiti vgrajeno ključavnico.

2) Koles ni dovoljeno trajno ali začasno parkirati:

 • pri semaforjih,
 • pri parkomatih ali parkirnih urah,
 • pri prometnih znakih,
 • pri prehodih, ki jih s tem zožite na manj kot 1,50 metra,
 • pred zasilnimi izhodi in območji za dostop gasilcem ali v njihovi bližini,
 • tako, da kolo prekriva krajevna oglasna sporočila,
 • tako, da je kolo priklenjeno na ograjo zasebnih ali javnih stavb,
 • na avtobusnih postajališčih in železniških peronih,
 • kadarkoli v zgradbah, dvoriščih ali znotraj katerih koli vozil,
 • na vodilnih ploščah za slepe,
 • na poštnih predalih ali pred njimi,
 • pred vrati ali zapornicami ali v njihovem območju odpiranja/zapiranja,
 • na dovozih in pred njimi.

3) Ko kolo ni v uporabi, mora biti vedno pravilno zaklenjeno.

4) Uporabnik ne sme trajno parkirati koles v parkih/na zelenicah ali na zasebni lastnini. Uporabnik lahko začasno parkira kolesa na zasebni lastnini zgolj, če ji to dovolijo osebe, ki imajo ustrezno pooblastilo za izdajo tovrstnega dovoljenja.

5) Zaradi neupoštevanja teh določil se bo uporabniku zaračunal strošek odstranitve, če ne more dokazati, da je dejanski nastali strošek nižji v skladu s trenutno veljavnim cenikom sistema za avtomatizirano izposojo koles »GO2GO«, ki je na voljo na spletnem naslovu www.go2go.si. Poleg tega bo uporabnik, ki najema kolo, odgovoren za plačilo kakršnih koli kazni/glob izdanih s strani pristojnih državnih ali lokalnih organov in/ali zahtevkov tretjih oseb, ki nastanejo zaradi neupoštevanja teh splošnih pogojev in veljavne zakonodaje.


VIII. Vračilo najetih koles

1) Vračilo najetih koles ni dovoljeno zunaj določenega območja uporabe, ampak zgolj na uradnih postajališčih sistema GO2GO, ki so objavljena na spletu (ali v mobilni aplikaciji).

2) Uporabnik mora najeto kolo ob vračilu postaviti v stojala na uradnem postajališču sistema GO2GO, in sicer tako, da se odda navadno kolo v priklopno mesto za navadna kolesa in električno kolo v priklopno mesto za električna kolesa. Pri tem mora uporabnik potiskati kolo v priklopno mesto dokler ne zasliši zvočnega signala in dodatno zakleniti kolo s ključavnico na okvirju pametnega kolesa ali s pomočjo vgrajene ključavnice in šifre, ki jo je uporabnik prejel ob najemu 6kolesa.

3) V primeru, če na uradnem postajališču sistema GO2GO ni prostega stojala, lahko uporabnik vseeno odda kolo z uporabo vgrajene ključavnice ob drugo kolo v sistemu ali ob priklopno mesto ter se odjavi iz sistema. Pametno kolo s ključavnico na okvirju kolesa uporabnik odda ob drugo kolo v sistemu in ročno zaklene ključavnico na okvirju kolesa, v tem primeru se najem konča samodejno.

4) Uporabnik si mora zapomniti lokacijo, na katero je vrnil kolo, in sicer za najmanj 48 ur po vračilu kolesa. To je nujno zaradi morebitnih povpraševanj s strani vzdrževalca. Uporabnik mora na zahtevo zagotoviti to informacijo vzdrževalcu v obdobju 48 ur po obdobju najema.

5) Če vzdrževalec kolesa ne more najti na lokaciji, na kateri jo je uporabnik odjavil/vrnil, bo upravljalec uporabniku zaračunal dodatno nadomestilo zaradi nevrnitve kolesa v višini30 EUR.

6) Prekoračitev maksimalnega časa najema kolesa znaša 100 EUR za vsak dan.


IX. Odgovornosti nosilca oz. vzdrževalca

1) V primeru stvarnih napak na kolesu v času trajanja najema je uporabnik nemudoma dolžan obvestiti vzdrževalca. Nosilec ni odgovoren za nastalo škodo na predmetih, ki so jih uporabniki prevažali na kolesu med najemom v košari kolesa ali v držalu za telefon. Nosilec ne bo odgovoren za nepravilno in/ali nepooblaščeno uporabo kolesa v skladu z določili III. poglavja.


X. Odgovornost uporabnika

1) Uporabnik prevzema odgovornost za vsa tveganja med uporabo sistema. Uporabnik prevzema vso odgovornost za škodo, ki jo sam povzroči nosilcu ali tretjim osebam. Uporabnik prevzema izključno odgovornost za kakršne koli odškodninske zahtevke, ki nastanejo zaradi dejanj ali dogodkov med trajanjem najema ali kot njihov rezultat.

2) Uporabnik je dolžan koristiti sistem s potrebno previdnostjo, preudarnostjo in skrbnostjo dobrega gospodarja ter v skladu s splošnimi pogoji.

3) Uporabnik nadzoruje kolo, ki si ga je izposodil in je dolžan s kolesom ravnati tako, da se prepreči možnost poškodbe, uničenja ali izginotja.

4) Če uporabnik povzroči škodo na kolesu ali pride do kraje kolesa iz malomarnosti uporabnika, je uporabnik dgovoren za stroške materiala in dela ali vračilo ukradenega kolesa v znesku, ki ni višji od 150,00 EUR za navadno kolo in 600,00 EUR za električno kolo. V prejšnjem stavku navedena zneskovna omejitev ne velja v primeru, ko uporabnik povzroči škodo iz hude malomarnosti ali naklepno; v tem primeru bo nosilec od uporabnika zahteval povrnitev vseh dejanskih stroškov in nastale škode. Uporabnik je odgovoren za vse stroške in škodo, ki jo nosilec utrpi zaradi neupoštevanja obveznosti, ki so določene v teh splošnih pogojih.

5) Uporabnik bo v primeru nastanka kakršne koli škode nemudoma obveščen. Uporabnik ne bo odgovoren za škodo, ki nastane po poteku 48 ur po obdobju najema.

6) Če je kolo ukradeno med obdobjem najema, mora uporabnik nemudoma prijaviti krajo vzdrževalcu.


XI. Obveznosti uporabnika v primeru nesreče

Uporabnik je dolžan v primeru nesreče nemudoma obvestiti vzdrževalca. Če pride do nesreče, v kateri ni udeležen samo uporabnik, ampak tudi druge osebe ali nastane materialna škoda, mora uporabnik o tej nesreči nemudoma obvestiti tudi policijo. Če uporabnik tega ne stori, bo odgovoren za vso nastalo škodo.


XII. Zaupnost informacij o uporabnikih

1) Uporabnik je sam odgovoren za preprečevanje nepooblaščene uporabe dodeljene kode / PIN / gesla s strani tretjih oseb.

2) Uporabnik lahko kadarkoli spremeni osebne podatke brez omejitve števila sprememb.

3) Če uporabnik meni, da so njegovi uporabniški podatki zlorabljeni ali napačno uporabljeni, mora to nemudoma sporočiti vzdrževalcu.

4) Uporabnik lahko svoj uporabniški račun deaktivira prek spleta na naslovu www.go2go.si ali s pisnim obvestilom, ki ga pošlje na kontakte podatke vzdrževalca, ki so navedeni v I. poglavju teh splošnih pogojev.


XIII. Zlorabe in izključitve

1) Vzdrževalec ima z ustreznim razlogom in še posebej v primeru zlorabe pravico preklicati dodeljene pravice uporabnika, to je deaktivirati uporabniški račun, s čimer uporabniku prepreči uporabo storitev do plačila morebitnih zapadlih obveznosti.

2) Omejitev odgovornosti, opredeljena v 2. točki X. poglavja ne velja, če uporabniknamerno ali zaradi velike malomarnosti dovoli zlorabo svojih uporabniških podatkov.

3) Vsakršna zloraba kartice se sankcionira z odvzemom kartice in deaktivacijo uporabniškega računa, s čimer se uporabniku prepreči uporabo storitev sistema v tekočem letu.


XIV. Stroški, cene in izračuni

1) Izračun vseh stroškov in storitev nosilca bo opravljen na osnovi cen, določenih v ceniku sistema za avtomatizirano izposojo koles »GO2GO«, veljavnem ob začetku vsake posamezne uporabe kolesa. Vsakokrat veljaven cenik sistema za avtomatizirano izposojo koles »GO2GO« je dostopen na spletnem naslovu www.go2go.si. S sprejemom splošnih pogojev uporabnik tudi soglaša z zaračunavanjem stroškov, skladno s cenikom sistema za avtomatizirano izposojo koles »GO2GO«.

2) Letna naročnina (letna tarifa) določena v ceniku sistema za avtomatizirano izposojo koles »GO2GO je veljavna 12 mesecev po registraciji v sistem in plačilu letne naročnine. Vsaj 1 teden pred potekom aktivne letne naročnine bo uporabnik preko SMS ali e-poštnega sporočila obveščen o poteku in možnosti podaljšanja letne naročnine. V kolikor le te ne podaljša, se letna najemnina prekine.

3) Uporabnik lahko brez stroškov odpovedi prekliče naročnino največ 14 dni od datuma nakupa letne naročnine (letne tarife) po veljavnem ceniku za avtomatizirano izposojo koles »GO2GO«. Uporabniku se v tem primeru vrne 100 % vrednosti letne naročnine. V primeru odpovedi s strani naročnika po tem, ko je že sklenjena letna naročnina, več kot 14 dni od datuma nakupa oziroma sklenitve naročnine, predstavlja 100 % vrednosti naročnine višino stroška odpovedi za odstop od najemnega razmerja.

4) V primeru nadgradnje iz standardne naročnine v premium naročnino veljajo naslednja pravila oziroma pogoji:

a) V primeru nadgradnje s strani naročnika po tem, ko je že sklenjena letna naročnina, manj kot 30 dni od datuma nakupa oziroma sklenitve naročnine, se naročniku vrne 100 % vrednosti naročnine v obliki dobroimetja na uporabniški račun. Dobroimetje je veljavno 2 leti od datuma prejema.

b) V primeru nadgradnje s strani naročnika po tem, ko je že sklenjena letna naročnina, več kot 30 dni in manj kot 90 dni od datuma nakupa oziroma sklenitve naročnine,se naročniku vrne 50 % vrednosti naročnine v obliki dobroimetja na uporabniški račun. Preostalih 50 % vrednosti naročnine pa predstavlja odstopnino za odstop od najemnega razmerja. Dobroimetje je veljavno 2 leti od datuma prejema.

c) V primeru nadgradnje s strani naročnika po tem, ko je že sklenjena letna naročnina, več kot 90 dni od datuma nakupa oziroma sklenitve naročnine, predstavlja 100 % vrednosti naročnine višino stroška odpovedi za odstop od najemnega razmerja.


XV. Plačila

1) Uporabnik se zavezuje, da bo zaračunano vsoto plačal s kreditno ali debetno kartico, paypal ali z elektronskim nakazilom (direktna obremenitev) oziroma gotovino. Uporabnik lahko kadarkoli spremeni izbrani način plačila.

2) Če direktne obremenitve ni mogoče obdelati zaradi nezadostnih sredstev na računu uporabnika, ki nastane zaradi uporabnikove krivde, ali iz drugih razlogov, za katere je uporabnik sam odgovoren, bo upravljalec uporabniku zaračunal dodatne nastale stroške v skladu s trenutno veljavnim cenikom sistema za avtomatizirano izposojo koles »GO2GO«, ki je objavljen na spletnem naslovu www.go2go.si razen v primeru, da uporabnik dokaže, da je bil dejanski nastali strošek nižji od zahtevanega zneska. V posameznih primerih in če uporabnik ne more dokazati, da je bil strošek dejansko nižji, lahko zahtevki nosilca dosežejo znesek dejanskih nastalih stroškov, vendar jih ne smejo preseč

3) Če uporabnik zamuja s plačilom, se mu zaračunajo obresti v višini zakonskih zamudnih obresti. Uporabniku so lahko zaračunani tudi stroški opomina skupaj z dodatnimi administrativnimi stroški.

4) Če plačilo zamuja vsaj dva meseca ali pa presega 50 EUR, lahko nemudoma deaktivira uporabniški račun, dokler uporabnik ne poravna svojih obveznosti.

5) Načini plačila:

 • Preko spleta, mobilne aplikacije ali terminala s kreditno kartico oz. paypal
 • Na prodajnem mestu vzdrževalca oz. nosilca (seznam prodajnih mest objavljen na spletni strani) z gotovino ali direktno bremenitvijo.


XVI. Zaračunavanje, seznami najemov, nadzor

1) Vzdrževalec uporabnikom izda račun v skladu s trenutno veljavnim cenikom sistema za avtomatizirano izposojo koles »GO2GO«, ki je na voljo na spletnem naslovu www.go2go.si. Uporabnik si lahko končan postopek najema (vključno s stroški in trajanjem) ogleda v svojem uporabniškem računu oziroma uporabniškem profilu na naslovu www.go2go.si in v mobilni aplikaciji. Ta seznam vseh zaključenih najemov ne vključuje elementov, ki niso običajni in jih ni mogoče vključiti v avtomatiziran sistem (na primer stroškov zaradi neupoštevanja določil teh pogojev in/ali stroškov storitev).

2) Zaračunavanje uporabniku se opravi samodejno, ko uporabnik izbere bodisi plačilo letne tarife bodisi posamezne vožnje. Vzdrževalec si pridržuje pravico do telefonskega ali pisnega posredovanja zahtevka za plačilo uporabniku.

3) Uporabnik je dolžan podati pisno pritožbo vzdrževalcu na zaračunane stroške v roku 30 dni od prejema računa.


XVII. Odpoved pogodbenega razmerja

1) Obe pogodbeni stranki lahko kadarkoli podata odpoved pogodbenega razmerja. Ta člen ne vpliva na pravico izredne odpovedi pogodbenega razmerja, kot je opredeljena v teh splošnih pogojih.

2) Uporabnik lahko svoj uporabniški račun deaktivira preko spleta na naslovu www.go2go.si ali na podlagi pisnega obvestila zdrževalcu na naslov, opredeljen v I. poglavju teh splošnih pogojev ali preko elektronske pošte na naslov: bikes@nomago.si.

3) Posebne tarife (na primer letna tarifa) so povezane s posebnimi pogodbenimi obdobji. Pogoji za prekinitev so navedeni v 2. odstavku XIV. Točke.


XVIII. Varstvo osebnih podatkov

Uporabnik s sprejemom splošnih pogojev soglaša, da:

1) Nosilec (in vzdrževalec kot pogodbeni obdelovalec) zbira, shranjuje in uporablja oz. obdeluje osebne podatke uporabnikov (vključno z informiranjem in obveščanjem uporabnikov preko SMS in/ali e-poštnih sporočil), kjer jih potrebuje za izpolnitev pogodbenih obveznosti ali za izvajanje pogodbe med uporabnikom in nosilcem ali za izpolnitev morebitnih drugih zakonskih obveznosti skladno z veljavno zakonodajo. Nosilec se šteje kot upravljavec zbirke podatkov.

2) Z namenom obdelave plačila bodo plačilni podatki uporabnika preneseni pogodbenim obdelovalcem, to je vzdrževalcu in njegovim podizvajalcem kot pod-obdelovalcem za obdelavo plačil in vodenje stroškov najema. Ti podatki po poteku postopka registracije ne bodo več vidni zaposlenim pri nosilcu oziroma vzdrževalcu.

3) Če uporabnik uporablja sistem nextbike koles po svetu kot navedeno v 6. odstavku II. točke teh splošnih pogojev, s tem vstopa v pogodbeni odnos z drugim nosilcem, kot upravljavcem osebnih podatkov in uporabnik soglaša, da le ta obdeluje osebne podatke uporabnika skladno z določili njihovih splošnih pogojev in/ali pravil zasebnosti.

4) Dodatne informacije glede uporabe in obdelave osebnih podatkov ter ravnanja z njimi si lahko ogledate v Pravilih o zasebnosti, ki so objavljena na spletnem naslovu www.go2go.si.


XIX. Reševanje sporov

Za te splošne pogoje velja pravo Republike Slovenije. Morebitne spore glede izvedbe in posledic splošnih pogojev bosta nosilec in uporabnik skušala reševati sporazumno. Če spora na ta način ne bo mogoče rešiti, si bosta nosilec in uporabnik prizadevala rešiti morebitni spor z mediacijo in drugimi alternativnimi načini reševanja morebitnega spora. V kolikor to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Novi Gorici.


XX. Končne določbe

1) Ti Splošni pogoji so v veljavi od  20. 4. 2022 dalje. Vsakokrat veljavni Splošni pogoji so objavljeni na spletnem naslovu www.go2go.si. Vsaka sprememba bo vidna na terminalu, na spletni strani ali mobilni aplikaciji za izposojo ter posredovana vsem uporabnikom po elektronski pošti.

SPLOŠNI POGOJI IN DOLOČILA SISTEMA ZA AVTOMATIZIRANO IZPOSOJO KOLES »NOMAGO BIKES LJUBLJANA«

Sistem za izposojo koles na območju Mestne občine Ljubljana se imenuje Nomago Bikes Ljubljana in je storitev avtomatiziranega sistema za izposojo koles. Nosilec in vzdrževalec sistema Nomago Bikes je družba Nomago, storitve mobilnosti in potovanj, d.o.o., Vošnjakova 3, 1000 Ljubljana.

