Varstvo osebnih podatkov

V družbi NOMAGO d.o.o. se zavedamo pomena in pomembnosti varstva osebnih podatkov, ki nam jih zaupate, zato vaše osebne podatke skrbno varujemo in upravljamo.

Ta politika zasebnosti se nanaša na obdelavo osebnih podatkov v družbi NOMAGO d.o.o. ter seznanja stranke družbe in obiskovalce spletnih strani družbe z nameni obdelave, vrstami osebnih podatkov, ki jih obdelujemo, pravicami, ki jih zagotavljamo in temelji obdelave osebnih podatkov.

Družba NOMAGO d.o.o. izvaja obdelavo osebnih podatkov v skladu z določbami Uredbe (EU) 2016/697 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov ali GDPR), nacionalne zakonodaje in najnovejšimi smernicami ter standardi varstva osebnih podatkov.

Da bi vam zagotovili ustrezno uporabniško izkušnjo ter bi z vami lahko ustrezno sodelovali bomo od vas zahtevali določene osebne podatke. Vedno bomo od vas zahtevali le tiste osebne podatke, ki jih nujno potrebujemo, da z vami, po vaši želji, lahko sodelujemo in jih uporabili skladno z namenom zaradi katerega so bili dani. Zavezani smo k zakoniti in pošteni obdelavi osebnih podatkov, ki nam jih zaupate, zato vaših osebnih podatkov ne bomo nikakor uporabljali za druge namene, ki niso skladni z nameni obdelave za katere so bili vaši osebni podatki zbrani.

Uredba GDPR, ki jo je sprejela Evropska unija, narekuje visoke standarde varstva osebnih podatkov, ki določajo, kako se vaši podatki zbirajo, hranijo, vam omogoča vpogled vanje zahtevo za izbris ter še veliko več. V skladu z zakonodajo in našim zavedanjem pomembnosti tega področja smo pripravili pojasnila o varnosti vaših podatkov in pravicah, ki jih imate kot lastnik podatkov. Pred podajo privolitve za zbiranje ali obdelavo vaših osebnih podatkov zato to pojasnilo skrbno preberite.


Kontaktni podatki o upravljavcu osebnih podatkov

 

Polni naziv Upravljavca

NOMAGO, storitve mobilnosti in potovanj, d.o.o.

sedež

Vošnjakova ulica 3, 1000 Ljubljana

davčna številka

SI 52398790

matična številka

5143373000

elektronski naslov

info@nomago.si

Telefonska številka

01 431 77 00

Spletna stran

www.nomago.si

Kontaktni podatki pooblačene osebe za varstvo osebnih podatkov (DPO):

Telefonska številka: 01 431 77 00

Elektronski naslov: dpo@nomago.si 

Osebni podatki so katerekoli informacije v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom. Določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, EMŠO številka, podatki o lokaciji, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika.

Upravljavec za točno in v naprej določene namene obdeluje naslednje vrste osebnih podatkov:

 • ime in priimek
 • naslov stalnega ali začasnega bivališča
 • telefonska številka
 • elektronski naslov
 • starostna skupina
 • rojstni podatki (datum, kraj in država rojstva)
 • narodnost
 • podatki o osebnih dokumentih (številka, datum izdaje in poteka veljavnosti, kje in kdo ga je izdal)
 • posebna zdravstvena stanja
 • podatki o osebnih prihodkih
 • študentski ali upokojenski status
 • številka kartice GO
 • analiza uporabe mobilne aplikacije
 • analiza uporabe spletnega mesta
 • analiza odziva na e-poštna sporočila
 • IP – naslov z internetom povezane naprave in uporabe piškotkov na spletni strani
 • datum in čas dostopa
 • geolokacija avtobusa

Osebni podatki so katerekoli informacije v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom. Določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, EMŠO številka, podatki o lokaciji, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika.

