Kadrovske štipendije

Želite prvo zaposlitev v uspešnem mednarodnem podjetju in pridobiti dragocene delovne izkušnje že tekom šolanja?

Podjetje Nomago d.o.o. svojo uspešnost gradi na svojih zaposlenih. Za šolsko leto 2023/2024 razpisujemo kadrovske štipendije za delovna mesta na področju vzdrževanja in servisa koles za katere se zahtevajo naslednji poklici:

 • Avtoserviser
 • Avtoservisni tehnik
 • Avtoservisni tehnik (sistemski tehnik – diagnostik, karoserijski tehnik, avtoservisni svetovalec, tehnik za gospodarska vozila in mehanizacijo)
 • Elektrotehnik
 • Strojni mehanik elektrikar 
 • Mehatronik operater 
 • Tehnik mehatronike
 • Avto karoserist
 • Klepar 
 • Oblikovalec kovin - orodjar
 • Strojni tehnik


Merila za pridobitev štipendije:

Pravico do štipendije lahko uveljavijo dijaki ali študentje (v nadaljevanju: štipendist), če izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • veljaven status na slovenski izobraževalni ustanovi,
 • imajo stalno bivališče v Republiki Sloveniji,
 • niso v delovnem razmerju, ne prejemajo nadomestila za brezposelne pri Zavodu RS za zaposlovanje, nimajo statusa samostojnega podjetnika in nimajo druge kadrovske štipendije v Republiki Sloveniji,
 • se obvežejo, da bodo po končanem šolanju sklenili delovno razmerje.

V primeru, da je družba prejela več vlog prosilcev, kot je razpisanih štipendij, se pri podeljevanju štipendij upošteva :

 • učni uspeh posameznega prosilca,
 • letnik izobraževalnega programa,
 • prednost imajo dijaki in študentje, ki so že opravljali prakso pri delodajalcu.


Pri izboru, ki ga opravi kadrovska služba, imajo prednost kandidati, ki imajo višji učni uspeh in so vpisani višji letnik izobraževalnega programa za katerega se razpisuje štipendija.

Štipendisti bodo zaposleni v krajih: BREŽICE, CELJE, LJUBLJANA, MOKRONOG, NOVA GORICA, PAMEČE.


Najbolj iskane informacije
Ali pošljite sporočilo na
Ali pošljite sporočilo na