Splošni pogoji in določila sistema za avtomatizirano izposojo koles (»splošni pogoji«) v poglavjih od I. do VIII. določajo pravice in obveznosti pri uporabi in najemu koles, v poglavjih IX. do XX. pa urejajo pogodbeni odnos med nosilcem sistema in uporabniki.

Splošni pogoji veljajo in zavezujejo vse uporabnike sistema Nomago Bikes Ljubljana. Skladno s 120. členom Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07, 64/16 in 20/18) splošni pogoji zavezujejo pogodbeni stranki enako kot pogodbena določila.


I.  Uvodne določbe

1. Nomago, storitve mobilnosti in potovanj, d.o.o. (»nosilec«) izposoja električna kolesa registriranim uporabnikom (v nadaljevanju: uporabnik), če so le-ta na voljo.

2. Nomago, storitve mobilnosti in potovanj, d.o.o. (»vzdrževalec*«) vrši upravljanje  s  sistemom,  nadzor  nad  sistemom,  servis  in redistribucijo.

Kontaktni podatki:

 • Naslov: Vošnjakova 3, 1000 Ljubljana
 • Spletna stran: bikes.nomago.si
 • Telefonska številka: 01 431 77 60
 • Elektronska pošta: bikes@nomago.si
 • Številka klicnega centra za pomoč uporabnikom: 080 15 05

3. Spletna stran sistema za avtomatizirano izposojo koles Nomago Bikes Ljubljana: bikes.nomago.si.

4. Sistem za izposojo koles  vključuje: opremo za označevanje postaje, stojala, priklopna mesta za električna kolesa ter električna kolesa. Sestavni deli sistema Nomago Bikes Ljubljana so blagovne znamke Nomago Bikes, ki je del sistema nextbike, ki omogoča najem koles po celem svetu, lokacije so dostopne na spletnem naslovu: bikes.nomago.si.

5. Nosilec vzdrževalec vzdržuje sistem tako, da je v obdobju uporabe sistema dostopen 24 ur na dan. Izjema je višja sila. Nosilec ne odgovarja za morebitno zasedenost ali nerazpoložljivost koles na posameznih točkah sistema.

6. Nosilec si pridržuje pravico do zmanjšanja števila koles v sistemu ali do popolnega umika koles iz sistema zaradi neprimernih vremenskih razmer za kolesarjenje in v času O terminu oz. času trajanja omejenega delovanja oz. nedelovanja sistema bo nosilec oz. vzdrževalec ustrezno obveščal uporabnike.

7.  Nosilec zbira GPS lokacijske informacije in podatke o uporabi koles (npr. lokacija kolesa pred začetkom in po koncu najema, postopki parkiranja in lokacija kolesa se zbirajo zaradi potrebe po izvajanju pogodbenega razmerja s stranko; to vključuje tudi uporabo podatkov za odkrivanje in odpravljanje napak ter motenj v postopku izposoje in v celotnem delovanju sistema).

* Vzdrževalec vrši upravljanje s sistemom, nadzor nad sistemom, servis in redistribucije.


II.  Registracija in potrditev

1. Prijavo za registracijo (»prijava«) je mogoče oddati prek mobilne aplikacije, prek spleta na spletnem naslovu bikes.nomago.si, preko klica v klicni center vzdrževalca sistema ali osebno na prodajnem mestu.
Mladoletnim uporabnikom nad 14. letom starosti je dovoljeno odpreti uporabniški račun s pisnim dovoljenjem starša ali zakonitega zastopnika na podlagi izpolnjenega obrazca, ki je objavljen na spletnem naslovu bikes.nomago.si. Starš ali zakoniti zastopnik v tem primeru prevzema skupno odgovornost za vse primere kršitve pogodbe med uporabnikom in nosilcem. Starši ali mladoletni uporabniki lahko vložijo prijavo za registracijo skupaj s priloženim obrazcem osebno na prodajnem mestu ali preko elektronske pošte.

2. Pri registraciji mora uporabnik navesti:

 • mobilno telefonsko številko,
 • ime in priimek,
 • elektronski naslov,
 • izbrano tarifo po veljavnem ceniku sistema za avtomatizirano izposojo koles Nomago Bikes Ljubljana,
 • številko kreditne kartice / Paypal
 • obrazec za direktno bremenitev ter podati soglasje k splošnim pogojem.

3. Vzdrževalec se po prejemu vseh ustreznih podatkov odloči, ali bo sprejel in odobril registracijo vložniku. Kot del postopka prijave je pridobitev dovoljenja za uporabo storitev izbranega partnerja za plačilne storitve, s pomočjo katerega se preveri plačilno sposobnost vložnika.

4. Vložnik ob registraciji prejme osebno identifikacijsko številko (PIN), ki jo lahko uporabi za prijavo v mobilno aplikacijo in spletni uporabniški račun uporabnika v sistemu Nomago Bikes Ljubljana.

5. Ob odobritvi vloge je posredovano obvestilo o aktivaciji. To obvestilo je lahko ustno, pisno, telefonsko, poslano prek e-pošte oziroma sporočila.

6. Če želi uporabnik najeti kolesa v drugih sistemih nextbike (ki niso sistem Nomago Bikes Ljubljana), stopi v pogodbeno razmerje z drugim nosilcem skladno s pogoji in pravili drugih sistemov, za kar nosilec Nomago d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti do uporabnikov. Pred pričetkom uporabe drugih sistemov uporabnik izrecno soglaša s splošnimi pogoji posameznih drugih nosilcev in je obveščen o morebitnih krajevnih razlikah v ceni.

7. Strošek registracije uporabnika v sistem preko pametnega telefona, spleta ali osebno na prodajnih mestih je opredeljen v veljavnem ceniku sistema za avtomatizirano izposojo koles Nomago Bikes Ljubljana, ki bo dodan stanju na uporabniškem računu in se bo porabil za stroške najema v prihodnosti. Strošek registracije preko klicnega centra je opredeljen v veljavnem ceniku sistema za avtomatizirano izposojo koles Nomago Bikes Ljubljana. Glede na izbrano tarifo ima vzdrževalec pooblastilo za zaračunavanje naročnine za dogovorjeno obdobje.

8. Uporabnik je dolžan nemudoma obvestiti vzdrževalca o kakršnih koli spremembah osebnih podatkov, ki nastanejo po uspešni registraciji in dokler traja najemno razmerje. To vključuje vse podatke potrebne za registracijo, kot tudi podatke potrebne za opravljanje plačil.

9. Uporabnik si lahko preko zahtevka poslanega na elektronski naslov vzdrževalca ali na prodajnem mestu naroči tudi izdelavo uporabniške kartice za izposojo koles v sistemu Nomago Bikes Ljubljana po veljavnem ceniku sistema za avtomatizirano izposojo koles Nomago Bikes Ljubljana ter skladno z navodili na spletnem naslovu bikes.nomago.si. V primeru izgube uporabniške kartice, mora uporabnik nemudoma obvestiti klicni center za pomoč uporabnikov oz. posredovati zahtevek za deaktivacijo uporabniške kartice na elektronski naslov vzdrževalca. Z deaktivacijo kartice se avtomatsko ne deaktivira tudi uporabniški račun uporabnika.

III.  Pogoji in določila uporabe koles v sistemu Nomago Bikes Ljubljana

1. Uporaba koles za izposojo je prepovedana v naslednjih primerih:

 • osebam, mlajšim od 14 let (skladno z določili točke II. poglavja splošnih pogojev),
 • za prevažanje drugih oseb, kar še posebej velja za prevažanje otrok,
 • za vračilo kolesa izven postaj sistema Nomago Bikes Ljubljana,
 • za podnajem tretjim osebam,
 • osebam pod vplivom alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc (ničelna toleranca do alkohola, prepovedanih drog in drugih psihoaktivnih snovi v prometu),
 • v slabih vremenskih pogojih (na primer med močnim vetrom, dežjem, nevihtami) ali drugih vremenskih pogojih, ki negativno vplivajo na kolesarje, saj lahko kolesar bolj občuti tovrstne vremenske pogoje v primerjavi z običajnimi kolesi, ker imajo kolesa prekrito zadnje kolo.

2. Uporabnik je dolžan spoštovati vse veljavne zakone in cestno prometne predpise.

3. Prostoročna (»brez rok«) uporaba kolesa ni dovoljena v nobenem primeru.

4. Prepovedana je nepravilna uporaba in/ali preobremenitev košare na kolesu (največja dovoljena obremenitev: 5 kg). Uporabnik mora vedno zagotoviti pravilno pritrditev in zavarovanje vsega blaga ali predmetov, ki jih prevaža na kolesu.

5. Prepovedane so nepooblaščene spremembe ali prilagoditve najetega kolesa.

6. Če je ugotovljena nepooblaščena ali nepravilna uporaba najetega kolesa, ima nosilec dovoljenje za prekinitev pogodbenega odnosa in lahko uporabniku prepreči nadaljnji najem in uporabo koles.

7. Po uspešnem vračilu najetega kolesa, mora uporabnik začeti nov postopek najema, če želi znova uporabiti vrnjeno kolo.

8. Uporabniku je  izrecno  prepovedana  prepustitev  kolesa  v  kakršnokoli,  brezplačno  ali plačljivo, uporabo tretji osebi.


IV.  Omejitve najema kolesa

Če ni drugače dogovorjeno, lahko uporabnik istočasno najame največ tri kolesa z enim uporabniškim računom.


V. Trajanje najema

1. Obdobje najema kolesa, ki ga je mogoče zaračunati, se začne s samodejnim odklepanjem ključavnice na okvirju kolesa.

2. Uporabnik mora vzdrževalca obvestiti o koncu obdobja najema v skladu z določili VIII. poglavja. Ob posredovanju te informacije se konča obdobje najema kolesa, ki ga je mogoče zaračunati in bo zabeleženo v uporabniškem računu. Uporabnik bo od vzdrževalca prejel obvestilo o uradnem koncu obdobja najema preko mobilne aplikacije. Če pride do kakršnih koli težav, mora uporabnik nemudoma poklicati klicni center za pomoč uporabnikom.


VI.  Pogoji in način najema kolesa

1. Uporabnik lahko najame kolo preko mobilne aplikacije, preko klica v klicni center, osebno na prodajnem mestu ali s pomočjo uporabniške kartice vse dokler ima aktiviran uporabniški račun.

2. Uporabnik se mora pred najemom seznaniti s pogoji in ustreznim načinom uporabe kolesa za najem.

3. Uporabnik ima možnost predhodne rezervacije kolesa preko mobilne aplikacije za uporabo sistema za obdobje 10 minut. Strošek rezervacije je določen v ceniku avtomatizirane izposoje koles Nomago Bikes Ljubljana.

4. Uporabnik je pred uporabo zavezan preveriti, da je kolo primerno za vožnjo po cesti in varno (npr. pnevmatike, zavore, luči ipd.). Če uporabnik najde tehnične okvare ali pomanjkljivosti na začetku ali med trajanjem najema, mora o tem obvestiti klicni center za pomoč uporabnikom, končati najem in takoj prenehati z uporabo kolesa. Če se tehnične okvare ali pomanjkljivosti pojavijo po najemu, vendar pred uporabo kolesa s strani uporabnika, bo upravljalec preklical najem.

5. Okvare, kot so poškodbe pnevmatik, poškodbe platišča ali nedelujoče prestave, morajo uporabniki nemudoma  sporočiti.

6. Če uporabnik  ugotovi, da kolo nima ključavnice, se zavezuje, da bo poklical klicni center za pomoč uporabnikom.


VII.  Parkiranje najetih koles

1. Kolo mora biti začasno parkirano na vidnem mestu. Uporabnik mora pri začasnem parkiranju upoštevati veljavne cestnoprometne Poleg tega mora zagotoviti, da kolo ne ogroža varnosti na cesti, da ne ovira drugih vozil in/ali prometa in da ne poškoduje tretjih oseb ali njihove lastnine. Pri začasnem parkiranju kolesa je potrebno vedno uporabiti vgrajeno ključavnico.

2. Koles ni dovoljeno parkirati:

 • pri semaforjih,
 • pri parkomatih ali parkirnih urah,
 • pri prometnih znakih,
 • pri prehodih, ki jih s tem zožite na manj kot 1,50 metra,
 • pred zasilnimi izhodi in območji za dostop gasilcem ali v njihovi bližini,
 • tako, da kolo prekriva krajevna oglasna sporočila,
 • tako, da je kolo priklenjeno na ograjo zasebnih ali javnih stavb,
 • na avtobusnih postajališčih in železniških peronih,
 • na javnih stojalih za kolesa,
 • kadarkoli v zgradbah, dvoriščih ali znotraj katerih koli vozil,
 • na vodilnih ploščah za slepe,
 • na poštnih predalih ali pred njimi,
 • pred vrati ali zapornicami ali v njihovem območju odpiranja/zapiranja,
 • na dovozih in pred njimi.

3. Ko kolo ni v uporabi, mora biti vedno pravilno zaklenjeno.

4. Uporabnik ne sme trajno parkirati koles izven uradnih postaj sistema Nomago Bikes Ljubljana, v parkih/na zelenicah ali na zasebni lastnini. Uporabnik lahko začasno parkira kolesa na zasebni lastnini zgolj, če ji to dovolijo osebe, ki imajo ustrezno pooblastilo za izdajo tovrstnega dovoljenja.

5. Zaradi neupoštevanja teh določil se bo uporabniku zaračunal strošek odstranitve kolesa, če ne more dokazati, da je dejanski nastali strošek nižji v skladu s trenutno veljavnim cenikom sistema za avtomatizirano izposojo koles Nomago Bikes Ljubljana, ki je na voljo na spletnem naslovu bikes.nomago.si. Poleg tega bo uporabnik, ki najema kolo, odgovoren za plačilo kakršnih koli kazni/glob izdanih s strani pristojnih državnih ali lokalnih organov in/ali zahtevkov tretjih oseb, ki nastanejo zaradi neupoštevanja teh splošnih pogojev in veljavne zakonodaje.


VIII.  Vračilo najetih koles

1. Vračilo najetih koles ni dovoljeno zunaj določenega območja uporabe, ampak zgolj na uradnih postajališčih sistema Nomago Bikes Ljubljana, ki so objavljena na spletu (ali v mobilni aplikaciji).

2. Uporabnik mora najeto kolo ob vračilu postaviti v stojalo na uradnem postajališču sistema Nomago Bikes Pri tem mora uporabnik potiskati kolo v priklopno mesto dokler ne zasliši zvočnega signala in dodatno zakleniti kolo s ključavnico na okvirju kolesa.

3. V primeru, da na uradnem postajališču sistema Nomago Bikes Ljubljana ni prostega stojala, lahko uporabnik vseeno odda kolo z uporabo električne ključavnice. Uporabnik mora kolo parkirati ob že parkirano kolo in ročno zakleniti ključavnico na okvirju kolesa. Najem se konča samodejno.

4. V primeru, da uporabnik zaklene kolo s pametno ključavnico izven uradne postaje sistema Nomago Bikes se najem uporabniku ne bo zaključil.

5. Uporabnik si mora zapomniti lokacijo, na katero je vrnil kolo, in sicer za najmanj 48 ur po vračilu kolesa. To je nujno zaradi morebitnih povpraševanj s strani vzdrževalca. Uporabnik mora na zahtevo zagotoviti to informacijo vzdrževalcu v obdobju 48 ur po obdobju najema.

6. Če vzdrževalec kolesa ne more najti na lokaciji, na kateri jo je uporabnik odjavil/vrnil, bo upravljalec uporabniku zaračunal dodatno nadomestilo zaradi nevrnitve kolesa, ki je določeno v veljavnem ceniku sistema za avtomatizirano izposojo koles Nomago Bikes Ljubljana.


IX. Odgovornosti nosilca oz. vzdrževalca

V primeru stvarnih napak na kolesu v času trajanja najema je uporabnik nemudoma dolžan obvestiti vzdrževalca. Nosilec ni odgovoren za nastalo škodo na predmetih, ki so jih uporabniki prevažali na kolesu med najemom v košari kolesa ali v držalu za telefon. Nosilec ne bo odgovoren za nepravilno in/ali nepooblaščeno uporabo kolesa v skladu z določili III. poglavja.


X. Odgovornost uporabnika

1. Uporabnik prevzema odgovornost za vsa tveganja med uporabo sistema. Uporabnik prevzema vso odgovornost za škodo, ki jo sam povzroči nosilcu ali tretjim osebam. Uporabnik prevzema izključno odgovornost za kakršne koli odškodninske zahtevke, ki nastanejo zaradi dejanj ali dogodkov med trajanjem najema ali kot njihov rezultat.

2. Uporabnik je dolžan koristiti sistem s potrebno previdnostjo, preudarnostjo in skrbnostjo dobrega gospodarja ter v skladu s splošnimi pogoji.

3. Uporabnik nadzoruje kolo, ki si ga je izposodil in je dolžan s kolesom ravnati tako, da se prepreči možnost poškodbe, uničenja ali izginotja.

4. Če uporabnik povzroči škodo na kolesu ali pride do kraje kolesa iz malomarnosti uporabnika, je uporabnik odgovoren za stroške materiala in dela ali vračilo ukradenega kolesa v znesku, ki ni višji od 1.500,00 EUR za električno kolo. V prejšnjem stavku navedena stroškovna omejitev ne velja v primeru, ko uporabnik povzroči škodo iz hude malomarnosti ali naklepno; v tem primeru bo nosilec od uporabnika zahteval povrnitev vseh dejanskih stroškov in nastale škode. Uporabnik je odgovoren za vse stroške in škodo, ki jo nosilec utrpi zaradi neupoštevanja obveznosti, ki so določene v teh splošnih pogojih.

