Zaposlujemo

Nomago z več kot 1000 zaposlenimi je sodobno, zaposlenim in uporabnikom prijazno podjetje, ki v ospredje postavlja digitalizirano poslovanje, usmerjeno v potrebe in želje uporabnika. Zaradi širitve ponudbe in hitre rasti medse vabimo usposobljene in zavzete posameznike, ki želijo v sproščenem in sodelovalnem okolju soustvarjati mednarodno zgodbo Nomago, na naslednjih delovnih mestih:DELOVNO MESTO: VOZNIK AVTOBUSA M/Ž

Zaradi širitve ponudbe in hitre rasti si želimo okrepiti ekipo naših voznic in voznikov avtobusov, ki bodo z nami gradili mednarodno, sodobno znamko. 

OPIS DELA:

 • Vožnja avtobusa na osnovi razporeda in potnega naloga v skladu z zakonodajo
 • Kontroliranje veljavnosti vozovnic in prodaja vozovnic
 • Opravljanje dnevnih preventivnih pregledov in informiranje odgovornih o potrebnih popravilih vozila
 • Točno in pravočasno oddajanje gotovine in dokumentov
 • Odgovornost za veljavnost in vodenje prevozne dokumentacije (vozniško dovoljenje, voznikova kartica in drugih)
 • Urejanje delovnega okolja in skrbno ravnanje z vozilom ter skrb za čistočo vozila
 • Posredovanje informacij potnikom in skrb za prijazno ter profesionalno komunikacijo z njimi
 • Zagotavljanje praznjenja tahografske kartice ter tahografa vozila

KAJ NUDIMO:

 • Delo v rastočem podjetju z več kot 1000 zaposlenimi
 • Možnost vožnje na linijah mestnega prometa, občasnih prevozov, vožnje v tujino
 • Redno in stimulativno plačilo ter nagrajevanje
 • Sklenitev delovnega razmerja s poskusno dobo 
 • Koriščenje počitniških kapacitet, ukrepe na področju zdravja
 • Okolje, kjer se spoštuje socialni dialog

POGOJI:

 • Vozniški izpit kategorije B in D ali kategorije B in D1 (Nomago lahko pomaga pri financiranju)
 • Usposobljenost za delo z računalnikom
 • Aktivno znanje slovenskega jezika
 • Temeljna kvalifikacija za voznika avtobusa
 • Zdravstvene in psihofizične sposobnosti za opravljanje dela voznika oziroma voznice
 • Znanje in praksa na področju avtomehanike oz. avtoelektrike je prednost, ravno tako aktivno znanje italijanščine oz. angleščine.

Možnost zaposlitve imajo tudi kandidati/kandidatke z opravljeno kategorijo C ali E – po dogovoru lahko družba Nomago pomaga pri financiranju pridobivanja kategorije D in temeljne poklicne kvalifikacije

KRAJ OPRAVLJANJA DELA:

 • Zahodna regija: Ajdovščina, Idrija, Tolmin, Nova Gorica, Koper, Sežana
 • Vzhodna regija: Celje, Hrastnik, Krško, Mozirje, Rogaška Slatina, Slovenj Gradec, Slovenske Konjice, Velenje
 • Osrednjeslovenska regija: Kočevje, Ljubljana, Postojna, Zagorje

Pisne vloge z življenjepisi pošljite na e-naslove:

 • Zahodna regija: tadeja.curk@nomago.si in nadja.marvin@nomago.si
 • Vzhodna regija: vesna.golnar@nomago.si in mateja.ferme@nomago.si
 • Osrednjeslovenska regija: alesa.komljenovic@nomago.si
 • ali v pisni obliki na naslov: Nomago d.o.o., Vošnjakova ulica 3, 1000 Ljubljana. Pripis: Voznik/regija, za katero se prijavljate (Primer: Voznik/zahodna regija)

Za dodatne informacije smo dosegljivi na spodnjih telefonskih številkah, in sicer ob delavnikih med 7.30 in 12.00 ter 13.00 in 16.00.

