Vožnja z inštrukturjem
Varna vožnja avtomobila
Vožnja na poligonu
Praktična vožnja z inštruktorjem

Kategorija B

Vozniški izpit za avto

V kategorijo B spadajo osebna in tovorna vozila z največjo določeno maso do 3500 kg, ki nimajo več kot 8 sedežev (avtomobili, kombiji ter lahko štirikolesna vozila). Kategorija B vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorij AM, B1 in G.

Starostna omejitev:

  • začetek usposabljanja: 16 let
  • opravljanje izpita: 18 let

Kako do vozniškega izpita?

1
Zdravniško spričevalo
Zdravniško spričevalo izda pooblaščeni zdravnik medicine dela, športa in prometa. Veljavnost spričevala je 3 leta. Zdravniški pregled je potrebno opraviti pred izpitom iz teoretičnega dela CPP.
2
Tečaj in izpit prve pomoči
Brez opravljenega tečaja in izpita za prvo pomoč, se ne moreš prijaviti na izpit iz cestno prometnih predpisov. Usposabljanje lahko opraviš na eni izmed enot Rdečega križa Slovenije.
3
Tečaj in izpit CPP
V naši šoli vožnje lahko opraviš tečaj cestno prometnih predpisov. Seznanili te bomo s prometnimi pravili, prometno signalizacijo in osnovami prometne etike. Po opravljenem tečaju CPP, tečaju iz prve pomoči in zdravniškem spričevalu, se lahko na pristojni upravni enoti prijaviš na teoretičen del izpita, ki poteka pred izpitno komisijo.
4
Praktično usposabljanje
Praktično usposabljanje za voznika boš opravil/-a z učiteljem vožnje. V naši šoli vožnje lahko izbiraš med različnimi termini učenja, vozili in učitelji vožnje. Za kategorijo B je predpisanih 20 učnih ur.
5
Izpitna vožnja
Za opravljanje izpitne vožnje se prijavi na pristojni upravni enoti. Vozniški izpit, ki traja cca. 1 šolsko uro, boš opravljal/-a pred komisijo izpitnega centra.
6
Postali ste voznik/-ca začetnik/-ca
Po uspešno opravljenem vozniškem izpitu boš pridobil/-a status voznika začetnika. Vozniško dovoljenje se izda z veljavnostjo do dopolnjenega 21. leta oziroma za dve leti po prvi pridobitvi vozniškega dovoljenja. Vozniško dovoljenje se podaljša, ko boš opravil/-a program dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov.

Vožnja s spremljevalcem

Vožnja s spremljevalcem omogoča dodatno pridobivanje izkušenj in usposabljanje za opravljanje vozniškega izpita. Ne nadomešča usposabljanja v šoli vožnje, ampak ga le dopolnjuje oziroma nadgrajuje. 

Info center

Potrebuješ več informacij glede opravljanja izpita za B kategorijo? Poglej si najbolj pogosta vprašanja.

Imetniki vozniškega dovoljenja za vožnjo vozil kategorije B smejo voziti motorna vozila te kategorije tudi:

  • kadar so jim dodani lahki priklopniki (to je priklopnik največje dovoljene mase do 750 kg) ali
  • kadar so jim dodana priklopna vozila, ki niso lahki priklopnik, če največja dovoljena masa skupine vozil ne presega 3.500 kg in taka skupina vozil ne posega v pravila o homologaciji vozil.

Če največja dovoljena masa skupine vozil presega 3500 kg vendar ne presega 4250 kg, pride v poštev Koda 96*, ki se jo pridobi s praktičnim usposabljanjem v trajanju najmanj 9 ur. Izpit BE* pa je treba opraviti šele, če je motornemu vozilu kategorije B dodano priklopno vozilo, pri čemer največja dovoljena masa priklopnega vozila ne presega 3500 kg.

Vozniškega dovoljenja pri 16. letih ni možno pridobiti, lahko pa pri napolnjenih 16. letih uveljavljate pravico do vožnje s spremljevalcem.

Voznik začetnik je voznik motornega vozila do dopolnjenega 21. leta starosti in voznik motornega vozila dve leti od prve pridobitve vozniškega dovoljenja, ne glede na to, ali je bilo pridobljeno v Republiki Sloveniji ali tujini.

Da. Če želite podaljšati vozniško dovoljenje, morate opraviti program dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in predložiti potrdilo o opravljenem dodatnem usposabljanju. Z udeležbo na programu dodatnega usposabljanja lahko voznik začetnik prične, ko od pridobitve dovoljenja mine najmanj šest mesecev.

Imate dodatna vprašanja?
Pokličite nas
Imate dodatna vprašanja?
Pokličite nas
Najbolj iskane informacije
Ali pošljite sporočilo na
Ali pošljite sporočilo na