5. Uporabnik bo v primeru nastanka kakršne koli škode nemudoma obveščen. Uporabnik ne bo odgovoren za škodo, ki nastane po poteku 48 ur po obdobju najema.

6. Če je kolo ukradeno med obdobjem najema, mora uporabnik nemudoma prijaviti krajo vzdrževalcu.


XI.  Obveznosti uporabnika v primeru nesreče

Uporabnik je dolžan v primeru nesreče nemudoma obvestiti vzdrževalca. Če pride do nesreče, v kateri ni udeležen samo uporabnik, ampak tudi druge osebe ali nastane materialna škoda, mora uporabnik o tej nesreči nemudoma obvestiti tudi policijo. Če uporabnik tega ne stori, bo odgovoren za vso nastalo škodo.


XII.    Zaupnost informacij o uporabnikih

1. Uporabnik je sam odgovoren za preprečevanje nepooblaščene uporabe uporabniških podatkov s strani tretjih oseb. To še posebej velja za njihovo osebno dodeljeno kodo PIN/geslo.

2. Uporabnik lahko kadarkoli spremeni osebne podatke brez omejitve števila sprememb.

3. Če uporabnik meni, da so njegovi uporabniški podatki zlorabljeni ali napačno uporabljeni, mora to nemudoma sporočiti vzdrževalcu.

4. Uporabnik lahko svoj uporabniški račun deaktivira prek spleta na naslovu bikes.nomago.si ali s pisnim obvestilom, ki ga pošlje na kontaktni naslov vzdrževalca, ki je naveden v I. poglavju teh splošnih pogojev.


XIII. Zlorabe in izključitve

1. Vzdrževalec ima z ustreznim razlogom in še posebej v primeru zlorabe pravico preklicati dodeljene pravice uporabnika, to je deaktivirati uporabniški račun, s čimer uporabniku prepreči uporabo storitev do plačila morebitnih zapadlih obveznosti.

2. Omejitev odgovornosti, opredeljena v točki X. poglavja ne velja, če uporabnik namerno ali zaradi velike malomarnosti dovoli zlorabo svojih uporabniških podatkov.

3. Vsakršna zloraba uporabniške kartice se sankcionira z odvzemom kartice in deaktivacijo uporabniškega računa, s čimer se uporabniku prepreči uporabo storitev sistema v tekočem letu.


XIV. Stroški, cene in izračuni

1. Izračun vseh stroškov in storitev nosilca bo opravljen na osnovi cen, določenih v ceniku sistema za avtomatizirano izposojo koles Nomago Bikes Ljubljana, veljavnem ob začetku vsake posamezne uporabe kolesa. Vsakokrat veljaven cenik sistema za avtomatizirano izposojo koles Nomago Bikes Ljubljana je dostopen na spletnem naslovu bikes.nomago.si. S sprejemom splošnih pogojev uporabnik tudi soglaša z zaračunavanjem stroškov, skladno s cenikom sistema za avtomatizirano izposojo koles Nomago Bikes Ljubljana.

2. Letna naročnina (letna tarifa) določena v ceniku sistema za avtomatizirano izposojo koles Nomago Bikes Ljubljana je veljavna 12 mesecev po registraciji v sistem in plačilu letne naročnine. Veljavnost letne naročnine se samodejno podaljša za eno leto, če uporabnik pisno ne prekliče oziroma ne pošlje e-poštnega sporočila na naslov vzdrževalca vsaj 1 dan pred potekom veljavnosti. Letna naročnina velja za najem enega kolesa na uporabnika.

3. Študentska naročnina (študentska tarifa) določena v ceniku sistema za avtomatizirano izposojo koles Nomago Bikes Ljubljana je po registraciji v sistem in plačilu študentske naročnine veljavna od 1. oktobra do 30. junija. Veljavnost študentske naročnine se samodejno podaljša za obdobje veljavnosti, če uporabnik pisno ne prekliče oziroma ne pošlje e-poštnega sporočila na naslov vzdrževalca vsaj 1 dan pred potekom veljavnosti. Študentska naročnina velja za najem enega kolesa na uporabnika.

4. Mesečna naročnina (mesečna tarifa) določena v ceniku sistema za avtomatizirano izposojo koles Nomago Bikes Ljubljana je veljavna 1 mesec po registraciji v sistem in plačilu mesečne naročnine. Veljavnost mesečne naročnine se samodejno podaljša za en mesec, če uporabnik pisno ne prekliče oziroma ne pošlje e-poštnega sporočila na naslov vzdrževalca vsaj 1 dan pred potekom veljavnosti. Mesečna naročnina velja za najem enega kolesa na uporabnika.

5. Tedenska naročnina (tedenska tarifa) določena v ceniku sistema za avtomatizirano izposojo koles Nomago Bikes Ljubljana je veljavna 7 dni po registraciji v sistem in plačilu tedenske naročnine. Veljavnost tedenske naročnine se samodejno podaljša za en teden, če uporabnik pisno ne prekliče oziroma ne pošlje e-poštnega sporočila na naslov vzdrževalca vsaj 1 dan pred potekom veljavnosti. Tedenska naročnina velja za najem enega kolesa na uporabnika.

6. 3-dnevna naročnina (3-dnevna tarifa) določena v ceniku sistema za avtomatizirano izposojo koles Nomago Bikes Ljubljana je veljavna 3 dni po registraciji v sistem in plačilu 3-dnevne naročnine. Veljavnost 3-dnevne naročnine se samodejno podaljša za 3 dni, če uporabnik pisno ne prekliče oziroma ne pošlje e-poštnega sporočila na naslov vzdrževalca vsaj 1 dan pred potekom veljavnosti. 3-dnevna naročnina velja za najem enega kolesa na uporabnika.

7. Najvišja dnevna cena najema kolesa je določena v ceniku za avtomatizirano izposojo koles Nomago Bikes Ljubljana. Ko uporabnik z vsoto pretečenega časa najema doseže najvišjo dnevno ceno, ta velja 24 ur od začetka najema..

8. Uporabnik lahko brez stroškov odpovedi prekliče letno naročnino največ 14 dni od datuma nakupa letne naročnine (letne tarife) po veljavnem ceniku za avtomatizirano izposojo koles Nomago Bikes Ljubljana. Uporabniku se v tem primeru vrne 100 % vrednosti letne naročnine. V primeru odpovedi s strani naročnika po tem, ko je že sklenjena letna naročnina, več kot 14 dni od datuma nakupa oziroma sklenitve naročnine, predstavlja 100 % vrednosti naročnine višino stroška odpovedi za odstop od najemnega razmerja.

9. Uporabnik lahko brez stroškov odpovedi prekliče študentsko naročnino največ 14 dni od datuma nakupa študentske naročnine (študentske tarife) po veljavnem ceniku za avtomatizirano izposojo koles Nomago Bikes Ljubljana. Uporabniku se v tem primeru vrne 100 % vrednosti študentske naročnine. V primeru odpovedi s strani naročnika po tem, ko je že sklenjena študentska naročnina, več kot 14 dni od datuma nakupa oziroma sklenitve naročnine, predstavlja 100 % vrednosti naročnine višino stroška odpovedi za odstop od najemnega razmerja.

10. Uporabnik lahko brez stroškov odpovedi prekliče mesečno naročnino največ 3 dni od datuma nakupa mesečne naročnine (mesečne tarife) po veljavnem ceniku za avtomatizirano izposojo koles Nomago Bikes Ljubljana. Uporabniku se v tem primeru vrne 100 % vrednosti mesečne naročnine. V primeru odpovedi s strani naročnika po tem, ko je že sklenjena mesečna naročnina, več kot 3 dni od datuma nakupa oziroma sklenitve naročnine, predstavlja 100 % vrednosti naročnine višino stroška odpovedi za odstop od najemnega razmerja.

11. Uporabnik lahko brez stroškov odpovedi prekliče tedensko naročnino največ 1 dan od datuma nakupa tedenske naročnine (tedenske tarife) po veljavnem ceniku za avtomatizirano izposojo koles Nomago Bikes Ljubljana. Uporabniku se v tem primeru vrne 100 % vrednosti tedenske naročnine. V primeru odpovedi s strani naročnika po tem, ko je že sklenjena tedenska naročnina, več kot 14 dni od datuma nakupa oziroma sklenitve naročnine, predstavlja 100 % vrednosti naročnine višino stroška odpovedi za odstop od najemnega razmerja.

12. Uporabnik lahko brez stroškov odpovedi prekliče 3-dnevno naročnino največ 1 dan od datuma nakupa 3-dnevne naročnine (3-dnevne tarife) po veljavnem ceniku za avtomatizirano izposojo koles Nomago Bikes Ljubljana. Uporabniku se v tem primeru vrne 100 % vrednosti 3-dnevne naročnine. V primeru odpovedi s strani naročnika po tem, ko je že sklenjena 3-dnevna naročnina, več kot 14 dni od datuma nakupa oziroma sklenitve naročnine, predstavlja 100 % vrednosti naročnine višino stroška odpovedi za odstop od najemnega razmerja.

XV. Plačila

1. Uporabnik se zavezuje, da bo zaračunano vsoto plačal s kreditno ali debetno kartico, Paypal računom, z elektronskim nakazilom (direktna obremenitev) ali z gotovino. Uporabnik lahko kadarkoli spremeni izbrani način plačila.

2. Če direktne obremenitve ni mogoče obdelati zaradi nezadostnih sredstev na računu uporabnika, ki  nastane  zaradi  uporabnikove  krivde,  ali  iz  drugih  razlogov,  za  katere  je uporabnik sam odgovoren, bo upravljalec uporabniku zaračunal dodatne nastale stroške v skladu s trenutno veljavnim cenikom sistema za avtomatizirano izposojo koles Nomago Bikes Ljubljana, ki je objavljen na spletnem naslovu bikes.nomago.si razen v primeru, da uporabnik dokaže, da je bil dejanski nastali strošek nižji od zahtevanega zneska. V posameznih primerih in če uporabnik ne more dokazati, da je bil strošek dejansko nižji, lahko zahtevki nosilca dosežejo znesek dejanskih nastalih stroškov, vendar jih ne smejo preseči.

3. Če uporabnik zamuja s plačilom, se mu zaračunajo obresti v višini zakonskih zamudnih obresti. Uporabniku so lahko zaračunani tudi stroški opomina skupaj z dodatnimi administrativnimi stroški.

4. Če plačilo zamuja vsaj dva meseca ali pa presega 50 EUR, lahko nemudoma deaktivira uporabniški račun, dokler uporabnik ne poravna svojih obveznosti.

5. Načini plačila:

 • Preko spleta ali mobilne aplikacije s kreditno kartico paypal računom.
 • Na prodajnem mestu vzdrževalca nosilca (seznam prodajnih mest objavljen na spletni strani) z gotovino ali direktno bremenitvijo.
 • Preko elektronskega nakazila (direktna bremenitev) na bančni račun vzdrževalca.


XVI.  Zaračunavanje, seznami najemov, nadzor

1. Vzdrževalec uporabnikom izda račun v skladu s trenutno veljavnim cenikom sistema za avtomatizirano izposojo koles Nomago Bikes Ljubljana, ki je na voljo na spletnem naslovu www.bikes.nomago.si. Uporabnik si lahko končan postopek najema (vključno s stroški in trajanjem) ogleda v  svojem uporabniškem profilu na naslovu www.bikes.nomago.si in v mobilni aplikaciji. Ta seznam vseh zaključenih najemov ne vključuje elementov, ki niso običajni in jih ni mogoče vključiti v avtomatiziran sistem (na primer stroškov zaradi neupoštevanja določil teh pogojev in/ali stroškov storitev).

2. Zaračunavanje uporabniku se opravi samodejno, ko uporabnik izbere bodisi plačilo letne, mesečne ali tedenske tarife bodisi posamezne vožnje. Vzdrževalec si pridržuje pravico do telefonskega ali pisnega posredovanja zahtevka za plačilo uporabniku.

3. Uporabnik lahko poda pisno pritožbo vzdrževalcu na zaračunane stroške v roku 30 dni od prejema računa.


XVII.  Odpoved pogodbenega razmerja

Obe pogodbeni stranki lahko kadarkoli podata odpoved pogodbenega razmerja. Ta člen ne vpliva na pravico izredne odpovedi pogodbenega razmerja, kot je opredeljena v teh splošnih pogojih.

Uporabnik lahko svoj uporabniški račun deaktivira preko spleta na naslovu wwbikes.nomago.si ali na podlagi pisnega obvestila vzdrževalcu na naslov, opredeljen v poglavju teh splošnih pogojev ali preko elektronske pošte na naslov: bikes@nomago.si.

Posebne tarife (na primer letna tarifa) so povezane s posebnimi pogodbenimi obdobji. Pogoji za prekinitev so navedeni v točki XIV.


XVIII.  Varstvo osebnih podatkov

Uporabnik s sprejemom splošnih pogojev soglaša, da:

1. Nosilec zbira, shranjuje in uporablja oz. obdeluje osebne podatke uporabnikov kjer jih potrebuje za izpolnitev pogodbenih obveznosti ali za izvajanje pogodbe med uporabnikom in nosilcem ali za izpolnitev morebitnih drugih zakonskih obveznosti skladno z veljavno zakonodajo. Nosilec se šteje kot upravljavec zbirke podatkov.

2. Z namenom obdelave plačila bodo plačilni podatki uporabnika preneseni pogodbenim obdelovalcem, to je vzdrževalcu in njegovim podizvajalcem kot pod-obdelovalcem za obdelavo plačil in vodenje stroškov najema. Ti podatki po poteku postopka registracije ne bodo več vidni zaposlenim pri nosilcu oziroma vzdrževalcu.

3. Če uporabnik uporablja sistem nextbike koles po svetu kot navedeno v 6. odstavku II. točke teh splošnih pogojev, s tem vstopa v pogodbeni odnos z drugim nosilcem, kot upravljavcem osebnih podatkov in uporabnik soglaša, da le ta obdeluje osebne podatke uporabnika skladno z določili njihovih splošnih pogojev in/ali pravil zasebnosti.

4. Dodatne informacije glede uporabe in obdelave osebnih podatkov ter ravnanja z njimi si lahko ogledate v  Pravilih  zasebnosti, ki so objavljena na spletnem naslovu bikes.nomago.si.


XIX.  Reševanje sporov

Za te splošne pogoje velja pravo Republike Slovenije. Morebitne spore glede izvedbe in posledic splošnih pogojev bosta nosilec in uporabnik skušala reševati sporazumno. Če spora na ta način ne bo mogoče rešiti, si bosta nosilec in uporabnik prizadevala rešiti morebitni spor z mediacijo in drugimi alternativnimi načini reševanja morebitnega spora. V kolikor to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.


XX. Končne določbe

Splošni pogoji so v veljavi od 1. 6. 2022 dalje. Vsakokrat veljavni Splošni pogoji so objavljeni na spletnem naslovu www.bikes.nomago.si. Vsaka sprememba bo vidna na spletni strani ali v mobilni aplikaciji za uporabo sistema Nomago Bikes Ljubljana.


SPLOŠNI POGOJI IN DOLOČILA SISTEMA ZA AVTOMATIZIRANO IZPOSOJO KOLES

Sistem za izposojo koles v Občini Zagorje ob Savi se imenuje ZAnaprej in je storitev avtomatiziranega sistema za izposojo koles. Občina Zagorje ob Savi je nosilec sistema ZAnaprej, vzdrževalec sistema za avtomatizirano izposojo koles pa je družba Nomago d.o.o., storitve mobilnosti in potovanj, d.o.o., Vošnjakova 3, 1000 Ljubljana.

Splošni pogoji in določila sistema za avtomatizirano izposojo koles (»splošni pogoji«) v poglavjih od I. do VIII. določajo pravice in obveznosti pri uporabi in najemu koles, v poglavjih IX. do XX. pa urejajo pogodbeni odnos med nosilcem sistema in uporabniki.

Splošni pogoji veljajo in zavezujejo vse uporabnike sistema ZAnaprej skladno s 120. členom Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07, 64/16 in 20/18). Splošni pogoji zavezujejo pogodbeni stranki enako kot pogodbena določila.

I. Uvodne določbe

1) Občina Zagorje ob Savi (»nosilec«) izposoja električna kolesa registriranim uporabnikom (v nadaljevanju: uporabnik), če so le-ta na voljo.

2) Nomago, storitve mobilnosti in potovanj, d.o.o. (»vzdrževalec1«) vrši upravljanje s sistemom, nadzor nad sistemom, servis in redistribucijo

Kontaktni podatki:

 • Naslov: Vošnjakova 3, 1000 Ljubljana
 • Spletna stran: www.zanaprej.si
 • Telefonska številka: 014317760
 • Elektronska pošta: bikes@nomago.si
 • Številka klicnega centra za pomoč uporabnikom: 014317760

3) Spletna stran sistema za avtomatizirano izposojo koles: www.zanaprej.si

4) Sistem za izposojo koles vključuje: terminal za najem koles, stojala in priklopna mesta za električna kolesa ter električna kolesa; sestavni deli sistema ZAnaprej so blagovne znamke Nomago Bikes, ki je del sistema Nextbike, ki omogoča najem koles po celem svetu, lokacije so dostopne na spletnem naslovu: www.zanaprej.si,

5) Nosilec oz. vzdrževalec vzdržuje sistem tako, da je v obdobju uporabe sistema dostopen 24 ur na dan. Izjema je višja sila. Nosilec ne odgovarja za morebitno zasedenost ali nerazpoložljivost koles na posameznih točkah sistema.

6) Nosilec si pridržuje pravico do zmanjšanja števila koles v sistemu ali do popolnega umika koles iz sistema zaradi neprimernih vremenskih razmer za kolesarjenje in v času zime. O terminu oz. času trajanja omejenega delovanja oz. nedelovanja sistema bo nosilec oz. vzdrževalec ustrezno obveščal uporabnike.