 • ZAHODNA REGIJA: 05 330 31 02 (Tadeja Curk)
 • VZHODNA REGIJA: 02 824 66 20 (Vesna Golnar)
 • OSREDNJESLOVENSKA REGIJA: 01 431 7726 (Aleša Komljenovič)


*************************************************************************************************************************************************************************************

DELOVNO MESTO: AVTOKLEPAR / AVTOLIČAR M/Ž

OPIS DELA:

 • Opravljanje avtoličarskih in avtokleparskih vzdrževalnih del oz. popravila na motornih cestnih vozilih
 • Pomoč pri izvajanju avtoličarskih del na vozilih
 • Urejanje delovnega okolja in ločevanje odpadkov
 • Skrb za čistočo objektov - delavnice
 • Po potrebi opravljanje prevozov

ZAHTEVE:

 • IV. stopnja izobrazbe; tehnična ali druga ustrezna smer
 • Najmanj 1 leto delovnih izkušenj na enakem ali podobnem delovnem mestu
 • Odgovornost in zanesljivost
 • Pozitivna naravnanost

KAJ NUDIMO:

 • Delovno razmerje za določen čas s poskusno dobo 4 mesecev in možnostjo zaposlitve za nedoločen čas
 • Delo v uspešnem velikem podjetju
 • Možnost strokovnega in osebnega razvoja

KRAJ OPRAVLJANJA DELA:

 • Celje

PRIJAVE:

Če ste pripravljeni sprejeti izziv, vas vabimo, da prijave pošljete na naslov: kadri@nomago.si do 12. 12. 2019. Informacije: kadrovska služba 03 425 34 20 / 051 493 145 (Petra Jurović).

*************************************************************************************************************************************************************************************

DELOVNO MESTO: OPERATIVNI SODELAVEC M/Ž

OPIS DELA

 • Sodelovanje pri načrtih ter pri izvajanju aktivnosti strokovnega področja
 • Prodaja voznih kart
 • Vodenje blagajne in izdelava računov
 • Posredovanje informacij potnikom
 • Pridobivanje in posredovanje podatkov in priprava poročil
 • Preverjanje zadovoljstva kupcev v sodelovanju pristojnimi organizacijskimi enotami
 • Arhiviranje podatkov ter vodenje evidenc

ZAHTEVE

 • V. stopnja izobrazbe; ekonomska ali druga ustrezna smer
 • Najmanj 2 leti delovnih izkušenj na enakem ali podobnem delovnem mestu
 • Odgovornost in zanesljivost
 • Računalniška pismenost
 • Pozitivna naravnanost

KAJ NUDIMO

 • Delovno razmerje za določen čas s poskusno dobo 4 mesecev
 • Delo v uspešnem velikem podjetju
 • Možnost strokovnega in osebnega razvoja

KRAJ OPRAVLJANJA DELA

 • Mozirje

PRIJAVE

Če ste pripravljeni sprejeti izziv, vas vabimo, da prijave pošljete preko portala Mojedelo.com do 6. 12. 2019. Informacije: kadrovska služba 03 425 34 20 / 040 161 922 (Petra Jurović)

*************************************************************************************************************************************************************************************

DELOVNO MESTO: VODJA PRODAJE NOMAGO INTERCITY

Nomago je celovit ponudnik prevozov in popotniških storitev, ki je z letošnjim junijem povezal 7 držav in 31 evropskih mest ter se podal v bitko z največjimi evropskimi igralci. Z novo storitvijo Nomago InterCity povezujemo mesta v Nemčiji, Avstriji, Italiji, na Madžarskem, Slovaškem, Hrvaškem in v Sloveniji, naša strategija pa poleg geografske širitve poslovanja predvideva tudi rast z novimi inovativnimi storitvami mobilnosti na področju drugih prevoznih sredstev. 

Nomago danes šteje že več kot 1000 zaposlenih in se razvija v sodobno, zaposlenim in uporabnikom prijazno podjetje, ki v ospredje postavlja digitalizirano poslovanje, usmerjeno v potrebe in želje uporabnika. 

Zaradi mednarodne širitve podjetja medse vabimo zavzetega bodočega sodelavca, ki želi v sproščenem in sodelovalnem okolju soustvarjati mednarodno zgodbo Nomago kot del ekipe projekta Nomago InterCity. 