Upravljavec za točno in v naprej določene namene obdeluje naslednje vrste osebnih podatkov:

 • ime in priimek
 • naslov stalnega ali začasnega bivališča
 • telefonska številka
 • elektronski naslov
 • starostna skupina
 • rojstni podatki (datum, kraj in država rojstva)
 • narodnost
 • podatki o osebnih dokumentih (številka, datum izdaje in poteka veljavnosti, kje in kdo ga je izdal)
 • posebna zdravstvena stanja
 • podatki o osebnih prihodkih
 • študentski ali upokojenski status
 • številka kartice GO
 • analiza uporabe mobilne aplikacije
 • analiza uporabe spletnega mesta
 • analiza odziva na e-poštna sporočila
 • IP – naslov z internetom povezane naprave in uporabe piškotkov na spletni strani
 • datum in čas dostopa
 • geolokacija avtobusa

Vaše osebne podatke družba obdeluje le: 

 • na podlagi vaše izrecne privolitve. (točka a 1. odstavka 6. člena GDPR)
 • če je zbiranje vaših osebnih podatkov potrebno zato, da lahko z vami sklenemo pogodbo. (točka b 1. odstavka 6. člena GDPR)
 • če zbiranje osebnih podatkov zahteva veljavna zakonodaja (npr. glede podatkov, ki so na izdanem računu). (točka c 1. odstavka 6. člena GDPR)
 • kadar obstaja za zbiranje vaših osebnih podatkov zakoniti interes družbe NOMAGO d.o.o., razen kadar nad interesom družbe prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika. (točka f 1. odstavka 6. člena GDPR)


Družba NOMAGO d.o.o. obdeluje osebne podatke, zaradi sklenitve in izvajanja pogodb ali na podlagi zahtev, ki nam jih nalaga veljavna zakonodaja, v naslednje namene:

NamenOpis

Sklenitev pogodbe: Nakup, vozovnice za izvedbo prevoza, nakup mesečne ali letne vozovnice.

Vaše podatke bomo obdelovali z namenom izpolnitve pogodbene obveznosti izvedbe prevoza na podlagi dnevne, mesečne ali letne vozovnice.

Sklenitev pogodbe: Nakup vozovnice za izvedbo prevoza, določitev časa prihoda in odhoda na postajališče ter določitve zamud vozil, izvajanje podpore strankam za namen obveščanja o zamudah vozil in prihodih ter odhodih vozil na postajališče, zagotavljanje možnosti rezervacije, preklica rezervacije, validacije,  nakupa in spremembe vozovnice, reševanje reklamacij.

Vaše podatke bomo obdelovali z namenom izpolnitve pogodbene obveznosti izvedbe prevoza na podlagi prevoza izvajalca transportnih storitev.

Sklenitev pogodbe med prevoznikom in naročnikom, nastale z naročilom charter prevoza potnikov z motornimi vozili in za razreševanje reklamacijskih zahtevkov prejetih s strani strank. Vaše podatke bomo obdelovali z namenom izpolnitve pogodbene obveznosti med prevoznikom in naročnikom, nastale z naročilom charter prevoza potnikov z motornimi vozili preko spletne rezervacijske platforme Nomago Charter. 

Izdaja računov za opravljeno storitev

Vaše osebne podatke bomo v skladu z zakonskimi zahtevami obdelovali za potrebe izdaje računov za opravljeno storitev.

Rezervacija izletov, potovanj, namestitev

Vaše osebne podatke bomo obdelovali z namenom izvedbe rezervacije izletov, potovanj in namestitev.

Izvajanje podpore strankam v procesu rezervacije in reševanja morebitnih težav

Vaše osebne podatke obdelujemo na pogodbeni podlagi za namen reševanja morebitnih težav, ki nastanejo tekom izvajanja pogodbe v zvezi z izvajanjem pogodbenih obveznosti ter za namen izvajanja podpore strankam tekom izvajanja prevoza ali namestitve.