7) Nosilec (in vzdrževalec kot pogodbeni obdelovalec) zbira GPS lokacijske informacije in podatke o uporabi koles (npr. lokacija kolesa pred začetkom in po koncu najema, postopki parkiranja in lokacija kolesa se zbirajo zaradi potrebe po izvajanju pogodbenega razmerja s stranko; to vključuje tudi uporabo podatkov za odkrivanje in odpravljanje napak ter motenj v postopku izposoje in v celotnem delovanju sistema).

1 Vzdrževalec vrši upravljanje s sistemom, nadzor nad sistemom, servis in redistribucijo.

II. Registracija in potrditev

1) Prijavo za registracijo (»prijava«) je mogoče oddati prek mobilne aplikacije, prek spleta na spletnem naslovu www.zanaprej.si, na terminalu za najem, preko klica v klicni center ali osebno na prodajnem mestu.

Mladoletnim uporabnikom nad 14. letom starosti je dovoljeno odpreti uporabniški račun s pisnim dovoljenjem starša ali zakonitega zastopnika na podlagi izpolnjenega obrazca, ki je objavljen na spletnem naslovu www.zanaprej.si. Starš ali zakoniti zastopnik v tem primeru prevzema skupno odgovornost za vse primere kršitve pogodbe med uporabnikom in nosilcem. Starši ali mladoletni uporabniki lahko vložijo prijavo za registracijo skupaj s priloženim obrazcem samo osebno na prodajnem mestu.

2) Pri registraciji mora uporabnik navesti: mobilno telefonsko številko, ime in priimek, naslov, mesto in poštno številko, državo, e-mail naslov, izbrano tarifo po veljavnem ceniku sistema za avtomatizirano izposojo koles »ZAnaprej«, številko kreditne kartice / Paypal številko oz. obrazec za direktno bremenitev ter podati soglasje k splošnim pogojem.

3) Vzdrževalec se po prejemu vseh ustreznih podatkov odloči, ali bo sprejel in odobril registracijo vložniku. Kot del postopka prijave je pridobitev dovoljenja za uporabo storitev izbranega partnerja za plačilne storitve, s pomočjo katerega se preveri plačilno sposobnost vložnika.

4) Vložnik ob registraciji prejme osebno identifikacijsko številko (PIN), ki jo lahko uporabi za prijavo v mobilno aplikacijo, spletni uporabniški račun ali na terminalu za najem koles v sistemu ZAnaprej.

5) Ob odobritvi vloge je posredovano obvestilo o aktivaciji. To obvestilo je lahko ustno, pisno, telefonsko, poslano prek e-pošte oziroma sporočila SMS ali pa navedeno na terminalu za najem.

6) Če želi uporabnik najeti kolesa v drugih sistemih nextbike (ki niso sistem ZAnaprej), stopi v pogodbeno razmerje z drugim nosilcem skladno s pogoji in pravili drugih sistemov, za kar nosilec ZAnaprej ne prevzema nobene odgovornosti do uporabnikov. Pred pričetkom uporabe drugih sistemov uporabnik izrecno soglaša s splošnimi pogoji posameznih drugih nosilcev in je obveščen o morebitnih krajevnih razlikah v ceni.

7) Strošek registracije uporabnika v sistem preko pametnega telefona, spleta, na terminalu ali osebno pri prodajnih mestih je opredeljen v veljavnem ceniku sistema za avtomatizirano izposojo koles ZAnaprej, ki pa bo dodan stanju na uporabniškem računu in se bo porabil za stroške najema v prihodnosti. Strošek registracije preko klicnega centra je opredeljen v veljavnem ceniku sistema za avtomatizirano izposojo koles ZAnaprej, ki bo dodan stanju na uporabniškemu računu in se bo porabil za strošek najema v prihodnosti. Glede na izbrano tarifo ima vzdrževalec pooblastilo za zaračunavanje naročnine za dogovorjeno obdobje.

8) Uporabnik je dolžan nemudoma obvestiti vzdrževalca o kakršnih koli spremembah osebnih podatkov, ki nastanejo po uspešni registraciji in dokler traja najemno razmerje. To vključuje vse podatke potrebne za registracijo kot tudi podatke potrebne za opravljanje plačil.

9) Uporabnik si lahko preko mobilne aplikacije ali na prodajnem mestu naroči tudi izdelavo uporabniške kartice za izposojo koles v sistemu ZAnaprej po veljavnem ceniku sistema za avtomatizirano izposojo koles ZAnaprej ter skladno z navodili na spletnem naslovu www.zanaprej.si. V primeru izgube uporabniške kartice, mora uporabnik nemudoma obvestiti klicni center za pomoč uporabnikov oz. posredovati zahtevek za deaktivacijo uporabniške kartice na elektronski naslov vzdrževalca. Z deaktivacijo kartice se avtomatsko ne deaktivira tudi uporabniški račun uporabnika.


III. Pogoji in določila uporabe koles v sistemu ZAnaprej

1) Uporaba koles za izposojo je prepovedana v naslednjih primerih:

 • osebam, mlajšim od 14 let (skladno z določili 1. točke II. poglavja splošnih pogojev),
 • za prevažanje drugih oseb, kar še posebej velja za prevažanje otrok,
 • za poti zunaj območja Občine Zagorje ob Savi,
 • za podnajem tretjim osebam,
 • osebam pod vplivom alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc (ničelna toleranca do alkohola, prepovedanih drog in drugih psihoaktivnih snovi v prometu),
 • v slabih vremenskih pogojih (na primer med močnim vetrom, dežjem, nevihtami) ali drugih vremenskih pogojih, ki negativno vplivajo na kolesarje, saj lahko kolesar bolj občuti tovrstne vremenske pogoje v primerjavi z običajnimi kolesi, ker imajo kolesa prekrito zadnje kolo.

2) Uporabnik je dolžan spoštovati vse veljavne zakone in cestno prometne predpise.

3) Prostoročna (»brez rok«) uporaba kolesa ni dovoljena v nobenem primeru.

4) Prepovedana je nepravilna uporaba in/ali preobremenitev košare na kolesu (največja dovoljena obremenitev: 5 kg). Uporabnik mora vedno zagotoviti pravilno pritrditev in zavarovanje vsega blaga ali predmetov, ki jih prevaža na kolesu.

5) Prepovedane so nepooblaščene spremembe ali prilagoditve najetega kolesa.

6) Če je ugotovljena nepooblaščena ali nepravilna uporaba najetega kolesa, ima nosilec dovoljenje za prekinitev pogodbenega odnosa in lahko uporabniku prepreči nadaljnji najem in uporabo koles.

7) Po uspešnem vračilu najetega kolesa, mora uporabnik začeti nov postopek najema, če želi znova uporabiti vrnjeno kolo.

8) Uporabnik ne sme spreminjati zagotovljene šifre za zaklep niti je posredovati tretjim osebam.

9) Uporabniku je izrecno prepovedana prepustitev kolesa v kakršnokoli, brezplačno ali plačljivo, uporabo tretji osebi.


IV. Omejitve najema kolesa

Če ni drugače dogovorjeno, lahko uporabnik istočasno najame največ eno kolo z enim uporabniškim računom.


V. Trajanje najema

1) Obdobje najema kolesa, ki ga je mogoče zaračunati, se začne s posredovanjem šifre za vgrajeno ključavnico kolesa uporabniku s strani vzdrževalca ali s samodejnim odklepanjem ključavnice na okvirju pametnega kolesa.

2) Uporabnik mora vzdrževalca obvestiti o koncu obdobja najema v skladu z določili VIII. poglavja. Ob posredovanju te informacije se konča obdobje najema kolesa, ki ga je mogoče zaračunati in bo zabeleženo v uporabniškem računu. Uporabnik bo od vzdrževalca ali prek terminala za najem prejel obvestilo o uradnem koncu obdobja najema preko mobilne aplikacije ali direktno na terminalu za najem. Če pride do kakršnih koli težav, mora uporabnik nemudoma poklicati klicni center za pomoč uporabnikom.

3) Maksimalen čas neprekinjenega najema kolesa je 24 ur.


VI. Pogoji in način najema kolesa

1) Uporabnik lahko najame kolo preko terminala, preko mobilne aplikacije, preko telefona, osebno na prodajnem mestu ali s pomočjo uporabniške kartice vse dokler ima aktiviran uporabniški račun.

2) Uporabnik se mora pred najemom seznaniti s pogoji in ustreznim načinom uporabe kolesa za najem.

3) Uporabnik ima možnost predhodne rezervacije kolesa preko mobilne aplikacije za uporabo sistema, za obdobje 15 minut.

4) Uporabnik je pred uporabo zavezan preveriti, da je kolo primerno za vožnjo po cesti in varno (npr. pnevmatike, zavore, luči ipd.). Če uporabnik najde tehnične okvare ali pomanjkljivosti na začetku ali med trajanjem najema, mora o tem obvestiti klicni center za pomoč uporabnikom, končati najem in takoj prenehati z uporabo kolesa. Če se tehnične okvare ali pomanjkljivosti pojavijo po najemu, vendar pred uporabo kolesa s strani uporabnika, bo upravljalec preklical najem.

5) Okvare, kot so poškodbe pnevmatik, poškodbe platišča ali nedelujoče prestave, morajo uporabniki nemudoma sporočiti. Če uporabnik ugotovi, da kolo nima ključavnice, se zavezuje, da bo poklical klicni center za pomoč uporabnikom.


VII. Parkiranje najetih koles

1) Kolo mora biti parkirano na vidnem mestu. Uporabnik mora pri parkiranju upoštevati veljavne cestnoprometne predpise. Poleg tega mora zagotoviti, da kolo ne ogroža varnosti na cesti, da ne ovira drugih vozil in/ali prometa in da ne poškoduje tretjih oseb ali njihove lastnine. Pri parkiranju kolesa je potrebno vedno uporabiti vgrajeno ključavnico.

2) Koles ni dovoljeno trajno ali začasno parkirati:

 • pri semaforjih,
 • pri parkomatih ali parkirnih urah, 
 • pri prometnih znakih,
 • pri prehodih, ki jih s tem zožite na manj kot 1,50 metra,
 • pred zasilnimi izhodi in območji za dostop gasilcem ali v njihovi bližini,
 • tako, da kolo prekriva krajevna oglasna sporočila,
 • tako, da je kolo priklenjeno na ograjo zasebnih ali javnih stavb,
 • na avtobusnih postajališčih in železniških peronih,
 • kadarkoli v zgradbah, dvoriščih ali znotraj katerih koli vozil,
 • na vodilnih ploščah za slepe,
 • na poštnih predalih ali pred njimi,
 • pred vrati ali zapornicami ali v njihovem območju odpiranja/zapiranja,
 • na dovozih in pred njimi.

3) Ko kolo ni v uporabi, mora biti vedno pravilno zaklenjeno.

4) Uporabnik ne sme trajno parkirati koles v parkih/na zelenicah ali na zasebni lastnini. Uporabnik lahko začasno parkira kolesa na zasebni lastnini zgolj, če ji to dovolijo osebe, ki imajo ustrezno pooblastilo za izdajo tovrstnega dovoljenja.

5) Zaradi neupoštevanja teh določil se bo uporabniku zaračunal strošek odstranitve, če ne more dokazati, da je dejanski nastali strošek nižji v skladu s trenutno veljavnim cenikom sistema za avtomatizirano izposojo koles ZAnaprej, ki je na voljo na spletnem naslovu www.zanaprej.si. Poleg tega bo uporabnik, ki najema kolo, odgovoren za plačilo kakršnih koli kazni/glob izdanih s strani pristojnih državnih ali lokalnih organov in/ali zahtevkov tretjih oseb, ki nastanejo zaradi neupoštevanja teh splošnih pogojev in veljavne zakonodaje.

VIII. Vračilo najetih koles

1) Vračilo najetih koles ni dovoljeno zunaj določenega območja uporabe, ampak zgolj na uradnih postajališčih sistema ZAnaprej, ki so objavljena na spletu (ali v mobilni aplikaciji).

2) Uporabnik mora najeto kolo ob vračilu postaviti v stojala na uradnem postajališču sistema ZAnaprej. Pri tem mora uporabnik potiskati kolo v priklopno mesto dokler ne zasliši zvočnega signala in dodatno zakleniti kolo s pametno ključavnico na okvirju kolesa.

3) V primeru, da na uradnem postajališču sistema ZAnaprej ni prostega stojala, lahko uporabnik vseeno vrne kolo s pomočjo pametne ključavnice na okvirju kolesa. Uporabnik kolo parkira ob drugo kolo, vrnjeno v stojalo in ročno zaklene pametno ključavnico na okvirju kolesa, najem pa se konča samodejno.

4) Uporabnik si mora zapomniti lokacijo, na katero je vrnil kolo, in sicer za najmanj 48 ur po vračilu kolesa. To je nujno zaradi morebitnih povpraševanj s strani vzdrževalca. Uporabnik mora na zahtevo zagotoviti to informacijo vzdrževalcu v obdobju 48 ur po obdobju najema.

5) Če vzdrževalec kolesa ne more najti na lokaciji, na kateri jo je uporabnik odjavil/vrnil, bo upravljalec uporabniku zaračunal dodatno nadomestilo zaradi nevrnitve kolesa v višini 30 EUR.

6) Prekoračitev maksimalnega časa najema kolesa znaša 100 EUR za vsak dan.


IX. Odgovornosti nosilca oz. vzdrževalca

1) V primeru stvarnih napak na kolesu v času trajanja najema je uporabnik nemudoma dolžan obvestiti vzdrževalca. Nosilec ni odgovoren za nastalo škodo na predmetih, ki so jih uporabniki prevažali na kolesu med najemom v košari kolesa ali v držalu za telefon. Nosilec ne bo odgovoren za nepravilno in/ali nepooblaščeno uporabo kolesa v skladu z določili III. poglavja.

X. Odgovornost uporabnika

1) Uporabnik prevzema odgovornost za vsa tveganja med uporabo sistema. Uporabnik prevzema vso odgovornost za škodo, ki jo sam povzroči nosilcu ali tretjim osebam. Uporabnik prevzema izključno odgovornost za kakršne koli odškodninske zahtevke, ki nastanejo zaradi dejanj ali dogodkov med trajanjem najema ali kot njihov rezultat.

2) Uporabnik je dolžan koristiti sistem s potrebno previdnostjo, preudarnostjo in skrbnostjo dobrega gospodarja ter v skladu s splošnimi pogoji.

3) Uporabnik nadzoruje kolo, ki si ga je izposodil in je dolžan s kolesom ravnati tako, da se prepreči možnost poškodbe, uničenja ali izginotja.

4) Če uporabnik povzroči škodo na kolesu ali pride do kraje kolesa iz malomarnosti uporabnika, je uporabnik odgovoren za stroške materiala in dela ali vračilo ukradenega kolesa v znesku, ki ni višji od 600,00 EUR za električno kolo. V prejšnjem stavku navedena zneskovna omejitev ne velja v primeru, ko uporabnik povzroči škodo iz hude malomarnosti ali naklepno; v tem primeru bo nosilec od uporabnika zahteval povrnitev vseh dejanskih stroškov in nastale škode. Uporabnik je odgovoren za vse stroške in škodo, ki jo nosilec utrpi zaradi neupoštevanja obveznosti, ki so določene v teh splošnih pogojih.

5) Uporabnik bo v primeru nastanka kakršne koli škode nemudoma obveščen. Uporabnik ne bo odgovoren za škodo, ki nastane po poteku 48 ur po obdobju najema.

6) Če je kolo ukradeno med obdobjem najema, mora uporabnik nemudoma prijaviti krajo vzdrževalcu.

XI. Obveznosti uporabnika v primeru nesreče

Uporabnik je dolžan v primeru nesreče nemudoma obvestiti vzdrževalca. Če pride do nesreče, v kateri ni udeležen samo uporabnik, ampak tudi druge osebe ali nastane materialna škoda, mora uporabnik o tej nesreči nemudoma obvestiti tudi policijo. Če uporabnik tega ne stori, bo odgovoren za vso nastalo škodo.

XII. Zaupnost informacij o uporabnikih

1) Uporabnik je sam odgovoren za preprečevanje nepooblaščene uporabe dodeljene kode/PIN gesla s strani tretjih oseb.

2) Uporabnik lahko kadarkoli spremeni osebne podatke brez omejitve števila sprememb.

3) Če uporabnik meni, da so njegovi uporabniški podatki zlorabljeni ali napačno uporabljeni, mora to nemudoma sporočiti vzdrževalcu.

4) Uporabnik lahko svoj uporabniški račun deaktivira prek spleta na naslovu www.zanaprej.si ali s pisnim obvestilom, ki ga pošlje na kontakt vzdrževalca, ki je naveden v I. poglavju teh splošnih pogojev.


XIII. Zlorabe in izključitve

1) Vzdrževalec ima z ustreznim razlogom in še posebej v primeru zlorabe pravico preklicati dodeljene pravice uporabnika, to je deaktivirati uporabniški račun, s čimer uporabniku prepreči uporabo storitev do plačila morebitnih zapadlih obveznosti.

2) Omejitev odgovornosti, opredeljena v 2. točki X. poglavja ne velja, če uporabnik namerno ali zaradi velike malomarnosti dovoli zlorabo svojih uporabniških podatkov.

3) Vsakršna zloraba kartice se sankcionira z odvzemom kartice in deaktivacijo uporabniškega računa, s čimer se uporabniku prepreči uporabo storitev sistema v tekočem letu.