OPIS DELA

 • Načrtovanje, organiziranje, usklajevanje in nadzor prodajnih aktivnosti v programu InterCity
 • Oblikovanje predloga in izvajanje letnega/mesečnih načrtov aktivnosti
 • Priprava prodajnih strategij, načrtov, pogajalskih izhodišč in poslovnih usmeritev programa
 • Načrtovanje, organizacija in upravljanje prodajnih procesov in usklajevanje z oddelkom za marketing glede marketinških aktivnosti
 • Identifikacija in analiza prodajnih potencialov programa
 • Spremljanje in zaznavanje tržnih sprememb ter prožno prilagajanje načrtovanih prodajnih aktivnosti potrebam trgov
 • Vodenje komunikacije in odnosov z globalnimi partnerji in iskanje novih poslovnih partnerjev
 • Izvedba zahtevnejše prodajne operative
 • Sodelovanje pri procesu reševanja zahtevnejših reklamacij
 • Prodajna analitika
 • Postavljanje kazalnikov uspešnosti ter določitev celovitih ciljev za uspešnost in rast
 • Preverjanje zadovoljstva strank in uvajanje izboljšav
 • Vzpostavitev politike v ožji ekipi, ki spodbuja kulturo in vizijo podjetja
 • Vodenje in razvoj zaposlenih za doseganje večje učinkovitosti in motivacije zaposlenih
 • Skrb za usposabljanje in razvoj zaposlenih, zagotavljanje in izvajanje ustreznega informiranja ter ocenjevanje uspešnosti zaposlenih
 • Priprava in predložitev poročil vodstvu o vseh aktivnih projektih oz. storitvah ter projektih v pripravi. Skrb za širitev posla/storitev in prepoznavanje potreb strank oz. poslovnih partnerjev po morebitnih drugih storitvah
 • Priprava različnih poročil, dopisov, analiz in pisnih podatkov za potrebe strokovnih služb, podjetja ali uprave
 • Spremljanje zastavljenih finančnih ciljev v skladu s kalkulacijami in prilagajanje aktivnosti glede na doseganje teh ciljev

PRIČAKUJEMO

 • Najmanj 4 leta delovnih izkušenj pri vodenju mednarodnih prodajnih projektov
 • Vodstvene sposobnosti in izkušnje iz projektnega vodenja in razumevanje podjetniške inovacije ter s tem povezane napredne informacijske tehnologije
 • Sposobnost proaktivnega premagovanja ovir za dosego odličnih poslovnih rezultatov ob upoštevanju stroškovne učinkovitosti
 • Dobro izražene pisne in verbalne komunikacijske veščine, potrebne za izgradnjo učinkovitih delovnih odnosov znotraj podjetja na eni strani in z zunanjimi deležniki na drugi strani
 • Zmožnost in željo po timskem delu
 • Raziskovalne in strateško analitične spretnosti
 • Vsebinsko poznavanje sektorja bo pri kandidatih predstavljalo dodatno prednost
 • Aktivno znanja angleškega jezika (del komunikacije s timom poteka v angleškem jeziku), osnovno znanje hrvaškega, nemškega ali italijanskega jezika
 • Najmanj sedmo raven izobrazbe ekonomske, pravne, splošne ali druge smeri, zaželena s področja prometa ali turizma (prejšnja univerzitetna izobrazba/druga bolonjska stopnja)
 • Poznavanje poslovnega protokola in dobro razvite veščine retorike
 • Vodstvene sposobnosti, odločnost in osebna integriteta
 • Razumevanje naprednih poslovnih načrtov in regulativnih vprašanj
 • Dobro razumevanje analize podatkov in meritve uspešnosti
 • Sposobnost identifikacije morebitnih problemov in orientiranost k iskanju rešitev
 • Zaželene so mednarodne poslovne izkušnje oz. izkušnje z delom v multikulturnem okolju
 • Odlične komunikacijske sposobnosti in profesionalen odnos do zaposlenih
 • Samoiniciativnost in odprtost za kooperativni dialog
 • Jasno in argumentirano predstavljanje svojih mnenj in sposobnost učinkovitega delegiranja delovnih nalog sodelavcem
 • Strateško taktične kompetence in druga vodstvena znanja za vodenje ekipe sodelavcev
 • Sposobnost sprejemanja odločitev z upoštevanjem tveganj in pragmatičen pristop pri uvajanju novih pristopov in metod dela
 • Sposobnost koordinacije dodeljenih aktivnosti, postavljanja prioritet in doseganja časovnih rokov
 • Kakovostna izvedba aktivnosti znotraj delovnega tima
 • Sposobnost dela tako individualno kot tudi v timu
 • Proaktivnost in zavezanost k izpolnjevanju ciljev

Poleg omenjenih izkušenj pričakujemo tudi samoiniciativnost, razgledanost in odločenost, da z ekipo končate zastavljene naloge.

NUDIMO:

 • Izziv, da soustvarjate uspeh sodobnega mednarodnega podjetja
 • Možnost osebnega in strokovnega razvoja v sodelovalnem delovnem okolju
 • Stimulativno plačilo in nagrajevanje glede na rezultate
 • Zaposlitev za nedoločen čas s poskusno dobo 6 mesecev

Vse, ki se vidite v opisanem, vabimo k prijavi prek spletnega vprašalnika. Rok za prijavo je 31. december 2019. 