Preprečevanje in ugotavljanje zlorab in dejanj, ki imajo znake kaznivega dejanja

Vaše osebne podatke podjetje obdeluje za namen preprečevanja zlorab in ugotavljanja dejanj, ki imajo znake kaznivega dejanja ter poročanja podatkov pristojnim organom in službam (tožilstvo, policija…)

NamenOsebni podatki in roj hrambeOpis

 

 

Izboljšanje varnosti in preprečevanje vdorov v informacijske sisteme družbe

IP naslov

 

Vaše osebne podatke podjetje obdeluje za namen preprečevanja vdorov v informacijske sisteme družbe, napadov na spletne strani družbe in ugotavljanje kritičnih točk v informacijskem sistemu družbe ter izboljšanja informacijske varnosti v družbi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uporaba piškotkov na spletnih straneh podjetja

Nujni piškotki

 

Rok hrambe: za čas uporabe spletnih strani družbe oziroma do prejema preklica privolitve v uporabo piškotkov.

Podjetje zaradi zagotavljanja nemotenega delovanja spletne strani, na podlagi f točke prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe, uporablja piškotke. Piškotki nam omogočajo, da spletno stran prilagodimo vašim potrebam in vam olajšamo uporabo ter vam prikazujemo vsebine, ki so za vas pomembne ter vam ne prikazujemo vsebin, ki za vas niso pomembne ali so neustrezne.

Z uporabo Spletnih strani se strinjate z uporabo obveznih piškotkov. Obvezni piškotki so nujni za delovanje spletnih strani in v njih ne hranimo vaših osebnih podatkov ter služijo za normalno in pravilno delovanje spletnih strani. Neobvezne piškotke, ki so potrebni za delovanje različnih vmesnikov pa naložimo le z vašo privolitvijo.

Raziskave trga, izvajanje analitike in izboljšanje naših storitev

Logi, IP naslov uporabnika spletnih strani, gibanje uporabnika po spletnih straneh. Potrebni piškotki za izvajanje osnovne Google analitike. Podatki se obdelujejo anonimizirano.

 

Rok hrambe: Podatke, ki jih obdelujemo za namene raziskave trga in izboljšanja naših storitev bomo obdelovali izključno do poteka namena izvajanja raziskave trga in ugotavljanja pomembnih dejstev za izboljšanje naših storitev.

Vaše osebne podatke uporabljamo za namene izvedbe analiz zaradi izboljšanja naših storitev, ugotovitve morebitnih napak v naših sistemih in spletnih straneh, ugotovitve učinkovitosti delovanja naših spletnih strani ter zagotavljanju večje kakovosti storitev in delovanja spletnih strani. V podjetju izvajamo splošno statistično obdelavo podatkov (osnovna Google analitika) o generalnem obnašanju kupcev in njihovih naročilih. Družba v ta namen obdeluje podatke posameznikov na tak način, da posameznika ni mogoče identificirati.

Oglaševalske dejavnosti in trženje proizvodov in storitev obstoječim strankam

Ime in priimek, telefonska številka, naslov, elektronski naslov

 

Rok hrambe: Podatke za namene trženja obstoječim strankam bomo hranili toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena izvajanja oglaševalskih aktivnosti in trženja oziroma do pridobitve preklica vaše privolitve v obdelavo osebnih podatkov za namen izvajanja trženja.

Dejavnost trženja in oglaševanja obstoječim strankam obsega predvsem:

 • Prikazovanje vam prilagojenih vsebin na spletnih straneh podjetja glede na vašo starost in želje,
 • Sodelovanje v nagradnih igrah in promocijskih aktivnostih družbe,
 • pošiljanje uporabnih nasvetov, koristnih informacij in nasvetov v zvezi s prevozi, namestitvami, znamenitostmi…

Določitev geolokacije avtobusa in uporabnika aplikacije zaradi zagotavljanja storitve natančnega spremljanja prihodov in odhodov avtobusov na postajališče ter trenutne lokacije avtobusov v aplikaciji NOMAGO Intercity.

Razreševanje reklamacijskih in odškodninskih zahtevkov podanih s strani potnikov.