XIV. Stroški, cene in izračuni

1) Izračun vseh stroškov in storitev nosilca bo opravljen na osnovi cen, določenih v ceniku sistema za avtomatizirano izposojo koles ZAnaprej, veljavnem ob začetku vsake posamezne uporabe kolesa. Vsakokrat veljaven cenik sistema za avtomatizirano izposojo koles ZAnaprej je dostopen na spletnem naslovu www.zanaprej.si. S sprejemom splošnih pogojev uporabnik tudi soglaša z zaračunavanjem stroškov, skladno s cenikom sistema za avtomatizirano izposojo koles ZAnaprej.

2) Letna naročnina (letna tarifa), določena v ceniku sistema za avtomatizirano izposojo koles ZAnaprej, je veljavna 12 mesecev po registraciji v sistem in plačilu letne naročnine. Vsaj 1 teden pred potekom aktivne letne naročnine bo uporabnik preko SMS ali e-poštnega sporočila obveščen o poteku in možnosti podaljšanja letne naročnine. V kolikor le te ne podaljša, se letna najemnina prekine.

3) Uporabnik lahko brez stroškov odpovedi le enkrat prekliče letno naročnino, največ 14 dni od datuma nakupa letne naročnine (letne tarife), po veljavnem ceniku za avtomatizirano izposojo koles ZAnaprej. Uporabniku se v tem primeru vrne 100 % vrednosti letne naročnine. V primeru odpovedi s strani naročnika po tem, ko je že sklenjena letna naročnina, več kot 14 dni od datuma nakupa oziroma sklenitve naročnine, predstavlja 100 % vrednosti naročnine višino stroška odpovedi za odstop od najemnega razmerja.


XV. Plačila

1) Uporabnik se zavezuje, da bo zaračunano vsoto plačal s kreditno ali debetno kartico, paypal računom ali z elektronskim nakazilom (direktna obremenitev) oziroma gotovino. Uporabnik lahko kadarkoli spremeni izbrani način plačila.

2) Če direktne obremenitve ni mogoče obdelati zaradi nezadostnih sredstev na računu uporabnika, ki nastane zaradi uporabnikove krivde, ali iz drugih razlogov, za katere je uporabnik sam odgovoren, bo upravljalec uporabniku zaračunal dodatne nastale stroške v skladu s trenutno veljavnim cenikom sistema za avtomatizirano izposojo koles ZAnaprej, ki je objavljen na spletnem naslovu www.zanaprej.si razen v primeru, da uporabnik dokaže, da je bil dejanski nastali strošek nižji od zahtevanega zneska. V posameznih primerih in če uporabnik ne more dokazati, da je bil strošek dejansko nižji, lahko zahtevki nosilca dosežejo znesek dejanskih nastalih stroškov, vendar jih ne smejo presegati.

3) Če uporabnik zamuja s plačilom, se mu zaračunajo obresti v višini zakonskih zamudnih obresti. Uporabniku so lahko zaračunani tudi stroški opomina skupaj z dodatnimi administrativnimi stroški.

4) Če plačilo zamuja vsaj dva meseca ali pa presega 50 EUR, lahko nemudoma deaktivira uporabniški račun, dokler uporabnik ne poravna svojih obveznosti.

5) Načini plačila:

 • Preko spleta, mobilne aplikacije ali terminala s kreditno kartico oz. paypal
 • Na prodajnem mestu vzdrževalca oz. nosilca (seznam prodajnih mest objavljen na spletni strani) z gotovino ali direktno bremenitvijo.


XVI. Zaračunavanje, seznami najemov, nadzor

1) Vzdrževalec uporabnikom izda račun v skladu s trenutno veljavnim cenikom sistema za avtomatizirano izposojo koles ZAnaprej, ki je na voljo na spletnem naslovu www.zanaprej.si. Uporabnik si lahko končan postopek najema (vključno s stroški in trajanjem) ogleda v svojem uporabniškem profilu na naslovu www.zanaprej.si in v mobilni aplikaciji. Seznam vseh zaključenih najemov ne vključuje elementov, ki niso običajni in jih ni mogoče vključiti v avtomatiziran sistem (na primer stroškov zaradi neupoštevanja določil teh pogojev in/ali stroškov storitev).

2) Zaračunavanje uporabniku se opravi samodejno, ko uporabnik izbere bodisi plačilo letne tarife bodisi posamezne vožnje. Vzdrževalec si pridržuje pravico do telefonskega ali pisnega posredovanja zahtevka za plačilo uporabniku.

3) Uporabnik je dolžan podati pisno pritožbo vzdrževalcu na zaračunane stroške v roku 30 dni od prejema računa.


XVII. Odpoved pogodbenega razmerja

1) Obe pogodbeni stranki lahko kadarkoli podata odpoved pogodbenega razmerja. Ta člen ne vpliva na pravico izredne odpovedi pogodbenega razmerja, kot je opredeljena v teh splošnih pogojih.

2) Uporabnik lahko svoj uporabniški račun deaktivira preko spleta na naslovu www.zanaprej.si ali na podlagi pisnega obvestila vzdrževalcu na naslov, opredeljen v I. poglavju teh splošnih pogojev ali preko elektronske pošte na naslov: bikes@nomago.si.

3) Posebne tarife (na primer letna tarifa) so povezane s posebnimi pogodbenimi obdobji. Pogoji za prekinitev so navedeni v 2. odstavku XIV. točke.


XVIII. Varstvo osebnih podatkov

Uporabnik s sprejemom splošnih pogojev soglaša, da:

1) Nosilec (in vzdrževalec kot pogodbeni obdelovalec) zbira, shranjuje in uporablja oz. obdeluje osebne podatke uporabnikov (vključno z informiranjem in obveščanjem uporabnikov preko SMS in/ali e-poštnih sporočil), kjer jih potrebuje za izpolnitev pogodbenih obveznosti ali za izvajanje pogodbe med uporabnikom in nosilcem ali za izpolnitev morebitnih drugih zakonskih obveznosti skladno z veljavno zakonodajo. Nosilec se šteje kot upravljavec zbirke podatkov.

2) Z namenom obdelave plačila bodo plačilni podatki uporabnika preneseni pogodbenim obdelovalcem, to je vzdrževalcu in njegovim podizvajalcem kot pod-obdelovalcem za obdelavo plačil in vodenje stroškov najema. Ti podatki po poteku postopka registracije ne bodo več vidni zaposlenim pri nosilcu oziroma vzdrževalcu.

3) Če uporabnik uporablja sistem nextbike koles po svetu kot navedeno v 6. odstavku II. točke teh splošnih pogojev, s tem vstopa v pogodbeni odnos z drugim nosilcem, kot upravljavcem osebnih podatkov in uporabnik soglaša, da le ta obdeluje osebne podatke uporabnika skladno z določili njihovih splošnih pogojev in/ali pravil zasebnosti.

4) Dodatne informacije glede uporabe in obdelave osebnih podatkov ter ravnanja z njimi si lahko ogledate v Pravilih o zasebnosti, ki so objavljena na spletnem naslovu www.zanaprej.si.

XIX. Reševanje sporov

Za te splošne pogoje velja pravo Republike Slovenije. Morebitne spore glede izvedbe in posledic splošnih pogojev bosta nosilec in uporabnik skušala reševati sporazumno. Če spora na ta način ne bo mogoče rešiti, si bosta nosilec in uporabnik prizadevala rešiti morebitni spor z mediacijo in drugimi

alternativnimi načini reševanja morebitnega spora. V kolikor to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Trbovljah.


XX. Končne določbe

1) Ti Splošni pogoji so v veljavi od 7. 8. 2021 dalje. Vsakokrat veljavni Splošni pogoji so objavljeni na spletnem naslovu www.zanaprej.si. Vsaka sprememba bo vidna na terminalu, na spletni strani ali obilni aplikaciji za izposojo ter posredovana vsem uporabnikom po elektronski pošti.


SPLOŠNI POGOJI IN DOLOČILA SISTEMA ZA AVTOMATIZIRANO IZPOSOJO KOLES »NOMAGO BIKES RADLJE OB DRAVI« 

Sistem za izposojo koles na območju občine Radlje ob Dravi se imenuje Nomago Bikes Radlje ob Dravi in je storitev avtomatiziranega sistema za izposojo koles. Nosilca sistema sta Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi in RRA Koroška d.o.o. Vzdrževalec sistema je družba Nomago, storitve mobilnosti in potovanj, d.o.o., Vošnjakova 3, 1000 Ljubljana. 

Splošni pogoji in določila sistema za avtomatizirano izposojo koles (»splošni pogoji«) v poglavjih od I. do VIII. določajo pravice in obveznosti pri uporabi in najemu koles, v poglavjih IX. do XX. pa urejajo pogodbeni odnos med nosilcem sistema in uporabniki. 

Splošni pogoji veljajo in zavezujejo vse uporabnike sistema Nomago Bikes Radlje ob Dravi. Skladno s 120. členom Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07, 64/16 in 20/18) splošni pogoji zavezujejo pogodbeni stranki enako kot pogodbena določila.


I. Uvodne določbe

1) Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi in RRA Koroška d.o.o. (»nosilec«) izposojata električna kolesa registriranim uporabnikom (v nadaljevanju: uporabnik), če so le-ta na voljo. Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi vrši distribucijo sistema. 

2) Nomago, storitve mobilnosti in potovanj, d.o.o. (»vzdrževalec1«) vrši upravljanje s sistemom, nadzor nad sistemom in servis. Kontaktni podatki: 

 • Naslov: Vošnjakova ulica 3, 1000 Ljubljana 
 • Spletna stran: www.bikes.nomago.si 
 • Telefonska številka: 01 431 77 60 
 • Elektronska pošta: bikes@nomago.si 
 • Številka klicnega centra za pomoč uporabnikom: 080 15 05

3) Spletna stran sistema za avtomatizirano izposojo koles Nomago Bikes Radlje ob Dravi www.bikes.nomago.si. 

4) Sistem za izposojo koles vključuje: opremo za označevanje postaje, stojala, priklopna mesta za električna kolesa ter električna kolesa; sestavni deli sistema Nomago Bikes Radlje ob Dravi so blagovne znamke Nomago Bikes, ki je del sistema nextbike, ki omogoča najem koles po celem svetu, lokacije so dostopne na spletnem naslovu: www.bikes.nomago.si. 

5) Nosilec in vzdrževalec vzdržujeta sistem tako, da je v obdobju uporabe sistema dostopen 24 ur na dan. Izjema je višja sila. Nosilec ne odgovarja za morebitno zasedenost ali nerazpoložljivost koles na posameznih točkah sistema. 

6) Nosilec si pridržuje pravico do zmanjšanja števila koles v sistemu ali do popolnega umika koles iz sistema zaradi neprimernih vremenskih razmer za kolesarjenje. O terminu oz. času trajanja omejenega delovanja oz. nedelovanja sistema bosta nosilec in vzdrževalec ustrezno obveščala uporabnike.

7) Vzdrževalec zbira GPS lokacijske informacije in podatke o uporabi koles (npr. lokacija kolesa pred začetkom in po koncu najema, postopki parkiranja in lokacija kolesa se zbirajo zaradi potrebe po izvajanju pogodbenega razmerja s stranko; to vključuje tudi uporabo podatkov za odkrivanje in odpravljanje napak ter motenj v postopku izposoje in v celotnem delovanju sistema). 

1 Vzdrževalec vrši upravljanje s sistemom, nadzor nad sistemom in servis.


II. Registracija in potrditev

1) Prijavo za registracijo (»prijava«) je mogoče oddati prek mobilne aplikacije, prek spleta na spletnem naslovu www.bikes.nomago.si ali preko klica v klicni center vzdrževalca sistema. Mladoletnim uporabnikom nad 14. letom starosti je dovoljeno odpreti uporabniški račun s pisnim dovoljenjem starša ali zakonitega zastopnika na podlagi izpolnjenega obrazca, ki je objavljen na spletnem naslovu www.bikes.nomago.si. Starš ali zakoniti zastopnik v tem primeru prevzema skupno odgovornost za vse primere kršitve pogodbe med uporabnikom in nosilcem. Starši ali mladoletni uporabniki lahko vložijo prijavo za registracijo skupaj s priloženim obrazcem preko elektronske pošte. 

2) Pri registraciji mora uporabnik navesti: mobilno telefonsko številko, ime in priimek, elektronski naslov, izbrano tarifo po veljavnem ceniku sistema za avtomatizirano izposojo koles Nomago Bikes Radlje ob Dravi, številko kreditne kartice / Paypal oz. obrazec za direktno bremenitev ter podati soglasje k splošnim pogojem. 

3) Vzdrževalec se po prejemu vseh ustreznih podatkov odloči, ali bo sprejel in odobril registracijo vložniku. Kot del postopka prijave je pridobitev dovoljenja za uporabo storitev izbranega partnerja za plačilne storitve, s pomočjo katerega se preveri plačilno sposobnost vložnika.

 4) Vložnik ob registraciji prejme osebno identifikacijsko številko (PIN), ki jo lahko uporabi za prijavo v mobilno aplikacijo in spletni uporabniški račun uporabnika v sistemu Nomago Bikes Radlje ob Dravi

. 5) Ob odobritvi vloge je posredovano obvestilo o aktivaciji. To obvestilo je lahko ustno, pisno, telefonsko, poslano prek e-pošte oziroma sporočila SMS.

 6) Če želi uporabnik najeti kolesa v drugih sistemih nextbike (ki niso sistem Nomago Bikes Radlje ob Dravi), stopi v pogodbeno razmerje z drugim nosilcem skladno s pogoji in pravili drugih sistemov, za kar nosilec Nomago d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti do uporabnikov. Pred pričetkom uporabe drugih sistemov uporabnik izrecno soglaša s splošnimi pogoji posameznih drugih nosilcev in je obveščen o morebitnih krajevnih razlikah v ceni. 

7) Strošek registracije uporabnika v sistem preko pametnega telefona ali spleta je opredeljen v veljavnem ceniku sistema za avtomatizirano izposojo koles Nomago Bikes Radlje ob Dravi, ki bo dodan stanju na uporabniškem računu in se bo porabil za stroške najemov v prihodnosti. Strošek registracije preko klicnega centra je opredeljen v veljavnem ceniku sistema za avtomatizirano izposojo koles Nomago Bikes Radlje ob Dravi, ki bo dodan stanju na uporabniškemu računu in se bo porabil za strošek najemov v prihodnosti. Glede na izbrano tarifo ima vzdrževalec pooblastilo za zaračunavanje naročnine za dogovorjeno obdobje.

8) Uporabnik je dolžan nemudoma obvestiti vzdrževalca o kakršnih koli spremembah osebnih podatkov, ki nastanejo po uspešni registraciji in dokler traja najemno razmerje. To vključuje vse podatke potrebne za registracijo, kot tudi podatke potrebne za opravljanje plačil. 

9) Uporabnik si lahko preko zahtevka poslanega na elektronski naslov vzdrževalca naroči tudi izdelavo uporabniške kartice za izposojo koles v sistemu Nomago Bikes Radlje ob Dravi, po veljavnem ceniku sistema za avtomatizirano izposojo koles Nomago Bikes Radlje ob Dravi ter skladno z navodili na spletnem naslovu www.bikes.nomago.si. V primeru izgube uporabniške kartice, mora uporabnik nemudoma obvestiti klicni center za pomoč uporabnikov oz. posredovati zahtevek za deaktivacijo uporabniške kartice na elektronski naslov vzdrževalca. Z deaktivacijo kartice se avtomatsko ne deaktivira tudi uporabniški račun uporabnika. 

III. Pogoji in določila uporabe koles v sistemu Nomago Bikes Radlje bo Dravi

1) Uporaba koles za izposojo je prepovedana v naslednjih primerih:

 • osebam, mlajšim od 14 let (skladno z določili 1. točke II. poglavja splošnih pogojev),
 • za prevažanje drugih oseb, kar še posebej velja za prevažanje otrok,
 • za vračilo kolesa izven postaj sistema Nomago Bikes Radlje ob Dravi,
 • za podnajem tretjim osebam,
 • osebam pod vplivom alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc (ničelna toleranca do alkohola, prepovedanih drog in drugih psihoaktivnih snovi v prometu),
 • v slabih vremenskih pogojih (na primer med močnim vetrom, dežjem, nevihtami) ali drugih vremenskih pogojih, ki negativno vplivajo na kolesarje, saj lahko kolesar bolj občuti tovrstne vremenske pogoje v primerjavi z običajnimi kolesi, ker imajo kolesa prekrito zadnje kolo.

2) Uporabnik je dolžan spoštovati vse veljavne zakone in cestno prometne predpise.

3) Prostoročna (»brez rok«) uporaba kolesa ni dovoljena v nobenem primeru.

4) Prepovedana je nepravilna uporaba in/ali preobremenitev košare na kolesu (največja dovoljena obremenitev: 5 kg). Uporabnik mora vedno zagotoviti pravilno pritrditev in zavarovanje vsega blaga ali predmetov, ki jih prevaža na kolesu.

5) Prepovedane so nepooblaščene spremembe ali prilagoditve najetega kolesa.

6) Če je ugotovljena nepooblaščena ali nepravilna uporaba najetega kolesa, ima nosilec dovoljenje za prekinitev pogodbenega odnosa in lahko uporabniku prepreči nadaljnji najem in uporabo koles.

7) Po uspešnem vračilu najetega kolesa, mora uporabnik začeti nov postopek najema, če želi znova uporabiti vrnjeno kolo.

8) Uporabniku je izrecno prepovedana prepustitev kolesa v kakršnokoli, brezplačno ali plačljivo, uporabo tretji osebi.


IV. Omejitve najema kolesa

Če ni drugače dogovorjeno, lahko uporabnik istočasno najame največ tri kolesa z enim uporabniškim računom.