***********************

NOMAGO INTERCITY HEAD OF SALES

Nomago is a provider of comprehensive travel and mobility solutions. As of June of this year, we connect 7 countries and 31 cities across Europe and are taking on the largest players in the market. The new service Nomago InterCity connects cities in Germany, Austria, Italy, Hungary, Slovakia, and Slovenia, and our strategy includes further geographic expansion, as well as the introduction of new innovative services in the field of mobility and other transport. 

Nomago already employs over 1000 people and is developing into a modern company, focused on the satisfaction of both employees and our customers, primarily through fully digital operations, which aimed to meet the ever-changing needs of modern customers. 

Our international expansion created an opening for a dedicated colleague to join our relaxed and collaborative team and co-create the international Nomago story as part of the Nomago InterCity program team. 

RESPONSIBILITIES AND DUTIES

 • Plan, organize, coordinate and control all sales activities in the Nomago InterCity program
 • Develop, present, and execute annual/monthly operational plans
 • Prepare sales strategies, plans, and business objectives of the program
 • Plan, organize and manage sales processes, and coordinate activities and their support with the marketing department 
 • Identification and analysis of program sales potential 
 • Follow and identify market changes and implement agile responses of sales activity to the market needs
 • Manage communication and relationships with global partners and acquisition of new business partners
 • Execute on complex sales operations
 • Collaborate in the resolution of complex claims and returns
 • Sales analytics and reporting
 • Define KPIs and define comprehensive goals for success and growth
 • Oversee customer satisfaction and implement service improvements
 • Establish a team culture that encourages and supports the culture and vision of the company
 • Manage and develop staff to achieve higher efficiency and motivation
 • Oversee the training and development of staff, support and ensure appropriate communication and performance evaluation of employees
 • Prepare and present reports to management reporting on all active projects or services and projects in preparation. Take responsibility for the business/service expansion and identification of customer and business partner needs for new services or service changes
 • Prepare various reports, memos, analyses, and written materials to be used by other departments, company, or the management board
 • Follow the defined financial goals in line with calculations and adapt operations to best achieve financial targets

WHAT WE EXPECT

 • Minimum 4 years of work experience in international sales project management
 • Managerial ability and experience in project management, and understanding of entrepreneurial innovation and relevant advanced information technology
 • The ability to proactively tackle and overcome barriers to achievement of exemplar business results in a cost-effective fashion
 • Well-developed written and verbal communication skills needed to develop an effective work culture within the company and with external stakeholders
 • The ability and drive to work as part of a team
 • Research and strategic analysis ability
 • Subject matter expertise in the mobility industry will be considered an advantage
 • Working fluency in the English language (part of team communication is in English), basic Croatian, German, or Italian
 • University degree level education in economics, law, general business or other majors, preferably with education in the field of traffic or tourism
 • Solid grasp of business etiquette and well-developed speaking skills
 • Managerial ability, decisiveness, and personal integrity
 • The understanding of advanced business plans and regulatory compliance
 • Strong ability to analyze data and measure progress
 • Ability to identify possible issues in advance and focus on the delivery of solutions
 • Preferable international business experience or experience in a multicultural environment
 • Excellent communication ability and professional attitude toward coworkers
 • Self-starting drive and openness to cooperative dialogue
 • Ability to clearly present reasoned opinions and arguments, and effective ability to delegate tasks to coworkers
 • Strategically-tactical competence and other leadership skills needed to lead a team of coworkers
 • Ability to make decisions while managing risk and a pragmatic approach to the implementation of new work methods and processes
 • Ability to coordinate assigned activities, set priorities, and deliver on tight deadlines
 • Ability to deliver high-quality team results
 • Ability to work individually and as part of a team
 • Proactive nature and commitment to goal achievement

In addition to the listed qualities, we expect a high measure of initiative, open-mindedness and resolve to achieve set goals with your team.

WHAT WE OFFER

 • The challenge of co-creating the success of a modern international company
 • The possibility of personal and professional development in a collaborative work environment
 • Stimulative remuneration and performance-based rewards
 • Full-time employment with 6-month trial period

If you feel like you’re the one for us, please apply through the following questionnaire by 31 December, 2019.Bodi informiran

Ne zamudi naslednje akcije ali pomembnega obvestila!

Si avanturistični popotnik ali vsakodnevni potnik? V vsakem primeru zate pripravljamo ažurne, zanimive in koristne popotniške in potniške informacije, ki ti jih dostavljamo v tvoj poštni nabiralnik enkrat do dvakrat na mesec.