Geolokacija avtobusa

Lokacijski podatke vaše mobilne naprave,

Elektronski naslov

Telefonska številka

 

Rok hrambe: Podatki se hranijo 5 let od zajema za obdobje uveljavljanja reklamacij oziroma odškodninskih zahtevkov strank oziroma do zaključka začetega pravnega spora.

Družba NOMAGO d.o.o. vam v aplikaciji Intercity omogoča spremljanje geolokacije avtobusa preko vaše mobilne naprave, zaradi zagotavljanja storitve natančnega spremljanja prihodov in odhodov avtobusov in spremljanja trenutne lokacije avtobusov. Podatki o vaši lokaciji in lokaciji avtobusa se bodo uporabili tudi v primeru vložitve zahtevka za reklamacijo ali odškodninskega zahteva. V aplikaciji se sami odločite ali boste dovolili aplikaciji spremljanje vaše geolokacije

NamenOsebni podatki in rok hrambeOpis

obdelava osebnih podatkov za prilagajanje spletnih vsebin in sporočil

Ime in priimek, IP naslov, naslov, elektronski naslov, telefonska številka

 

Rok hrambe: Do prejema preklica privolitve v obdelavo vaših osebnih podatkov oziroma zahteve za izbris.

Družba NOMAGO d.o.o. z vašim soglasjem uporablja vaše osebne podatke za spremljanje obnašanja med uporabo spletnih strani. Podatki, zbrani z vašim soglasjem, so v prvi vrsti namenjeni prilagojeni komunikaciji z vami in izboljšanju naših storitev. Z njimi poskušamo zagotoviti to, da npr. upokojencem ne pošiljamo obvestil o študentskih izkaznicah in da svetovnih popotnikov ne vabimo v počitniške prikolice na domači obali. Prav tako poskušamo ugotoviti, kateri deli naše ponudbe niso obiskani, ker morda niso dovolj vidni na spletni strani.

 

Obveščanje kupcev o novostih, oglaševalske dejavnosti in trženje proizvodov ter storitev posameznikom, ki niso stranke podjetja

Ime in priimek, IP naslov, naslov, elektronski naslov, telefonska številka

 

Rok hrambe: Podatke za namene trženja bomo hranili toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena izvajanja oglaševalskih aktivnosti in trženja oziroma do pridobitve preklica vaše privolitve v obdelavo osebnih podatkov za namen izvajanja trženja.

Dejavnost trženja in oglaševanja obstoječim strankam obsega predvsem:

 • prikazovanje vam prilagojenih vsebin na spletnih straneh podjetja glede na vašo starost in želje,
 • sodelovanje v nagradnih igrah in promocijskih aktivnostih družbe,
 • pošiljanje uporabnih nasvetov, koristnih informacij in nasvetov v zvezi s prevozi, namestitv

Vaše osebne podatke bo družba NOMAGO d.o.o. pridobivala:

 • od vas samih: če nam boste vaše osebne podatke sami posredovali za določen namen obdelave,
 • s strani tretjih oseb: v primeru, ko nam vaše osebne podatke posreduje tretja oseba. (Npr. prijatelj kupi imensko vozovnico za 4 prijatelje ter nam posreduje njihova imena in priimek, oče rezervira turistični aranžma za celotno družino ter vnese osebne podatke vseh družinskih članov…)

Osebni podatki, ki jih pridobimo od vas bodisi ob uporabi spletnih strani družbe NOMAGO d.o.o., bodisi na podlagi vašega izrecnega soglasja, bodo shranjeni v elektronski ali fizični zbirki osebnih podatkov (odvisno od oblike pridobljenega osebnega podatka). Zbirke so ustrezno zavarovane s tehničnimi, organizacijskimi in logično-tehničnimi ukrepi. Do zbirk osebnih podatkov imajo dostop le pooblaščene osebe s strani podjetja NOMAGO d.o.o..