V. Trajanje najema

1) Obdobje najema kolesa, ki ga je mogoče zaračunati, se začne s samodejnim odklepanjem ključavnice na okvirju kolesa.

2) Uporabnik mora vzdrževalca obvestiti o koncu obdobja najema v skladu z določili VIII. poglavja. Ob posredovanju te informacije se konča obdobje najema kolesa, ki ga je mogoče zaračunati in bo zabeleženo v uporabniškem računu. Uporabnik bo od vzdrževalca prejel obvestilo o uradnem koncu obdobja najema preko mobilne aplikacije. Če pride do kakršnih koli težav, mora uporabnik nemudoma poklicati klicni center za pomoč uporabnikom.


VI. Pogoji in način najema kolesa

1) Uporabnik lahko najame kolo preko mobilne aplikacije, preko klica v klicni center ali s pomočjo uporabniške kartice vse dokler ima aktiviran uporabniški račun.

2) Uporabnik se mora pred najemom seznaniti s pogoji in ustreznim načinom uporabe kolesa za najem.

3) Uporabnik ima možnost predhodne rezervacije kolesa preko mobilne aplikacije za uporabo sistema za obdobje 10 minut. Strošek rezervacije je določen v ceniku avtomatizirane izposoje koles Nomago Bikes Radlje ob Dravi.

4) Uporabnik je pred uporabo zavezan preveriti, da je kolo primerno za vožnjo po cesti in varno (npr. pnevmatike, zavore, luči ipd.). Če uporabnik najde tehnične okvare ali pomanjkljivosti na začetku ali med trajanjem najema, mora o tem obvestiti klicni center za pomoč uporabnikom, končati najem in takoj prenehati z uporabo kolesa. Če se tehnične okvare ali pomanjkljivosti pojavijo po najemu, vendar pred uporabo kolesa s strani uporabnika, bo upravljalec preklical najem.

5) Okvare, kot so poškodbe pnevmatik, poškodbe platišča ali nedelujoče prestave, morajo uporabniki nemudoma sporočiti. Če uporabnik ugotovi, da kolo nima ključavnice, se zavezuje, da bo poklical klicni center za pomoč uporabnikom.


VII. Parkiranje najetih koles

1) Kolo mora biti začasno parkirano na vidnem mestu. Uporabnik mora pri začasnem parkiranju upoštevati veljavne cestnoprometne predpise. Poleg tega mora zagotoviti, da kolo ne ogroža varnosti na cesti, da ne ovira drugih vozil in/ali prometa in da ne poškoduje tretjih oseb ali njihove lastnine. Pri začasnem parkiranju kolesa je potrebno vedno uporabiti vgrajeno ključavnico.

2) Koles ni dovoljeno parkirati:

 • pri semaforjih,
 • pri parkomatih ali parkirnih urah,
 • pri prometnih znakih,
 • pri prehodih, ki jih s tem zožite na manj kot 1,50 metra,
 • pred zasilnimi izhodi in območji za dostop gasilcem ali v njihovi bližini,
 • tako, da kolo prekriva krajevna oglasna sporočila,
 • tako, da je kolo priklenjeno na ograjo zasebnih ali javnih stavb,
 • na avtobusnih postajališčih in železniških peronih,
 • na javnih stojalih za kolesa,
 • kadarkoli v zgradbah, dvoriščih ali znotraj katerih koli vozil,
 • na vodilnih ploščah za slepe,
 • na poštnih predalih ali pred njimi,
 • pred vrati ali zapornicami ali v njihovem območju odpiranja/zapiranja,
 • na dovozih in pred njimi.

3) Ko kolo ni v uporabi, mora biti vedno pravilno zaklenjeno.

4) Uporabnik ne sme trajno parkirati koles izven uradnih postaj sistema Nomago Bikes Radlje ob Dravi, v parkih/na zelenicah ali na zasebni lastnini. Uporabnik lahko začasno parkira kolesa na zasebni lastnini zgolj, če ji to dovolijo osebe, ki imajo ustrezno pooblastilo za izdajo tovrstnega dovoljenja.

5) Zaradi neupoštevanja teh določil se bo uporabniku zaračunal strošek odstranitve kolesa, če ne more dokazati, da je dejanski nastali strošek nižji, v skladu s trenutno veljavnim cenikom sistema za avtomatizirano izposojo koles Nomago Bikes Radlje ob Dravi, ki je na voljo na spletnem naslovu www.bikes.nomago.si. Poleg tega bo uporabnik, ki najema kolo, odgovoren za plačilo kakršnih koli kazni/glob izdanih s strani pristojnih državnih ali lokalnih organov in/ali zahtevkov tretjih oseb, ki nastanejo zaradi neupoštevanja teh splošnih pogojev in veljavne zakonodaje.

VIII. Vračilo najetih koles

1) Vračilo najetih koles ni dovoljeno zunaj določenega območja uporabe, ampak zgolj na uradnih postajališčih sistema Nomago Bikes Radlje ob Dravi, ki so objavljena na spletu (ali v mobilni aplikaciji).

2) Uporabnik mora najeto kolo ob vračilu postaviti v stojalo na uradnem postajališču sistema Nomago Bikes Radlje ob Dravi. Pri tem mora uporabnik potiskati kolo v priklopno mesto in dodatno zakleniti kolo s ključavnico na okvirju kolesa.

3) V primeru, da na uradnem postajališču sistema Nomago Bikes Radlje ob Dravi ni prostega stojala, lahko uporabnik vseeno odda kolo z uporabo električne ključavnice. Uporabnik mora kolo parkirati ob že parkirano kolo in ročno zakleniti ključavnico na okvirju kolesa. Najem se konča samodejno.

4) Uporabnik si mora zapomniti lokacijo, na katero je vrnil kolo, in sicer za najmanj 48 ur po vračilu kolesa. To je nujno zaradi morebitnih povpraševanj s strani vzdrževalca. Uporabnik mora na zahtevo zagotoviti to informacijo vzdrževalcu v obdobju 48 ur po obdobju najema.

5) Če vzdrževalec kolesa ne more najti na lokaciji, na kateri jo je uporabnik odjavil/vrnil, bo upravljalec uporabniku zaračunal dodatno nadomestilo zaradi nevrnitve kolesa, ki je določeno v veljavnem ceniku sistema za avtomatizirano izposojo koles Nomago Bikes Radlje ob Dravi.

IX. Odgovornosti nosilca in vzdrževalca

1) V primeru stvarnih napak na kolesu v času trajanja najema je uporabnik nemudoma dolžan obvestiti vzdrževalca. Nosilec ni odgovoren za nastalo škodo na predmetih, ki so jih uporabniki prevažali na kolesu med najemom v košari kolesa ali v držalu za telefon. Nosilec ne bo odgovoren za nepravilno in/ali nepooblaščeno uporabo kolesa v skladu z določili III. poglavja.

X. Odgovornost uporabnika

1) Uporabnik prevzema odgovornost za vsa tveganja med uporabo sistema. Uporabnik prevzema vso odgovornost za škodo, ki jo sam povzroči nosilcu ali tretjim osebam. Uporabnik prevzema izključno odgovornost za kakršne koli odškodninske zahtevke, ki nastanejo zaradi dejanj ali dogodkov med trajanjem najema ali kot njihov rezultat.

2) Uporabnik je dolžan koristiti sistem s potrebno previdnostjo, preudarnostjo in skrbnostjo dobrega gospodarja ter v skladu s splošnimi pogoji.

3) Uporabnik nadzoruje kolo, ki si ga je izposodil in je dolžan s kolesom ravnati tako, da se prepreči možnost poškodbe, uničenja ali izginotja.

4) Če uporabnik povzroči škodo na kolesu ali pride do kraje kolesa iz malomarnosti uporabnika, je uporabnk odgovoren za stroške materiala in dela ali vračilo ukradenega kolesa v znesku, ki ni višji od 2.000,00 EUR za električno kolo. V prejšnjem stavku navedena stroškovna omejitev ne velja v primeru, ko uporabnik povzroči škodo iz hude malomarnosti ali naklepno; v tem primeru bo nosilec od uporabnika zahteval povrnitev vseh dejanskih stroškov in nastale škode. Uporabnik je odgovoren za vse stroške in škodo, ki jo nosilec utrpi zaradi neupoštevanja obveznosti, ki so določene v teh splošnih pogojih.

5) Uporabnik bo v primeru nastanka kakršne koli škode nemudoma obveščen. Uporabnik ne bo odgovoren za škodo, ki nastane po poteku 48 ur po obdobju najema.

6) Če je kolo ukradeno med obdobjem najema, mora uporabnik nemudoma prijaviti krajo vzdrževalcu.

XI. Obveznosti uporabnika v primeru nesreče

Uporabnik je dolžan v primeru nesreče nemudoma obvestiti vzdrževalca. Če pride do nesreče, v kateri ni udeležen samo uporabnik, ampak tudi druge osebe ali nastane materialna škoda, mora uporabnik o tej nesreči nemudoma obvestiti tudi policijo. Če uporabnik tega ne stori, bo odgovoren za vso nastalo škodo.

XII. Zaupnost informacij o uporabnikih

1) Uporabnik je sam odgovoren za preprečevanje nepooblaščene uporabe uporabniških podatkov s strani tretjih oseb. To še posebej velja za njihovo osebno dodeljeno kodo PIN/geslo.

2) Uporabnik lahko kadarkoli spremeni osebne podatke brez omejitve števila sprememb.

3) Če uporabnik meni, da so njegovi uporabniški podatki zlorabljeni ali napačno uporabljeni, mora to nemudoma sporočiti vzdrževalcu.

4) Uporabnik lahko svoj uporabniški račun deaktivira prek spleta na naslovu www.bikes.nomago.si ali s pisnim obvestilom, ki ga pošlje na kontaktni naslov vzdrževalca, ki je naveden v I. poglavju teh splošnih pogojev.


XIII. Zlorabe in izključitve

1) Vzdrževalec ima z ustreznim razlogom in še posebej v primeru zlorabe pravico preklicati dodeljene pravice uporabnika, to je deaktivirati uporabniški račun, s čimer uporabniku prepreči uporabo storitev do plačila morebitnih zapadlih obveznosti.

2) Omejitev odgovornosti, opredeljena v 4. točki X. poglavja ne velja, če uporabnik namerno ali zaradi velike malomarnosti dovoli zlorabo svojih uporabniških podatkov.

3) Vsakršna zloraba uporabniške kartice se sankcionira z odvzemom kartice in deaktivacijo uporabniškega računa, s čimer se uporabniku prepreči uporabo storitev sistema v tekočem letu.


XIV. Stroški, cene in izračuni

1) Izračun vseh stroškov in storitev nosilca bo opravljen na osnovi cen, določenih v ceniku sistema za avtomatizirano izposojo koles Nomago Bikes Radlje ob Dravi, veljavnem ob začetku vsake posamezne uporabe kolesa. Vsakokrat veljaven cenik sistema za avtomatizirano izposojo koles Nomago Bikes Radlje ob Dravi je dostopen na spletnem naslovu www.bikes.nomago.si. S sprejemom splošnih pogojev uporabnik tudi soglaša z zaračunavanjem stroškov, skladno s cenikom sistema za avtomatizirano izposojo koles Nomago Bikes Radlje ob Dravi.

2) Ponudnik lahko objavi tudi posebne promocijske ali partnerske tarife v okviru posebnih akcij ali posebnih partnerskih pogodb. Dodatne informacije o teh popustih bodo objavljene na uradni spletni strani sistema Nomago Bikes Radlje ob Dravi.

3) Mesečna naročnina določena v ceniku sistema za avtomatizirano izposojo koles Nomago Bikes Radlje ob Dravi je veljavna 1 mesec po registraciji in plačilu mesečne naročnine. Mesečna naročnina se samodejno prekine 1 mesec po registraciji in plačilu naročnine. Mesečna naročnina velja za najem enega kolesa na uporabnika.

4) Uporabnik lahko brez stroškov odpovedi prekliče mesečno naročnino največ 3 dni od datuma nakupa mesečne naročnine po veljavnem ceniku za avtomatizirano izposojo koles Nomago Bikes Radlje ob Dravi. Uporabniku se v tem primeru vrne 100 % vrednosti mesečne naročnine. V primeru odpovedi s strani naročnika po tem, ko je že sklenjena mesečna naročnina, več kot 3 dni od datuma nakupa oziroma sklenitve naročnine, predstavlja 100 % vrednosti naročnine višino stroška odpovedi za odstop od najemnega razmerja.


XV. Plačila

1) Uporabnik se zavezuje, da bo zaračunano vsoto plačal s kreditno ali debetno kartico, paypal računom ali z elektronskim nakazilom (direktna obremenitev). Uporabnik lahko kadarkoli spremeni izbrani način plačila.

2) Če direktne obremenitve ni mogoče obdelati zaradi nezadostnih sredstev na računu uporabnika, ki nastane zaradi uporabnikove krivde, ali iz drugih razlogov, za katere je uporabnik sam odgovoren, bo upravljalec uporabniku zaračunal dodatne nastale stroške v skladu s trenutno veljavnim cenikom sistema za avtomatizirano izposojo koles Nomago Bikes Radlje ob Dravi, ki je objavljen na spletnem naslovu www.bikes.nomago.si razen v primeru, da uporabnik dokaže, da je bil dejanski nastali strošek nižji od zahtevanega zneska.

V posameznih primerih in če uporabnik ne more dokazati, da je bil strošek dejansko nižji, lahko zahtevki nosilca dosežejo znesek dejanskih nastalih stroškov, vendar jih ne smejo preseči.

3) Če uporabnik zamuja s plačilom, se mu zaračunajo obresti v višini zakonskih zamudnih obresti. Uporabniku so lahko zaračunani tudi stroški opomina skupaj z dodatnimi administrativnimi stroški.

4) Če plačilo zamuja vsaj dva meseca ali pa presega 50 EUR, lahko nemudoma deaktivira uporabniški račun, dokler uporabnik ne poravna svojih obveznosti.

5) Načini plačila:

 • Preko spleta ali mobilne aplikacije s kreditno/debetno kartico oz. paypal računom.
 • Preko elektronskega nakazila (direktna bremenitev) na bančni račun vzdrževalca.


XVI. Zaračunavanje, seznami najemov, nadzor

1) Vzdrževalec uporabnikom izda račun v skladu s trenutno veljavnim cenikom sistema za avtomatizirano izposojo koles Nomago Bikes Radlje ob Dravi, ki je na voljo na spletnem naslovu www.bikes.nomago.si. Uporabnik si lahko končan postopek najema (vključno s stroški in trajanjem) ogleda v svojem uporabniškem profilu na naslovu www.bikes.nomago.si in v mobilni aplikaciji. Ta seznam vseh zaključenih najemov ne vključuje elementov, ki niso običajni in jih ni mogoče vključiti v avtomatiziran sistem (na primer stroškov zaradi neupoštevanja določil teh pogojev in/ali stroškov storitev).

2) Zaračunavanje uporabniku se opravi samodejno, ko uporabnik izbere bodisi plačilo mesečne naročnine, partnerskih trif, bodisi posamezne vožnje. Vzdrževalec si pridržuje pravico do telefonskega ali pisnega posredovanja zahtevka za plačilo uporabniku.

3) Uporabnik lahko poda pisno pritožbo vzdrževalcu na zaračunane stroške v roku 30 dni od prejema računa.


XVII. Odpoved pogodbenega razmerja

1) Obe pogodbeni stranki lahko kadarkoli podata odpoved pogodbenega razmerja. Ta člen ne vpliva na pravico izredne odpovedi pogodbenega razmerja, kot je opredeljena v teh splošnih pogojih.

2) Uporabnik lahko svoj uporabniški račun deaktivira preko spleta na naslovu www.bikes.nomago.si ali na podlagi pisnega obvestila vzdrževalcu na naslov, opredeljen v I. poglavju teh splošnih pogojev ali preko elektronske pošte na naslov: bikes@nomago.si.

3) Posebne tarife (na primer mesečna naročnina) so povezane s posebnimi pogodbenimi obdobji. Pogoji za prekinitev so navedeni v točki XIV.


XVIII. Varstvo osebnih podatkov

Uporabnik s sprejemom splošnih pogojev soglaša, da:

1) Vzdrževalec zbira, shranjuje in uporablja oz. obdeluje osebne podatke uporabnikov kjer jih potrebuje za izpolnitev pogodbenih obveznosti ali za izvajanje pogodbe med uporabnikom in nosilcem ali za izpolnitev morebitnih drugih zakonskih obveznosti skladno z veljavno zakonodajo. Vzdrževalec se šteje kot upravljavec zbirke podatkov.

2) Z namenom obdelave plačila bodo plačilni podatki uporabnika preneseni pogodbenim obdelovalcem, to je vzdrževalcu in njegovim podizvajalcem kot pod-obdelovalcem za obdelavo plačil in vodenje stroškov najema. Ti podatki po poteku postopka registracije ne bodo več vidni zaposlenim pri nosilcu oziroma vzdrževalcu.

3) Če uporabnik uporablja sistem nextbike po svetu kot navedeno v 6. odstavku II. točke teh splošnih pogojev, s tem vstopa v pogodbeni odnos z drugim nosilcem, kot upravljavcem osebnih podatkov in uporabnik soglaša, da le ta obdeluje osebne podatke uporabnika skladno z določili njihovih splošnih pogojev in/ali pravil zasebnosti.