Osebni podatki, ki nam jih digitalno posredujete, se shranjujejo na strežnikih na sedežu podjetja, lahko pa tudi pri podjetjih, katerih orodja uporabljamo. Na primer, ponudnik orodja za e-poštno komunikacijo hrani podatke o naslovnikih. Podjetje Nomago d.o.o. sodeluje izključno z vodilnimi ponudniki takšnih orodij in pred vsakim sodelovanjem se dogovorimo oz. zagotovimo, da ponudniki orodij nimajo nobene pravice dostopa do podatkov. Prav tako preverjamo, ali imajo ustrezno urejene mehanizme varovanja podatkov in zagotovila, da sami nikoli ne bodo uporabili nobenega podatka naših strank.

Narava našega poslovanja je taka, da moramo vaše osebne podatke v določenih primerih deliti z drugimi pogodbenimi obdelovalci in upravljavci, ki sodelujejo z nami. 

 • Ponudniki hotelskih storitev in drugih namestitev
 • Pogodbeni obdelovalci, ki zagotavljajo razvoj IT storitev, informacijske varnosti in razvoj aplikacij v uporabi družbe NOMAGO d.o.o.
 • Ponudniki oblačnih storitev
 • Pogodbeni obdelovalci, ki izvajajo avtobusne in druge prevoze za družbo Nomago d.o.o.
 • Pogodbeni so-upravljavci, ki izvajajo avtobusne in druge prevoze na podlagi sklenjene pogodbe z izvajalci transportnih storitev  
 • Letalski prevozniki, ladijski prevozniki in pristanišča
 • Pogodbeni obdelovalci, ki za družbo NOMAGO d.o.o. zagotavljajo prodajo vozovnic
 • Pogodbeni obdelovalci, ki za družbo NOMAGO d.o.o. in za izvajalce transportnih storitev zagotavljajo prodajo vozovnic
 • Pogodbeni obdelovalci, ki ponujajo turistične storitve in namestitve
 • Pogodbeni obdelovalci, ki izvajajo plačilne storitve in ponujajo plačilne sisteme
 • Zavarovalnice
 • Pogodbeni obdelovalci, ki izvajajo storitve turističnega vodenja

NOMAGO d.o.o. sodeluje le s preverjenimi pogodbenimi obdelovalci, ki zagotavljajo ustrezno varnost vaših osebnih podatkov z zagotavljanjem ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov ter vaše osebne podatke obdelujejo v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Ponudnik ne bo posredoval vaših osebnih podatkov tretjim nepooblaščenim osebam.

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru upravljavčevih navodil in osebnih podatkov ne smejo uporabiti za zasledovanje kakršnihkoli lastnih interesov.

Upravljavec si vsakodnevno prizadeva za zagotavljanje ustrezne varnosti obdelave osebnih podatkov zato nenehno posodablja in dograjuje varnostne sisteme za zagotavljanje varne obdelave osebnih podatkov. Vaši osebni podatki so ves čas obdelave zaščiteni pred izgubo, uničenjem, neupravičenim vpogledom in dostopom s strani nepooblaščenih oseb.

V primeru izvedbe potovanj ali prevozov v tretje države, bo družba NOMAGO d.o.o. morala vaše podatke posredovati tudi v tretje države različnim pogodbenim obdelovalcem kot so npr. ponudniki namestitev (hoteli, apartmaji), ponudniki prevoza (letalske družbe) in drugi.

Družba NOMAGO d.o.o. vedno sodeluje s ponudniki v tretjih državah, ki zagotavljajo ustrezno varstvo osebnih podatkov.


Družba NOMAGO d.o.o. vam zagotavlja naslednje pravice na področju varstva osebnih podatkov:

1. Pravica do preklica privolitve

V primeru, da ste kot posameznik privolili v obdelavo osebnih podatkov za enega ali več namenov obdelave osebnih podatkov, imate kadarkoli pravico preklicati svojo privolitev.

Upravljavec bo po prejemu preklica vaše privolitve v enega ali več namenov obdelave, vaše osebne podatke nemudoma prenehal obdelovati v ta namen.

Preklic soglasja za obdelavo osebnih podatkov ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov v zvezi z vami do vašega preklica, ter uporabo teh osebnih podatkov za zakonsko ali pogodbeno določene namene.


2. Pravica do dostopa do osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z vami

Od upravljavca imate pravico dobiti potrditev ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki ter dostop do osebnih podatkov v zvezi z vami in naslednje informacije: namen obdelave, vrsto osebnih podatkov v zvezi z vami, uporabnike vaših osebnih podatkov, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov, vir osebnih podatkov.


3. Pravica do popravka netočnih osebnih podatkov v zvezi z vami

Kadar koli imate pravico zahtevati, da upravljavec popravi oziroma dopolni netočne oziroma pomanjkljive osebne podatke v zvezi z vami.

Upravljavec vas bo o popravku vaših osebnih podatkov brez odlašanja obvestil.


4. Pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov

Od upravljavca imate pravico zahtevati, da upravljavec omeji obdelavo vaših osebnih podatkov v primeru njihove netočnosti, nezakonitosti, prenehanja namena obdelave ali vložitve ugovora.


5. Pravica do izbrisa osebnih podatkov (»pravica do pozabe«)

Od upravljavca imate pravico zahtevati, da brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke, ki jih obdeluje v zvezi z vami.

V primeru izbrisa osebnih podatkov na podlagi vaše zahteve vas bo upravljavec o izbrisu obvestil.


6. Pravica do ugovora

Poleg pravice do preklica privolitve lahko v primeru uporabe vaših osebnih podatkov za namene obveščanja oz. neposrednega trženja kadarkoli pisno zahtevate prenehanje uporabe vaših podatkov v ta namen. V primeru ugovora obdelavi za namene trženja, bo upravljavec osebne podatke v namen trženja in obveščanja nemudoma prenehal obdelovati.


7. Pravica do prenosljivosti podatkov

Pravico imate, da se osebni podatki, ki jih upravljavec obdeluje v zvezi z vami, neposredno prenesejo od upravljavca k drugemu upravljavcu, kadar je to tehnično izvedljivo.


Vse pravice iz zgornje točke te izjave lahko uveljavljate na podlagi zahteve za uveljavljanje posamezne pravice. Zahtevo za uveljavljanje pravico lahko uveljavljate v fizični ali elektronski obliki. Zahtevo za uveljavitev pravic pošljete po pošti na naslov NOMAGO, storitve mobilnosti in potovanj, d.o.o., Vošnjakova ulica 3, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: info@nomago.si oziroma dpo@nomago.si

Pravico imate, da v primeru kršitve varstva osebnih podatkov zoper upravljavca vložite pritožbo pri pristojnem nadzornem organu na naslov: Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana ali na: gp.ip@ip-rs.si.

Vsemu trudu varovanja podatkov navkljub popolne varnosti žal ni. Vedno obstaja možnost, da posebej zagrizen vdor v naše IT-sisteme ali nepredvidljiva napaka ogrozi varstvo vaših osebnih podatkov.

V primeru ogrozitve varstva vaših osebnih podatkov in v primeru, da bi bila ob tem izkazana verjetnost, da bi taka ogroženost varstva osebnih podatkov lahko povzročila veliko tveganje za vaše pravice in svoboščine, vas bomo o tem nemudoma obvestili.

V primeru ogroženosti varstva osebnih podatkov bomo brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v 72 urah po seznanitvi z ogroženostjo varstva vaših osebnih podatkov o njej obvestili pristojni organ.

Pridržujemo si pravico, da izjavo o varstvu osebnih podatkov, brez predhodnega obvestila prilagodimo oziroma posodobimo zaradi sprememb zakonodaje. Veljavna je vsakokrat tu objavljena aktualna različica.

Vsaka sprememba te politike zasebnosti bo objavljena na tej spletni strani

Verzija: 2.0 z dne 17. 09. 2019

NOMAGO, storitve mobilnosti in potovanj, d.o.o.
Vošnjakova ulica 3
1000 Ljubljana

e-naslov: info@nomago.si
tel. št.: +386 1 431 77 00

Najbolj iskane informacije
Ali pošljite sporočilo na
Ali pošljite sporočilo na