4) Dodatne informacije glede uporabe in obdelave osebnih podatkov ter ravnanja z njimi si lahko ogledate v Pravilih o zasebnosti, ki so objavljena na spletnem naslovu www.bikes.nomago.si


XIX. Reševanje sporov

Za te splošne pogoje velja pravo Republike Slovenije. Morebitne spore glede izvedbe in posledic splošnih pogojev bosta nosilec in uporabnik skušala reševati sporazumno. Če spora na ta način ne bo mogoče rešiti, si bosta nosilec in uporabnik prizadevala rešiti morebitni spor z mediacijo in drugimi alternativnimi načini reševanja morebitnega spora. V kolikor to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Slovenj Gradcu.


XX. Končne določbe

1) Ti Splošni pogoji so v veljavi od 6. 7. 2023 dalje. Vsakokrat veljavni Splošni pogoji so objavljeni na spletnem naslovu www.bikes.nomago.si. Vsaka sprememba bo vidna na spletni strani ali v mobilni aplikaciji za uporabo sistema Nomago Bikes Radlje ob Dravi.


»Sevničan«

SPLOŠNI POGOJI IN DOLOČILA SISTEMA ZA AVTOMATIZIRANO IZPOSOJO KOLES

Sistem za izposojo koles v občini Sevnica se imenuje Sevničan in je storitev avtomatiziranega sistema za izposojo koles. Občina Sevnica je nosilec sistema Sevničan, vzdrževalec sistema za avtomatizirano izposojo koles pa je družba Nomago d.o.o., storitve mobilnosti in potovanj, d.o.o., Vošnjakova 3, 1000 Ljubljana.

Splošni pogoji in določila sistema za avtomatizirano izposojo koles (»splošni pogoji«) v poglavjih od I. do VIII. določajo pravice in obveznosti pri uporabi in najemu koles, v poglavjih IX. do XX. pa urejajo pogodbeni odnos med nosilcem sistema in uporabniki.

Splošni pogoji veljajo in zavezujejo vse uporabnike sistema Sevničan. Splošni pogoji zavezujejo pogodbeni stranki kot pogodbena določila, skladno s 120. členom Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07, 64/16 in 20/18).


I. Uvodne določbe

1) Občina Sevnica (»nosilec«) izposoja kolesa registriranim uporabnikom (v nadaljevanju: uporabnik), če so le-ta na voljo.

2) Nomago, storitve mobilnosti in potovanj, d.o.o. (»vzdrževalec1«).

Kontaktni podatki:

 • Naslov: Vošnjakova 3, 1000 Ljubljana
 • Spletna stran: bikes.nomago.si
 • Telefonska številka: 014317760
 • Elektronska pošta: bikes@nomago.si
 • Številka klicnega centra za pomoč uporabnikom: 080 15 05

3) Spletna stran sistema za avtomatizirano izposojo koles: bikes.nomago.si

4) Sistem za izposojo koles vključuje opremo za označevanje postaje, stojala in priklopna mesta za električna kolesa ter električna kolesa; sestavni deli sistema Sevničan so blagovne znamke Nomago Bikes, ki je del sistema nextbike in omogoča najem koles po celem svetu, lokacije so dostopne na spletnem naslovu: www.bikes.nomago.si.

5) Nosilec oz. vzdrževalec vzdržuje sistem tako, da je dostopen 24 ur na dan, v obdobju uporabe sistema. Izjema je višja sila. Nosilec ne odgovarja za morebitno zasedenost ali nerazpoložljivost koles na posameznih točkah sistema.

6) Nosilec si pridržuje pravico do zmanjšanja števila koles v sistemu ali do popolnega umika koles iz sistema zaradi neprimernih vremenskih razmer za kolesarjenje in v času zime. O terminu oz. času trajanja zimovanja sistema bo nosilec oz. vzdrževalec ustrezno obveščal uporabnike.

7) Nosilec (in vzdrževalec kot pogodbeni obdelovalec) zbira GPS lokacijske informacije in podatke o uporabi koles (npr. lokacija kolesa pred začetkom in po koncu najema. Postopki parkiranja in lokacija kolesa se zbirajo zaradi potrebe po izvajanju pogodbenega razmerja s stranko (to vključuje tudi uporabo podatkov za odkrivanje in odpravljanje napak ter motenj v postopku izposoje in v celotnem delovanju sistema)).

1 Vzdrževalec vrši upravljanje s sistemom, nadzor nad sistemom in servis.


II. Registracija in potrditev

1) Registracijo v sistem je mogoče opraviti prek mobilne aplikacije, prek spleta na spletnem naslovu www.sevnican.si ali prek klica v klicni center vzdrževalca.

Mladoletnim uporabnikom nad 14. letom starosti je dovoljeno odpreti uporabniški račun s pisnim soglasjem starša ali zakonitega zastopnika na podlagi izpolnjenega obrazca, ki je objavljen na spletnem naslovu www.sevnican.si. Starš ali zakoniti zastopnik v tem primeru prevzema skupno odgovornost za vse primere kršitve pogodbe med uporabnikom in nosilcem. Starši ali mladoletni uporabniki lahko vložijo prijavo za registracijo skupaj s priloženim obrazcem osebno na prodajnem mestu ali preko elektronske pošte na naslov: bikes@nomago.si.

2) Pri registraciji mora uporabnik navesti: mobilno telefonsko številko, ime in priimek, naslov, mesto in poštno številko, državo, e-mail naslov, izbrano tarifo po veljavnem ceniku sistema za avtomatizirano izposojo koles Sevničan, številko kreditne kartice ali Paypal račun oz. obrazec za direktno bremenitev ter podati soglasje k splošnim pogojem.

3) Vzdrževalec se po prejemu vseh ustreznih podatkov odloči, ali bo sprejel in odobril registracijo vložniku. Kot del postopka prijave je pridobitev dovoljenja za uporabo storitev izbranega partnerja za plačilne storitve, s pomočjo katerega se preveri plačilno sposobnost vložnika.

4) Vložnik ob registraciji prejme osebno identifikacijsko številko (PIN), ki jo lahko uporabi za prijavo v mobilno aplikacijo ali spletni uporabniški račun za najem koles.

5) Ob odobritvi vloge je posredovano obvestilo o aktivaciji. To obvestilo je lahko ustno, pisno, telefonsko, poslano prek e-pošte oziroma sporočila SMS.

6) Če želi uporabnik najeti kolesa v drugih sistemih nextbike (ki niso sistem Sevničan), stopi v pogodbeno razmerje z drugim nosilcem skladno s pogoji in pravili drugih sistemov, za kar nosilec sistema Sevničan ne prevzema nobene odgovornosti do uporabnikov. Pred pričetkom uporabe drugih sistemov uporabnik izrecno soglaša s splošnimi pogoji posameznih drugih nosilcev in je obveščen o morebitnih krajevnih razlikah v ceni.

7) Strošek registracije uporabnika v sistem znaša 1 EUR (oz. po veljavnem ceniku), ki je dodan stanju na uporabniškem računu in se bo porabil za stroške najema v prihodnosti. Glede na izbrano tarifo ima vzdrževalec pooblastilo za zaračunavanje naročnine za dogovorjeno obdobje.

8) Uporabnik je dolžan nemudoma obvestiti vzdrževalca o kakršnih koli spremembah osebnih informacij, ki nastanejo po uspešni registraciji in dokler traja najemno razmerje. To vključuje vse podatke potrebne za registracijo kot tudi podatke potrebne za opravljanje plačil.

9) Uporabnik si lahko preko zahtevka poslanega na elektronski naslov vzdrževalca naroči uporabniško kartico za izposojo koles v sistemu Sevničan v višini 2 EUR oz. po veljavnem ceniku ter skladno z navodili na spletnem naslovu www.sevnican.si. V primeru izgube uporabniške kartice, mora uporabnik nemudoma obvestiti klicni center za pomoč uporabnikov oz. posredovati zahtevek za deaktivacijo uporabniške kartice na elektronski naslov vzdrževalca. Z deaktivacijo kartice se avtomatsko ne deaktivira tudi uporabniški račun uporabnika.


III. Pogoji in določila uporabe koles v sistemu Sevničan

1) Uporaba koles za izposojo je prepovedana v naslednjih primerih:

 • a) osebam, mlajšim od 14 let (skladno z določili 1. točke II. poglavja splošnih pogojev),
 • b) za prevažanje drugih oseb, kar še posebej velja za prevažanje otrok,
 • c) za poti zunaj območja občine, ki je nosilka sistema,
 • d) za podnajem tretjim osebam,
 • e) osebam pod vplivom alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc (ničelna toleranca do alkohola, prepovednih drog in drugih psihoaktivnih snovi v prometu),
 • f) v slabih vremenskih pogojih (na primer med močnim vetrom, dežjem, nevihtami) ali drugih vremenskih pogojih, ki negativno vplivajo na kolesarje, saj lahko kolesar bolj občuti tovrstne vremenske pogoje v primerjavi z običajnimi kolesi, ker imajo kolesa prekrito zadnje kolo.

2) Uporabnik je dolžan spoštovati vse veljavne zakone in cestno prometne predpise.

3) Prostoročna (»brez rok«) uporaba kolesa ni dovoljena v nobenem primeru.

4) Prepovedana je nepravilna uporaba in/ali preobremenitev košare na kolesu (največja dovoljena obremenitev: 5 kg). Uporabnik mora vedno zagotoviti pravilno pritrditev in zavarovanje vsega blaga ali predmetov, ki jih prevaža na kolesu.

5) Prepovedane so nepooblaščene spremembe ali prilagoditve najetega kolesa.

6) Če je ugotovljena nepooblaščena ali nepravilna uporaba najetega kolesa, ima vzdrževalec dovoljenje za prekinitev pogodbenega odnosa in lahko uporabniku prepreči nadaljnji najem in uporabo koles.

7) Po uspešnem vračilu najetega kolesa, mora uporabnik začeti nov postopek najema, če želi znova uporabiti vrnjeno kolo.

8) Uporabniku je izrecno prepovedana prepustitev kolesa v kakršnokoli brezplačno ali plačljivo uporabo tretji osebi.


IV. Omejitve najema kolesa

Če ni drugače dogovorjeno, lahko uporabnik istočasno najame največ dve kolesi z enim uporabniškim računom.


V. Trajanje najema

1) Obdobje najema kolesa, ki ga je mogoče zaračunati, se začne s samodejnim odklepom kolesa iz priklopnega stebrička oziroma s samodejnim odklepom ključavnice na okvirju kolesa.

2) Uporabnik mora vzdrževalca obvestiti o koncu obdobja najema v skladu z določili VIII. poglavja. Ob posredovanju te informacije se konča obdobje najema kolesa, ki ga je mogoče zaračunati in bo zabeleženo v uporabniškem računu. Uporabnik bo od vzdrževalca prejel obvestilo o uradnem koncu obdobja najema preko mobilne aplikacije. Če pride do kakršnih koli težav, mora uporabnik nemudoma poklicati klicni center za pomoč uporabnikom.

3) Maksimalen čas neprekinjenega najema kolesa je največ 24 ur.


VI. Pogoji in način najema kolesa

1) Uporabnik lahko najame kolo preko mobilne aplikacije, preko klica v klicni center ali s pomočjo uporabniške kartice vse dokler ima aktiviran uporabniški račun.

2) Uporabnik se mora pred najemom seznaniti s pogoji in ustreznim načinom uporabe kolesa za najem.

3) Uporabnik ima možnost predhodne rezervacije kolesa preko mobilne aplikacije za uporabo sistema, za obdobje 15 minut.

4) Uporabnik je poleg tega pred uporabo zavezan preveriti, da je kolo primerno za cesto in varno (npr. pnevmatike, zavore, luči ipd.). Če uporabnik najde tehnične okvare ali pomanjkljivosti na začetku ali med trajanjem najema, mora o tem obvestiti klicni center za pomoč uporabnikom, končati najem in takoj prenehati z uporabo kolesa. Če se tehnične okvare ali pomanjkljivosti pojavijo po najemu, vendar pred uporabo kolesa s strani uporabnika, bo upravljalec preklical najem.

5) Okvare, kot so poškodbe pnevmatik, poškodbe platišča ali nedelujoče prestave, mora uporabnik nemudoma sporočiti. Če uporabnik ugotovi, da kolo nima ključavnice, se zavezuje, da bo poklical klicni center za pomoč uporabnikom.


VII. Parkiranje najetih koles

1) Kolo mora biti parkirano na vidnem mestu. Uporabnik mora pri začasnem parkiranju upoštevati veljavne cestnoprometne predpise. Poleg tega mora zagotoviti, da kolo ne ogroža varnosti na cesti, da ne ovira drugih vozil in/ali prometa in da ne bo poškodovalo tretjih oseb ali njihove lastnine. Pri začasnem parkiranju kolesa je potrebno vedno uporabiti vgrajeno ključavnico.

2) Koles ni dovoljeno začasno parkirati:

 • pri semaforjih,
 • pri parkomatih ali parkirnih urah,
 • pri prometnih znakih,
 • pri prehodih, ki jih s tem zožite na manj kot 1,50 metra,
 • pred zasilnimi izhodi in območji za dostop gasilcem ali v njihovi bližini,
 • tako, da kolo prekriva krajevna oglasna sporočila,
 • tako, da je kolo priklenjeno na ograjo zasebnih ali javnih stavb,
 • na avtobusnih postajališčih in železniških peronih,
 • na javnih stojalih za kolesa,
 • kadarkoli v zgradbah, dvoriščih ali znotraj katerih koli vozil,
 • na vodilnih ploščah za slepe,
 • na poštne predale ali pred njimi,
 • pred vrati ali zapornicami ali v njihovem območju odpiranja/zapiranja,
 • na dovozih in pred njimi.

3) Ko kolo ni v uporabi, mora biti vedno pravilno zaklenjeno.

4) Uporabnik ne sme trajno parkirati koles izven uradnih postaj sistema Sevničan, v parkih/na zelenicah ali na zasebni lastnini. Uporabnik lahko začasno parkira kolesa na zasebni lastnini zgolj, če ji to dovolijo osebe, ki imajo ustrezno pooblastilo za izdajo tovrstnega dovoljenja.

5) Zaradi neupoštevanja teh določil se bo uporabniku zaračunal strošek odstranitve, če ne more dokazati, da je dejanski nastali strošek nižji v skladu s trenutno veljavnim cenikom, ki je na voljo na spletnem naslovu www.sevnican.si. Poleg tega bo uporabnik, ki najema kolo, odgovoren za plačilo kakršnih koli kazni/glob izdanih s strani pristojnih državnih ali lokalnih organov in/ali zahtevkov tretjih oseb, ki nastanejo zaradi neupoštevanja teh splošnih pogojev in veljavne zakonodaje.


VIII. Vračilo najetih koles

1) Vračilo najetih koles ni dovoljeno zunaj določenega območja uporabe, ampak zgolj na uradnih postajališčih sistema Sevničan, ki so objavljena na spletu in v mobilni aplikaciji.

2) Uporabnik mora najeto kolo postaviti v stojala na uradnem postajališču sistema Sevničan. Pri tem mora uporabnik potiskati kolo v priklopno mesto dokler ne zasliši zvočnega signala in dodatno zakleniti kolo s ključavnico na okvirju pametnega kolesa.

3) V primeru, da na uradnem postajališču sistema Sevničan ni prostega stojala, lahko uporabnik vseeno odda kolo tako, da ga parkira ob drugo kolo in ročno zaklene ključavnico na okvirju kolesa. Najem se konča samodejno.

4) Uporabnik si mora zapomniti lokacijo, na katero je vrnil kolo in sicer za najmanj 48 ur po vračilu kolesa. Le to je nujno zaradi morebitnih povpraševanj s strani vzdrževalca. Uporabnik mora na zahtevo zagotoviti to informacijo vzdrževalcu v obdobju 48 ur po obdobju najema.

5) Če vzdrževalec kolesa ne more najti na lokaciji, na kateri jo je uporabnik odjavil/vrnil, bo upravljalec uporabniku zaračunal dodatno nadomestilo zaradi nevrnitve kolesa, ki je določeno v veljavnem ceniku sistema za avtomatizirano izposojo koles Sevničan.

6) Če uporabnik ob vračilu kolesa v sistemu Sevničan ne zaklene s ključavnico, bo vzdrževalec uporabniku zaračunal dodatno nadomestilo v višini, ki je določena v trenutno veljavnem ceniku sistema za avtomatizirano izposojo koles Sevničan.

7) Strošek prekoračitve maksimalnega časa najema kolesa je določen v trenutno veljavnem ceniku sistema za avtomatizirano izposojo koles Sevničan.


IX. Odgovornosti nosilca oz. vzdrževalca

1) V primeru stvarnih napak na kolesu v času trajanja najema je uporabnik nemudoma dolžan obvestiti vzdrževalca. Nosilec ni odgovoren za nastalo škodo na predmetih, ki so jih uporabniki prevažali na kolesu med najemom v košari kolesa ali v držalu za telefon. Nosilec ne bo odgovoren za nepravilno in/ali nepooblaščeno uporabo kolesa v skladu z določili III. poglavja.


X. Odgovornost uporabnika

1) Uporabnik prevzema odgovornost za vsa tveganja med uporabo sistema. Uporabnik prevzema vso odgovornost za škodo, ki jo sam povzroči nosilcu ali tretjim osebam. Uporabnik prevzema izključno odgovornost za kakršne koli odškodninske zahtevke, ki nastanejo zaradi dejanj ali dogodkov med trajanjem najema ali kot njihov rezultat.

2) Uporabnik je dolžan koristiti sistem s potrebno previdnostjo, preudarnostjo in skrbnostjo dobrega gospodarja ter v skladu s splošnimi pogoji.

3) Uporabnik nadzoruje kolo, ki si ga je izposodil in je dolžan s kolesom ravnati tako, da se prepreči možnost poškodbe, uničenja ali izginotja.

4) Če uporabnik povzroči škodo na kolesu ali pride do kraje kolesa iz malomarnosti uporabnika, je uporabnik odgovoren za stroške materiala in dela ali vračilo ukradenega kolesa v znesku, ki ni višji od 2.000,00 EUR za električno kolo. V prejšnjem stavku navedena stroškovna omejitev ne velja v primeru, ko uporabnik povzroči škodo iz hude malomarnosti ali naklepno; v tem primeru bo nosilec od uporabnika zahteval povrnitev vseh dejanskih stroškov in nastale škode.

Uporabnik je odgovoren za vse stroške in škodo, ki jo nosilec utrpi zaradi neupoštevanja obveznosti, ki so določene v teh splošnih pogojih.

5) Uporabnik bo v primeru nastanka kakršne koli škode nemudoma obveščen. Uporabnik ne bo odgovoren za škodo, ki nastane po poteku 48 ur po obdobju najema.

6) Če je kolo ukradeno med obdobjem najema, mora uporabnik nemudoma prijaviti krajo vzdrževalcu.


XI. Obveznosti uporabnika v primeru nesreče

Uporabnik je dolžan v primeru nesreče nemudoma obvestiti vzdrževalca. Če pride do nesreče, v kateri ni udeležen samo uporabnik, ampak tudi druge osebe ali nastane materialna škoda, mora uporabnik o tej nesreči nemudoma obvestiti tudi policijo. Če uporabnik tega ne stori, bo odgovoren za vso nastalo škodo.

XII. Zaupnost informacij o uporabnikih

1) Uporabnik je sam odgovoren za preprečevanje nepooblaščene uporabe uporabniških podatkov s strani tretjih oseb. To še posebej velja za njihovo osebno dodeljeno kodo PIN/geslo.

2) Uporabnik lahko kadarkoli spremeni osebne podatke brez omejitve števila sprememb.

3) Če uporabnik meni, da so njegovi uporabniški podatki zlorabljeni ali napačno uporabljeni, mora to nemudoma sporočiti vzdrževalcu.

4) Uporabnik lahko svoj uporabniški račun deaktivira prek spleta na naslovu www.sevnican.si ali s pisnim obvestilom, ki ga pošlje na kontaktne podatke vzdrževalca, ki so navedeni v I. poglavju teh splošnih pogojev.


XIII. Zlorabe in izključitve

1) Vzdrževalec ima z ustreznim razlogom in še posebej v primeru zlorabe pravico preklicati dodeljene pravice uporabnika, to je deaktivirati uporabniški račun, s čimer uporabniku prepreči uporabo storitev do plačila morebitnih zapadlih obveznosti.

2) Vsakršna zloraba kartice se sankcionira z odvzemom kartice in deaktivacijo uporabniškega računa, s čimer se uporabniku prepreči uporabo storitev sistema.


XIV. Stroški, cene in izračuni

1) Izračun vseh stroškov in storitev nosilca bo opravljen na osnovi cen, določenih v ceniku, veljavnem ob začetku vsake posamezne uporabe kolesa. Vsakokrat veljaven cenik je dostopen na spletnem naslovu www.sevnican.si. S sprejemom splošnih pogojev uporabnik tudi soglaša z zaračunavanjem stroškov, skladno s cenikom.

2) Letna naročnina (tarifa) je veljavna 12 mesecev po izbiri letne naročnine. Vsaj 1 teden pred potekom aktivne letne naročnine bo uporabnik preko SMS ali e-poštnega sporočila obveščen o poteku in možnosti podaljšanja letne naročnine. V kolikor le te ne podaljša, se letna naročnina prekine. Letna naročnina velja za najem enega kolesa na uporabnika. V primeru najema dveh koles se najem drugega kolesa obračunava po osnovni tarifi določeni v ceniku za avtomatizirano izposojo koles Sevničan.

3) Uporabnik lahko brez stroškov odpovedi prekliče naročnino največ 14 dni od datuma nakupa letne naročnine (letne tarife) po veljavnem ceniku za avtomatizirano izposojo koles Sevničan. Uporabniku se v tem primeru vrne 100 % vrednosti letne naročnine. V primeru odpovedi s strani naročnika po tem, ko je že sklenjena letna naročnina, več kot 14 dni od datuma nakupa oziroma sklenitve naročnine, predstavlja 100 % vrednosti naročnine višino stroška odpovedi za odstop od najemnega razmerja. Uporabnik lahko naročnino prekliče samo enkrat na leto.


XV. Plačila

1) Uporabnik se zavezuje, da bo zaračunano vsoto plačal s kreditno kartico, paypal računom, z elektronskim nakazilom (direktna bremenitev) ali z gotovino. Uporabnik lahko kadarkoli spremeni izbrani način plačila.

2) Če stroškovne obremenitve ni mogoče obdelati zaradi nezadostnih sredstev na računu uporabnika, ki nastane zaradi uporabnikove krivde, ali iz drugih razlogov, za katere je uporabnik sam odgovoren, bo upravljalec uporabniku zaračunal dodatne nastale stroške v skladu s trenutno veljavnim cenikom, ki je objavljen na spletnem naslovu www.sevnican.si razen v primeru, da uporabnik dokaže, da je bil dejanski nastali strošek nižji od zahtevanega zneska. V posameznih primerih in če uporabnik ne more dokazati, da je bil strošek dejansko nižji, lahko zahtevki nosilca dosežejo znesek dejanskih nastalih stroškov, vendar jih ne smejo preseči.

3) Če uporabnik zamuja s plačilom, se mu zaračunajo obresti v višini zakonskih zamudnih obresti. Uporabniku so lahko zaračunani tudi stroški opomina skupaj z dodatnimi administrativnimi stroški.

4) Če plačilo zamuja vsaj dva meseca ali pa presega 50 EUR, lahko nemudoma deaktivira uporabniški račun, dokler uporabnik ne poravna svojih obveznosti.

5) Načini plačila:

 • Preko spleta ali mobilne aplikacije s kreditno ali debetno kartico oz. paypal računom.
 • Preko elektronskega nakazila (direktna bremenitev) na bančni račun vzdrževalca.


XVI. Zaračunavanje, seznami najemov, nadzor

1) Vzdrževalec uporabnikom izda račun v skladu s trenutno veljavnim cenikom, ki je na voljo na spletnem naslovu www.sevnica.si. Uporabnik si lahko končan postopek najema (vključno s stroški in trajanjem) ogleda v svojem uporabniškem profilu na naslovu www.sevnica.si in v mobilni aplikaciji. Seznam vseh zaključenih najemov ne vključuje elementov, ki niso običajni in jih ni mogoče vključiti v avtomatiziran sistem (na primer stroškov zaradi neupoštevanja določil teh pogojev in/ali stroškov storitev).

2) Zaračunavanje uporabniku se opravi samodejno, ko uporabnik izbere bodisi plačilo letne tarife bodisi posamezne vožnje. Vzdrževalec si pridržuje pravico do telefonskega ali pisnega posredovanja zahtevka za plačilo uporabnikom.

3) Uporabniki lahko podajo pisno pritožbo vzdrževalcu na zaračunane stroške v roku 30 dni od prejema računa.


XVII. Odpoved pogodbenega razmerja

1) Obe pogodbeni stranki lahko kadarkoli podata odpoved pogodbenega razmerja. Ta člen ne vpliva na pravico izredne odpovedi pogodbenega razmerja kot je opredeljena v teh splošnih pogojih.

2) Uporabnik lahko svoj uporabniški račun deaktivira preko spleta na naslovu www.sevnican.si ali na podlagi pisnega obvestila vzdrževalcu na naslov opredeljen v I. poglavju teh splošnih pogojev ali preko elektronske pošte na naslov: bikes@nomago.si.

3) Posebne tarife (na primer letna tarifa) so povezane s posebnimi pogodbenimi obdobji. Pogoji za prekinitev so navedeni v 3. odstavku XIV. točke.


XVIII. Varstvo osebnih podatkov

Uporabnik s sprejemom splošnih pogojev soglaša, da:

1) Nosilec (in vzdrževalec kot pogodbeni obdelovalec) zbira, shranjuje in uporablja osebne podatke uporabnikov, kjer jih potrebuje za izpolnitev pogodbenih obveznosti ali izvajanje pogodbe med uporabnikom in nosilcem ali za izpolnitev morebitnih drugih zakonskih obveznosti skladno z veljavno zakonodajo. Nosilec se šteje kot upravljavec zbirke podatkov.

2) Z namenom obdelave plačila bodo plačilni podatki uporabnika preneseni pogodbenim obdelovalcem, to je vzdrževalcu in njegovim podizvajalcem za obdelavo plačil in vodenje stroškov najema. Ti podatki po poteku postopka registracije ne bodo več vidni zaposlenim pri nosilcu oziroma vzdrževalcu.

3) Če uporabnik uporablja sistem nextbike koles po svetu kot navedeno v 6. odstavku II. točke teh splošnih pogojev s tem vstopa v pogodbeni odnos z drugim nosilcem, kot upravljalcem osebnih podatkov in uporabnik soglaša, da le ta obdeluje osebne podatke uporabnika skladno z določili njihovih splošnih pogojev in/ali pravil zasebnosti.

4) Dodatne informacije glede uporabe in obdelave osebnih podatkov ter ravnanja z njimi si lahko ogledate v Pravilih o zasebnosti, ki so objavljena v tem dokumentu.


XIX. Reševanje sporov

Za te splošne pogoje velja pravo Republike Slovenije. Morebitne spore glede izvedbe in posledic splošnih pogojev bosta nosilec in uporabnik skušala reševati sporazumno. Če spora na ta način ne bo mogoče rešiti, si bosta nosilec in uporabnik prizadevala rešiti morebitni spor z mediacijo in drugimi alternativnimi načini reševanja morebitnega spora. V kolikor to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno sodišče.


XX. Končne določbe

1) Ti Splošni pogoji so v veljavi od 20.11.2023 dalje. Vsakokrat veljavni splošni pogoji so objavljeni so na spletnem naslovu www.sevnican.si. Vsaka sprememba bo vidna na spletni strani ali v mobilni aplikaciji.


PRAVILA O ZASEBNOSTI

Upravljavec osebnih podatkov je:

NOMAGO, storitve mobilnosti in potovanj, d.o.o.

Telefonska številka: 01 431 77 60

Elektronski naslov: dpo@nomago.si


Namen, zbiranje, obdelava in uporaba osebnih podatkov

Vaše osebne podatke zbiramo, z njimi upravljamo in obdelujemo le za zagotavljanje pogodbeno določenega namena, to je za izvajanje pogodbe o najemu za kolo Nomago Bikes, ki ste jo sklenili z nami.

Osebni podatki, ki jih potrebujemo zaradi zgoraj navedenega namena so:

 • Podatki uporabnika: Ime, priimek, spol, datum rojstva, naslov prebivališča, poštna številka, kraj, elektronski naslov, številka mobilnega telefona, PIN koda, aktivacijska koda, evidenčna številka uporabnika, izbira naročnine, stanje dobroimetja,
 • Podatki o uporabi spletnega mesta: IP naslov, podatki o brskalniku in naslov obiskane spletne strani, piškotke (pri uporabi spletne strani),
 • Podatki o uporabi koles: oznaka postaje, čas in lokacija prevzema in vrnitve kolesa, GPS lokacija kolesa pred in po najemu, številka kolesa,
 • Plačilni podatki uporabnika: številka kreditne kartice in veljavnost, številka transakcijskega računa in ime banke,
 • Podatki o uporabi mobilne aplikacije: podatki o uporabniku, podatki o uporabi koles, podatki o lokaciji uporabnika.

Izjava o piškotkih je dostopna na spletnem naslovu: https://www.nomago.si/piskotki


Rok hrambe osebnih podatkov:

Vse zgoraj navedene podatke potrebujemo za zagotavljanje identifikacije uporabnikov, da vršimo plačila ter uveljavljamo morebitne zahtevke. Osebne podatke bomo hranili dokler boste imeli aktiviran račun oz. največ 5 let (za namen uveljavljanja reklamacij in odškodninskih zahtevkov). Po tem času bomo podatke izbrisali. Uporabnikom, ki bodo imeli leto in pol neaktiven račun pa bomo izbrisali celoten uporabniški račun in osebne podatke, oziroma dokler uporabnik ne zahteva izbrisa ali z izbrisom vseh drugih informacij o stranki.

Uporabniki osebnih podatkov so pogodbeni obdelovalci in pod-obdelovalci osebnih podatkov skladno s sklenjeno pogodbo med upravljalcem in vzdrževalcem Nomago d.o.o.: Sustav javnih bicikala d.o.o., nextbike GmbH, Infobip LTD, zunanji ponudnik storitev spletnega plačevanja.

Vaše pravice na področju varstva osebnih podatkov

Pravica do izbrisa/pozabe osebnih podatkov

 • Kadar koli imate pravico zahtevati, da upravljavec popravi oziroma dopolni netočne oziroma pomanjkljive osebne podatke v zvezi z vami.
 • Kadar koli lahko zahtevate vpogled v podatke, ki jih je upravljavec o vas zbral. Od upravljavca imate pravico zahtevati, da brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke, ki jih obdeluje v zvezi z vami.
 • V primeru popravka, dopolnitve ali izbrisa osebnih podatkov vas moramo o popravku, dopolnitvi ali izbrisu brez odlašanja obvestiti.

Pravica do preklica privolitve

 • V primeru, da ste kot posameznik privolili v obdelavo osebnih podatkov za enega ali več namenov obdelave osebnih podatkov, imate kadarkoli pravico preklicati svojo privolitev.
 • Upravljavec bo po prejemu preklica vaše privolitve v enega ali več namenov obdelave, vaše osebne podatke nemudoma prenehal obdelovati v ta namen.
 • Preklic soglasja za obdelavo osebnih podatkov ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov v zvezi z vami do vašega preklica, ter uporabo teh osebnih podatkov za zakonsko ali pogodbeno določene namene.

Pravica do popravka netočnih osebnih podatkov v zvezi z vami

 • Kadar koli imate pravico zahtevati, da upravljavec popravi oziroma dopolni netočne oziroma pomanjkljive osebne podatke v zvezi z vami.
 • Upravljavec vas bo o popravku vaših osebnih podatkov brez odlašanja obvPravica do omejitve obdelave osebnih podatkov
 • Kadar koli imate pravico zahtevati, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov v primeru njihove netočnosti, nezakonitosti, prenehanja namena obdelave ali vložitve ugovora.

Pravica do prenosljivosti vaših podatkov

 • Kadar koli imate pravico zahtevati, da vam posredujemo osebne podatke, ki jih obdelujemo v zvezi z vami.
 • Kadar koli imate pravico zahtevati, da osebne podatke, ki jih obdelujemo v zvezi z vami, posredujemo drugemu upravljavcu.

Pravica do ugovora

 • Vsaka uporaba vaših osebnih podatkov za namene informativnega ali promocijskega obveščanja zahteva vašo izrecno privolitev. V primeru, ko na podlagi privolitve prejemate informativne ali komercialne promocijske vsebine, lahko kadar koli pisno zahtevate prenehanje uporabe svojih podatkov v ta namen.
 • Vse zahteve vezane na zgoraj navedene pravice lahko pošljete po pošti na naslov upravljalcev naveden v uvodu teh Pravil o zasebnosti.

Pravica do dostopa do osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z vami

Kadar koli imate pravico dobiti potrditev, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki in dostop do osebnih podatkov v zvezi z vami in naslednje informacije: namen obdelave podatkov, vrsto osebnih podatkov v zvezi z vami, uporabnike vaših osebnih podatkov, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov, vir osebnih podatkov.

Ogroženost varstva osebnih podatkov

 • Navkljub vsemu trudu varovanja podatkov popolne varnosti žal ni. Vedno obstaja možnost, da posebej zagrizen vdor v naše IT-sisteme ali nepredvidljiva napaka ogrozi varstvo vaših osebnih podatkov.
 • V primeru ogrozitve varstva vaših osebnih podatkov in v primeru, da bi bila ob tem izkazana verjetnost, da bi taka ogroženost varstva osebnih podatkov lahko povzročila veliko tveganje za vaše pravice in svoboščine, vas bomo o tem nemudoma obvestili.
 • V primeru ogroženosti varstva osebnih podatkov bomo brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v 72 urah po seznanitvi z ogroženostjo varstva vaših osebnih podatkov o njej obvestili pristojni organ.

Pravica do pritožbe

Pravico imate, da v primeru kršitve varstva osebnih podatkov zoper upravljavca vložite pritožbo pri pristojnem nadzornem organu na naslov: Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana ali na: gp.ip@ip-rs.si.

Pomembne informacije v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov

 • Zavezujemo se, da bomo vse zbrane podatke obdelovali zgolj v okviru naštetih namenov upravljanja oz. obdelave osebnih podatkov ter v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter drugo zadevno področno zakonodajo kot tudi skladno z Uredbo (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov (GDPR).
 • Kakršno koli vprašanje, nejasnost ali uveljavljanje vaših pravic s področja osebnih podatkov naslovite na upravljavca, ki je naveden v uvodu teh Pravil o zasebnosti.

Veljavnost Pravil o zasebnosti

Pridržujemo si pravico, da Pravila o zasebnosti, brez predhodnega obvestila prilagodimo oziroma posodobimo zaradi sprememb zakonodaje. Veljavna je vsakokrat tu objavljena aktualna različica.

Vsaka sprememba teh Pravil o zasebnosti bo objavljena na spletni strani.

Verzija: 01 z dne 20. 11. 2023

Najbolj iskane informacije
Ali pošljite sporočilo na
Ali pošljite sporočilo na